Finantsidest mittefinantsistile

Kuidas kasutada finantsaruannetes peituvat väärtust?

 

Juhikarjääri takerdumise peamine põhjus on finantsvaldkonna teadmiste nappus. Programm „Finantsidest mittefinantsistidele“ kõrvaldab selle puuduse. Mänguliste meetodite ja eluliste näidetega õpitakse majandusaruannetest välja lugema olulisi seoseid ja tegema õigeid juhtimisotsuseid.

 

Mis on programmi suurim väärtus?
Programm aitab mängulise õppemeetodiga mõista esmapilgul keerulisena tunduvaid finantsaruandeid. Kasutatakse enam kui 40 riigis levinud Peter Framptoni metoodikat „Color Accounting“. Värvidega visualiseerimise ja lugude jutustamisega antakse ülevaade, mida on võimalik ettevõtte käekäigus muuta, kui mõistad bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja teiste finantsaruannete sisu. Teooria rakendatakse praktikasse harjutustega ja elulähedaste näidete üle arutlemisega. Eesmärk on selgeks saada, kuidas tehakse finantsarvestust ja kuidas on eri finantsaruanded omavahel seotud.

Programmis osalemine ei eelda finantsharidust, sest finantsaruande koostamise, lugemise ja hindamise oskuse saab omandada ka erihariduseta.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Ettevõte saab töötaja, kes mõistab finantsaruannete sisu. Programmi eduka lõpetanuna oskad teha järeldusi suhtarvudest ehk suudad analüüsida nii oma ettevõtte kui ka konkurentide ja koostööpartnerite finantsaruandeid ja peamisi suhtarve. 

Programmis on oluline koht juhtimisarvestusel. Programmi läbinuna mõistad, kuidas kujuneb toote omahind ja kasumilävi. Sa oskad eelarvestada, et hinnata projektide kasumlikkust, samuti näha seost oma tegevuse ja ettevõtte finantstulemuste vahel.

 

Ilmselt on ettevõte paremini kaitstud ka juhtimisvigade eest. Üle vaadatakse ohuolukorrad, kus majandusandmete väärtõlgendamine võib viia valede juhtimisotsusteni. Suureneb teadlikkus organisatsiooni prioriteetidest ja kuna oskad leida info juhtimisotsusteks, väldid ala- või üleinvesteerimist. 

 

Kellega koos õpid?
Finantsaruanded ei ole ainult finantsspetsialistide rida. Need on üha olulisemad ka teiste valdkondade töös. Seetõttu on õpperühma koosseis väga mitmekesine, sest osalejaid on erinevatest valdkondadest nii era- kui ka avalikust sektorist. Klassiruumis on koos ettevõtete juhid ja spetsialistid – näiteks müügi-, tootmis- ja personaliprofid –, kes soovivad teadmisi ettevõtte finantsidega seotud tegevuste tulemuslikumaks planeerimiseks.

 

Programmist saab kaasa väärtuslikud kontaktid ja see loob võimalusi hilisemaks koostööks ka organisatsioonide vahel.

„Leidke mänguline tee juhtimis- ja finantsarvestuse juurde!“ kutsub programmi juhtõppejõud Dmitri Volov programmi registreeruma.

 

 

 

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 • saab aru peamistest finantsaruannetest: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne;
 • väärtustab rahavoogude juhtimist;
 • mõistab, kuidas tema valdkond on seotud organisatsiooni finantsnäitajatega ja kuidas need näitajad aitavad oma valdkonnas tegevust jälgida ning ohjata;
 • oskab koostada eelarveid;
 • teab, kuidas saada finantsaruandest taustainfot partnerite kohta.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kestuseks on kolm kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 36 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 10:00-15:45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI PEALKIRI

KOOLITAJAD

8.-9.11.2022

11.-12.04.2023

I moodul: Finantsaruanded

Dmitri Volov

Sergei Tšistjakov

 
 • Põhiaruanded. Põhiaruannete sisu ja eesmärk; peamised arvestuspõhimõtted ja meetodid aruande komponentide (varad, kohustused, tulud-kulud) lõikes.
 • Raamatupidamisaruanded. Kasumiaruanne ja bilanss. 
 • Omakapitali muutuste aruanne.
 • Finantsaruanded ja nende omavahelised seosed.
 • Rahavoogude aruanne.
 

6.-7.12.2022

2.-3.05.2023

II moodul: Põhiprotsessid ja finantsnäitajad. Ettevõtte finantsseisundi analüüs.  Sergei Tšistjakov
 
 • Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja sellest tulenevad otsused.
 • Mõõdikud organisatsiooni juhtimissüsteemis.
 

10.-11.01.2023

6.-7.06.2023

III moodul: Juhtimisarvestuse alused

Dmitri Volov

 
 • Eelarvestamine. Eelarvestamise eesmärk; eelarvestamise meetodid ja arengud; kulueelarve versus rahavoogude eelarve
 • Toodete ja teenuste omahinna kujunemine.
 • Projektide tasuvuse arvestus.
 • Raha ajaväärtuse arvestamine. 
 • Ettevõtte väärtuse kasvatamine.
 • Kapitali kaasamine erinevates arengu etappides. 
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 620 eur+km. 

Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad
Koolitajatena on arenguprogrammi kaasatud oma ala parimaid praktikuid ja teoreetikuid.
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsult, DVSP Consulting asutaja
Veronika Tugo

Veronika Tugo

Finantskonsultant

Referentsid

Olari Kalvik, Scania Eesti AS, Lepingute tootejuht:

"Finantsidest mittefinantsistile programm oli väga informatiivne ja kasulik. Õppejõud on väga asjatundlikud, oma valdkonna ilmselged spetsialistid ning esitasid praktilisi ja kasulikke elulisi näiteid. Koolitus oli hea värskendus igapäevaste tegevuste vahele, sain tunduvalt targemaks."

 

 Elena Bekker, Ortomax OÜ, Tegevjuht:
"Soovitan väga seda kursust eriti väike- ja mikroettevõtete juhtidele. Hakkasin asju hoopis teise pilguga nägema."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti