Finantsidest mittefinantsistile

Kuidas olla oma valdkonnas efektiivsem ning mõista nii enda, koostööpartnerite kui ka konkurentide finantsaruannetes olevate numbrite tagamaid?

 

Kui seni on finantsaruanded olnud suuresti finantstöötajate rida, siis mida aeg edasi, seda olulisemaks muutuvad need ka teiste valdkondade töös.

 

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi on oodatud osalema ettevõtete juhid ja spetsialistid, kes soovivad saada teadmisi kuidas ettevõtet tulemuslikumalt juhtida ning kuidas efektiivsemalt planeerida ettevõtte finantsidega seotud tegevusi.

 

Programmi eesmärgiks on anda ettevõtete juhtidele, kellel ei ole erialast finantsharidust võimalus omandada finantsaruannete koostamise, lugemise ja hindamise oskusi. Programmi lõpetaja mõistab ettevõtte finantsaruande seoseid ettevõtte protsessidega.

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 • oskab lugeda aastaaruannet ehk saab aru aruannete ja nende osade vahelistest põhiseostest ning teab, kust otsida vajalikku infot;
 • saab aru, kuidas tema valdkond (firma põhiprotsess) on seotud finantsnäitajatega ja kuidas need näitajad aitavad oma valdkonnas tegevust jälgida ning ohjata;
 • oskab koostada eelarveid;
 • on kindlam, mõistmaks, millised on peamised riskikohad põhiprotsessides (sh pettuse risk) ja millistes finantsnäitajates probleemid tavaliselt välja paistavad;
 • oskab võrrelda ennast konkurentidega, teab, kuidas saada finantsaruandes taustainfot partnerite kohta.

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kestuseks on kolm kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 36 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 10:00-15:45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI PEALKIRI

KOOLITAJAD

17.-18.10.2018 I moodul: Finantsaruanded

Aet Toots 

Sergei Tšistjakov

 
 • Põhiaruanded. Põhiaruannete sisu ja eesmärk;
  peamised arvestuspõhimõtted ja meetodid aruande komponentide (varad, kohustused, tulud-kulud) lõikes.
 • Raamatupidamisaruanded. Kasumiaruanne ja bilanss. 
 • Omakapitali muutuste aruanne.
 • Finantsaruanded ja nende omavahelised seosed.
 • Rahavoogude aruanne.
 
05.-06.11.2018 II moodul: Põhiprotsessid ja finantsnäitajad. Ettevõtte finantsseisundi analüüs.  Sergei Tšistjakov
 
 • Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja sellest tulenevad otsused.
 • Mõõdikud organisatsiooni juhtimissüsteemis.
 
Detsember 2018
(ajakava on täpsustamisel)
III moodul: Finantsaruannete analüüs praktikas

Dmitri Volov

Sulev Luiga

 
 • Eelarvestamine. Eelarvestamise eesmärk; eelarvestamise meetodid ja arengud; kulueelarve versus rahavoogude eelarve; finantsmõõdikute kavandamine.
 • Protsesside ning finantsaruannete seosed.
  Müügitegevus, laoarvestus, tarneahel, finantseerimine ehk lisakapitali kaasamine, muud protsessid.
 • Raha ja raha juhtimine. Tegevusriskide maandamine.
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 240 eur+km. 

Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

Osavõtu eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Koolitajatena on finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kaasatud oma ala parimaid praktikuid ja teoreetikuid.

 • Sergei Tšistjakov, vandeaudiitor, Assertum Audit OÜ juhatuse liige, Audiitorkogu juhatuse liige, E-dok OÜ juhatuse liige.
 • Sulev LuigaBDO EESTI AS juhtiv partner ja tegevjuht. 
 • Dmitri Volov, koolitaja- ja konsultandikogemus alates 2002. aastast, DVSP Consulting asutaja. Ta on viinud edukalt läbi mitmeid aastaid finantsjuhtimise koolitusi Eesti väike-ja keskmise suurusega ettevõtetele ning olnud koolitajaks pikaajaliste juhtimisprogrammide finantsmoodulites.
 • Aet Toots, EBSi Keelekeskuse juhataja ning inglise keele ning finantsainete õppejõud.
Koolitajad
Koolitajatena on arenguprogrammi kaasatud oma ala parimaid praktikuid ja teoreetikuid.
Sergei Tšistjakov

Sergei Tšistjakov

Vandeaudiitor, Assertum Audit OÜ juhatuse liige, E-dok OÜ juhatuse liige
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsult, DVSP Consulting asutaja

Referentsid

Olari Kalvik, Scania Eesti AS, Lepingute tootejuht:

"Finantsidest mittefinantsistile programm oli väga informatiivne ja kasulik. Õppejõud on väga asjatundlikud, oma valdkonna ilmselged spetsialistid ning esitasid praktilisi ja kasulikke elulisi näiteid. Koolitus oli hea värskendus igapäevaste tegevuste vahele, sain tunduvalt targemaks."

 

 Elena Bekker, Ortomax OÜ, Tegevjuht:
"Osalesin EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammis 2012. aasta kevadel. Soovitan väga seda kursust eriti väike- ja mikroettevõtete juhtidele. Hakkasin asju hoopis teise pilguga nägema."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti