Finantsjuhi arenguprogramm

Programmi 11. lend alustab 13. septembril 2022! 

Kas kasutad oma töös finantsjuhtimise parimat praktikat?

Tule kuula, kuidas korraldavad finantsjuhtimist maailma parimad finantsosakonnad ja Eesti edumeelsed ettevõtted ning võta kasutusele enda ettevõttele sobivad tööriistad ja praktikad! Finantsjuhi arenguprogramm on mõeldud keskmiste ja suurettevõtete finantsjuhtidele ja -direktoritele ning tippjuhtkonna liikmetele, kelle igapäevatöö eeldab finantsalaste otsuste tegemist.

 

Programmi eesmärk on:

 • täiendada ja kinnistada ettevõtte väärtuse suurendamiseks vajaminevaid teadmisi;
 • analüüsida uusimate finantsteooriate ja -meetodite rakendatavust ja otstarbekust;
 • õppida tundma finantsjuhi kompetentsi kuuluvaid juhtimisalaseid teemasid;
 • süstematiseerida kogemustega finantsjuhi teadmisi.

Kaasaegses õppes kasutame: kaasuste lahendamist, rühmatöösid ja aktiivseid arutelusid. Need on kogemused elust enesest!

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet uusimatest finantsteooriatest  ja meetoditest ning oskab neid rakendada oma igapäevases töös.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, esitada kõik kodutööd ning sooritada eksam.

 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Finantsjuhi arenguprogrammi kestuseks on 9 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul.

Koolituspäevade kestus on 09:30-15:00.

 

tOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

 13.-14. september 2022 I moodul: Finantsjuht, strateegia ja ärimudel

Hele Hammer

Yrjö Ojasaar

Mart Mägi

Andres Kaljo

 
 • Sissejuhatus programmi, inimeste, teemade ja meetodite tutvustus
 • Organisatsioonisisene koostöö: Subarctic Survival Game
 • Finantsjuht, strateegia ja ärimudel
 • Ärimudeli innovatsioon - teooria ja praktika
 • Finantsjuhtimise parim praktika
 • Finantsosakonna arengukava: kodutöö tutvustus
 
12.-13. oktoober 2022

II moodul: Automatiseerimine raamatupidamises

ja rahanduses

Ivo Suursoo 

Sven Uustalu,

Ayrton Grossmann

Anneli Aljas
Marilin Hein 

 
 • Automatiseerimine raamatupidamises ja rahanduses - digipööre
 • Ostust maksmiseni (Purchase to Pay) protsessi automatiseerimine
 • Müügiarvelduse ja võlahalduse
 • Ettevõtete kogemuslood automatiseerimisest
 
15.-16. november 2022 III moodul: Planeerimine ja aruandlus, KPId

Hele Hammer
Viktor Mahhov

Indrek Saul

 
 • Finantsorganisatsioonide arengukavad - esitlused
 • Eelarvestamise parim praktika
 • Tulemuslikkuse mõõtmine. ATH kaasus
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ja KPI-de parim praktika
 • Võtmemõõdikud praktikas
 
13.-14. detsember 2022 IV moodul: Ärianalüütika

Indrek Saul
Andres Kukke
Hele Hammer

Raul Ennus

 
 • Andmeanalüüs, visualiseerimine, statistika, tajuvead
 • Ärianalüütika tehnika ja vahendid
 • Elamusõpe "Rännak andmetes".  Kuidas BI-ga praktiliselt alustada
 • Eesti ettevõtete ärianalüütika projektid. Amservi lugu
 • Tark tellija: kuidas tellida IT arendusi. Teooria ja praktika
 
17.-18. jaanuar 2023 V moodul: Strateegilised investeerimisotsused

Hele Hammer
Paavo Põld
Viktor Mahhov

Aare Tammemäe

 
 • Raha ajaväärtus ja investeerimine
 • Aktsiate ja võlakirjade hindamine, portfelliteooria ja investeerimine
 • NPV, IRR ja teised investeeringute hindamise meetodid.
 • Investeerimisprojektide hindamine: kaasused
 • Investeerimisprojektid Eesti ettevõtetes
 
14.-15. veebruar 2023

VI moodul: Käibekapitali juhtimine ja

tarneahela rahandus

Hele Hammer
Arina Karlova
Kaur Andresson
 
 • Maailmakuulus MIT tarneahela juhtimise  simulatsioon The Beer Game
 • Tarneahela juhtimine: kas ja kuidas mõjutab ettevõtte väärtust?
 • Tarneahela rahandus (Supply Chain Finance)
 • Käibekapitali juhtimine teoorias ja praktikas. Delli ja Amservi lugu
 • Käibekapitali juhtimine Enicsi näitel
 
14.-15. märts 2023 VII moodul: Ettevõtte finantseerimine

Priit Sander
Hele Hammer
Aare Tammemäe

Viktor Mahhov

 
 • Ettevõtete finantsfunktsioonide arengukavade esitlus
 • Kapitali hind
 • Kapitali struktuur
 • Sealed Air Case
 • Kapitali hind ja struktuur Eesti ettevõtetes
 
12.-13. aprill 2023

VIII moodul: Ettevõtte väärtuse hindamine

ja läbirääkimised

Peeter Škepast
Hele Hammer
 
 • Läbirääkimiste teooria ja praktika
 • Erinevad väärtuse hindamise mudelid (DCF, kordajad jne)
 • Väärtuse hindamine maailma ja Eesti praktikas
 • Lühikaasus Pistaria-Aaris. Hindamise praktika
 • Sissejuhatus Daimler-Chryslerisse
 
16.-17. mai 2023 IX moodul: Strateegiliste osaluste ost-müük Mart Mägi
Hele Hammer
Risto Vahimets
 
 • Daimler Chrysler kaasus
 • Ühinemised ja ülevõtmised: strateegiliste osaluste ost-müük
 • Legendaarse DC kaasuse presentatsioonid, läbirääkimised, diskussioon
 • Eesti ettevõtete tegelik praktika ja uusima teooria rakendatavus,       osalejate kokkuvõtted
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
varajase registreeruja soodushind kuni 31. mai 2022: 4 960 EUR + km

hind alates 1. juuni 2022: 5 460 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad

Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Hele Hammer, PhD, kes on alates 2009. aastast Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht. 

 

Hele Hammer, programmi juhtivõppejõud: “Meie programm on suunatud finantsdirektoritele ja -juhtidele, kes on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ning oma ala parimatelt teoreetikutelt ja praktikutelt. Finantsjuhi programm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust antud ametikohal. Igas moodulis lähenetakse teemale süsteemselt, andes kõigepealt ülevaate nii klassikalisest teooriast kui ka uusimatest käsitlustest. Seejärel lahendatakse üheskoos huvitav kaasus maailmapraktikast ning suhestatakse seejärel õpitu Eesti praktika, iseenda ja kaasosalejate kogemusega. Eelmiste osalejate kõrged tagasiside hinded on tulnud tihti just suurepärase võimaluse eest kolleegidelt õppida.”

 

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud.

 • Andres Kukke, Statistikaamet, tehnoloogiadirektor.
 • Anneli Aljas, Taxify OÜ, finantsjuht.
 • Indrek Saul, müügikasvu coach.
 • Gristel Tali, Lehe Pruulikoda OÜ, asutaja ja juhatuse liige.
 • Kaur Andresson, Enics Estonia, Business Controller.
 • Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ.
 • Mart Mägi, Statistikaamet, peadirektor.
 • Paavo Põld, FinanceEstonia, partner.
 • Peeter Škepast, Skepast & Puhkim, juhatuse esimees.
 • Priit Sander, PhD, Tartu Ülikool, Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool, rahanduse dotsent.
 • Raul Ennus, Helmes AS.
 • Risto Vahimets, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ja partner.
 • Viktor Mahhov, Scandagra Eesti, finantsjuht.
 • Ivo Suursoo, Columbus Global, Baltikumi tegevjuht.
 • Zinaida Tšukrejeva, väga hinnatud EBSi külalisõppejõud, KMPG audiitor.

Referentsid 

Marilin Hein, EfTEN Capital AS finantsjuht

"Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks.

Mäletan, et erilist motivatsiooni andis mulle koolis soovitatud Pareto 80/20 Rules raamat, mille lugemine kattus täpselt EfTEN’i investor-aruandluse ja võtmemõõdikute ülesehitamise ajaga. Pean tunnistama, et kuigi kinnisvarainvesteeringute valdkonna mõõdikute endi osas sain näpunäiteid pigem suuremate riikide praktikatest, siis mõõdikute valik ja presenteerimine tugines pigem arenguprogrammis saadud headele näpunäidetele.

Minu meelest annab arenguprogramm väga hea võimaluse finantsjuhtimise kaasajastamiseks ja väärtuse lisamiseks. Arenguprogrammis käsitletu ei kattunud peaagu üldse minu varasema teoreetilise finantsjuhi haridusega, mille üle on mul ainult hea meel."

 

Kuldar Kuremaa, Eesti Haigekassa, juhatuse liige

"Minu jaoks oli programmi olulisim kasutegur kõigi osalejate suur panus: lisaks võrratutele lektoritele finantsjuhid väga erinevatest ettevõtetest.

Kokkuvõttes kümned ja kümned aastad kogemust ning võimalus neist osa saada. Boonusena jäävad need kontaktid ka pärast programmi lõppu alles. Väga hea võimalus aeg-ajalt igapäevasest töörutiinist välja astuda ning erinevad teemad süsteemselt üle korrata ja -mõelda."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti