Finantsjuhi arenguprogramm

Programmi 12. lend alustab sügisel 2024! 

Kas kasutad oma töös finantsjuhtimise parimat praktikat?

Tuntud konsultatsioonifirmade uuringud finantsjuhtimise parimatest praktikatest maailmas, Eesti ettevõtete finantsjuhtide kogemused, iga programmis osaleja tegevuskava oma ettevõtte finantsosakonna tegevuse parendamiseks – see on finantsjuhtimise arenguprogrammis osaleja teekond parimate praktikate kasutamiseks. 

 

Programmi tutvustav virtuaalne infopäev toimus 17. mail, järgi saab vaadata SIIT.

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Finantsjuhtimise arenguprogrammis õpitakse maailma ja Eesti parimatest praktikatest. Õpe toetub tuntud konsultatsioonifirmade uuringutele maailma parimate finantsosakondade tööst. Nende praktikate rakendamist uuritakse finantsjuhtimise valdkondades, kus parimate ja keskmiste ettevõtete vahe on kõige suurem: näiteks aruandlus ja analüütika, ostu- ja müügiarvete käsitlemine, eelarvestamine, finantsosakonna töökorraldus. See tähendab, et parima praktika kasutuselevõtust on just neis valdkondades kõige suurem kasu. Muidugi ei jää käsitlemata ka klassikalised finantsjuhtimise teemad: investeeringute hindamine, finantseerimine ja käibekapitali juhtimine.
 

Uurisime ka 300 Eesti ettevõttelt, mis tasemel nende finantsjuhtimine praegu on ja kuhu nad sooviksid jõuda. Programmi juhtõppejõu Hele Hammeri sõnul mainisid uuringus osalenud finantsjuhid ja pearaamatupidajad tihti, et pole parimate praktikatega kursis ega tea, et samu töid on võimalik teha oluliselt efektiivsemalt. Samade küsimustega hakkavad tegelema ka programmis osalejad. 
 

Iga õppemoodul koosneb kolmest osast. Alustuseks antakse ülevaade teooriast – vaadatakse üle nii klassikalised kui ka uued käsitlused. Seejärel lahendatakse kaasus maailmapraktikast. Kolmandaks suhestatakse õpitu Eesti praktika, kaasosalejate ja iseenda kogemusega. Näiteks kaardistab iga osaleja oma ettevõtte finantsjuhtimise praeguse olukorra  ja mõtleb, millisel tasemel see tulevikus olla võiks. Seejärel hinnatakse vajalike muutuste mõju ja muutusteks vajalikku pingutust – see aitab uuendused tähtsuse järjekorras tegevuskavaks vormida. 
 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
„Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks,“ ütleb EfTEN Capitali finantsjuht Marilin Hein. Finantsjuhtimise arenguprogramm ongi suunatud finantsjuhi võimalustele ettevõtte väärtust kasvatada. Kui tuua vaid mõned näited, siis uute teadmiste abil suudab finantsjuht valida ettevõttele tulusamaid projekte, leida nende jaoks odavamat raha, rääkida paremini läbi pankadega ja hoida eelarvestamisel kokku ettevõtte töötajate aega.
 

Kellega koos õpid?
Finantsjuhi arenguprogramm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust selles valdkonnas. Seega osalevad programmis peamiselt keskmiste ja suurettevõtete finantsjuhid ja -direktorid. Programmis on osalenud ka pearaamatupidajad ja ettevõtete tippjuhtkonna liikmed, kelle igapäevatöö eeldab finantsotsuste tegemist. Osalejad on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ja oma ala parimatelt praktikutelt. Seetõttu ongi lektoril rohkem moderaatori roll, et võimaldada kõigil üksteiselt õppida – on ju osalejate näol klassiruumis mõnesaja tööaasta jagu erialast kogemust. Varasemate programmis osalejate kiitev tagasiside on tulnud just võimaluse eest õppida teiste osalejate kogemustest.
 

Kaasaegses õppes kasutame: kaasuste lahendamist, rühmatöösid ja aktiivseid arutelusid. Need on kogemused elust enesest! 

Õpe toimub eesti keeles. E-õppematerjalid ja õppekirjandus on inglise keeles.

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet uuematest finantsteooriatest ja meetoditest ning oskab neid rakendada oma töös;
 • suudab finantsjuhtimise korralduses teha muudatusi, mis kasvatavad ettevõtte väärtust;
 • tunneb maailma ja Eesti parimaid praktikaid ning oskab neid rakendada ettevõtte tegevuses;
 • on teadlik finantsjuhi kompetentsi kuuluvatest juhtimisalastest teemadest.

 

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, esitada kõik kodutööd ning sooritada eksam.

 

Jah, soovin osaleda

 

Moodulid ja ajakava

Finantsjuhi arenguprogrammi kestuseks on 9 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul.

Koolituspäevade kestus on 09:30-15:00.

 

tOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

  I moodul: Finantsjuht, strateegia ja ärimudel

Hele Hammer

Yrjö Ojasaar

Mart Mägi

Andres Kaljo

 
 • Sissejuhatus programmi, inimeste, teemade ja meetodite tutvustus
 • Organisatsioonisisene koostöö: Subarctic Survival Game
 • Finantsjuht, strateegia ja ärimudel
 • Ärimudeli innovatsioon - teooria ja praktika
 • Finantsjuhtimise parim praktika
 • Finantsosakonna arengukava: kodutöö tutvustus
 
 

II moodul: Automatiseerimine raamatupidamises

ja rahanduses

Ivo Suursoo

Sven Uustalu

Ayrton Grossmann

Anneli Aljas
Marilin Hein 

 
 • Automatiseerimine raamatupidamises ja rahanduses - digipööre
 • Ostust maksmiseni (Purchase to Pay) protsessi automatiseerimine
 • Müügiarvelduse ja võlahalduse
 • Ettevõtete kogemuslood automatiseerimisest
 
  III moodul: Planeerimine ja aruandlus, KPId

Hele Hammer
Viktor Mahhov

Indrek Saul

 
 • Finantsorganisatsioonide arengukavad - esitlused
 • Eelarvestamise parim praktika
 • Tulemuslikkuse mõõtmine. ATH kaasus
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ja KPI-de parim praktika
 • Võtmemõõdikud praktikas
 
  IV moodul: Ärianalüütika

Indrek Saul
Andres Kukke
Hele Hammer

Raul Ennus

 
 • Andmeanalüüs, visualiseerimine, statistika, tajuvead
 • Ärianalüütika tehnika ja vahendid
 • Elamusõpe "Rännak andmetes".  Kuidas BI-ga praktiliselt alustada
 • Eesti ettevõtete ärianalüütika projektid. Amservi lugu
 • Tark tellija: kuidas tellida IT arendusi. Teooria ja praktika
 
  V moodul: Strateegilised investeerimisotsused

Hele Hammer
Paavo Põld
Viktor Mahhov

Aare Tammemäe

 
 • Raha ajaväärtus ja investeerimine
 • Aktsiate ja võlakirjade hindamine, portfelliteooria ja investeerimine
 • NPV, IRR ja teised investeeringute hindamise meetodid.
 • Investeerimisprojektide hindamine: kaasused
 • Investeerimisprojektid Eesti ettevõtetes
 
 

VI moodul: Käibekapitali juhtimine ja

tarneahela rahandus

Hele Hammer
Arina Karlova
Kaur Andresson
 
 • Maailmakuulus MIT tarneahela juhtimise  simulatsioon The Beer Game
 • Tarneahela juhtimine: kas ja kuidas mõjutab ettevõtte väärtust?
 • Tarneahela rahandus (Supply Chain Finance)
 • Käibekapitali juhtimine teoorias ja praktikas. Delli ja Amservi lugu
 • Käibekapitali juhtimine Enicsi näitel
 
  VII moodul: Ettevõtte finantseerimine

Priit Sander
Hele Hammer
Aare Tammemäe

Viktor Mahhov

 
 • Ettevõtete finantsfunktsioonide arengukavade esitlus
 • Kapitali hind
 • Kapitali struktuur
 • Sealed Air Case
 • Kapitali hind ja struktuur Eesti ettevõtetes
 
 

VIII moodul: Ettevõtte väärtuse hindamine

ja läbirääkimised

Peeter Škepast
Hele Hammer
 
 • Läbirääkimiste teooria ja praktika
 • Erinevad väärtuse hindamise mudelid (DCF, kordajad jne)
 • Väärtuse hindamine maailma ja Eesti praktikas
 • Lühikaasus Pistaria-Aaris. Hindamise praktika
 • Sissejuhatus Daimler-Chryslerisse
 
  IX moodul: Strateegiliste osaluste ost-müük Mart Mägi
Hele Hammer
Risto Vahimets
 
 • Daimler Chrysler kaasus
 • Ühinemised ja ülevõtmised: strateegiliste osaluste ost-müük
 • Legendaarse DC kaasuse presentatsioonid, läbirääkimised, diskussioon
 • Eesti ettevõtete tegelik praktika ja uusima teooria rakendatavus,       osalejate kokkuvõtted
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Hind: 5 460 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad

Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Hele Hammer, PhD, kes on alates 2009. aastast Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht. 

 

Hele Hammer, programmi juhtivõppejõud: “Meie programm on suunatud finantsdirektoritele ja -juhtidele, kes on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ning oma ala parimatelt teoreetikutelt ja praktikutelt. Finantsjuhi programm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust antud ametikohal. Igas moodulis lähenetakse teemale süsteemselt, andes kõigepealt ülevaate nii klassikalisest teooriast kui ka uusimatest käsitlustest. Seejärel lahendatakse üheskoos huvitav kaasus maailmapraktikast ning suhestatakse seejärel õpitu Eesti praktika, iseenda ja kaasosalejate kogemusega. Eelmiste osalejate kõrged tagasiside hinded on tulnud tihti just suurepärase võimaluse eest kolleegidelt õppida.”

 

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud.

 • Aare Tammemäe, Redgate Capitali partner ja juhatuse liige.
 • Andres Kukke, Statistikaamet, tehnoloogiadirektor.
 • Anneli Aljas, Eurora Global, finantsjuht.
 • Indrek Saul, müügikasvu coach.
 • Gristel Tali, Lehe Pruulikoda OÜ, asutaja ja juhatuse liige.
 • Kaur Andresson, Enics Estonia, Business Controller.
 • Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ.
 • Mart Mägi, Statistikaamet, peadirektor.
 • Paavo Põld, FinanceEstonia, partner.
 • Peeter Škepast, Skepast & Puhkim, juhatuse esimees.
 • Priit Sander, PhD, Tartu Ülikool, Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool, rahanduse dotsent.
 • Raul Ennus, Helmes AS.
 • Risto Vahimets, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ja partner.
 • Viktor Mahhov, Scandagra Eesti, finantsjuht.
 • Ivo Suursoo, Columbus Global, Baltikumi tegevjuht.
 • Zinaida Tšukrejeva, väga hinnatud EBSi külalisõppejõud, KMPG audiitor.

Referentsid 

Marilin Hein, EfTEN Capital AS finantsjuht

"Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks.

Mäletan, et erilist motivatsiooni andis mulle koolis soovitatud Pareto 80/20 Rules raamat, mille lugemine kattus täpselt EfTEN’i investor-aruandluse ja võtmemõõdikute ülesehitamise ajaga. Pean tunnistama, et kuigi kinnisvarainvesteeringute valdkonna mõõdikute endi osas sain näpunäiteid pigem suuremate riikide praktikatest, siis mõõdikute valik ja presenteerimine tugines pigem arenguprogrammis saadud headele näpunäidetele.

Minu meelest annab arenguprogramm väga hea võimaluse finantsjuhtimise kaasajastamiseks ja väärtuse lisamiseks. Arenguprogrammis käsitletu ei kattunud peaagu üldse minu varasema teoreetilise finantsjuhi haridusega, mille üle on mul ainult hea meel."

 

Kuldar Kuremaa, Eesti Haigekassa, juhatuse liige

"Minu jaoks oli programmi olulisim kasutegur kõigi osalejate suur panus: lisaks võrratutele lektoritele finantsjuhid väga erinevatest ettevõtetest.

Kokkuvõttes kümned ja kümned aastad kogemust ning võimalus neist osa saada. Boonusena jäävad need kontaktid ka pärast programmi lõppu alles. Väga hea võimalus aeg-ajalt igapäevasest töörutiinist välja astuda ning erinevad teemad süsteemselt üle korrata ja -mõelda."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti