Finantsjuhi arenguprogramm

Kui soovid tutvuda uute finantsteooriatega ja ühtlasi värskendada oma seniseid teadmisi, siis on finantsjuhi arenguprogramm just Sinu jaoks!

 

Finantsjuhi arenguprogramm on mõeldud keskmiste ja suurettevõtete finantsjuhtidele ja -direktoritele ning tippjuhtkonna liikmetele, kelle igapäevatöö eeldab finantsalaste otsuste tegemist.

 

Programmi eesmärk on:

 • täiendada ja kinnistada ettevõtte väärtuse suurendamiseks vajaminevaid teadmisi;
 • analüüsida uusimate finantsteooriate ja -meetodite rakendatavust ja otstarbekust;
 • õppida tundma finantsjuhi kompetentsi kuuluvaid juhtimisalaseid teemasid;
 • süstematiseerida kogemustega finantsjuhi teadmisi.

Kaasaegses õppes kasutame: ärisimulatsioone, kaasuste lahendamist, rühmatöösid ja aktiivseid arutelusid. Need on kogemused elust enesest!

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet uusimatest finantsteooriatest  ja meetoditest ning oskab neid rakendada oma igapäevases töös.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, esitada kõik kodutööd ning sooritada eksam.

 

Jah, soovin osaleda

 

Moodulid ja ajakava

Finantsjuhi arenguprogrammi kestuseks on 9 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul.

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 09:30-15:00.

 

tOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

 20.-21.09.2018 I moodul: Finantsjuht, strateegia ja ärimudel

Hele Hammer

Indrek Saul

Yrjö Ojasaar

 
 • Sissejuhatus programmi, inimeste, teemade ja meetodite tutvustus
 • Organisatsioonisisene koostöö: Subarctic Survival Game
 • Finantsjuht, strateegia ja ärimudel
 • Ärimudeli innovatsioon - teooria ja praktika
 • Finantsjuhtimise parim praktika
 • Finantsosakonna arengukava: kodutöö tutvustus
 
15.-16.10.2018 II moodul: Planeerimine ja aruandlus, KPId

Hele Hammer
Mart Mägi

Kaido Vetevoog
Viktor Mahhov

 
 • Finantsorganisatsioonide arengukavad - esitlused
 • Eelarvestamise parim praktika
 • Tulemuslikkuse mõõtmine. ATH kaasus
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ja KPI-de parim praktika
 • Võtmemõõdikud praktikas
 
13.-14.11.2018 III moodul: Ärianalüütika Indrek Saul
Andres Kukke
Hele Hammer
 
 • Andmeanalüüs, visualiseerimine, statistika, tajuvead
 • Ärianalüütika tehnika ja vahendid
 • Elamusõpe "Rännak andmetes".  Kuidas BI-ga praktiliselt alustada
 • Eesti ettevõtete ärianalüütika projektid. Amservi lugu
 
11.-12.12.2018 IV moodul: Käibekapitali juhtimine ja tarneahela rahandus Hele Hammer
Gristel Tali
Arina Karlova
Kaur Andresson
 
 • Maailmakuulus MIT tarneahela juhtimise  simulatsioon The Beer Game
 • Tarneahela juhtimine: kas ja kuidas mõjutab ettevõtte väärtust?
 • Tarneahela rahandus (Supply Chain Finance)
 • Käibekapitali juhtimine teoorias ja praktikas. Delli ja Amservi lugu
 • Käibekapitali juhtimine Enicsi näitel
 
15.-16.01.2018 V moodul: Strateegilised investeerimisotsused Hele Hammer
Paavo Põld
Viktor Mahhov
Aare Tammemäe
 
 • Raha ajaväärtus ja investeerimine
 • Aktsiate ja võlakirjade hindamine
 • Portfelliteooria ja investeerimine
 • NPV, IRR ja teised investeeringute hindamise meetodid. Projekti rahavoogude kokkupanek
 • Investeerimisprojektide hindamine: kaasused
 • Investeerimisprojektid Eesti ettevõtetes
 
12.-13.02.2019 VI moodul: Ettevõtte finantseerimine

Priit Sander
Hele Hammer
Aare Tammemäe

Viktor Mahhov

 
 • Ettevõtete finantsfunktsioonide arengukavade esitlus
 • Kapitali hind
 • Kapitali struktuur
 • Sealed Air Case
 • Finantseerimisest 2018
 • Kapitali hind ja struktuur Eesti ettevõtetes
 
12.-13.03.2019

VII moodul: Automatiseerimine raamatupidamises ja

rahanduses

Raul Ennus

Anneli Aljas

Margus Tammeraja

 

 • Digipööre arvestuses - mis on ees 2020
 • Tark tellija: kuidas tellida IT arendusi
 • Arvestuse automatiseerimine. Ettevõtete kogemused
 • Ostust maksmiseni (Purchase to Pay) protsessi automatiseerimine
 • Ettevõtete kogemuslood automatiseerimisest
 
16.-17.04.2019 VIII moodul: Ettevõtte väärtuse hindamine ja läbirääkimised Peeter Škepast
Hele Hammer
 
 • Läbirääkimiste teooria ja praktika
 • Erinevad väärtuse hindamise mudelid (DCF, kordajad jne)
 • Väärtuse hindamine maailma ja Eesti praktikas
 • Lühikaasus Pistaria-Aaris. Hindamise praktika
 • Sissejuhatus Daimler-Chryslerisse
 
14.-15.05.2019 IX moodul: Strateegiliste osaluste ost-müük Mart Mägi
Hele Hammer
Risto Vahimets
 
 • Daimler Chrysler kaasus
 • Ühinemised ja ülevõtmised: strateegiliste osaluste ost-müük
 • Legendaarse DC kaasuse presentatsioonid, läbirääkimised, diskussioon
 • Eesti ettevõtete tegelik praktika ja uusima teooria rakendatavus, osalejate kokkuvõtted
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

NB! Grupp on komplekteeritud. Järgmine lend alustab septembris 2020. 

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 4 960 EUR + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

Osavõtu eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Hele Hammer, PhD, kes on alates 2009. aastast Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht. 

 

Hele Hammer, programmi juhtivõppejõud: “Meie programm on suunatud finantsdirektoritele ja -juhtidele, kes on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ning oma ala parimatelt teoreetikutelt ja praktikutelt. Finantsjuhi programm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust antud ametikohal. Igas moodulis lähenetakse teemale süsteemselt, andes kõigepealt ülevaate nii klassikalisest teooriast kui ka uusimatest käsitlustest. Seejärel lahendatakse üheskoos huvitav kaasus maailmapraktikast ning suhestatakse seejärel õpitu Eesti praktika, iseenda ja kaasosalejate kogemusega. Eelmiste osalejate kõrged tagasiside hinded on tulnud tihti just suurepärase võimaluse eest kolleegidelt õppida.”

 

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud.

 • Aare Tammemäe, Redgate Capital AS, juhatuse liige.
 • Andres Kukke, Statistikaamet, tehnoloogiadirektor.
 • Anneli Aljas, Taxify OÜ, finantsjuht.
 • Indrek Saul, müügikasvu coach.
 • Gristel Tali, Lehe Pruulikoda OÜ, asutaja ja juhatuse liige.
 • Kaido Vetevoog, strateegia konsultant.
 • Kaur Andresson, Enics Estonia, Business Controller.
 • Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu MTÜ.
 • Mart Mägi, Statistikaamet, peadirektor.
 • Paavo Põld, FinanceEstonia, partner.
 • Peeter Škepast, Skepast & Puhkim, juhatuse esimees.
 • Priit Sander, PhD, Tartu Ülikool, Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool, rahanduse dotsent.
 • Raul Ennus, Helmes AS.
 • Risto Vahimets, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ja partner.
 • Viktor Mahhov, Scandagra Eesti, finantsjuht.
 • Zinaida Tšukrejeva, väga hinnatud EBSi külalisõppejõud, KMPG audiitor.

Referentsid 

Marilin Hein, EfTEN Capital AS finantsjuht

"Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks.

Mäletan, et erilist motivatsiooni andis mulle koolis soovitatud Pareto 80/20 Rules raamat, mille lugemine kattus täpselt EfTEN’i investor-aruandluse ja võtmemõõdikute ülesehitamise ajaga. Pean tunnistama, et kuigi kinnisvarainvesteeringute valdkonna mõõdikute endi osas sain näpunäiteid pigem suuremate riikide praktikatest, siis mõõdikute valik ja presenteerimine tugines pigem arenguprogrammis saadud headele näpunäidetele.

Minu meelest annab arenguprogramm väga hea võimaluse finantsjuhtimise kaasajastamiseks ja väärtuse lisamiseks. Arenguprogrammis käsitletu ei kattunud peaagu üldse minu varasema teoreetilise finantsjuhi haridusega, mille üle on mul ainult hea meel."

 

Kuldar Kuremaa, Eesti Haigekassa, juhatuse liige

"Minu jaoks oli programmi olulisim kasutegur kõigi osalejate suur panus: lisaks võrratutele lektoritele finantsjuhid väga erinevatest ettevõtetest.

Kokkuvõttes kümned ja kümned aastad kogemust ning võimalus neist osa saada. Boonusena jäävad need kontaktid ka pärast programmi lõppu alles. Väga hea võimalus aeg-ajalt igapäevasest töörutiinist välja astuda ning erinevad teemad süsteemselt üle korrata ja -mõelda."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti