Finantsjuhi arenguprogramm

Programmi 12. lend alustab 17. septembril 2024! 

Kas kasutad oma töös finantsjuhtimise parimat praktikat?

Ülevaade finantsjuhtimise parimatest praktikatest maailmas, Eesti ettevõtete finantsjuhtide kogemused, kaasõppurite kogemus oma firmas ning iga programmis osaleja tegevuskava oma ettevõtte finantsosakonna tegevuse parendamiseks – see on finantsjuhtimise arenguprogrammis osaleja teekond parimate praktikate kasutamiseks. Programmis käsitleme klassikalisi finantsjuhtimise teemasid nagu eelarvestamine, analüütika, käibekapitali juhtimine, arvelduse automatiseerimine, investeeringute hindamine ja raha kaasamine. 2024 programmi lisanduvad ka praegu ajakohased teemad nagu AI, küberturve, ning ESG. 

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Finantsjuhtimise arenguprogrammis õpitakse maailma ja Eesti parimatest praktikatest. Õpe toetub tuntud konsultatsioonifirmade uuringutele maailma parimate finantsosakondade tööst. Nendest on selgunud, et parimad ettevõtted on oma finantsprotsessid automatiseerinud ja korraldanud nii, et rutiinsele tööle kulub oluliselt vähem aega. Keskenduda saab analüüsile ja otsuste tegemisele. Vaatame üle, kuidas on korraldanud töö Eesti teised ettevõtted ja keskendume sellele, kuidas programmis osalejad oma ettevõtetes parendusi ette võtta saaksid. Anname ülevaate uusimatest tööriistadest ja nende kasutamise kogemusest (ERPid, eelarve- ja BI tarkvara, ostuarvelduste ja kuludokumentide käsitlemise lahendused jne). Räägime ka sellest, kuidas AI ja ESG finantsjuhi elu mõjutavad. 
 
Iga õppemoodul koosneb kolmest osast. Alustuseks antakse ülevaade teooriast – vaadatakse üle nii klassikalised kui ka uued käsitlused. Seejärel lahendatakse kaasus maailmapraktikast. Kolmandaks suhestatakse õpitu Eesti praktika, kaasosalejate ja iseenda kogemusega. Näiteks kaardistab iga osaleja oma ettevõtte finantsjuhtimise praeguse olukorra  ja mõtleb, millisel tasemel see tulevikus olla võiks. Seejärel hinnatakse vajalike muutuste mõju ja muutusteks vajalikku pingutust – see aitab uuendused tähtsuse järjekorras tegevuskavaks vormida. 
 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
„Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks,“ ütleb EfTEN Capitali finantsjuht Marilin Hein. Finantsjuhtimise arenguprogramm ongi suunatud finantsjuhi võimalustele ettevõtte väärtust kasvatada. Kui tuua vaid mõned näited, siis uute teadmiste abil suudab finantsjuht valida ettevõttele tulusamaid projekte, leida nende jaoks odavamat raha, rääkida paremini läbi pankadega ja hoida eelarvestamisel kokku ettevõtte töötajate aega.
 

Kellega koos õpid?
Finantsjuhi arenguprogramm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust selles valdkonnas. Seega osalevad programmis peamiselt keskmiste ja suurettevõtete finantsjuhid ja -direktorid. Programmis on osalenud ka pearaamatupidajad ja ettevõtete tippjuhtkonna liikmed, kelle igapäevatöö eeldab finantsotsuste tegemist. Osalejad on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ja oma ala parimatelt praktikutelt. Seetõttu ongi lektoril rohkem moderaatori roll, et võimaldada kõigil üksteiselt õppida – on ju osalejate näol klassiruumis mõnesaja tööaasta jagu erialast kogemust. Varasemate programmis osalejate kiitev tagasiside on tulnud just võimaluse eest õppida teiste osalejate kogemustest.
 

Kaasaegses õppes kasutame: kaasuste lahendamist, rühmatöösid ja aktiivseid arutelusid. Need on kogemused elust enesest! 

Õpe toimub eesti keeles. E-õppematerjalid ja õppekirjandus on inglise keeles.

Õpiväljundid:

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet uuematest finantsteooriatest ja meetoditest ning oskab neid rakendada oma töös;
 • suudab finantsjuhtimise korralduses teha muudatusi, mis kasvatavad ettevõtte väärtust;
 • tunneb maailma ja Eesti parimaid praktikaid ning oskab neid rakendada ettevõtte tegevuses;
 • on teadlik finantsjuhi kompetentsi kuuluvatest juhtimisalastest teemadest.

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, esitada kõik kodutööd ning sooritada eksam.

 

Jah, soovin osaleda

 

Moodulid ja ajakava

Finantsjuhi arenguprogrammi kestuseks on 9 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul.

Koolituspäevade kestus on 09:30-15:00.

 

tOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

17.-18. september 2024  I moodul: Finantsjuht, strateegia ja ärimudel.

Diana Paakspuu

Ivo Suursoo

Andres Kaljo

Yrjö Ojasaar

Hele Hammer

 
 • Finantsjuhtimise parim praktika: sissejuhatus
 • Uusimad teemad finantsjuhi laual: ESG, AI ja küberturve
 • Ärimudeli innovatsioon-teooria ja praktika
 • Finantsjuht – strateeg ja tegevjuhi parem käsi
 • Finantsosakonna töökorralduse parim praktika

 

15.-16. oktoober 2024

II moodul: Reaalajamajandus ja automatiseerimine. Eelarvestamise ja planeerimise parim praktika.

Ayrton Grossmann

Sven Uustalu

Viktor Mahhov

Anneli Aljas

Marilin Hein

Hele Hammer

 
 • Ostuarvete protsessi automatiseerimine
 • Reaalajamajandus: elektrooniline andmevahetus partneritega, sh riigisektoriga
 • Müügiarvelduse ja võlahalduse parim praktika
 • Eelarvestamise ja planeerimise parim praktika 
 • Ettevõtte lugu: parim praktika MarkITs ja BOLTis
 • Ettevõtte lugu: parim praktika Eftenis

 

 

12.-13. november 2024

III moodul: Tulemuslikkuse mõõtmine ja KPId. 

Aruandlus ja ärianalüütika.

Kaur Andresson

Andres Kukke

Hele Hammer

 
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja KPId
 • Võtmemõõdikud: teooria ja praktika
 • Ärianalüütika tehnika ja vahendid. Kuidas valida ärianalüütika tarkvara?
 • Elamusõpe "Rännak andmetes"
 • Eesti ettevõtete ärianalüütika projektid

 

11.-12. detsember 2024

IV moodul: Finantsjuht ja tehnoloogiainvesteeringud.

Riskijuhtimine, sh küberturbe korraldus.

Enn Saar

Jarmo Tuisk

Hele Hammer

 
 • Tark tellija ehk kuidas tellida IT arendusi
 • Tehisintellekt finantsjuhi abilisena
 • Finantsjuht riskijuhina. Küberturbe kogemuslood
 • Finantsosakonna hetkeseisu kaardistus – osalejate esitlused

 

 

14.-15. jaanuar 2025 V moodul: Strateegiliste investeeringute hindamine.

Paavo Põld

Viktor Mahhov

Aare Tammemäe

Priit Sander

Hele Hammer

 
 • Investeeringute hindamise põhitõed 
 • Parim praktika investeerimisprojektide hindamisel
 • Investeerimisprojektid Eesti ettevõtetes
 • Kapitali hind ja struktuur teoorias ja praktikas
 • Trendid 2024 Eestis

 

11.-12. veebruar 2025

VI moodul: Käibekapitali juhtimise parim praktika.

Tarneahela rahandus.

Anneli Aljas

Arina Karlova

Kaur Andresson

Hele Hammer

 
 • Käibekapitali juhtimise parim praktika
 • Käibekapitali juhtimine: Amservi ja Mark-IT lood
 • Tarneahela rahandus (supply chain finance)
 • MIT tarneahela juhtimise simulatsioon The Beer Game
 • Tarneahela juhtimine: kas ja kuidas mõjutab ettevõtte väärtust?

 

11.-12. märts 2025 VII moodul: Finantsjuhtimise parim praktika: Osalejate lood

Hele Hammer

 
 • Osalevate ettevõtete finantsosakonna arengukavade esitlus
 • Rahavoogude planeerimine ja likviidsuse tagamine 
 
22.-23. aprill 2025

VIII moodul: Ettevõtte väärtuse hindamine

ja läbirääkimised

Peeter Škepast

Hele Hammer

 
 • Erinevad väärtuse hindamise mudelid (DCF, kordajad jne) teoorias ja praktikas
 • Teeme koos läbi ettevõtete hindamise praktikumi
 • Läbirääkimiste parim praktika - strateegia ja taktika
 • Läbirääkimiste nipid ja näpunäited

 

13.-14. mai 2025 IX moodul: Strateegiliste osaluste ost-müük

Risto Vahimets

Hele Hammer

 
 • Kahepäevane väljasõidu sessioon, mis koondab varasemalt õpitu interaktiivseks ja mänguliseks kahe ettevõtte ühinemisläbirääkimiste simulatsiooniks. Mitmeetapilised läbirääkimise sessioonid vahelduvad põhjalike tagasiside voorude ning parima praktika ülevaadetega. Osalejate vaieldamatu lemmikmoodul.

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Hind: 6 885€ + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Koolitajad

Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Hele Hammer, PhD, kes on alates 2009. aastast Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht. 

 

Hele Hammer, programmi juhtivõppejõud: “Meie programm on suunatud finantsdirektoritele ja -juhtidele, kes on traditsioonilisest loengumeetodist välja kasvanud ning hindavad interaktiivset õppimist kolleegidelt ning oma ala parimatelt teoreetikutelt ja praktikutelt. Finantsjuhi programm eeldab erialast kõrgharidust ja vähemalt paariaastast töökogemust antud ametikohal. Igas moodulis lähenetakse teemale süsteemselt, andes kõigepealt ülevaate nii klassikalisest teooriast kui ka uusimatest käsitlustest. Seejärel lahendatakse üheskoos huvitav kaasus maailmapraktikast ning suhestatakse seejärel õpitu Eesti praktika, iseenda ja kaasosalejate kogemusega. Eelmiste osalejate kõrged tagasiside hinded on tulnud tihti just suurepärase võimaluse eest kolleegidelt õppida.”

 

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud.

 • Aare Tammemäe, Redgate Capitali partner ja juhatuse liige.
 • Andres Kaljo, Helmes, partner.
 • Andres Kukke, Infovara, juhatuse liige.
 • Anneli Aljas, Starship, finantsjuht.
 • Enn Saar, Sunergos, Coach.
 • Ivo Suursoo, OIXIO, Group CEO.
 • Kaur Andresson, GPV, Vice President.
 • Marilin Hein, Eften, finantsdirektor.
 • Paavo Põld, FinanceEstonia, partner.
 • Priit Sander, PhD, Tartu Ülikool, rahanduse dotsent.
 • Risto Vahimets, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ja partner.
 • Sven Uustalu, Telema e-arvelduse tootejuht.
 • Viktor Mahhov, ChestPal, Head of Finance and Operations.

Referentsid 

Marilin Hein, EfTEN Capital AS finantsjuht

"Sain arenguprogrammist tublisti motivatsiooni meie finantssüsteemi ülesehitamiseks.

Mäletan, et erilist motivatsiooni andis mulle koolis soovitatud Pareto 80/20 Rules raamat, mille lugemine kattus täpselt EfTEN’i investor-aruandluse ja võtmemõõdikute ülesehitamise ajaga. Pean tunnistama, et kuigi kinnisvarainvesteeringute valdkonna mõõdikute endi osas sain näpunäiteid pigem suuremate riikide praktikatest, siis mõõdikute valik ja presenteerimine tugines pigem arenguprogrammis saadud headele näpunäidetele.

Minu meelest annab arenguprogramm väga hea võimaluse finantsjuhtimise kaasajastamiseks ja väärtuse lisamiseks. Arenguprogrammis käsitletu ei kattunud peaagu üldse minu varasema teoreetilise finantsjuhi haridusega, mille üle on mul ainult hea meel."

 

Kuldar Kuremaa, Eesti Haigekassa, juhatuse liige

"Minu jaoks oli programmi olulisim kasutegur kõigi osalejate suur panus: lisaks võrratutele lektoritele finantsjuhid väga erinevatest ettevõtetest.

Kokkuvõttes kümned ja kümned aastad kogemust ning võimalus neist osa saada. Boonusena jäävad need kontaktid ka pärast programmi lõppu alles. Väga hea võimalus aeg-ajalt igapäevasest töörutiinist välja astuda ning erinevad teemad süsteemselt üle korrata ja -mõelda."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti