Ettevõtlus ja digitehnoloogia

... annab teadmised ärist, ettevõtlusest ja digimaailmast. Ettevõtlus- ja digiteadmised tulevad kasuks igas eluvaldkonnas. Enamik organisatsioone sõltub kvaliteetsetest IT-lahendustest ning see vajadus kasvab seoses digitaliseerimise ja andmepõhiste teenuste loomisega. 

Sellel suunal õpitakse eesti keeles, kuid inglise keele tunde ja teemasid on rohkem, kui riiklikus õppekavas ette nähtud. See klass on neile, kes tunnevad ennast kindlalt reaalainetes ja soovivad edasi minna õppima erialal, kus nõutakse laia matemaatikat.  
  

Ettevõtluse ja digitehnoloogia klassis õppimise eelduseks on: 

 • kõrge tase matemaatikas
 • valmisolek õppida eesti keeles
 • huvi ettevõtluse vastu 
 • huvi digiteemade vastu
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas 

Õpingutega alustamiseks
on vajalik:  

 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus 
 • esitada isikut tõendav dokument 
 • täita sooviavaldus 
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus 
   

Just siin istud kõrvuti nii mõnegi Eesti tulevase tipptegijaga. Miks ei võiks ka  Sind oodata tegus ja tasuv tulevik ettevõtluses? Valides EBS Gümnaasiumi ettevõtluse ja digitehnoloogia klassi, valid süvendatud teadmised, mis viivad Sind selles suunas edasi. See suund on Sulle, kui Sind huvitab töö andmetega.
  
Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. 

 

Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. 

Lisaks riiklikule õppekavale läbitakse järgmised kursused: 

 • Filosoofia 

 • Karjääriõpetus 
 • Jätkusuutlik ettevõtlus 
 • Majandusalused ja ringmajandus 
 • Rahandus ja finantsvahendus 
 • Turundus ja juhtimine
 • Digiturundus, meediasuhtlus digiajastul 
 • Andmetöötlus ja arvuti kasutamine uurimistöös 
 • Digiteenused 
 • Võimalus valida digikursus IT valdkonnas 

  
EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid  või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis.  
  
Õpingute tasu on 3800 eurot õppeaastas *2024/2025 õppeaastal. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale ja õppekäike. 
  
Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 60 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal. 

 

 

Sisseastumiskatsed
24.

Sisseastumiskatsed

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 24. märtsil 2024 kell 12:00 EBSi majas Lauteri 3, Tallinn. Täpsem info saadetakse registreerunutele meilile.

 


Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist);
 • matemaatikas (ülesanded põhikooli erinevatest teemadest ilma kalkulaatorita);
 • inglise keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist).
   

Registreeru katsetele

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused veebi teel. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri koos vestluse lingiga. 


Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume hiljemalt 11. märtsiks 2024 registreeruda katsetele üleval oleva lingi kaudu ja sinna lisada ka motivatsioonikiri. 

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee. 

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Tasud ja finantseerimisvõimalused

Jäta meile oma kontakt, kui soovid lisainfot õppesuundade ja vastuvõtu kohta