Ettevõtluse klass

... annab Sulle sügavamad teadmised ärist ja ettevõtlusest. Just siin istud kõrvuti nii mõnegi Eesti majanduse tulevase tipptegijaga. Ettevõtlusteadmised tulevad kasuks igas eluvaldkonnas, ka siis, kui soovid edasi õppida näiteks arstiks või spetsialiseeruda hoopis fotograafiale.

Ettevõtlusklassis õppimise eelduseks on ...

 • valmisolek õppida eesti keeles
 • huvi ettevõtluse vastu
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas
 • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt

Õpingutega alustamiseks on vajalik: 

 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
 • esitada isikut tõendav dokument
 • täita sooviavaldus
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Miks ei võiks just Sind oodata tegus ja tasuv tulevik ettevõtluses? Valides EBS Gümnaasiumi ettevõtlusklassi, valid süvendatud teadmised, mis viivad Sind selles suunas edasi. Eesti arengumootoriks on tema edukad ettevõtjad, mitte uhked ametinimetused!

 

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme.

Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega.

 

EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis

 

Õpingute tasu 2300 eurot õppeaastas. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale ja õppekäike.

 

Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 70 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal.

Õppeaasta algus
2.

Ootame oma õpilasi kooli 2. septembril ja kell 9:00 kui direktor tervitab aulas uusi ja olemasolevaid õpilasi ning õpetajaid.

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

Käesoleva aasta sisseastumiskatsed saab tulla tegema individuaalse kokkuleppe alusel gymnaasium@ebs.ee. Testide tegemiseks on aega 2 tundi. 

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtluse, Euroopa õpingute ja rahvusvaheline suund.

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles - essee etteantud teemal;
 • matemaatikas;
 • inglise keeles.

Katsetele saab registreeruda SIIN.

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Võtame vastu kuni 50 uut õpilast. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume saata motivatsioonikiri ja väljavõte hinnetelehest aadressile gymnaasium@ebs.ee

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Tasud ja finantseerimisvõimalused