Õppemaks ja stipendiumid

Õppemaks

Kooli õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel hiljemalt iga aasta märtsis.

EBS Gümnaasiumi õppemaks 2024/2025 õppeaastal;

Õppemaksu tasumine toimub 3 korda aastas arvete alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Esimene osamakse õpikoha broneerimiseks tasutakse peale lepingu sõlmimist. Teine osamakse õpikoha kinnitamiseks tasutakse augustis. Kolmas osamakse tasutakse jaanuaris. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

  Stipendiumid

  EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastusega.

   

  Arengustipendium 

  Stipendium määratakse:

  • üheks õppeaastaks;
  • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppeaasta;
  • kuni 100% õppemaksu ulatuses;
  • kuni viiele parimale õppurile;
  • eelmise õppeaasta koondtulemuste pingerea alusel, kui õpilase kõik kursusehinded ja eksamihinded on järgmisesse klassi üleviimise hetkeks kõik „väga head“ („5“);
  • loetletud tingimuste suhtes võrdsete kandidaatide korral määratakse stipendium õppenõukogus toimuva hääletuse alusel.

  Ühiskondliku aktiivsuse stipendium

  Stipendium määratakse:

  • üheks õppeaastaks;
  • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
  • kuni kolmele (3) õpilasele või sisseastujale;
  • kooli pidaja ettepanekul.

  Koolisisese aktiivsuse stipendium

  Stipendium määratakse:

  • üheks õppeaastaks;
  • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
  • kuni kahele õpilasesindajale:
  • üks on esimees ja teise kohta teeb ettepaneku esimees;
  • õpilasesinduse ettepanekul, kui õpilasel ei ole järgmisesse klassi viimisel õppevõlgnevusi.

  Silmapaistva ainealase soorituse stipendium

  Stipendium määratakse:

  • üheks õppeaastaks;
  • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
  • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppaasta;
  • osalenud edukalt kõigil valdkonna koolisisestel või -välistel konkurssidel;
  • saavutanud erakordse ainealase tulemuse või arenguhüppe;
  • õppetooli juhi põhjendatud ettepanekul.

  Partnerstipendiumid

  Junior Achievementi stipendium määratakse:

  • 10% õppemaksu ulatuses;
  • üheks õppeaastaks;
  • ettevõtluse klassi sisseastujale;
  • Junior Achievement Eesti esindaja ettepanekul.

  Tallinna Reaalkooli stipendium määratakse:

  • 20% õppemaksu ulatuses;
  • vabalt valitud õppesuunale sisseastujale;
  • Tallinna Reaalkooli direktori ettepanekul.

  Eesti Õpilasesinduste Liidu stipendium määratakse:

  • 10% õppemaksu ulatuses;
  • üheks õppeaastaks;

  Vaata täismahus stipendiumistatuuti siit.