Katrin Tamsar

Katrin Tamsar

Katrin Tamsar

Lühitutvustus

Katrin Tamsar töötab täna Meliva AS kliendikogemuse juhina.

Katrini kirg on töötada kliendirahulolu tõstmisega - saada aru, mis viimase kasvu organisatsioonis enim mõjutab ja juhtida siis selle kasvu läbi teenindusprotsesside kujundamise, töötajate motiveerimise ja koolitamise. Oma tööst tunneb ta enim rõõmu, kui organisatsioon jõuab mõtteviisini, kus panust teenindusse ei nähta enam kuluna, vaid investeeringuna kõige efektiivsemasse protsessi – see mis on mugav kliendile on reeglina ka kõige kuluefektiivsem ka organisatsiooni jaoks tervikuna.
Katrin on juhtinud teenindus- ja müügiprotsesse erinevates organisatsioonides (If Kindlustus, Eesti Energia, Eesti Töötukassa ja Omniva) ning olnud mitmete vabaühenduste käivitamise ja protsesside loomise nõustaja (SINA, Heateo SA, Arvamusfestival).

Katrini juhtimiskogemus tugineb peamiselt  suurettevõtete teenindusprotsessi, kliendi tagasiside juhtimise süsteemi ja motivatsioonisüsteemide arendamisele ja juurutamisele. Ta on tegelenud kliendiootuste kaardistamise ning sellest lähtuva teenindusprotsessi juurutamise ja esmatasandi töötajate koolitamisega mitmes eripalgelises teenindusorganisatsioonis sh haiglad ja riigiettevõtted ning viinud läbi avalikke kliendikesksuse ja kliendirahulolu tõstmise koolitusi. Lisaks esmatasandile mõistab Katrin hästi keskastmejuhtide motiveerimisega seonduvaid kitsaskohti ning oskab neid diplomaatiliselt koos omapoolsete lahendusettepanekutega välja tuua ning neist lähtuvat nõustamist pakkuda.