Üheaastane MBA

Üheaastane ärijuhtimise magistriprogramm (MBA)

 

Meie innovaatiline üheaastane MBA programm, mis aitab sul omandada magistrikraadi oma praegust karjääri katkestamata. Me aitame sul kujundada võimalikult mugava õppekava, mis arvestab ühelt poolt sinu võimalusi õppetöösse panustada ning teiselt poolt soovib täita su ootused ja eesmärgid nii sinu isiklikku kui ka professionaalset arengud silmas pidades. 

 • Omandad tugeva aluse ettevõtluse põhivaldkondades 
 • Õpid ja arened koos õpingukaaslastega 
 • Õpid orienteeruma kõige uuemates juhtimisvõtetes  

Sõltuvalt sinu isiklikest ja professionaalsetest vajadustest on sul võimalik valida, kas läbid õpingud aeglasemas või kiiremas tempos. Semestri jooksul on võimalik õppida kuni kahte põhiainet eesti keeles, ülejäänud õpe toimub inglise keeles. 

 

Kandideeri SAISis

 

Vaata ka meie uut Kaheaastast MBA programmi ning tutvu pakutavate spetsialiseerumismoodulitega.

 

Sügissemester  Kevadsemester 

 

Ettevõtte majandus- ja finantstegevus (15 EAP-d):

 • Juhtimisökonoomika 
 • Finants- ja juhtimisarvestus 
 • Ettevõtte rahastamine 

 

Vastutustundlik juhtimine ja inimsuhete alased oskused (15 EAP-d):

 • Eetiline juhtimine 
 • Projektijuhtimine 
 • Äritehnoloogiate arendus 
 • Turundus ja müük 

 

Organisatsiooni juhtimine (15 EAP-d):

 • Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 
 • Inimeste ja organisatsioonide juhtimine 
 • Operatsioonijuhtimine 

 

Lõpetamise moodul (15 EAP-d):

 • Spetsiaalsed töötoad 
 • Juhtimismäng 
 • Teooriatest
 • Juhtumiuuring 

Vastuvõtt 

Kui sind innustab meie programm ning soovid EBSi kogukonnas õppida ja sellesse panustada, oled valmis kandideerima. Kogu  kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav siin. 

 

Kandideeri SAISis

 

Sobiv kandidaat:

 • omab magistrikraadi või 240 EAP-d bakalaureusekraadi ärijuhtimisega mitteseotud erialal või nendega võrdsustatud kvalifikatsiooni
 • omab vähemalt 3 - aastast juhtimise või tiimijuhtimise kogemust. Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust. Too see välja oma kaasalisatud CV-s!
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2)
 • väljendab oma huvi ja entusiasmi silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses.

Õppemaks ja õppeinvesteering

Õppemaks on 3100€ semestris. 

 • Euroopa Liidu kodanikel on võimalik õppemaks tasuda semestri kaupa või jagada see kaheks osamakseks semestris (lisandub 35 eurone menetlustasu).
 • Euroopa Liidu mittekodanikud peavad tasuma õppemaksu täies ulatuses koheselt kogu programmi eest. 

Kui sa oled Eesti Vabariigi resident või sul on pikaajalise elaniku elamisluba, siis on võimalik õppemaks tasuda osade kaupa kasutades õppeinvesteeringut.  

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on kogemused ning saavutused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas.  Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 

Kandidaat peab kandideerimisavalduses välja tooma: 

 • Miks soovid õppida EBSis just sellel õppekaval?  
 • Kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • Mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa? 
EBSi stipendium  võimaldab õppemaksu allahindlust. Stipendiume väljastatakse üks kord aastas augustis. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli 2020 ning avalduse saad saata triin.sillaots@ebs.ee.

 

Olulised kuupäevad
1.

AVALDUSTE VASTUVÕTT

Algab avalduste vastuvõtt SAISis 2020/2021 õppeaastaks.

MBA õppekaval on õpinguid võimalik alustada sügissemestrist 2020. 

24.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg kevadistele vastuvõtuvestlustele SAISi keskkonnas.

27.

KEVADISED VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad kevadised sisseastumisvestlused EBSis. 

Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlustele eelneval päeval (26. mail 2020).

Akadeemiline kalender

 

 

 

Module Module name and subject EAP MOODULI JUHT

SÜGIS-

SEMESTER

1    
I Ettevõtte majandus- ja finantstegevus 15  
 

Juhtimisökonoomika

Mõningates majandusteooria õpikutes on matemaatilise sigrimigri sekka pistetud paar kujunduslikult eraldiseisvat kastikest, mis peaksid lugejale andma aimu sellest, kuidas kõnealune materjal on seotud reaalse eluga. Tihtipeale on sellistes kastikestes mõni ammumöödunud päevauudis. Nii illustreerib mikroökonoomikas oligopoli mudelitele pühendatud peatükki sageli nupuke OPEC-i moodustamisest 1960. aastal ja selle tegevusest 1973. aasta Jom Kippur’i sõja ajal, mil nafta hind nimetatud organisatsiooni embargo tõttu rohkem kui kahekordistus.

Sel kursusel on plaanis asjad teistpidi pöörata – tõsta kastikestesse peidetud jutt esiplaanile ning suruda puhtteoreetiline, esimest ja teist järku tuletistega ümbritsetud hookuspookus ridade vahele. Me alustame üldjuhul alati päevakajalise avalikkuse tähelepanu haaranud juhtumiga ning püüame seejärel majandusteooria abil tollest sündmusest sotti saada. Kohati võime jõuda isegi järelduseni, et majandusuudiste tõlgendamisel vajame majandusteooria kõrvale veel teisigi maailma mõtestamise viise.

3 Hardo Pajula
 

Finants- ja juhtimisarvestus 

Kursus annab praktiliste probleemide lahendamise kogemuse lühi- ja pikaajaliste otsuste tegemisel, kulu – maht – kasum analüüside koostamisel,  hinnakujunduse ja eelarve planeerimisel. Samuti juhendab ja annab praktilise kogemuse, kuidas lugeda ja analüüsida finantsaruandeid ning nende põhjal otsuseid teha. 

6 Urmas Kaarlep
 

Ettevõtte rahandus

Kursus õpetab, kuidas teha ettevõtte investeerimisotsuseid, analüüsida riski ja tulu suhet ning efektiivselt hallata kapitali struktuuri kaasaegses finants- ja majanduskeskkonnas.  Tudengid omandavad põhjalikud teadmised ettevõtte tasandil finantsjuhtimisest, sealhulgas tõhusast kapitali suurendamisest, ettevõtte tasakaalustamisest  ja üldistest juhtimisküsimustest. 

6 John P. Broussard
II Organisatsiooni juhtimine 15  
 

Strateegiline juhtimine ja innovatsioon

Selle kursuse käigus õpid strateegilist mõtlemist, omandades oskused kuidas mõelda teisiti, kasutada uusi ärivõrke ja pidevalt arendada võimet strateegilisteks uuendusteks.  Kursus annab ülevaate kiiresti arenevast  äristrateegia maailmast, keskendudes üha kasvavale kasutajakogemuse tähtsusele, disainile ja innovatsioonile konkurentsieeliste loomisel ja varieerimisel.

6 Marko Rillo
 

Inimeste ja organisatsioonide juhtimine 

Kõigil on olemas intuitiivne arusaamine sellest, kuidas organisatsioonid töötavad, kuid see arusaam võib suuresti erineda sõltuvalt konkreetsest organisatsiooniteooriast, mida parajasti rakendatakse. Kuigi organisatsiooniteooriat võib iseloomustada kui süstemaatilist ja metoodilist  lähenemist teadmiste loomisele, tuleb silmas pidada, et tegelikkuses on olemas arvukaid organisatsiooniteooriaid, mis toovad välja tegelikkuse erinevad kirjeldused ja seega ka erinevad praktikad. Kursus keskendub organisatsioonide kui keeruliste süsteemide päritolu, olemuse, funktsionaalsuse ja muutumise selgitamisele. Niiviisi näeme, kuidas organisatsiooniteooria mõjutab organisatsiooni praktikat, sealhulgas inimeste ja organisatsioonis toimuvate protsesside juhtimist. Selle kursuse eesmärk on vastata küsimusele: kuidas korraldada?

6 Piret Masso
 

Tootmis- ja teenindusjuhtimine 

Kursus annab operatsioonide juhtimisele üldise sissejuhatuse, keskendudes juhtiva tööstusharu tehnoloogiapõhistele lahendustele. Hõlmatakse juhtimisoskusi nagu Lean, Six Sigma ja äritegevuse juhtimine ning kuidas ettevõtted kasutavad äritegevuses uusimaid tehnoloogiaid nii tootmis- kui ka teeninduspõhistes tegevustes. Käsitletakse operatsioonijuhtimise teemasid, nagu näiteks ettevõtte ressursside planeerimine, ärianalüüs,  tarneahela juhtimine ja äriprotsesside juhtimine, mis annavad tudengitele abivahendid orienteerumaks 21. sajandi  ettevõtluses.  

 

3 Ingrid Joost

KEVAD-

 SEMESTER

1    
II
Vastutustundlik juhtimine ja inimsuhete alased oskused 
 
15
 

Eetiline juhtimine

Kursus esitab väljakutse mõelda kriitiliselt juhtide, otsustusprotsessi allikate, organisatsioonikultuuri kujundamise ning inimeste motiveerimise väljakutsete ja võimaluste üle. Kursus annab analüütilised tugiraamistikud eetiliste otsuste ja strateegiate tundmaõppimiseks,  vaadete ja lähenemisviiside mitmekesisuse avastamiseks ja kognitiivsete riskide kaardistamiseks, mis mõjutavad eetilist juhtimist.

3 Jukka Mäkinen
 

Projektijuhtimine

Kursus arendab oskuseid, kuidas läbi konkreetsete eesmärkide ette valmistada, juhtida ja hinnata projekte ning mõista probleeme, mis tõusetuvad seoses eduka tiimi- ja projektijuhtimisega. Tudengitele tutvustatakse projektijuhtimise teooriaid ja andmete visualiseerimise vahendeid. Rakendades projektijuhtimise printsiipe praktikasse ning lahendades meeskondadena projektide läbiviimisega reaalses elus kaasnevaid probleeme,  juhitakse tudengid sellega leidma individuaalseid lähenemisi projekti ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks projekti- ja meeskonnajuhina. 

3 Juko-Mart Kõlar
 

Äritehnoloogiate arendus

Kursus vaatleb tehnoloogiat kui äritegevuse olulist aspekti ja on jagatud kahte ossa. Esimene osa keskendub tehnoloogiliste projektide ja investeeringute planeerimisele, mis hõlmab selliste projektide tulususe analüüsi ning nende mõju ettevõtete tootlikkusele ja lõpptulemile.  Teine osa kursusest keskendub tehnoloogia ja tootekujunduse vaheliste seoste leidmisele, arendamisele, nende strateegilisele juhtimisele ja kasutuselevõtule; turundusele ja positsioneerimisele väliskeskkonnas. Kursus võimaldab tudengil mõista infotehnoloogia (IT) segavat, ent muutvat mõju organisatsiooni üldistele eesmärkidele. Kursusel osalejad õpivad, kuidas integreerida infotehnoloogiat kui äriprotsesside muutmise ja pideva täiustamise peamist võtmemeedet. Tudengid saavad põhjaliku arusaama sellest, kuidas tehnoloogia võib avaldada mõju organisatsiooni protsessidele ja teguritele, nagu näiteks soovile muutuste järele ja ärikultuurile, mis peavad sellise mõju saavutamiseks olema sünkroonis; samuti strateegilisele rollile, mida IT-juhid peavad täitma, et neid muudatusi ellu viia. 

3 Toomas Danneberg
 

Müük ja turundus 

Kursus annab sellel osalejatele kaasaegsed tugiraamistikud ja põhivahendid, mis on vajalikud eduka turundusstrateegia ja müügiprotsessi kavandamiseks, rakendamiseks ja haldamiseks. Tegemist on dünaamilise kursusega, mis vaatleb turundust ja müüki pidevalt arenevas kontekstis, õpetades osalejaid olema informeeritud, kohanema muutustega ja töötama strateegiliselt.
Kursuse fookus on kliendikesksusel, klienditeekonnal (customer journey), brändi kujundamisel, turu segmenteerimisel, positsioneerimisel ja mõõtmisel ning toote, hinna ja turustamise turundusmeetmestiku kujundamisel.  Tudengid omandavad oskused luua, kommunikeerida ja pakkuda klientidele väärtust  läbi neile kohandatud toodete ja teenuste. Müüki vaadeldakse selle protsessi integreeritud poolena. Turunduse ja müügi valdkonna teadmiste konsolideerimine aitab õpilastel olla kursis turunduse dünaamika muutmisega ja arendab mõtteviisi, mis julgustab nägema väljakutseid kui võimalusi. Selle tulemusena oskavad lõpetajad välja töötada ja ellu viia edukaid turundus- ja müügistrateegiaid, mis kujundavad brändi edukuse.

3 Jovana Agu

IV

Lõpetamise moodul

 

15

  Spetsiaalsed töötoad   3
  Juhtimismäng   6
  Teooriatest   3
  Juhtumiuuring   3

Kandideeri SAISis