Mõjuettevõtlus

Ülevaade 

See ettevõtluse õppekava on maailmas unikaalne - tegemist on kaasaegse ja uuendusliku ärisimulaatori põhimõttel toimuva õppega. Õppekava sobib Sulle, kui oled ettevõtlushuviline, unistad ettevõtjaks saamisest või soovid viia ellu äriidee, mis muudab maailma paremaks. Õpingute jooksul koged kõiki ettevõtte arenguetappe ning saad väärt teadmised vastutustundlikust ettevõtlusest, kaasaegsetest digilahendustest ja meeskonna juhtimisest. 

Lõpetaja profiil 

Õppekava lõpetajana oled valmis tegutsema ettevõtjana. Soovi korral saad end rakendada ka äriprojektide eestvedajana või spetsialistina ettevõtlikkust eeldatavatel ametikohtadel. Pole ime, kui jätkad õpingute ajal loodud ettevõtte arendamist ja juhtimist ka edaspidi! Omad häid teadmisi ja praktilisi oskusi kõikides ettevõtte eduks vajalikes valdkondades, näiteks tootearendus, turundus, inimeste ja protsesside juhtimine, finantsid ja äriõigus.

 

EBSile läheb väga korda meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate hea käekäik. Tegutseme selle nimel, et meie vilistlased oleksid edukad ning tunneme südamest rõõmu nende kordaminekute üle. 

EBSi vilistlaste uuringu põhjal:  

 • 15% loob oma ettevõtte; 
 • 44% töötab rahvusvahelistes ettevõtetes; 
 • 21% töötab kohalikes ettevõtetes; 
 • 20% töötab välismaal. 

EBSi vilistlaste hulgas on: 

 • 11% ettevõtjaid; 

 • 35% tipp- või keskastmejuhte; 

 • 45% tipp- või keskastme spetsialiste. 

Võrreldes Eesti keskmise palgaga on ebsikate brutopalk:  

 • üle Eesti keskmise 85%-l vilistlastel; 

 • üle kahe Eesti keskmise 43%-l vilistlastel;

 • EBSi vilistlaste töötasu äri- ja juhtimisvaldkonnas on kõrgem, kui teiste Eesti ülikoolide lõpetanutel.

Miks valida just see õppekava? 

 • Annab unikaalse võimaluse saada ülikoolikraad äriidee arendamise käigus; 

 • Praktilise meeskonnatöö käigus läbid kõik ettevõtte arenguetapid ning saad teadmisi ja kogemusi koheselt rakendada. Õpingute ajal lahendad päriselulisi väljakutseid, millega start-upid ning mõjuettevõtted igapäevaselt silmitsi seisavad; 

 • Omandad parimad võimalikud teadmised ja praktilised oskused ettevõtluse võtmevaldkondades - tootearendus, vastutustundlik ettevõtlus, meeskonna juhtimine, turundus, finantsid, digilahendused ja rahvusvaheline äri; 

 • Kohtud paljude tipptegijatega ning Sind juhendavad oma ala vaieldamatud eksperdid, juhid ja ettevõtjad; 

 • Olulise osana õppetöös keskendume Sinu isiklikule arengule – mõtestad kogetut läbi eneseanalüüsi ja üks ühele mentorkohtumiste; 

 • Õpid väikestes gruppides ja Sind nõustab personaalne õppekonsultant - nii teame alati Sinu eesmärke ja arenguplaane ning oleme Sulle õpiteel igakülgselt toeks; 

 • Keskendume EBSis võimalikult palju üksteiselt õppimisele - rühmaarutelud, tiimitööd, praktiline õpe ja elulised näited. Nii saame olla kindlad, et ülikooli lõpetades oled vilistlasena elus läbilööv, ettevõtlik ja edukas oma valdkonna tegija; 

 • Sinu õpingukaaslasteks saavad olema positiivsed, algatusvõimelised, ägedate ideedega ja ambitsioonikad kaastudengid. Innustav ja motiveeriv seltskond ning väärtuslikud kontaktid jäävad Sinuga aastateks; 

 • Sulle avaneb mobiilsusaken, mis võimaldab saada rahvusvahelise õpikogemuse välisriigi tippülikoolis. 

Õppekava sisu

Kolme aasta jooksul koged ettevõtlusprotsessi jätkusuutliku äriidee loomisest kuni ettevõtte müügini. Igas loengus ja seminaris omandad ettevõtte konkreetses arenguetapis vajalikud teadmised ja oskused. 

 

Ettevõtte arenguetapid: ärivõimaluste avastamine ja ettevõtlusega alustamine, ettevõtte arendamine ja protsesside tõhustamine, ettevõtte laienemine ja rahvusvahelistumine, ettevõtte müük ja/või tegevuse lõpetamine. 

 

Õppekavas keskendutakse läbivalt seitsmele teemavaldkonnale: ettevõtlus ja turundus, majanduskeskkond ja finantsjuhtimine, õigus ja eetika, jätkusuutlikus ja rohemajandus, organisatsioonikäitumine, juhtimine ja meeskonnatöö, ettevõtja isiklik areng. 

 

Õpingute ajal on Sul toeks ettevõtjad, mentorid ja eksperdid. 

 

Õppeaasta Õppekava  
I Esimene õppeaasta  
 

Semester 1: Ärivõimaluste avastamine ja ettevõtlustega alustamine

 

Esimesel semestril algab Sinu ettevõtlusteekond. Töötad erinevates meeskondades, et avastada  ärivõimalusi, mis pole pelgalt kasumlikud, vaid muudavad ka maailma paremaks. Keskendume ärikeskkonna tundmaõppimisele ning uurime trende ja globaalseid väljakutseid, millega ettevõtjad tänapäeval silmitsi seisavad. 

 

Selle mooduli jooksul õpid ja koged, kuidas  töötada loomingulistes meeskondades.  Samuti avastad,  kuidas saada edukaks ettevõtjaks ja  ettevõtlikuks juhiks. 

30 EAP
 

Semester 2: Ettevõtte arendamine ja protsesside tõhustamine

 

Sinu ettevõtlusteekond jätkub äriidee analüüsimise ja valideerimisega. Sukeldume ärimudelite ja potentsiaalsete esimeste klientide tuvastamise maailma. Nüüd on aeg moodustada stabiilne meeskond, et hakata üheskoos ette valmistama esialgset ettevõtte struktuuri, mis toetab teie äriidee elluviimist. 

 

Meeskonnana õpite, kuidas oma äriideed arendades ja katsetades (pivoting) ebaõnnestumistest üle saada. Koos ettevõtte ja meeskonnaga kasvades jõuad ka isiklikus arengus uuele tasemele.

33 EAP
II Teine õppeaasta  

 

Semester 3: Ettevõtte laienemine ja rahvusvahelistumine

 

Sinu ettevõtlusteekonna kolmas semester keskendub pidevale ja jätkusuutlikule ärimudeli innovatsioonile. Samuti avastame Sinu meeskonna äriidee ja ettevõtte kasvamise, laienemise ja rahvusvahelistumise potentsiaali ning erinevate äristrateegiate tugevaid ja nõrku külgi. 

 

Meeskonnana hakkate ettevõtet ette valmistama kiireks kasvuks (skaleerimiseks). Isiklikul tasandil hakkad mõistma oma erinevaid rolle ja kohustusi asutaja, liidri, juhi ja meeskonna liikmena. 

30 EAP
 

Semester 4: Ettevõtte müük ja/või tegevuse lõpetamine 

 

Sinu ettevõtlusteekond jõuab etappi, kus ettevõte enam ei kasva. Uurid koos meeskonnaga erinevaid väljumisstrateegiaid esmasest avalikust pakkumisest  (IPO) pankrotini. Ettevõttest  väljumisest või näiteks teise ettevõttega ühinemisest tuleb ettevõtte töötajaid ja avalikkust teavitada. Selleks valmistad ette kommunikatsiooniplaani PA- ja PR-plaani. 

 

Meeskonnana õpite läbirääkimisi pidama ja keerulistes olukordades toime tulema. Isiklikul tasandil  õpid lahti laskma oma "lapsukesest" (ettevõttest) ja emotsioonidest, mis sellega kaasnevad. 

33 EAP
III  Kolmas õppeaasta  
 

Semester 5:  Eriala fookuse valimine ja tervikpildi loomine

 

Viiendal semestril saad oma ettevõtlusteadmisi süvendada, õppides erialaaineid, mis Sulle kõige rohkem huvi pakuvad.

 

Teed seda kas vahetussemestril välisülikoolis või läbides EBSis valikkursuseid. Sel semestril keskendume ka Sinu professionaalse võrgustiku laiendamisele ning hakkate koostöös ühe kaastudengiga valmistuma lõputööks. Isiklikul tasandil lood kogu oma ettevõtlusteekonnal õpitust tervikpildi.  

30 EAP
 

Semester 6: Käivitamis- ja lõpetamismoodul

 

Kuuendal semestril rakendad õpitut oma ettevõtte loomiseks või karjäärieesmärkide seadmiseks.  

 

Juhendajate kaasabil ja seminaride toel kirjutad koostöös kaastudengiga lõputööd ning lood “tööriistakasti” Sind ettevõtjana abistavatest juhtimisvõtetest ja -meetoditest. Omandad ka väärtuslikud mentorlus- ja juhendamisoskused, mis aitavad Sul inimestega paremini koostööd teha. 

24 EAP

Õpikogemus EBSis

Õppevorm

Seminarid toimuvad EBSis teisipäevast neljapäevani vastavalt tunniplaanile (ajavahemikus 10.00-16.00). Valikainete loengud ja seminarid võivad toimuda ka esmaspäevast reedeni 8.30-17.00 tunniplaani alusel. 

 

Päevaõppes on õppejõuga kontakttundide arv suurem, mis aitab teadmisi klassiruumis hõlpsamini omandada. Päevaõppes keskendutakse aktiivselt koos õppimisele, kus lisaks loenguformaadile on fookus rühmatöödel, aruteludel ning esitlustel. 

Mobiilsusaken

Kolmandal õppeaastal on Sul võimalik õppida semester või aasta ühes EBSi partnerülikoolis. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jpt).

Mobiilsusaken on välisõpingute semester, kus saad valida partnerülikooli kursuste seast endale meelepäraseid erialakursuseid. Sul on võimalus täiendada teadmisi ka valdkondades, mida ükski Eesti ülikool ei õpeta. 

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

EBS tudengite väga positiivne tagasiside kinnitab, et välisõpingute semester avardab oluliselt maailmapilti ning annab väärt kontaktid ja hindamatu rahvusvahelise ülikoolikogemuse! 

 

Meie üliõpilaste vahetusemestri lood leiad: 

 

Just go! podcast

 

Praktika ja mentorlus

Õpingute jooksul tuleb Sul sooritada praktika, mille jooksul õpid tundma ettevõtte toimimist ja rakendad õpitut praktikaorganisatsioonis. EBSi bakalaureuseõppes jaguneb praktika kaheks.  

Praktika I

 • Esimese praktika käigus õpid tundma ettevõtte juhtimis- ja otsustusprotsesse; 

 • Praktikakoha valikul toetab Sind EBSi magistritudengist mentor. Mentoriga saad läbi arutada erinevaid võimalusi karjääritee kujundamiseks ning paned paika tulevikueesmärgid. Kogenud juhina on mentor Sulle eeskujuks ning jagab ka näpunäiteid, kuidas teha esimesi samme soovitud karjääri suunas.

Praktika II

 • Teise praktika jooksul saad oma teadmisi ja oskusi veelgi rohkem   proovile panna, sest Sul tuleb lahendada juhtimisprobleem vastavalt praktikaettevõtte vajadusele; 

 • Viid läbi uuringu ja esitad selle tulemuste põhjal ettepanekud organisatsioonilise muutuse ellu kutsumiseks. 

 • Praktika toetab Sinu ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks.   

 EBSi praktikaprogramm on saanud head tagasisidet nii üliõpilastelt kui ka praktikaorganisatsioonidelt. Praktika eesmärgiks on rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi elulistes töösituatsioonides ning pakkuda üliõpilastele tuge karjääri planeerimisel. 

 

EBSi praktikaprogramm pälvis 2023 "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027" kvaliteedimärgise.

 

Kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

 

 

 

Marge Täks

Vanemlektor, Mõjuettevõtluse bakalaureuseōppekava kuraator

 

"Praktika aitab üliõpilasel mõista paremini oma tugevusi ja leida üles kirge. Samuti saavad üliõpilased praktika käigus teada, mis neile üldse ei meeldi või ei sobi ning see aitab tulevikus paremaid karjäärivalikuid teha. Meie tublimad tudengid on praktika tulemusena leidnud ka oma esimesed töökohad."

Meie üliõpilaste praktikakogemused

Olulised kuupäevad
1.

ALGAS AVALDUSTE VASTUVÕTT 

Algab avalduste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks. Õppetöö algus augustis.

5.

AVALDUSTE TÄHTAEG 

Avalduste esitamise tähtaeg augustis toimuvatele sisseastumisvestlustele.

 

8.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub online vahendusel vestlusele järgneval päeval.

Vastuvõtuinfo

Sobiv kandidaat

 • Omab keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; 

 • Valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2); 

 • Väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses; 

 • Läbib EBSis sisseastumisvestluse. 

Vastuvõtt

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub avalduse, riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. Riigieksami tulemuste puudumisel saab EBSis sooritada sisseastumiseksameid.

Rohkem infot vastuvõtu, sisseastumisvestluse ja - eksamite kohta: 

Kandideeri SAISis

Online konsultatsioon

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru personaalsele online konsultatsioonile. Konsultatsioonid toimuvad kaks korda kuus.
 

Registreeru online konsultatsioonile, juhul kui: 

 • Sul on tekkinud küsimusi EBSi sisseastumise kohta; 

 • Kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga; 

 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks; 

 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta. 

Registreeru konsultatsioonile

Õpingute finantseerimine

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas osas. 

Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna (125 eurot) alusel.

 

Õppemaks 2024/2025 õppeaastal: 

 • Sügissemestri õppemaks on 3200 eurot; kevadsemestril 3500 eurot;  

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

Bakalaureuseõppe õppemaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 25. augustil. 

Õppeinvesteering

EBS pakub koostöös pankadega õppeinvesteeringu lahendusi, tänu millele on võimalik tulevikku ja rahavooge paremini planeerida. Õppeinvesteering on finantsteenus. Üliõpilane sõlmib õppeinvesteeringu lepingu kas LHV või Inbankiga. Pank tasub EBS õpingute eest osamaksetena ning üliõpilane järgib pangaga sõlmitud õppeinvesteeringu lepingu tingimusi.  
 

Õppeinvesteeringu lepingu saad sõlmida kiirelt ja mugavalt EBSi konsultandi juures panka minemata. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust. 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile"

 

Stipendiumi määramine: 

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust, silmaringi ning arutlusoskust.  

 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100% õppemaksuvabastuse;

 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks

Tudengielamused EBSis

Et mälestused ülikooliaastatest oleksid meeldejäävad ja rõõmutoovad, kutsume Sind kaasa lööma EBS Üliõpilasesinduses ja osalema üliõpilastele korraldatud üritustel.

Esinduses saad kaasa rääkida ülikoolielu puudutavatel teemadel ning korraldada ka ise- ise ebsikatele erinevaid meelelahutusüritusi.

Vahvad üritused ja tegevused varieeruvad akadeemilistest seminaridest pidude ja suurejoonelise Haba Galani välja. 

 

 

Sportlikele ebsikatele toimuvad EBS Spordiklubi eestvedamisel spordipäev, golfivõistlused, taliujumine  jpm. Samuti leiavad  iganädalaselt aset mitmed regulaarsed sporditreeningud ning käiakse kooli esindamas spordivõistlustel ka väljapool Eestit.  

Muusikahuvilised saavad laulda EBS Kammerkooris. 

 

Meie üritused on kohtumispaigaks nii tudengitele, töötajatele, koostööpartneritele kui ka vilistlastele.