EBS pälvis "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027" kvaliteedimärgise

a

Kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

 

Made Katsevic (EBSi praktikasüsteemi projektijuht): "Kvaliteedimärgis on suur tunnustus EBSi ärinduse- ja halduse bakalaureuse taseme praktikaprotsessile. Alustasime praktikasüsteemi uuendamisega 2020. aasta lõpus ning võtsime osa ka „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) “Tiigrilükke” projektist. Antud projekt aitas meil teha esimesed vajalikud arendustegevused ja protsess jõuliselt käima lükata."

 

Projekti rahastus: Euroopa Sotsiaalfond.  

Projekti väljundid :  

  • Kooli-ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine 
  • Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine 
  • Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine 
  • Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures 
  • Praktikute kaasamine õppetöösse 

Made Katsevic: "Mainitud projekt ning valitud teadlik praktikasüsteemi uuendamise plaan on suunanud meid muutuste teele, millest on tänaseks välja kasvanud mitmed uued koostööprojektid ja loodud märkimisväärne kontaktvõrgustiku süsteem õppurite, praktikajuhendajate, mentorite ning tööandjate vahel. Ülipopulaarseteks on kujunenud ka EBS kooli sisene praktikapäev ("Career Day") ning EBS üliõpilaste bakalaureuse- ja magistriõppe ülene mentorprogramm. Oleme veendunud, et uuenenud praktikasüsteem pakub meie tänastele õppuritele parimaid väljundvõimalusi ning tööandjatele motiveeritud ja kvaliteetset tööpanust pakkuvaid tudengeid. Pälvitud tunnustus ja kvaliteedimärgis lisab kõikidele osapooltele enesekindlust  liigume õiges suunas ning pakume hinnatud kvaliteeti."