Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Parima ärihariduse saad EBSis!

Ülevaade 

Kui soovid luua oma ettevõtte või täiendada ettevõtlusteadmisi, siis on see õppekava loodud just Sinule. EBSi ainsa eestikeelse õppekava läbides saad ettevõtjana tegutsemise kogemuse ning õpid ärimaailmas orienteeruma ja ettevõtet targalt arendama. Päevaõppes on Sul võimalus spetsialiseeruda tehnoloogiaettevõtluse, loomeettevõtluse või professionaalse müügi suunal. Valides sessioonõppe, saad spetsialiseerumissuundade aineid õppida valikainetena. Semester või aasta EBSi partnerülikoolis avardab Sinu maailmapilti ning pakub Sulle rahvusvahelise õpikogemuse. 

Jätka õpinguid karjääri katkestamata!

Miks ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava?

 • Päevaõppes lood koos õpingukaaslastega juba esimesel kursusel tudengiettevõtte. Sessioonõppes keskendud oma ettevõtte ja tööalaste kompetentside arendamisele.
 • Õpid tundma startup-ettevõtlust ja e-äri ning digitaalse turunduse eripärasid. 
 • Lood suhtevõrgustiku inimestest, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 
 • Sind juhendavad praktikutest õppejõud, kes jagavad isiklikke ettevõtluskogemusi ja aitavad Sul omandada laiapõhjalised teadmised äritegevusest. Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid. 
 • Õppetöö toimub rühmades, mille suurus sõltub tunnile seatud eesmärgist ja jääb üldjuhul vahemikku 25–50 tudengit.
 • Õppekorralduslikes küsimustes nõustab Sind personaalne õppekonsultant.

Lõpetaja profiil

Programmi lõpetajad tegutsevad ettevõtjana või väikeettevõtte juhina, samuti äriprojektide arendaja ning spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldavatel ametikohtadel. EBSi vilistlaste sissetulek äri- ja juhtimisvaldkonnas on võrreldes teiste ülikoolide lõpetanutega kõrgeim. Tutvu meie vilistlaste edulugudega.

Spetsialiseerumissuunad

Tehnoloogiaettevõtlus

Sulle sobib tehnoloogiaettevõtluse õppesuund, kui soovid viia ellu innovaatilisi äriideid ja Sind köidab startup-ettevõtete kiire edu võti. Õpingute käigus kohtud paljude startup-ettevõtjatega ning innustud nende edulugudest. 

 

Tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid:

 • tundma tehnoloogiatrende ja startup-ettevõtete ärimudeleid, 
 • käivitama ja juhtima piiratud ressurssidega startup-ettevõtet, 
 • rahastama targalt kiiresti kasvava ettevõtte tegevust, 
 • maandama startup-ettevõtlusega seonduvaid riske. 

Tehnoloogiaettevõtluse valikmoodul töötati välja koostöös SA Tallinna Teaduspark Tehnopoliga.

Loomeettevõtlus

Sulle sobib loomeettevõtluse õppesuund kui tunned huvi disaini, moe või muusika vastu ning näed ennast tulevikus ettevõtjana. See suund annab Sulle vajalikud teadmised, oskused ja pädevused, kuidas arendada loometegevusest kasumlik äri. 

 

Loomeettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi;
 • loomeettevõtet juhtima ja mõistma disaini rolli tootearenduses ning turunduses;
 • korraldama loomemajanduse projekte, arvestades nende ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid;
 • loovisikutega koostööd tegema. 

Professionaalne müük

Sulle sobib professionaalse müügi õppesuund kui soovid ärimaailmas läbilöömiseks eekõige arendada enda veenmis- ja müügioskusi. Saad teada, kuidas juhtida müügimeeskonda ning müügitegevust professionaalselt korraldada. 

 

Professionaalse müügi spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma ja praktikas rakendama nõuandliku müügi põhimõtteid; 
 • planeerima müügitsüklit ja määratlema müügiprotsessi edutegureid; 
 • leidma enesemotivatsiooni ka keeruliste müügiläbirääkimiste pidamiseks. 

Õppekava

 

 • Põhiõpe (84 EAP) – moodul annab ülevaate majanduse, ettevõtluse ja juhtimise põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest ning nende õiguslikust raamistikust. Moodul sisaldab lisaks ka finants- ja juhtimisarvestuse, inglise ärikeele, turunduse ja müügi ning ärialase suhtlemise ja ärieetika kursuseid.
 • Eriõpe (72 EAP) – moodul sisaldab nii kohustuslikke ja kui ka valikkursuseid nt äriplaan, rahvusvaheline äri, eestvedamine, digitaalne turundus ja juhtimismäng Dynama. Päevaõppe õppevormis saab lisaks valida ka valikmooduli 12 EAP. Eriõppe mooduli alla kuulub ka mobiilsusaken (2.õppeaasta sügissemester), mil üliõpilasel on kõige hõlpsam minna välisülikooli rikastavat õpi- ja elukogemust saama.
 • Praktika (6 EAP) – praktika I (2 EAP) käigus saab üliõpilane tuttavaks organisatsiooni ning selle juhtimis- ja otsustusprotsessidega; praktika II (4 EAP) jooksul viib üliõpilane läbi uuringu ning esitab praktikaorganisatsioonile ettepanekud organisatioonilise muutuse ellu kutsumiseks.
 • Vabaõpe (12 EAP) – annab võimaluse saada lisateadmisi üliõpilast huvitavates valdkondades ja võimaldab end täiendada vastavalt individuaalsetele, tööalastele või edasiõppimisvõimalustega seotud vajadustele.
 • Lõputöö (6 EAP) – bakalaureusetöö on teoreetilistel alustel põhinev uurimisprojekt, kus üliõpilane demonstreerib suutlikkust lahendada äritegevusega (nt juhtimise, turunduse või majanduse valdkondadega) seotud probleeme kriitiliselt ja iseseisvalt.
Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT KEVADSEMESTRIKS

Alates 01. veebruarist 2023 saab kandideerida sügissemestril alustavatesse õppegruppidesse.

14.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg märtsi sisseastumisvestlustele SAISi keskkonnas.

 

17.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

Sobiv kandidaat

 • On lõpetanud keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni;
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B1);
 • väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses;
 • läbib edukalt EBSis sisseastumisvestluse.

Vastuvõtt

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.

 

Vastuvõtutingimused

 

Päeva- ja sessioonõpe

 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

Päevaõppe loengud  toimuvad EBSis esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel ajavahemikus 8.30-17.15. Sessioonõppes toimuvad loengud kahel päeval nädalas ajavahemikus 15.45-20.45. Sessioonõppes osalemine eeldab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd, sest auditoorseid kontakttunde õppejõuga on vähem kui päevaõppes. Õppekava maht ja õpiväljundid on nii  päeva- kui sessioonõppes samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev  töö kõrvalt õppija. 

 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaks päevaõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks sügissemestril on 3085 eurot; kevadsemestril 2992 eurot. 
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Õppemaks sessioonõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks  on 2295 eurot semestris.
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Tasumise tähtajad

Tasumise tähtaegu vaata siit.  

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumi määramine:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks