Ettevõtlus ja ärijuhtimine Tallinnas

Jätka õpinguid karjääri katkestamata!

Ülevaade 

Kui soovid luua oma ettevõtte või täiendada ettevõtlusteadmisi, siis on see õppekava loodud just Sinule. EBSi ainsa eestikeelse õppekava läbides saad ettevõtjana tegutsemise kogemuse ning õpid ärimaailmas orienteeruma ja ettevõtet targalt arendama. Päevaõppes on Sul võimalus spetsialiseeruda tehnoloogiaettevõtluse, loomeettevõtluse või professionaalse müügi suunal. Valides sessioonõppe, saad spetsialiseerumissuundade aineid õppida valikainetena. Semester või aasta EBSi partnerülikoolis avardab Sinu maailmapilti ning pakub Sulle rahvusvahelise õpikogemuse. 

 

Lisaks spetsialiseerumissuuna ainetele võid teadmiste täiendamiseks valida ka ingliskeelse Game Management mooduli.

Võta ühendust

Kandideeri SAISis

 

Miks ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava?

 • Päevaõppes lood koos õpingukaaslastega juba esimesel kursusel tudengiettevõtte. Sessioonõppes keskendud oma ettevõtte ja tööalaste kompetentside arendamisele.
 • Õpid tundma startup-ettevõtlust ja e-äri ning digitaalse turunduse eripärasid. 
 • Lood suhtevõrgustiku inimestest, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 
 • Sind juhendavad praktikutest õppejõud, kes jagavad isiklikke ettevõtluskogemusi ja aitavad Sul omandada laiapõhjalised teadmised äritegevusest. Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid. 
 • Õppetöö toimub rühmades, mille suurus sõltub tunnile seatud eesmärgist ja jääb üldjuhul vahemikku 25–50 tudengit.
 • Õppekorralduslikes küsimustes nõustab Sind personaalne õppekonsultant.

Kandideeri SAISis

Lõpetaja profiil

Programmi lõpetajad tegutsevad ettevõtjana või väikeettevõtte juhina, samuti äriprojektide arendaja ning spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldavatel ametikohtadel. EBSi vilistlaste sissetulek äri- ja juhtimisvaldkonnas on võrreldes teiste ülikoolide lõpetanutega kõrgeim. Tutvu meie vilistlaste edulugudega.

Spetsialiseerumissuunad

Tehnoloogiaettevõtlus

Sulle sobib tehnoloogiaettevõtluse õppesuund, kui soovid viia ellu innovaatilisi äriideid ja Sind köidab startup-ettevõtete kiire edu võti. Õpingute käigus kohtud paljude startup-ettevõtjatega ning innustud nende edulugudest. 

 

Tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid:

 • tundma tehnoloogiatrende ja startup-ettevõtete ärimudeleid, 
 • käivitama ja juhtima piiratud ressurssidega startup-ettevõtet, 
 • rahastama targalt kiiresti kasvava ettevõtte tegevust, 
 • maandama startup-ettevõtlusega seonduvaid riske. 

Tehnoloogiaettevõtluse valikmoodul töötati välja koostöös SA Tallinna Teaduspark Tehnopoliga.

Loomeettevõtlus

Sulle sobib loomeettevõtluse õppesuund kui tunned huvi disaini, moe või muusika vastu ning näed ennast tulevikus ettevõtjana. See suund annab Sulle vajalikud teadmised, oskused ja pädevused, kuidas arendada loometegevusest kasumlik äri. 

 

Loomeettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi;
 • loomeettevõtet juhtima ja mõistma disaini rolli tootearenduses ning turunduses;
 • korraldama loomemajanduse projekte, arvestades nende ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid;
 • loovisikutega koostööd tegema. 

Professionaalne müük

Sulle sobib professionaalse müügi õppesuund kui soovid ärimaailmas läbilöömiseks eekõige arendada enda veenmis- ja müügioskusi. Saad teada, kuidas juhtida müügimeeskonda ning müügitegevust professionaalselt korraldada. 

 

Professionaalse müügi spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma ja praktikas rakendama nõuandliku müügi põhimõtteid; 
 • planeerima müügitsüklit ja määratlema müügiprotsessi edutegureid; 
 • leidma enesemotivatsiooni ka keeruliste müügiläbirääkimiste pidamiseks. 

Õppeained

SEMESTER ÕPPEAINE EAP ÕPPEJÕUD
SEMESTER  I    
  Majandusteaduse alused 3 Renee Pesor
  Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid, Inga Kaha
  Õpioskuste arendamine 1,5 Kadri Osula
  Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva
  Informaatika I 3 Viljo Kallas
  Turundus ja müük 6 Ingrid Prinsthal
 

Spetsialiseerumisplokk: 

Professionaalne müük I  

* Loomeettevõtlus I

* Tehnoloogiaettevõtlus I

6

 

Guido Paomees
Juko-Mart Kõlar

Ülle Pihlak

SEMESTER II    
  Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randmann
  Juhtimise alused 3 Tõnu Kaarelson
  Tudengiettevõtted 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele keskastme kursus II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid, Inga Kaha
  Finantsarvestus 6 Eve Lamberg
  Õiguse entsüklopeedia 3 Madis Kallion
  Mikroökonoomika 6 Alar Kein
 

Spetsialiseerumisplokk:
* Professionaalne müük II

* Loomeettevõtlus II

* Tehnoloogiaettevõtlus II

6

 

Guido Paomees
Juko-Mart Kõlar

Ülle Pihlak,

SEMESTER  III    
  Valikained (mobiilsusaken) 24  
 

Praktika:

* Professionaalne müük

* Loomeettevõtlus

* Tehnoloogiaettevõtlus

6

 

Guido Paomees 
Juko-Mart Kõlar

Ülle Pihlak

SEMESTER IV    
  Makroökonoomika 6 Alari Purju
  Juhtimisarvestus 3 Urmas Kaarlep
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle RaidInga Kaha
  Uurimistöö disain 3 Marge Sassi, Heikki Päeva
  Digitaalne turundus 3 Katri Kerem
  Ärialane suhtlemine 3 Anu Lehing
  Filosoofia 3 Oliver Laas
  Sotsioloogia 3 Stanislav Nemerzhitski
  Vabaaine 3  
SEMESTER  V    
  Rahvusvaheline äri 3 Tiit Elenurm
  Äritegevus Aasia riikides 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid
  Äriõigus 6 Urmas Arumäe
  Maksunduse alused 3 Velda Buldas
  Eestvedamine 3 Ester Eomois
  Kvalitatiivsed uurimismeetodid 3 Kaire Põder
  Kvantitatiivsed uurimismeetodid 3 Karmo Kroos
  Vabaaine 3  
SEMESTER  VI    
  Äriplaan 3 Ülle Pihlak
  E-äri 6 Thea Sogenbits
  Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Anto Liivat, Peeter Kross
  Ärieetika 3 Mari Kooskora
  Bakalaureusetöö või lõpueksam 6  
  Valikaine 3  
  *Spetsialiseerumissuuna aineid vaata siit   **Sessioonõppe õppekava vaata siit

Kandideeri SAISis

 

Olulised kuupäevad
2.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg augusti vastuvõtuvestlustele SAISi keskkonnas.

5.

AUGUSTI VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele eelneval päeval (4. august 2020).

 

24.

ÕPINGUTE ALGUS

Päevaõpe vs sessioonõpe

Päevaõppe loengud  toimuvad EBSis esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel ajavahemikus 8.30-17.15. Sessioonõppes toimuvad loengud kahel päeval nädalas ajavahemikus 15.45-20.45. Sessioonõppes osalemine eeldab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd, sest auditoorseid kontakttunde õppejõuga on vähem kui päevaõppes. Õppekava maht ja õpiväljundid on nii  päeva- kui sessioonõppes samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev  töö kõrvalt õppija. 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

eesti keel

inglise keel

eesti keel

inglise keel

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

CV (laadida SAISi)

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Sessioonõppesse kandideerimisel tuleb Sul avalduse esitamisel laadida SAISi ka oma CV.
 • Sul on võimalik sooritada sisseastumiseksamid EBSis, kui Sinu riigieksami tulemus ei vasta lävendile või ei ole Sul antud aines sisseastumiseksam sooritatud. Rohkem infot sisseastumiseksamite ja vastuvõtuvestluse kohta leiad siit.
 • Tule vastuvõtuvestlusele. Vastuvõtuintervjuu raames on Sul võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
  • Ootame Sinult lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame Sind infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Tule sõlmi õppeleping EBSi õppeosakonnas ja kohtu oma õppekonsultandiga. Soovi korral saad õppelepingu allkirjastada ka digitaalselt.
 • Tasu esimene osamakse õpingute eest. Semestritasu on võimalik jagada mitmeks osaks. 

 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Vajalikud riigieksamid:

 • eesti keel või eesti keel teise keelena; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti;
 • inglise keel* - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 50 punkti.

*Inglise keele riigieksamit asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Rohkem infot sisseastumise kohta leiad siit.

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaks päevaõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks on  2300 eurot semestris. 
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2235 eurot semestris.

Õppemaks sessioonõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks  on 2050 eurot semestris.
 • Kahes osas tasudes on semestri õppemaks 2085 eurot semestris. 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. 

Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli.