Ettevõtlus ja ärijuhtimine Tallinnas

Parima ärihariduse saad EBSis!

Ülevaade 

Kui soovid luua oma ettevõtte või täiendada ettevõtlusteadmisi, siis on see õppekava loodud just Sinule. EBSi ainsa eestikeelse õppekava läbides saad ettevõtjana tegutsemise kogemuse ning õpid ärimaailmas orienteeruma ja ettevõtet targalt arendama. Päevaõppes on Sul võimalus spetsialiseeruda tehnoloogiaettevõtluse, loomeettevõtluse või professionaalse müügi suunal. Valides sessioonõppe, saad spetsialiseerumissuundade aineid õppida valikainetena. Semester või aasta EBSi partnerülikoolis avardab Sinu maailmapilti ning pakub Sulle rahvusvahelise õpikogemuse. 

 

 

Jätka õpinguid karjääri katkestamata!

Miks ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava?

 • Päevaõppes lood koos õpingukaaslastega juba esimesel kursusel tudengiettevõtte. Sessioonõppes keskendud oma ettevõtte ja tööalaste kompetentside arendamisele.
 • Õpid tundma startup-ettevõtlust ja e-äri ning digitaalse turunduse eripärasid. 
 • Lood suhtevõrgustiku inimestest, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 
 • Sind juhendavad praktikutest õppejõud, kes jagavad isiklikke ettevõtluskogemusi ja aitavad Sul omandada laiapõhjalised teadmised äritegevusest. Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid. 
 • Õppetöö toimub rühmades, mille suurus sõltub tunnile seatud eesmärgist ja jääb üldjuhul vahemikku 25–50 tudengit.
 • Õppekorralduslikes küsimustes nõustab Sind personaalne õppekonsultant.

Lõpetaja profiil

Programmi lõpetajad tegutsevad ettevõtjana või väikeettevõtte juhina, samuti äriprojektide arendaja ning spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldavatel ametikohtadel. EBSi vilistlaste sissetulek äri- ja juhtimisvaldkonnas on võrreldes teiste ülikoolide lõpetanutega kõrgeim. Tutvu meie vilistlaste edulugudega.

Spetsialiseerumissuunad

Tehnoloogiaettevõtlus

Sulle sobib tehnoloogiaettevõtluse õppesuund, kui soovid viia ellu innovaatilisi äriideid ja Sind köidab startup-ettevõtete kiire edu võti. Õpingute käigus kohtud paljude startup-ettevõtjatega ning innustud nende edulugudest. 

 

Tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid:

 • tundma tehnoloogiatrende ja startup-ettevõtete ärimudeleid, 
 • käivitama ja juhtima piiratud ressurssidega startup-ettevõtet, 
 • rahastama targalt kiiresti kasvava ettevõtte tegevust, 
 • maandama startup-ettevõtlusega seonduvaid riske. 

Tehnoloogiaettevõtluse valikmoodul töötati välja koostöös SA Tallinna Teaduspark Tehnopoliga.

Loomeettevõtlus

Sulle sobib loomeettevõtluse õppesuund kui tunned huvi disaini, moe või muusika vastu ning näed ennast tulevikus ettevõtjana. See suund annab Sulle vajalikud teadmised, oskused ja pädevused, kuidas arendada loometegevusest kasumlik äri. 

 

Loomeettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi;
 • loomeettevõtet juhtima ja mõistma disaini rolli tootearenduses ning turunduses;
 • korraldama loomemajanduse projekte, arvestades nende ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid;
 • loovisikutega koostööd tegema. 

Professionaalne müük

Sulle sobib professionaalse müügi õppesuund kui soovid ärimaailmas läbilöömiseks eekõige arendada enda veenmis- ja müügioskusi. Saad teada, kuidas juhtida müügimeeskonda ning müügitegevust professionaalselt korraldada. 

 

Professionaalse müügi spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • tundma ja praktikas rakendama nõuandliku müügi põhimõtteid; 
 • planeerima müügitsüklit ja määratlema müügiprotsessi edutegureid; 
 • leidma enesemotivatsiooni ka keeruliste müügiläbirääkimiste pidamiseks. 

Õppeained

SEMESTER ÕPPEAINE EAP ÕPPEJÕUD
SEMESTER  I    
  Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak
  Majandusteaduse alused 3 Renee Pesor
  Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid, Inga Kaha
  Liidri professionaalne identiteet 3 Ingrid Ermann, Henri Lindal
  Turundus ja müük 6 Ingrid Prinsthal, Guido Paomees
  Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva
  Informaatika I 3 Viljo Kallas
 

* Spetsialiseerumisplokk:
müük

Professionaalne müük I

6

 

Guido Paomees

  * Spetsialiseerumisplokk: tehnoloogiaettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus I
Ülle Pihlak
  * Spetsialiseerumisplokk:
loomeettevõtlus

Loomeettevõtlus I
6 Juko-Mart Kõlar
SEMESTER II    
  Tudengiettevõtted 3 Ülle Pihlak
  Mikroökonoomika 6 Alar Kein
  Finantsarvestus 6 Eve Lamberg
  Inglise ärikeele keskastme kursus II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid, Inga Kaha
  Õiguse entsüklopeedia 3 Urmas Arumäe
  Juhtimise alused 3 Tõnu Kaarelson
  Praktika: Vaatlus- ja osaluspraktika 2 Marge Sassi
 

* Spetsialiseerumisplokk:
müük

Professionaalne müük II

6

 

Guido Paomees

  * Spetsialiseerumisplokk:
tehnoloogiaettevõtlus

Tehnoloogiaettevõtlus II
6 Ülle Pihlak
 

* Spetsialiseerumisplokk:
loomeettevõtlus

Loomeettevõtlus II

Jorma Sarv
SEMESTER  III    
  Valikained (mobiilsusaken) 30  
SEMESTER IV    
  Makroökonoomika 6 Renee Pesor
  Juhtimisarvestus 3 Aet Toots
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle RaidInga Kaha
  Praktika: Karjääriväljakutse 2 3 Marge Sassi
  Digitaalne turundus 3 Ivar Krustok
  Uurimistöö disain 3 Rauno Pello
  Kvalitatiivsed uurimismeetodid 3 Marge Sassi
  Ärialane suhtlemine 3 Anu Lehing
  Filosoofia 3 Oliver Laas
SEMESTER  V    
  Rahvusvaheline äri 3 Tiit Elenurm
  Äritegevus Aasia riikides 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid, Inga Kaha
  Äriõigus 6 Urmas Arumäe
  Maksunduse alused 3 Ivo Vanasaun
  Eestvedamine 3 Anu Virovere
  Kvantitatiivsed uurimismeetodid 3 Heikki Päeva
  Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randmann
  Sotsioloogia 3 Stanislav Nemerzhitski
SEMESTER  VI    
  Äriplaan 3 Ülle Pihlak
  E-äri 6 Rauno Pello
  Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Anto Liivat, Peeter Kross
  Ärieetika 3 Mari Kooskora
  Lõpueksam 6  
  Bakalaureusetöö 6  
  Valikaine 1,5  

 

Olulised kuupäevad
1.

ALGAS VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

Avalduse saad esitada SAISi keskkonnas:

Päevaõpe
Sessioonõpe

2.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg augusti vastuvõtuvestlustele.

5.

AUGUSTI VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

Päevaõpe vs sessioonõpe

Päevaõppe loengud  toimuvad EBSis esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel ajavahemikus 8.30-17.15. Sessioonõppes toimuvad loengud kahel päeval nädalas ajavahemikus 15.45-20.45. Sessioonõppes osalemine eeldab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd, sest auditoorseid kontakttunde õppejõuga on vähem kui päevaõppes. Õppekava maht ja õpiväljundid on nii  päeva- kui sessioonõppes samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev  töö kõrvalt õppija. 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

eesti keel

inglise keel

eesti keel

inglise keel

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Sul on võimalik sooritada sisseastumiseksamid EBSis, kui Sinu riigieksami tulemus ei vasta lävendile või ei ole Sul antud aines sisseastumiseksam sooritatud. Rohkem infot sisseastumiseksamite ja vastuvõtuvestluse kohta leiad siit.
 • Tule vastuvõtuvestlusele. Vastuvõtuintervjuu raames on Sul võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
  • Ootame Sinult lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame Sind infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Pärast õppekoha kinnitamist tuleb Sul valida ained MyEBSis.
 • Tasu esimene osamakse õpingute eest. Semestritasu on võimalik jagada mitmeks osaks. 

 

Võta ühendust

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Vajalikud riigieksamid:

 • eesti keel või eesti keel teise keelena; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti;
 • inglise keel* - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 50 punkti.

*Inglise keele riigieksamit asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Rohkem infot sisseastumise kohta leiad siit.

 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaks päevaõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks sügissemestril on 2783 eurot; kevadsemestril 2699 eurot. 
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Õppemaks sessioonõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks  on 2029 eurot semestris.
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Tasumise tähtajad

Tasumise tähtaegu vaata siit.  

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumi määramine:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.