Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Ülevaade 

See eestikeelne õppekava sobib Sulle, kui oled huvitatud ettevõtlusest, soovid astuda karjääriredelil järgmise sammu või viia ellu uue äriidee. Õpingute jooksul omandad põhjalikud ajakohased teadmised ja praktilised oskused ettevõtte või meeskonna juhtimiseks. Samuti leiad Eesti ainsas äriharidusele keskendunud ülikoolis õppides uusi sõpru ja mõttekaaslasi ning miks mitte ka tulevasi äripartnereid. Õppekaval saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes.  

Lõpetaja profiil 

Õppekava lõpetajana tegutsed tulevikus väikeettevõtte juhi või ettevõtjana, äriprojektide arendaja või spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldaval ametikohal. Sind tunnustatakse põhjalike erialaste teadmiste ja praktiliste oskuste eest. Oled ambitsioonikas ja tulevikku vaatav ebsikas, kelle üle tunnevad uhkust nii koduülikool, kolleegid kui ka koostööpartnerid. Väärtuslik kontaktvõrgustik aitab Sul oma ideid edukalt ellu viia. 

 

EBSile läheb väga korda meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate hea käekäik. Tegutseme selle nimel, et meie vilistlased oleksid edukad ning tunneme südamest rõõmu nende kordaminekute üle. 

EBSi vilistlaste uuringu põhjal:  

 • 15% loob oma ettevõtte; 
 • 44% töötab rahvusvahelistes ettevõtetes; 
 • 21% töötab kohalikes ettevõtetes; 
 • 20% töötab välismaal. 

EBSi vilistlaste hulgas on: 

 • 11% ettevõtjaid; 

 • 35% tipp- või keskastmejuhte; 

 • 45% tipp- või keskastme spetsialiste. 

Võrreldes Eesti keskmise palgaga on ebsikate brutopalk:  

 • üle Eesti keskmise 85%-l vilistlastel; 

 • üle kahe Eesti keskmise 43%-l vilistlastel;

 • EBSi vilistlaste töötasu äri- ja juhtimisvaldkonnas on kõrgem, kui teiste Eesti ülikoolide lõpetanutel.

Miks valida just see õppekava? 

 • Annab väga hea ülevaate ja põhjalikud alusteadmised ärimaailmas toimuvast; 

 • Sinust saab hinnatud praktik, kes orienteerub kõikides ettevõtlust- ja ärijuhtimist puudutavates valdkondades (turundus, müük, finantsjuhtimine, tootearendus inimeste juhtimine jne); 

 • Sind juhendavad oma ala vaieldamatud eksperdid ning kogenud juhid; 

 • Õpid väikestes gruppides ja Sind nõustab personaalne õppekonsultant - nii teame alati Sinu eesmärke ja oleme Sulle õpiteel igakülgselt toeks; 

 • Keskendume EBSis võimalikult palju üksteiselt õppimisele - rühmaarutelud, tiimitööd, praktiline õpe ja elulised näited. Nii leiad päriselt toimivaid lahendusi väljakutsetele, millega tööelus silmitsi seisad; 

 • Sinu õpingukaaslasteks on positiivsed, algatusvõimelised, ägedate ideedega ja ambitsioonikad kaastudengid. Innustav ja motiveeriv seltskond ning väärtuslikud kontaktid jäävad Sinuga aastateks; 

 • Sulle avaneb mobiilsusaken, mis võimaldab saada rahvusvahelise õpikogemuse välisriigi tippülikoolis; 

 • Ainult sellel õppekaval saad õppida eesti keeles ja valida päeva- ning sessioonõppe vahel, et ühendada vajadusel õpingud töö- ja pereeluga. 

Õppekava sisu

Õppeaasta Õppekava  
I Ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised   
 

Semester 1: Ettevõtluse alusained

 

Saad ülevaate ettevõtluse ja ärijuhtimise alustest ning vajalikest baasteadmistest

 • Õppeained: ettevõtluse ja majandusteaduse alused; majandusmatemaatika, statistika ja informaatika; turundus ja müük; inglise ärikeel; liidri professionaalne identiteet
 • Teemamoodul I (vastavalt valikule loomeettevõtlus, professionaalne müük, tehnoloogiaettevõtlus). 
33 EAP
 

Semester 2: Ettevõtlus, juhtimine ja finantsid 

 

Juhtimisalaste teadmiste omandamine ja praktikaga sidumine. 

 • Õppeained: juhtimise alused; mikroökonoomika ja finantsarvestus; õiguse entsüklopeedia;  tudengiettevõtted; inglise ärikeel II;
 • Teemamoodul II (loomeettevõtlus, professionaalne müük, tehnoloogiaettevõtlus); 
 • Praktika organisatsiooni juhtimis- ja otsustusprotsesside tundmaõppimiseks. 
32 EAP
II Erialaste teadmiste süvendamine  

 

Semester 3: Välisõpingud või valikained

 

Teadmiste, oskuste ja kogemuste laiendamine. Sellel semestril läheb enamik tudengeid Erasmus programmiga vahetussemestrile.

Koduülikoolis jätkates pakume Sulle valikaineid. 

30 EAP
 

Semester 4: Ettevõtlust toetavad üldpädevused 

 

Õpid tundma ärikeskkonna suundumusi ja tegema uurimistööd. 

 • Õppeained: makroökonoomika; maksunduse alused; juhtimisarvestus; digitaalne turundus; ärialane suhtlemine; filosoofia; inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I; uurimistöö disain;  

 • Uurimispraktika juhtimisprobleemi lahendamiseks. 

30 EAP
III Ettevõtluskeskkond ja ettevõtlusalaste teadmiste rakendamine   
 

Semester 5: Inimesed, ühiskond ja kultuur ettevõtluse kontekstis 

 

Laiendad teadmisi globaalsest ärist ning inimeste ja gruppide toimemehhanismidest. Omandad süsteemsed teadmised uurimismeetoditest ja nende ärilistest ning akadeemilistest rakendustest. 

 • Õppeained: sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia; eestvedamine; rahvusvaheline äri ja äritegevus Aasia riikides; äriõigus; kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid; inglise ärikeel II. 

30 EAP
 

Semester 6: Ettevõtlus kui tervik

 

Täiendad teadmisi ärieetika ja innovatsiooni vallas ning omandad kogemusi õpitu rakendamisel. 

 • Õppeained: ärieetika; äriplaan; juhtimissimulatsioon; digitaalne innovatsioon; bakalaureusetöö. 

24 EAP

 

*Sessioonõppes läbid õpingud 3,5 aastaga ning ainete jaotus võib semestrite kaupa erineda. Sessioonõppes on Sul võimalik valida, kas võtad teemamoodulite õppeaineid päevasel ajal või valikained õhtustel aegadel.  

Teemamoodulid

Loomeettevõtlus

Tunned huvi disaini, moe või muusika vastu, näed ennast tulevikus ettevõtjana?  See suund annab Sulle vajalikud teadmised ja oskused, et teha loometegevusest kasumlik tulevikuäri.  

 

Loomeettevõtlusele spetsialiseerudes õpid:  

 • tundma disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi; 

 • juhtima loomeettevõtet ja mõistma disaini rolli tootearenduses ning turunduses; 

 • korraldama loomemajanduse projekte, arvestades nende ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid; 

 • loovisikutega koostööd tegema. 

Tehnoloogiaettevõtlus

Soovid viia ellu innovaatilisi äriideid ja Sind köidab startup-ettevõtete kiire edu? Tehnoloogiaettevõtluse valikmooduli töötasime välja koostöös SA Tallinna Teaduspark Tehnopoliga. Siin suunal kohtud paljude startup-ettevõtjatega, innustud ja õpid nende edulugudest.  

 

Tehnoloogiaettevõtlusele spetsialiseerudes õpid: 

 • tundma tehnoloogiatrende ja kasvuettevõtete ärimudeleid;  

 • piiratud ressurssidega startup-ettevõtet käivitama ja juhtima; 

 • rahastama targalt kiiresti kasvava ettevõtte tegevust;  

 • maandama startup-ettevõtlusega seonduvaid riske.

Professionaalne müük

Soovid ärimaailmas läbilöömiseks arendada eelkõige enda veenmis- ja müügioskusi?  See suund annab vajalikud pädevused, et juhtida müügimeeskonda ja -tegevusi. 
 

Professionaalsele müügile spetsialiseerudes õpid:  

 • tundma ja praktikas rakendama nõuandliku müügi põhimõtteid; 

 • planeerima müügitsüklit ja juhtima müügiprotsessi;  

 • leidma enesemotivatsiooni ka keeruliste müügiläbirääkimiste pidamiseks. 

Õpikogemus EBSis

Õppevorm

Sessioonõppes osalemine eeldab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd, sest auditoorseid kontakttunde õppejõuga on vähem kui päevaõppes.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige klassiruumis omandada või oled pigem iseseisev töö kõrvalt õppija.

 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Nominaalne
õppeaeg
3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide
toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Teemamoodulid Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Teemamoodul ei ole kohustuslik, aineid on
võimalik õppida valikainetena.  

Mobiilsusaken

Teisel õppeaastal on Sul võimalik õppida semester või aasta ühes EBSi partnerülikoolis. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jpt).

Mobiilsusaken on välisõpingute semester, kus saad valida partnerülikooli kursuste seast endale meelepäraseid erialakursuseid. Sul on võimalus täiendada teadmisi ka valdkondades, mida ükski Eesti ülikool ei õpeta. 

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

EBS tudengite väga positiivne tagasiside kinnitab, et välisõpingute semester avardab oluliselt maailmapilti ning annab väärt kontaktid ja hindamatu rahvusvahelise ülikoolikogemuse! 

 

Meie üliõpilaste vahetusemestri lood leiad:

 

Just go! podcast

 

Praktika ja mentorlus

Õpingute jooksul tuleb Sul sooritada praktika, mille jooksul õpid tundma ettevõtte toimimist ja rakendad õpitut praktikaorganisatsioonis. EBSi bakalaureuseõppes jaguneb praktika kaheks.  

Praktika I

 • Esimese praktika käigus õpid tundma ettevõtte juhtimis- ja otsustusprotsesse; 

 • Praktikakoha valikul toetab Sind EBSi magistritudengist mentor. Mentoriga saad läbi arutada erinevaid võimalusi karjääritee kujundamiseks ning paned paika tulevikueesmärgid. Kogenud juhina on mentor Sulle eeskujuks ning jagab ka näpunäiteid, kuidas teha esimesi samme soovitud karjääri suunas.

Praktika II

 • Teise praktika jooksul saad oma teadmisi ja oskusi veelgi rohkem   proovile panna, sest Sul tuleb lahendada juhtimisprobleem vastavalt praktikaettevõtte vajadusele; 

 • Viid läbi uuringu ja esitad selle tulemuste põhjal ettepanekud organisatsioonilise muutuse ellu kutsumiseks. 

 • Praktika toetab Sinu ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks.   

EBSi praktikaprogramm on saanud head tagasisidet nii üliõpilastelt kui ka praktikaorganisatsioonidelt. Praktika eesmärgiks on rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi elulistes töösituatsioonides ning pakkuda üliõpilastele tuge karjääri planeerimisel. 

 

EBSi praktikaprogramm pälvis 2023 "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027" kvaliteedimärgise.

 

Kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

 

 

 

Marge Täks

Vanemlektor, Mõjuettevõtluse bakalaureuseōppekava kuraator

 

"Praktika aitab üliõpilasel mõista paremini oma tugevusi ja leida üles kirge. Samuti saavad üliõpilased praktika käigus teada, mis neile üldse ei meeldi või ei sobi ning see aitab tulevikus paremaid karjäärivalikuid teha. Meie tublimad tudengid on praktika tulemusena leidnud ka oma esimesed töökohad."

 

Meie üliõpilaste praktikakogemused

Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT KEVADSEMESTRIKS

Algab avalduste vastuvõtt SAISi keskkonnas, et alustada õpinguid kevadsemestril sessioonõppes.

 

Sügissemestriks 2024 algab vastuvõtt 1. veebruaril 2024.

 

15.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg jaanuari sisseastumisvestlustele.

 

18.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis.

 

Vastuvõtuinfo

Sobiv kandidaat

 • Omab keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; 

 • Valdab piisaval tasemel inglise keelt (B1); 

 • Väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses; 

 • Läbib edukalt EBSis sisseastumisvestluse. 

Vastuvõtt 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub avalduse, riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.  Riigieksami tulemuste puudumisel saab EBSis sooritada sisseastumiseksameid. 
Rohkem infot vastuvõtu, sisseastumisvestluse ja - eksamite kohta:
 

Vastuvõtutingimused

Esita avaldus

Avalduse esitamine toimub SAISi keskkonnas:

Kandideeri SAISis
Kandideeri sessioonõppesse SAISis

Online konsultatsioon

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru personaalsele online konsultatsioonile. Konsultatsioonid toimuvad kaks korda kuus.
 

Registreeru online konsultatsioonile, juhul kui: 

 • Sul on tekkinud küsimusi EBSi sisseastumise kohta; 

 • Kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga; 

 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks; 

 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta. 

Registreeru konsultatsioonile

 

Õpingute finantseerimine

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas osas. 

Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (päevaõpe: 110 eurot, sessioonõpe: 100 eurot).  

Õppemaks 2023/2024 õppeaastal päevaõppes: 

 • Sügissemestri õppemaks on 3085 eurot; kevadsemestril 2992 eurot;  

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

Õppemaks 2023/2024 õppeaastal sessioonõppes: 

 • Semestri õppemaks on 2295 eurot semestris; 

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

 • Bakalaureuseõppe õppemaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 25. augustil. 

Õppeinvesteering

EBS pakub koostöös pankadega õppeinvesteeringu lahendusi, tänu millele on võimalik tulevikku ja rahavooge paremini planeerida. Õppeinvesteering on finantsteenus. Üliõpilane sõlmib õppeinvesteeringu lepingu kas LHV või Inbankiga. Pank tasub EBS õpingute eest osamaksetena ning üliõpilane järgib pangaga sõlmitud õppeinvesteeringu lepingu tingimusi.  
 

Õppeinvesteeringu lepingu saad sõlmida kiirelt ja mugavalt EBSi konsultandi juures panka minemata. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust. Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile"

 

Stipendiumi määramine: 

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust, silmaringi ning arutlusoskust.  

 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100% õppemaksuvabastuse;

 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks

Tudengielamused EBSis

Et mälestused ülikooliaastatest oleksid meeldejäävad ja rõõmutoovad, kutsume Sind kaasa lööma EBS Üliõpilasesinduses ja osalema üliõpilastele korraldatud üritustel.

Esinduses saad kaasa rääkida ülikoolielu puudutavatel teemadel ning korraldada ka ise- ise ebsikatele erinevaid meelelahutusüritusi.

Vahvad üritused ja tegevused varieeruvad akadeemilistest seminaridest pidude ja suurejoonelise Haba Galani välja. 

 

 

Sportlikele ebsikatele toimuvad EBS Spordiklubi eestvedamisel spordipäev, golfivõistlused, taliujumine  jpm. Samuti leiavad  iganädalaselt aset mitmed regulaarsed sporditreeningud ning käiakse kooli esindamas spordivõistlustel ka väljapool Eestit.  

Muusikahuvilised saavad laulda EBS Kammerkooris. 

 

Meie üritused on kohtumispaigaks nii tudengitele, töötajatele, koostööpartneritele kui ka vilistlastele.