Ettevõtlus ja Euroopa kultuurilugu

... annab Sulle teadmised ja arusaama maailma suurima majandustsooni toimimisest. Õppetöö käigus avanevad võimalused viibida rahvusvahelises keskkonnas, mis avardavad Sinu maailmapilti ning aitavad mõista Euroopa kultuurilugu. Geograafiat, ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpitakse selles klassis inglise keeles. Sellel suunal ei pea Sinu kõige tugevam külg olema matemaatika, sest võimalus on valida kitsas või lai matemaatika kursus.  

 

Euroopa klassis õppimise eelduseks on:

 • soov ja võime õppida 25% õppeaineid inglise keeles 
 • kõrgendatud huvi kultuuriloo, poliitika ja ettevõtluse vastu 
 • soov osaleda iga-aastastel õppereisidel Euroopas 

Õpingutega alustamiseks on vajalik: 

 • kõrge keskmine hinne 
 • heal tasemel inglise keel 
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus 
 • esitada isikut tõendav dokument 
 • täita sooviavaldus 
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus 

Miks ei võiks just Sinust saada tulevane rahvusvahelise ettevõtte juht või hoopis diplomaat? EBS Gümnaasiumi Ettevõtluse ja Euroopa kultuuriloo suund on selleks hea stardipakk.  See suund on Sinule, kui Sulle meeldib töötada inimestega.

Lisaks riiklikule õppekavale läbitakse järgmised kursused: 

 • Filosoofia 

 • Karjääriõpetus 
 • Jätkusuutlik ettevõtlus 
 • Majandusalused ja ringmajandus 
 • Rahandus ja finantsvahendus 
 • Turundus ja juhtimine 
 • Arvuti kasutamine uurimistöös 
 • Põhjamaade kultuuri- ja majanduslugu 
 • Euroopa õpingud   

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. 

 

Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. 
  
EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis.  
  
Õpingute tasu on 3665 eurot õppeaastas *2024/2025 õppeaastal. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale ja õppekäike. 
  
Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 60 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal. 

Sisseastumiskatsed
24.

Sisseastumiskatsed

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 24. märtsil 2024 kell 12:00 EBSi majas Lauteri 3, Tallinn. Täpsem info saadetakse registreerunutele meilile.

 

 

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist);
 • matemaatikas (ülesanded põhikooli erinevatest teemadest ilma kalkulaatorita);
 • inglise keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist).

Registreeru katsetele

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 


Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume hiljemalt 11. märtsiks 2024 registreeruda katsetele üleval oleva lingi kaudu ja sinna lisada ka motivatsioonikiri. 

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee.
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee.  

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Tasud ja finantseerimisvõimalused 

Jäta meile oma kontakt, kui soovid lisainfot õppesuundade ja vastuvõtu kohta.