Ettevõtlus ja rahvusvaheline kommunikatsioon

... on Sinu võimalus läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Sinu õpetajateks ja juhendajateks võivad olla teise keele- ja kultuuriruumi esindajad, mistõttu on igapäevaseks töökeeleks inglise keel. Oma ala professionaalidest õpetajad kasutavad tundides rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismetoodikat. Enamik selle klassi lõpetanutest on jätkanud õpinguid välismaal. 
Paljud õppekaval kasutatavatest materjalidest on üle võetud Inglismaa haridussüsteemist. 

Ettevõtluse  ja rahvusvahelise kommunikatsiooni suunas õppimise

eelduseks on:

 • soov ja võime omandada gümnaasiumiharidus suures mahus inglise keeles 
 • huvi ettevõtlus- ja majanduskeskkonna vastu 
 • kõrgendatud huvi maailmakultuuri ja poliitika vastu  
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas 
 • väga heal tasemel inglise keel

alustamiseks on vajalik: 

 • kõrge keskmine hinne 
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus 
 • esitada isikut tõendav dokument 
 • täita sooviavaldus 
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus 

Miks ei võiks just Sind oodata rahvusvaheline karjäär, mis nõuab perfektset inglise keelt, head suhtlusoskust ja eri kultuuride tundmist? EBS Gümnaasiumi Ettevõtluse  ja rahvusvahelise kommunikatsiooni suund annab selleks õige hoo! 

Lisaks riiklikule õppekavale läbitakse järgmised kursused: 

 • Filosoofia 
 • Karjääriõpetus 
 • Jätkusuutlik ettevõtlus 
 • Arvuti kasutamine uurimistöös 
 • Economics  
 • Civics 
 • Finance and investing 
 • Marketing and management 
 • Nordic Studies 
 • Business English 
 • Intercultural communication 

 Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. 

 

Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. 
  
EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid  või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis.  
  
Õpingute tasu on 4150 eurot õppeaastas *2024/2025 õppeaastal. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale ja õppekäike. 
  
Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 60 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal. 

 

Sisseastumiskatsed
24.

Sisseastumiskatsed

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 24. märtsil 2024 kell 12:00 EBSi majas Lauteri 3, Tallinn. Täpsem info saadetakse registreerunutele meilile. 

 

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist);
 • matemaatikas (ülesanded põhikooli erinevatest teemadest ilma kalkulaatorita);
 • inglise keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist).

Registreeru katsetele

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 


Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume hiljemalt 11. märtsiks 2024 registreeruda katsetele üleval oleva lingi kaudu ja sinna lisada ka motivatsioonikiri. 

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee.
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee.  

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Õppemaks ja finantseerimisvõimalused

Jäta meile oma kontakt, kui soovid lisainfot õppesuundade ja vastuvõtu kohta.