Rahvusvaheline klass

... on Sinu võimalus läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Sinu õpetajateks ja juhendajateks võivad olla teise keele- ja kultuuriruumi esindajad, mistõttu on igapäevaseks töökeeleks inglise keel. Oma ala professionaalidest õpetajad kasutavad tundides rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismetoodikat. Enamik rahvusvahelise klassi lõpetanutest on jätkanud õpinguid välismaal.

Paljud õppekaval kasutatavatest materjalidest on üle võetud Inglismaa haridussüsteemist

 

Rahvusvahelises klassis õppimise eelduseks on

 • soov ja võime omandada gümnaasiumiharidus suures mahus inglise keeles
 • huvi ettevõtlus- ja majanduskeskkonna vastu
 • kõrgendatud huvi maailmakultuuri ja poliitika vastu
 • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas

Miks ei võiks just Sind oodata rahvusvaheline karjäär, mis nõuab perfektset inglise keelt, head suhtlusoskust ja eri kultuuride tundmist? EBS Gümnaasiumi rahvusvaheline klass annab selleks õige hoo!

 

Õpingutega alustamiseks on vajalik:

 • kõrge keskmine hinne
 • väga heal tasemel inglise keel
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
 • esitada isikut tõendav dokument
 • täita sooviavaldus
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis

Olulised kuupäevad
23.

Käesoleva aasta sisseastumiskatsed toimuvad 23.03 kell 12:00 EBSis. Testide tegemiseks on aega 2 tundi. 

22.

Lisakatsed toimuvad 22.04 kell 12:00 EBSis. Testide tegemiseks on aega 2 tundi. 

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

Käesoleva aasta sisseastumiskatsed toimuvad 23.03 kell 12:00 ja lisakatsed 22.04 kell 12:00. Testide tegemiseks on aega 2 tundi. 

 

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtluse, Euroopa õpingute ja rahvusvaheline suund.

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles - essee etteantud teemal;
 • matemaatikas;
 • inglise keeles.

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Võtame vastu kuni 50 uut õpilast. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume saata motivatsioonikiri ja väljavõte hinnetelehest aadressile gymnaasium@ebs.ee

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel on võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee 

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

Tasud ning õppeinvesteering

Kooli õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta märtsis.

EBS Gümnaasiumi Rahvusvahelise klassi õppemaks 2018/2019 õppeaastal on 3200€. 

 

Õppemaksu tasumine toimub 2 korda aastas arvete alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

 

Õppeinvesteering

EBS koostöös Inbankiga on õppeinvesteeringu näol loonud võimaluse paremini planeerida oma tulevikku ja tasuda õpingute eest osamaksete kaupa. Õppeinvesteering toimib põhimõttel, et pank kannab õpilase eest raha koolile ja lapsevanem teed pangale igakuiseid makseid. Osamaksetega tasumise lepingut on võimalik sõlmida EBS Gümnaasiumi kantseleis kiirelt ja mugavalt ilma panka minemata. Lepingut saab sõlmida algava semestri õppemaksu summale 100% ulatuses, aga mitte vähem kui 300 €/semester. Endale sobiva osamakse suuruse saad valida sõlmides lepingu perioodile kuni 60 kuud.

 

Õppeinvesteeringu tingimused

 • Õppeinvesteeringu summa: kuni 100% õppemaksust, aga mitte vähem kui 300 €/semester
 • Tagasimakse periood: kuni 60 kuud
 • Intressimäär: 6% krediidi jäägilt
 • Lepingutasu: 15 eurot

Teenuse pakkujaks on Inbank AS. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 6,44% aastas järgmistel näidistingimustel: õppeinvesteeringu hind kohe tasudes (netohind) 2500 eurot, krediidisumma 2500 eurot, lepinguperiood 60 kuud, fikseeritud intressimäär aastas 6% arvestatuna laenujäägilt, lepingutasu 15 eurot, igakuine osamakse 48,48 eurot, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 2908,59 eurot. Krediidiandjaks on Inbank AS.  Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteeri Inbank AS-i töötaja või muu asjatundjaga. 

 

Stipendiumid

EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastusega.

 

Arengustipendium 

Stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppeaasta;
 • kuni 100% õppemaksu ulatuses;
 • kuni viiele parimale õppurile;
 • eelmise õppeaasta koondtulemuste pingerea alusel, kui õpilase kõik kursusehinded ja eksamihinded on järgmisesse klassi üleviimise hetkeks kõik „väga head“ („5“);
 • loetletud tingimuste suhtes võrdsete kandidaatide korral määratakse stipendium õppenõukogus toimuva hääletuse alusel.

Ühiskondliku aktiivsuse stipendium

Stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • kuni kolmele (3) õpilasele või sisseastujale;
 • kooli pidaja ettepanekul.

Koolisisese aktiivsuse stipendium

Stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • kuni kahele õpilasesindajale:
 • üks on esimees ja teise kohta teeb ettepaneku esimees;
 • õpilasesinduse ettepanekul, kui õpilasel ei ole järgmisesse klassi viimisel õppevõlgnevusi.

Silmapaistva ainealase soorituse stipendium

Stipendium määratakse:

 • üheks õppeaastaks;
 • kuni 50% õppemaksu ulatuses;
 • õpilasele, kes on õppinud EBS Gümnaasiumis vähemalt ühe õppaasta;
 • osalenud edukalt kõigil valdkonna koolisisestel või -välistel konkurssidel;
 • saavutanud erakordse ainealase tulemuse või arenguhüppe;
 • õppetooli juhi põhjendatud ettepanekul.

Partnerstipendiumid

Junior Achievementi stipendium määratakse:

 • 10% õppemaksu ulatuses;
 • üheks õppeaastaks;
 • ettevõtluse klassi sisseastujale;
 • Junior Achievement Eesti esindaja ettepanekul.

Tallinna Reaalkooli stipendium määratakse:

 • 20% õppemaksu ulatuses;
 • vabalt valitud õppesuunale sisseastujale;
 • Tallinna Reaalkooli direktori ettepanekul.

Eesti Õpilasesinduste Liidu stipendium määratakse:

 • 10% õppemaksu ulatuses;
 • üheks õppeaastaks;

Vaata täismahus stipendiumistatuuti siit. 

Meie väärtused

Igas EBS Gümnaasiumi tunnis, klassis ja koridoris on meie jaoks kõige tähtsam:

 • vabadus ja vastutus;
 • loovus ja ettevõtlikkus;
 • hoolivus.

Visioon

EBS Gümnaasium on rahvusvaheline gümnaasiumiharidust pakkuv kool, mille lõpetaja on vaba ja vastutusvõimeline, loov, ettevõtlik ning hooliv.

Missioon 

EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas.

 

Õpilasele

Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal

 • sügisvaheaeg:   20.10.2018 - 28.10.2018
 • jõuluvaheaeg:   22.12.2018 - 06.01.2019
 • suusavaheaeg:  16.02.2019 - 24.02.2019
 • kevadvaheaeg:  13.04.2019 - 21.04.2019
 • suvevaheaeg:    08.06.2019 - 31.08.2019 

Tunniplaan 07.01.-15.02.2019

Ettevõtlus 10. klass     Euroopa 10. klass   Rahvusvaheline 10. klass

Ettevõtlus 11. klass     Euroopa 11. klass   Rahvusvaheline 11. klass

Ettevõtlus 12. klass     Euroopa 12. klass   

 

*Jooksvatest muudatustest teavitame koolistendil ja e-kirja teel. 

 

Tundide ajad

1. 9.00 - 9.45

2. 9.55 - 10.40

3. 10.50 - 11.35

SÖÖGIVAHETUND

4. 12.05 - 12.50

5. 13.00 - 13.45

6. 13.55 - 14.40

7. 14.50 - 15.35

8. 15.45 - 16.30

9. 16.40 - 17.25

Perioodid 2018/2019 õppeaastal

I   periood 01.09.2018 - 19.10.2018

II  periood 29.10.2018 - 14.12.2018

III periood 17.12.2018 - 15.02.2019

IV periood 25.02.2019 - 12.04.2019

V  periood 22.04.2019 - 07.06.2019

Üleminekueksamid: 31.05; 3.06; 5.06.2019

 

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2018/2019 õppeaastal

23.10.2018
18.12.2018
8.01.2019 (vajadusel)
19.02.2019
16.04.2019
  7.06.2019
19.06.2019
30.08.2019

Eksamid 2018/2019 õppeaastal

eesti keel (kirjalik)    22.04.2019
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)    06.05.2019
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)    7. - 10.05.2019  
matemaatika (kirjalik)    24.05.2019
12.kl koolieksam    30.05.2019

 

Puuduliku kursuse hinde parandamine toimub järgmistel kuupäevadel: 25.10.2018; 20.12.2018; 21.02.2019; 18.04.2019; 13.06.2019 ja 14.06.2019
Õppetöö ajal jooksvalt saab kursuse hindeid parandada vaid juhul, kui õpilane võtab tugikursuse ja sooritab selle lõpus arvestustöö positiivsele hindele.

(Järeltööle registreerumiseks täida avaldus siin)

Tugi ja täiendõpe

Tugi- ja täiendusõppesüsteem EBS Gümnaasiumis tagab õppe kättesaadavuse individuaal- ja grupikonsultatsioonide vormis  kõikidele erivajadustega õpilastele.

Tugiõppesse on kaasatud kõik õpetajad EBS Gümnaasiumist. Süsteem loob õpilase toetamiseks võrgustiku, mille eesmärgiks on iga individuaalse õpijuhtumi lahendamiseks kujundada õpilasest, õpetajast, klassijuhatajast, lapsevanemast ja õppealajuhatajast ühtne eesmärgipärane meeskond.

 • Õpetajatel on igaks perioodiks määratud tasuta konsultatsioonide ajad, mis kajastuvad ka kodulehel. Kui õpilasel tekib aines õppeplaanist väljuvat täiendavat huvi või raskusi, mis tunni jooksul lahendust ei leia, tuleks külastada õpetaja tasuta konsultatsioone.
   
 • Olgugi, et püüame õpetajatena pöörata tunni jooksul tähelepanu kõigile, siis võib juhtuda, et kulutame rohkem aega nõrgemate järeleaitamisele, aga samaväärset tähelepanu vajab aines andekust ja huvi üles näidanaud õpilane. Tema tarbeks teevad, õppetoolijuhiga kooskõlastatult, õpetajad tasuta täiendusõppekursuseid.
 • Negatiivse arvestusliku hinde parandamiseks perioodi jooksul on õpilastel võimalik sooritada järeltöid selleks ettenähtud päevadel. Igal perioodil on ette nähtud üks nädal oma õppesoorituste korrigeerimiseks. Õpilastel, kes pole kursust sooritanud positiivsele tulemusele, määratakse õppenõukogu otsusega tasulisele tugiõppele. 
   
 • Samuti võimaldame lapse või vanema vastava avalduse alusel osalemist täiendavatel kursustel, mida pakub meie gümnaasium, ülikool või täiendusõppekeskus. Seega on õpilasi, kes eelistavad õppida gümnaasiumi programmis järele, lisaks või ette, kuid on ka neid, kes huvituvad täiendavalt õppimisest isegi ülikooli kursustel.

Eesmärk on õppeprotsessi võimalikult individuaalne ja õpilasest lähtuv korraldamine. Arenguvestlustel kaardistame kõik vajadused ja  teeme omapoolseid kogemustele tuginevaid ettepanekuid. 

Sinu tuleviku nimel!

Kontaktid 

E-post: gymnaasium@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1384

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, III korrus

 

Registreeru järeltöödele

 

EBS Gümnaasiumi õpilased saavad registreeruda järeltöödele  siin. 

 

Puuduliku kursuse hinde parandamine toimub järgmistel kuupäevadel: 25.10.2018; 20.12.2018; 21.02.2019; 18.04.2019; 13.06.2019 ja 14.06.2019
Õppetöö ajal jooksvalt saab kursuse hindeid parandada vaid juhul, kui õpilane võtab tugikursuse ja sooritab selle lõpus arvestustöö positiivsele hindele.