Rahvusvaheline klass

... on Sinu võimalus läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Sinu õpetajateks ja juhendajateks võivad olla teise keele- ja kultuuriruumi esindajad, mistõttu on igapäevaseks töökeeleks inglise keel. Oma ala professionaalidest õpetajad kasutavad tundides rahvusvaheliselt tunnustatud õpetamismetoodikat. Enamik rahvusvahelise klassi lõpetanutest on jätkanud õpinguid välismaal.

Paljud õppekaval kasutatavatest materjalidest on üle võetud Inglismaa haridussüsteemist

 

Rahvusvahelises klassis õppimise eelduseks on

 • soov ja võime omandada gümnaasiumiharidus suures mahus inglise keeles
 • huvi ettevõtlus- ja majanduskeskkonna vastu
 • kõrgendatud huvi maailmakultuuri ja poliitika vastu
 • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt
 • motivatsioon arendada ennast juhtimise, turunduse, rahanduse ja panganduse valdkonnas

Miks ei võiks just Sind oodata rahvusvaheline karjäär, mis nõuab perfektset inglise keelt, head suhtlusoskust ja eri kultuuride tundmist? EBS Gümnaasiumi rahvusvaheline klass annab selleks õige hoo!

 

Õpingutega alustamiseks on vajalik:

 • kõrge keskmine hinne
 • väga heal tasemel inglise keel
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
 • esitada isikut tõendav dokument
 • täita sooviavaldus
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme.

Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega.

 

EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis

 

Õpingute tasu 3500€ õppeaastas *2021/2022 õppeaastal. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale ja õppekäike.

 

Estonian Business School (ülikool) pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 70 partnerkooli maailmas ja see võimaldab haridusteed jätkata ka välismaal.

Olulised kuupäevad
1.

Õppeaasta algus

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad tavapärasest erinevas vormis. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust meili teel gymnaasium@ebs.ee. Kõigile, kes on juba registreerunud, saadetakse täiendav info e-mailile. 

 

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtluse, Euroopa õpingute ja rahvusvaheline suund.

 

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles (artikli arutelu või essee etteantud teemal);matemaatikas (ülesanded põhikooli
 • erinevatest teemadest ilma kalkulaatorita);
 • inglise keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist).

Registreeru katsetele

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Võtame vastu kuni 50 uut õpilast. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume saata motivatsioonikiri ja väljavõte hinnetelehest aadressile gymnaasium@ebs.ee

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee.  

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Õppemaks ja finantseerimisvõimalused