Uus õppekava! Ettevõtlus digiajastul

Innovaatiline programm ambitsioonikale ettevõtlushuvilisele!

Ülevaade

Uuenduslik ingliskeelne õppekava ''Ettevõtlus digiajastul'' on välja töötatud tuginedes ühiskonna vajadustele, parimatele praktikatele ja EBSi üle 30-aastasele kogemusele ettevõtlusõppe rakendamisel. Õppeprotsessi loogika järgib reaalseid ettevõtlusprotsessi etappe ja valmistab Sind ette tegutsemiseks globaalsetel turgudel ning rahvusvahelises keskkonnas. Õppekava moodulid läbitakse meeskonnatööde formaadis ning lisaks lektoritele on õppeprotsessi käigus toeks ettevõtjad, mentorid ja coachid. Õppetöö käigus õpid looma seoseid ettevõtlusteooriate, praktikate ja ettevõtlusmeeskonnas töötamise kogemuste vahel digitaalajastul ning lahendama saadud teadmistele tuginedes loovalt probleeme, mis tekivad ettevõtte erinevates arenguetappides.

 

 Kandideeri SAIS's  

 

Võta ühendust

Miks valida õppekava ''Ettevõtlus digiajastul''?

 • Kolme aasta jooksul läbid ettevõtjana kogu ettevõtte elukaare, alustades oma äriidee otsingu ja ettevõtte loomisega ning lõpetades ettevõtte likvideerimisega
 • Õppetöö on üles ehitatud päriseluliste probleemide lahendamisele ja meeskonnatööle.
 • Õppetöö käigus lood suhtevõrgustiku sarnaselt mõtlevatest inimestest, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid
 • EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt). Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist või spetsialiseeruda rahanduse ja majandusarvestuse või turunduse ja kommunikatsiooni suunal. 

Õppekava arendab Sinu kui tulevase ettevõtja vajalikke oskusi, pädevusi ja hoiakuid: 

 • ettevõtlustegevusega seonduvad pädevused;
 • loovus ja probleemide lahendamise oskus;
 • digipädevused, sh digitaalne kirjaoskus;
 • koostöö ja suhtlemisoskus;
 • müügioskus;
 • elukestvale õppele suunatud positiivne hoiak;
 • emotsionaalne intelligentsus.

Lõpetaja profiil

Programmi vilistlasena oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks ja arendamiseks rahvusvahelises meeskonnas; samuti saad soovi korral rakendada end äriprojekti arendaja või spetsialistina ettevõtlikust ja majanduslikke teadmisi eeldatavatel ametikohtadel. 

Programm

Iga semester on pühendatud erinevale ettevõtte arenguetapile: 

1. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ÄRIIDEE GENEREERIMINE JA KAITSMINE (30 EAP)

Esimeses etapis lood meeskonna, arendad välja äriidee ja tutvustad seda ettevõtjatele ja investoritele.

 

KEVADSEMESTER: ETTEVÕTTE LOOMINE (33 EAP)

Teises faasis asutad virtuaalse ettevõtte, arvestades seejuures reaalse ettevõtte loomise aspekte.

2. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: KALIBREERIMINE (30 EAP) 

Kolmandas etapis töötad oma virtuaalsele ettevõttele välja arengukava. 

* võimalus õppida EBSi partnerülikoolis (mobility window)

 

KEVADSEMESTER: KASVAMINE JA ARENG (33 EAP)

Neljandas etapis töötad välja välisturgudele laienemise plaani. 

3. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: KÜPSUSFAAS JA VÄLJUMINE (30 EAP)

Viies etapp on pühendatud ettevõtte likvideerimisele

 

KEVADSEMESTER: SEOSTE LOOMINE JA LÕPETAMINE (18 EAP), LÕPUTÖÖ (6 EAP) 

Viimases etapis nõustad varases staadiumis olevaid ettevõtjaid ja kirjutad lõputööd. 

Olulised kuupäevad
1.

AVALDUSTE VASTUVÕTT

Algab avalduste vastuvõtt SAISis 2020/2021 õppeaastaks.

Ettevõtlus digiajastul õppekaval on õpinguid võimalik alustada sügissemestril.

24.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg kevadistele vastuvõtuvestlustele.

27.

KEVADISED VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad kevadised sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele eelneval päeval (26. mail 2020).

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Sul on võimalik sooritada sisseastumiseksamid EBSis, kui Sinu riigieksami tulemus ei vasta lävendile või ei ole Sul antud aines sisseastumiseksam sooritatud. Rohkem infot sisseastumiseksamite ja vastuvõtuvestluse kohta leiad siit.
 • Tule vastuvõtuvestlusele. Vastuvõtuintervjuu raames on Sul võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
  • Ootame Sinult lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame Sind infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Tule sõlmi õppeleping EBSi õppeosakonnas ja kohtu oma õppekonsultandiga. Soovi korral saad õppelepingu allkirjastada ka digitaalselt.
 • Tasu esimene osamakse õpingute eest. Semestritasu on võimalik jagada mitmeks osaks. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

Võta ühendust

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Vajalikud riigieksamid:

 • inglise keel* - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 70 punkti.

*Inglise keele riigieksamit asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS  academic(International English Language Testing Service) vähemalt 5.5 iga osaoskus
 • Cambridge test – vähemalt FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • Semestri õppemaks on  2300 eurot semestris. 
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2335 eurot semestris. 
 • Ühe ainepunkti hind on 125 eurot. 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

Pakume kõigile sisseastujatele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. 

Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli.