Uus õppekava! Ettevõtlus digiajastul

Innovaatiline programm ambitsioonikale ettevõtlushuvilisele!

Ülevaade

Kui unistad rahvusvahelise ettevõtte loomisest, siis on uuenduslik ingliskeelne õppekava ''Ettevõtlus digiajastul'' loodud just Sinule! Õppekava läbides saad reaalse ettevõtluskogemuse, õpid tundma kõiki olulisemaid digiajastu ettevõtte arenguetappe ja valmistud tegutsema globaalsel turul. Õppetöö toimub meeskonnatöö formaadis ning Sulle on toeks kogenud ettevõtjad, mentorid ja coachid. Selleks, et ületada päriselulisi ettevõtluse väljakutseid, õpid kombineerima eri valdkondade teadmisi ja leidma loovaid lahendusi. 

 

 Kandideeri SAIS's  

 

Võta ühendust

Miks valida õppekava ''Ettevõtlus digiajastul''?

 • Leiad oma äriidee ja hakkad seda läbimõeldult ellu viima 
 • Saad reaalse ettevõtluskogemuse rahvusvahelises meeskonnas
 • Õpid tundma digiajastu ärimudeleid ja rakendama uusi tehnoloogiaid
 • Lood suhtevõrgustiku sarnaselt mõtlevatest inimestest, kes toetavad Sinu isiklikku arengut
 • Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid
 • EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt). Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist

Lõpetaja profiil

Programmi vilistlasena oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks ja arendamiseks rahvusvahelises meeskonnas; samuti saad soovi korral rakendada end äriprojekti arendaja või spetsialistina ettevõtlikust ja majandusalaseid teadmisi eeldatavatel ametikohtadel. 

Programm

Iga semester on pühendatud erinevale ettevõtte arenguetapile: 

1. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ÄRIIDEE LOOMINE JA ESITAMINE (30 EAP)

Esimeses etapis lood meeskonna, arendad välja äriidee ja tutvustad seda ettevõtjatele ja investoritele.

 

KEVADSEMESTER: ETTEVÕTTE KÄIVITAMINE (33 EAP)

Teises faasis asutad virtuaalse ettevõtte, arvestades seejuures reaalse ettevõtte loomise aspekte.

2. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ÄRIPROTSESSIDE OPTIMEERIMINE (30 EAP) 

Kolmandas etapis vaatad üle ärimudeli ja põhiprotsessid ning töötad virtuaalsele ettevõttele välja arengukava. 

* võimalus õppida EBSi partnerülikoolis (mobility window)

 

KEVADSEMESTER: VÄLISTURGUDELE SISENEMINE (33 EAP)

Neljandas etapis töötad välja välisturgudele laienemise plaani. 

3. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ETTEVÕTTE MÜÜK, ÜMBERKUJUNDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE (30 EAP)

Viies etapp on pühendatud ettevõtte likvideerimisele

 

KEVADSEMESTER: LÕPETAMISMOODUL (18 EAP + LÕPUTÖÖ 6 EAP) 

Viimases etapis nõustad varases staadiumis olevaid ettevõtjaid ja kirjutad lõputööd. 

Olulised kuupäevad
2.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg augusti vastuvõtuvestlustele.

5.

AUGUSTI VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

 

30.

THE ACADEMIC YEAR BEGINS

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Täida avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Sul on võimalik sooritada sisseastumiseksamid EBSis, kui Sinu riigieksami tulemus ei vasta lävendile või ei ole Sul antud aines sisseastumiseksam sooritatud. Rohkem infot sisseastumiseksamite ja vastuvõtuvestluse kohta leiad siit.
 • Tule vastuvõtuvestlusele. Vastuvõtuintervjuu raames on Sul võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
  • Ootame Sinult lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame Sind infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Pärast õppekoha kinnitamist tuleb Sul valida ained MyEBSis.
 • Tasu esimene osamakse õpingute eest. Semestritasu on võimalik jagada mitmeks osaks. 

 

Võta ühendust

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Vajalikud riigieksamid:

 • inglise keel* - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 70 punkti.

*Inglise keele riigieksamit asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS  academic(International English Language Testing Service) vähemalt 5.5 iga osaoskus
 • Cambridge test – vähemalt FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)
 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 • Sügissemestri õppemaks on  2530 eurot; kevadsemestri õppemaks on 2699 eurot.
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Tasumise tähtajad

Tasumise tähtaegu näed siit.

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumi määramine:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses hiljemalt 25. juuliks.