Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogramm

Organisatsiooni juhtimine on vastutusrikas ja nõuab spetsiifilisi teadmisi ning kogemust valdkonnas.

 

Tervishoiu valdkond on muutumises. Juhtimise kvaliteet on oluline tervishoiuvaldkonna organisatsiooni
arendamisel, parimate spetsialistide hoidmisel ja patsientide ravimisel. Lisaks riiklikule tervishoiusüsteemile on kindlamat positsiooni leidmas ka eratervishoiu ettevõtted.

 

Novembris 2021 alustab Tervishoiuvaldkonna juhi arenguprogramm EBSis juba 6 korda. Eelnevatel aastatel on programmis osalenud üle 60 tervishoiu valdkonna juhi - esindatud on olnud Sotsiaalministeerium, Eesti haiglad, Haigekassa, Eesti ravimifirmad ja perearstikeskused.   

 

Reeglina „kasvavad" meditsiini- ja tervishoiu organisatsioonide ja ettevõtete juhid välja parimate spetsialistide hulgast. Organisatsiooni juhtimine on vastutusrikas ja nõuab spetsiifilisi teadmisi ning kogemust valdkonnas. 

 

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi eesmärk on anda tervishoiu ja meditsiini valdkonna juhile
juhtimisalased teadmised ning arendada juhtimisalaseid oskuseid järgmistes valdkondades:

 • Juht, töötajate arendamine ja hoidmine. Organisatsioon muutustes
 • Juhtimise strateegia ja tervishoiu poliitikad
 • Innovatsioon ja efektiivsus tervishoius. Tervishoiuteenuste arendamine
 • Teenuste kvaliteet. Patsiendi rahuolu mõõtmine ja arendamine
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine
 • Sise- ja väliskommunikatsioon. Tervishoiu  suhete korraldamine ja partnervõrgustikud
 • Õiguslik regulatsioon ja eetika. Patsiendiõigused

Arenguprogramm on mõeldud organisatsioonide ja ettevõtete esindajatele, kelle töö on seotud inimese tervisega
– sealhulgas tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna-, ravimifirmade esinduste-, erapraksiste ja riiklike tervishoiuasutuste üksuste-, meditsiiniteenuste ettevõtete-, uuringukeskuste-, apteegivaldkonna juhtidele, jt.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid meditsiini ja tervishoiu valdkonna juhte ning eksperte. Sel aastal on lisandunud koolitajatena mitmed tuntud ja tunnustatud valdkonna praktikud. Plaanis on minna külla paarile tervishoiu organisatsioonile, et oma silmaga näha, kuidas eduni jõuda. 

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena on osaleja omandanud järgmised teadmised:

 • Kuhu liigub Eesti tervishoid aastal 2020? Kuidas mõjutab majanduskeskkond tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna ettevõtete strateegiate loomist?
 • Kuidas luua oma organisatsioonile konkurentsivõimeline strateegia?
 • Kuidas viia ellu muutusi?
 • Kuidas luua, juhtida ja motiveerida tippspetsialistidest koosnevat organisatsiooni?
 • Kuidas mõõta ja arendada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
 • Kuidas luua või uuendada tervishoiuteenuseid?
 • Mis on oluline juhtimisotsuste tegemisel finantsandmete põhjal?
 • Kas ja milline sisekommunikatsioon ja partnerlussuhted on olulised?
 • Millised on tervishoiuregulatsioonid, kuidas neid rakendada?
 • Millised on patsiendiorganisatsiooni ootused ja kuidas teha koostööd? 

Arenguprogrammi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda kõikides auditoorsetes tundides ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

09.-19.11.2021 I moodul: Tervishoid ja strateegia

 

 
 • Eesti tervishoiu arengusuunad 2020.
 • Organisatsiooni strateegia ja konkurentsivõime.
 • Konkurentsivõimelise ettevõtte strateegia loomine.
 • Ettevõtte strateegia kontseptsioon.
 • Muudatuste juhtimine organisatsioonis.
 
14.-15.12.2021 II moodul: Juhtimine, töötajate motiveerimine ja organisatsioon muutustes

 

 
 • Tervishoiu valdkonnas juhtimisstrateegiate loomine ja rakendamine.
 • Juhtimiskompetentsid. Juhtimisstiilid.
 • Liidriks olemise kunst ja selleks kasvamine.
 • Spetsialistidest koosneva organisatsiooni arendamine.
 • Tippspetsialistide motiveerimine.
 • Inimressursi strateegiline arendamine.
 • Rahalised-ja mitterahalised kompensatsioonimehhanismid. 
 
18.-19.01.2022

III moodul: Innovatsioon. Teenuste kvaliteet ja mõõtmine. Teenuste arendus

 

 
 • Innovatsioon tervishoius.
 • Teenused tervishoius patsiendi vaates.
 • Teenuste arendamine disainjuhtimise abil, teenusprotsesside juhtimine ja efektiivistamine tervishoiu ettevõttes.
 • Teenuste kvaliteedi juhtimise mudelid ja kvaliteedi kontroll. 
 
15.-16.02.2022 IV moodul: Finantsjuhtimine ja otsustamine. Õiguslik regulatsioon tervishoius

 

 
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine.
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ajalugu ja tänapäev.
 • Finantsanalüüsid (suhtarvud). Juhtumianalüüs.
 • Investeeringute hindamisest: meetodid, riskianalüüs ja stsenaariumid. 
 • Organisatsioon - Õiglus ja ressursside jaotumine, patsientide õigused ja tervishoiuteenuse osutaja.
 • Õiguslik regulatsioon tervishoius.
 
08.-09.03.2022 V moodul: Tervishoiu kommunikatsioon ja partnerlussuhted

 

 
 • Partnerlussuhete ja kommunikatsiooniprojektide arendus. 
 • Praktilised turundus-ja suhtekorraldusprojektid.
 • Tervishoiuteenused ja kommunikatsioon.
 • Koostööturunduse võimalused partneritega.
 • Avaliku arvamuse kujundamine ja patsientide ja huvigruppide teadlikkuse tõstmine.
 • Sisekommunikatsioon tervishoiuvaldkonna organisatsioonis.
 • Suhtlemine juhina organisatsiooni sees.  

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2800 eur + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites, mille puhul kehtib järgmine hinnakiri:

Osalemine valitud moodulites:

- ühel moodulil 755€ + km
- kahel moodulil 1310€ + km
- kolmel moodulil 1825€ + km
- neljal moodulil 2320€ + km

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, rahvusvahelise kogemusega meditsiinivaldkonna juhtimises (Tamro Eesti OÜ). Apteegiketi Südameapteek üks alusepanijatest. Täna käivitab Ester Eestis rahvusvahelise ambitsiooniga Viveo Health terviselahendust.  Nõustanud mitmeid tervishoiuvaldkonna organisatsioone. 

 

Programmis õpetavad EBSi parimad õppejõud ning igal koolituspäeval oleme kutsunud oma kogemusi jagama tervishoiu/meditsiini valdkonna kogemustega praktikud.

 

EBSi tunnustatud õppejõud:

Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, pikaajalise kogemusega meditsiinivaldkonna ettevõtetes.
Hele Hammer, PhD, EBSi õppejõud, EBS JKK Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud. Baltikumi suurima
EDI operaatori Telema tegevjuht.
Margit Raid, EBS Executive Education koolitaja&koostööpartner, ärisuhete konsultant.
Madeleine Tults, EBS Executive Education koolitaja&koostööpartner, interaktsiooni disainer.

 

Tervishoiu valdkonna  oma eriala tipptegijad:
Agris Koppel, Sotsiaalministeerium, Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja. 

Aive Hiiepuu, PR Concept partner, EPRA juhatuse liige.

Aime Keis, Tartu Ülikooli õppejõud, endine Ida-Viru Keskhaigla ülemarst.

Ants Nõmper, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ juhtivpartner, meditsiiniõiguse ekspert.

Eero Merilind, Eesti Tervise Fondi juhataja, perearst.

Hannes Danilov, tervishoiuvaldkonna ekspert, endine Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige.

Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla AS turundusdirektor.

Ivi Normet, peremeditsiini arst - resident, endine tervishoiu valdkonna tippjuht. 

Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liit, juhatuse liige.

Katre Zirel, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA õendusjuht.

Kitty Kubo, Eesti Haigekassa, innovatsioonijuht.

Madeleine Tults, kasutajakeskse disaini ekspert tervishoiu innovatsiooni alal.

Maret Sukles, Heal AS juhatuse liige, Fra Mare Thalasso Spa juhataja.

Marie Evart, tööandja turundus-ja värbamisagentuuri BRANDEM tegevjuht.

Marta Velgan, Eesti Nooremarstide Ühenduse volikogu liige, Arstide Liidu juhatuse liige.

Priit Tampere, Viljandi Haigla SA juhatuse esimees.

Tõnis Allik, Tervisekeskus Medicum, tegevjuht.

Veiko Paalma, strateegilise juhtimise konsultant, EBSi külalislektor.

Referentsid

Gerly Kedelauk, SYNLAB Eesti OÜ, Põhja-Euroopa turundusjuht

"Sain arenguprogrammist hea ülevaate tervishoiu valdkonnast, selle juhtimise, finantsi, IT ja turunduslikest aspektidest. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust.
Programmis oli teooria põimitud asjakohaste tervishoiu valdkonna näidete ja praktiliste grupitöödega. Lisaks tervishoiu sektori tugevatest tippspetsialistidest koosnenud õppejõududest oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid.

Soovitan programmi tervishoiu valdkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiu sektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet."

 

 Kaire Rääk, M Sc, GSK Estonia

"Ootus programmile oli kõrge, seda just valikus olevate lektorite nimesid silmates ning paljutõotavat kava kiigates. Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Suur pluss kogu programmi juures oli ka see, et usinad õppurid olid tervishoiuvaldkonna eri nurkadest ning grupp oli parajalt suur – sai jagada kogemusi ning mõista väljakutseid, millega erinevad „mängijad" tervishoiusektoris kokku puutuvad.
Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas (või kasvõi seda riivavas) valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi."

 

 Ingmar Lindström, Ravikeskus SL Meedik, juhatuse liige
"Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammist on olnud mulle palju abi. Õppisin programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti