Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogramm

Tervishoiu organisatsiooni juhtimine on vastutusrikas ning nõuab erialateadmisi, aga ka oskusi olla tulemuslik juht.

 

2021. aasta tervise kriis näitas, kui oluline on tervishoiuorganisatsioonide suutlikkus kiiresti tegutseda, kohaneda ja muutusi juhtida. Kogu tervishoiu valdkond on muutumises, tulevad kasutusele uued tehnoloogiad, aina olulisemaks muutub parimate spetsialistide pidev arendamine ja väärtustamine. Sildu ehitatakse riikliku ja eratervishoiu vahel. Juhtidel ja juhtimiskvaliteedil on uue aja tervishoiusüsteemi ja – teenuse arendamisel kriitiline roll.

 

Novembris 2021 alustab Tervishoiuvaldkonna juhi arenguprogramm EBSis juba 6 korda. Eelnevatel aastatel on programmis osalenud üle 60 tervishoiu valdkonna juhi - esindatud on olnud Sotsiaalministeerium, Eesti haiglad, Haigekassa, Eesti ravimifirmad ja perearstikeskused.   

 

Reeglina „kasvavad" meditsiini- ja tervishoiu organisatsioonide ja ettevõtete juhid välja parimate spetsialistide hulgast. Organisatsiooni juhtimine on vastutusrikas ja nõuab spetsiifilisi teadmisi ning kogemust valdkonnas. 

 

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi eesmärk on anda tervishoiu ja meditsiini valdkonna juhile
juhtimisalased teadmised ning arendada juhtimisalaseid oskuseid järgmistes valdkondades:

 • Juht, töötajate arendamine ja hoidmine. Organisatsioon muutustes
 • Juhtimise strateegia ja tervishoiu poliitikad
 • Innovatsioon ja efektiivsus tervishoius. Tervishoiuteenuste arendamine
 • Teenuste kvaliteet. Patsiendi rahuolu mõõtmine ja arendamine
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine
 • Sise- ja väliskommunikatsioon. Tervishoiu  suhete korraldamine ja partnervõrgustikud
 • Õiguslik regulatsioon ja eetika. Patsiendiõigused

Arenguprogramm on mõeldud organisatsioonide ja ettevõtete esindajatele, kelle töö on seotud inimese tervisega
– sealhulgas tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna-, ravimifirmade esinduste-, erapraksiste ja riiklike tervishoiuasutuste üksuste-, meditsiiniteenuste ettevõtete-, uuringukeskuste-, apteegivaldkonna juhtidele, jt.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid meditsiini ja tervishoiu valdkonna juhte ning eksperte. Sel aastal on lisandunud koolitajatena mitmed tuntud ja tunnustatud valdkonna praktikud. Plaanis on minna külla paarile tervishoiu organisatsioonile, et oma silmaga näha, kuidas eduni jõuda. 

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena on osaleja omandanud järgmised teadmised:

 • Kuhu liigub Eesti tervishoid aastal 2022? Kuidas mõjutab majanduskeskkond tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna ettevõtete strateegiate loomist?
 • Kuidas luua oma organisatsioonile konkurentsivõimeline strateegia?
 • Kuidas viia ellu muutusi?
 • Kuidas luua, juhtida ja motiveerida tippspetsialistidest koosnevat organisatsiooni?
 • Kuidas mõõta ja arendada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
 • Kuidas luua või uuendada tervishoiuteenuseid?
 • Mis on oluline juhtimisotsuste tegemisel finantsandmete põhjal?
 • Kas ja milline sisekommunikatsioon ja partnerlussuhted on olulised?
 • Millised on tervishoiuregulatsioonid, kuidas neid rakendada?
 • Millised on patsiendiorganisatsiooni ootused ja kuidas teha koostööd? 

Arenguprogrammi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda kõikides auditoorsetes tundides ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

09.-10.11.2021 I moodul: Tervishoid ja strateegia

 

 
 • Eesti tervishoiu arengusuunad 2021/2022
 • Organisatsiooni strateegia ja konkurentsivõime.
 • Konkurentsivõimelise ettevõtte strateegia loomine.
 • Ettevõtte strateegia kontseptsioon.
 • Muudatuste juhtimine organisatsioonis.

Eero Merilind

Agris Koppel

Marta Velgan

Ester Eomois

Kadri Tammepuu

Veiko Paalma

Hannes Danilov

14.-15.12.2021 II moodul: Juhtimine, töötajate motiveerimine ja organisatsioon muutustes

 

 
 • Tervishoiu valdkonnas juhtimisstrateegiate loomine ja rakendamine.
 • Juhtimiskompetentsid. Juhtimisstiilid.
 • Liidriks olemise kunst ja selleks kasvamine.
 • Spetsialistidest koosneva organisatsiooni arendamine.
 • Tippspetsialistide motiveerimine.
 • Inimressursi strateegiline arendamine.
 • Rahalised-ja mitterahalised kompensatsioonimehhanismid. 

Ivi Normet

Brit Pensa

Ester Eomois

Üllar Lanno

Martin Kukk

Piret Masso

Marie Evart

18.-19.01.2022

III moodul: Innovatsioon. Teenuste kvaliteet ja mõõtmine. Teenuste arendus

 

 
 • Innovatsioon tervishoius.
 • Teenused tervishoius patsiendi vaates.
 • Teenuste arendamine disainjuhtimise abil, teenusprotsesside juhtimine ja efektiivistamine tervishoiu ettevõttes.
 • Teenuste kvaliteedi juhtimise mudelid ja kvaliteedi kontroll. 
 • IT projektid ärimuudatuste kontekstis. Parimad tähelepanekud. 
 • Teenuste arendus ja kvaliteet Medicum'i näitel.
 • Väärtuspõhine meditsiin Ameerika haiglate/tervishoiuasutuste näitel.

Ester Eomois

Kitty Kubo

Madeleine Tults

Katre Zirel

Maret Sukles

Ene Ollisaar

Ado Viik

Eva Paalma

15.-16.02.2022 IV moodul: Finantsjuhtimine ja otsustamine. Õiguslik regulatsioon tervishoius

 

 
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine.
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ajalugu ja tänapäev.
 • Finantsanalüüsid (suhtarvud). Juhtumianalüüs.
 • Investeeringute hindamisest: meetodid, riskianalüüs ja stsenaariumid. 
 • Organisatsioon - Õiglus ja ressursside jaotumine, patsientide õigused ja tervishoiuteenuse osutaja.
 • Õiguslik regulatsioon tervishoius.

Ants Nõmper

Hele Hammer

Aime Keis

Maivi Parv

08.-09.03.2022 V moodul: Tervishoiu kommunikatsioon ja partnerlussuhted

 

 
 • Partnerlussuhete ja kommunikatsiooniprojektide arendus. 
 • Praktilised turundus-ja suhtekorraldusprojektid.
 • Tervishoiuteenused ja kommunikatsioon.
 • Koostööturunduse võimalused partneritega.
 • Avaliku arvamuse kujundamine ja patsientide ja huvigruppide teadlikkuse tõstmine.
 • Sisekommunikatsioon tervishoiuvaldkonna organisatsioonis.
 • Suhtlemine juhina organisatsiooni sees.  

 

Aive Hiiepuu

Inge Suder

Margit Raid

Ester Eomois

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2800 eur + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites, mille puhul kehtib teine hinnakiri.

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, rahvusvahelise kogemusega meditsiinivaldkonna juhtimises (Tamro Eesti OÜ). Apteegiketi Südameapteek üks alusepanijatest. Täna käivitab Ester Eestis rahvusvahelise ambitsiooniga Viveo Health terviselahendust.  Nõustanud mitmeid tervishoiuvaldkonna organisatsioone. 

 

Programmis õpetavad EBSi parimad õppejõud ning igal koolituspäeval oleme kutsunud oma kogemusi jagama tervishoiu/meditsiini valdkonna kogemustega praktikud.

 

EBSi tunnustatud õppejõud:

Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, pikaajalise kogemusega meditsiinivaldkonna ettevõtetes.
Hele Hammer, PhD, EBSi õppejõud, EBS Executive Educationi Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud. Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht.

Piret Masso, EBSi personalijuhtimise õppejõud.

 

Tervishoiu valdkonna ja oma eriala tipptegijad:
Ado Viik, Medicum kliendisuhete juht

Agris Koppel, Sotsiaalministeerium, Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja. 

Aive Hiiepuu, PR Concept partner, EPRA juhatuse liige.

Aime Keis, Tartu Ülikooli õppejõud, endine Ida-Viru Keskhaigla ülemarst.

Ants Nõmper, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ juhtivpartner, meditsiiniõiguse ekspert.

Brit Pensa, Kliinik32 juht.

Eero Merilind, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige.

Ene OllisaarViljandi Haigla SA IT teenuste juht.

Eva Paalma, väärtuspõhise tervishoiu ekpert.

Hannes Danilov, tervishoiuvaldkonna ekspert, endine Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige.

Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla turundusosakonna juhataja. 

Ivi Normet, peremeditsiini arst - resident, endine tervishoiu valdkonna tippjuht. 

Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liit, juhatuse liige.

Katre Zirel, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA õendusdirektor.

Kitty Kubo, Eesti Haigekassa, innovatsioonijuht.

Madeleine Tults, kasutajakeskse disaini ekspert tervishoiu innovatsiooni alal.

Maivi Parv, Eesti Haigekassa juhatuse liige.

Maret Sukles, Heal AS juhatuse liige, Fra Mare Thalasso Spa juhataja.

Marie Evart, Värbamisagentuuri BRANDEM ja värbamistarkvara RecruitLab kaasasutaja ja partner.

Margit Raid, EBS Executive Education koolitaja ja koostööpartner, ärisuhete konsultant.

Marta Velgan, Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

Veiko Paalma, strateegilise juhtimise konsultant, EBSi külalislektor.

 

Referentsid

Gerly Kedelauk, SYNLAB Eesti OÜ, Põhja-Euroopa turundusjuht

"Sain arenguprogrammist hea ülevaate tervishoiu valdkonnast, selle juhtimise, finantsi, IT ja turunduslikest aspektidest. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust.
Programmis oli teooria põimitud asjakohaste tervishoiu valdkonna näidete ja praktiliste grupitöödega. Lisaks tervishoiu sektori tugevatest tippspetsialistidest koosnenud õppejõududest oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid.

Soovitan programmi tervishoiu valdkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiu sektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet."

 

 Kaire Rääk, M Sc, GSK Estonia

"Ootus programmile oli kõrge, seda just valikus olevate lektorite nimesid silmates ning paljutõotavat kava kiigates. Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Suur pluss kogu programmi juures oli ka see, et usinad õppurid olid tervishoiuvaldkonna eri nurkadest ning grupp oli parajalt suur – sai jagada kogemusi ning mõista väljakutseid, millega erinevad „mängijad" tervishoiusektoris kokku puutuvad.
Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas (või kasvõi seda riivavas) valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi."

 

 Ingmar Lindström, Ravikeskus SL Meedik, juhatuse liige
"Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammist on olnud mulle palju abi. Õppisin programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti