UUS! Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana edasijõudnutele (TOVE)

Saa tehisintellekti potentsiaalist maksmimum ehk kuidas panna AI enda ja oma ettevõtte jaoks tulu teenima?

Tulenevalt "Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana" koolituse osalejate soovist, oleme väljatöötanud uue koolituse, mis on oma tasemelt edasijõudnutele ja suunatud osalejatele, kellel on juba kogemus tehisaru kasutamisega ning soovivad oma oskused viia uuele tasemele, et sellest saada maksimumi.

 

Kellele on TOVE koolitus mõeldud?

“Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana edasijõudnutele” (TOVE) on koolitus, mis on suunatud spetsialistidele, keskastme- ja tippjuhtidele, kes on tuttavad enamlevinud AI tööriistadega ning kasutavad neid sageli, kuid soovivad täiustada oma oskuseid veelgi. 
Boonuseks tuleb, kui õppija on läbinud koolituse “Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana” (TOV) ja on hästi kursis AI valdkonna baasteadmistega.

 

Mis kasu saad sina ja sinu ettevõte?

Koolitus aitab omandada erinevaid oskuseid ja meetodeid multimodaalsetest suurtest mudelitest (LMM) maksimaalse tulu saamisel. Lisaks sellele omandatakse oskused äriprotsesside automatiseerimiseks ning AI kasutamiseks automatiseeritud protsessides. Samuti õpitakse tundma AI võimalusi organisatsiooni andmete väärindamisel ja paremal kasutamisel.

 

Õppeprogrammi tutvustus

TOVE koosneb kolmest osast:

 • Loov-AI tööriistad ja tehnikad edasijõudnutele.
 • Äriprotsesside automatiseerimine AI abil.
 • Organisatsiooni andmete ja info väärindamine AI abil.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud osaleja:

 • omab süvateadmised ja praktilised oskused promptimistehnikate kasutamisel AI-mudelite vastuste kvaliteedi ja ennustatavuse tõstmiseks, professionaalse kirjutamise tehnikate rakendamisel AI abil ja multimodaalse AI mudeli maksimaalse ärakasutamise osas, sh pildituvastus, veebilehtede analüüs ja kodeerimine;
 • oskab kaardistada äriprotsesse, rakendada AI-d ja hinnata olemasolevaid protsesse;
 • oskab luua ja testida automatiseeritud äriprotsesse, kasutades platvorme nagu Zapier ja Make.com, ilma programmeerimisoskuseta;
 • omab teadmisi ja oskusi AI ja traditsiooniliste andmeanalüüsi tööriistade kooskasutamiseks, ettevõtte andmestiku analüüsimiseks ja ennustamiseks, multimodaalsete mudelite integreerimiseks ettevõtte teadmusbaasiga ning RAG süsteemide arendamiseks ja infosüsteemide AI-põhiseks arendamiseks.

1. Loov-AI tööriistad ja tehnikad edasijõudnutele

Esimene osa keskendub LMM AI maksimumi võtmisele läbi edasijõudnud tehnikate ja tööriistade parima ärakasutamise. 
 

Promptimistehnikad

 • Õpime sügavuti erinevaid promptimistehnikaid, et AI-mudelite vastuste kvaliteeti oluliselt tõsta ja ennustavamaks muuta. 
 • Tehnikad, mida õpime: Zero-shot prompting, Few-shot Prompts, Chain of thought prompting jne.

Professionaalne kirjutamine AI abil

 • Kuidas panna AI pikemalt ja paremini kirjutama. Pikkade ülesannete lahendamine.
 • Mis on “brand voice”? Kuidas panna AI kirjutama sinu stiilis?
 • Õpime kasutama OpenAI Playgroundi pikkade ülesannete lahendamiseks.
 • Õpime sügavuti kasutama Writesonicut.
 • Sotsiaalmeedia teksti- ja stiilianalüüs.

Multimodaalne AI mudel ja kuidas sellest maksimum võtta

 

 • Vision - mida saab teha pildituvastusega.  Veebilehe ülesehituse analüüs. Vormide täitmine. Exceli abi vision abil.
 • Kodeerimine - javascript widgetite loomine veebisaitide jaoks.

2. Äriprotsesside automatiseerimine AI abil

Teine osa keskendub äriprotsesside automatiseerimisele. Õpime mõistma äriprotsessi kirjeldamist ja erinevatee tööriistade kasutamist automatiseerimiseks. Õpime meetodeid AI lisamiseks äriprotsessidesse.

 

Äriprotsessi kaardistamine

 • Mis on äriprotsess ja kuidas seda kaardistada?
 • Kuidas AI abil hinnata hetkel toimivat äriprotsessi? 

Automatiseerimise platvormid

 • Kuidas erinevaid kontoritarkvarasid omavahel kokku siduda ilma ridagi programmeerimiskoodi kirjutamata. 
 • Tutvume Zapier’i ja Make’com platvormidega.

Automaatse äriprotsessi loomine

 • Õpime seadistama automaatset äriprotsessi kasutades Zapier’i ja kasutades Make.com’i.
 • Õpime lisama AI’d automatiseeritud protsessi.
 • Õpime testima AI’d automatiseeritud protsessis.

3. Organisatsiooni andmete ja info väärindamine AI abil

Kolmas osa keskendub organisatsiooni andmete ja info ning multimodaalsete mudelite kooskasutamisele ja sünergiate leidmisele. 

 

AI ja andmeanalüüs

 • Andmeanalüüs: Millal kasutada (loov-)AI’d? Millal kasutada traditsioonilisemaid andmeanalüüsi tööriistu (BI’d)?
 • Õpime kasutama AI’d ettevõtte andmestiku analüüsil ja ennustamisel.

AI ja minu organisatsiooni teadmusbaas

 • Kuidas liita omavahel suured multimodaalsed mudelid ja ettevõtte enda teadmusbaas ja failid?
 • Mis on RAG-süsteemid (retrieval augmented generation)?
 • Kuidas ise RAG süsteemi arendada?
 • AI arenduses: mida peab teadma infosüsteemide arendamisel AI’st?

Koolitusprogramm toimub 2 kuu jooksul allolevatel kuupäevadel. Koolituspäevade kestus on 09.30-13.30. Soovitus on, et osaleja omab tasulist ChatGPT programmi.

 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

29. mai 2024

kl 09.30-13.30

I osa: Loov-AI tööriistad ja tehnikad edasijõudnutele

 

 
 • Promptimistehnikad

 • Professionaalne kirjutamine AI abil

 • Multimodaalne AI mudel ja kuidas sellest maksimum võtta 

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

12. juuni 2024

kl 09.30-13.30

II osa: Äriprotsesside automatiseerimine AI abil

 

 
 • Äriprotsessi kaardistamine
 • Automatiseerimise platvormid
 • Automaatse äriprotsessi loomine

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

19. juuni 2024

kl 09.30-13.30

III osa:  Organisatsiooni andmete ja info väärindamine AI abil

 

 
 • AI ja andmeanalüüs
 • AI ja minu organisatsiooni teadmusbaas

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Koolituse osavõtutasu: 786 EUR +KM

Õppeprogramm koosneb kolmest osast. Tasumine ühes osas.

Koolituse hind sisaldab kohvipausi.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Teams.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Koolitust juhivad Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk.

 

Jarmo Tuisk

Tehnoloogiaekspert. Pikaajalise kogemusega tootearenduse juht. Tarkvaralahenduste arendusi juhtinud 1990ndate lõpust. Töötanud nii era- kui avalikus sektoris, loonud ettevõtete ja organisatsioonide strateegiaid, tootekontseptsioone jne. AI praktiline kasutaja ja AI-arenduste juht Agrellos.

 

Kristiina Tuisk

Pikaajaline kogemus nii riiklike strateegiate välja töötamisel kui ka rahvusvaheliste läbirääkimiste pidamisel. Osalenud Eesti pikaajalise strateegia "Eesti2035" kui ka riigi välisvahendeid puudutava "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027" välja töötamisel. AI-tudeng TalTechis.

 

Jarmo

Jarmo Tuisk

Kristiina Tuisk

Kristiina Tuisk

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti