Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana

Mida peaks juht teadma AI-st?

Koolituse eesmärk on pakkuda esmaseid teadmisi ja oskusi, mida on vaja AI võimaluste mõistmiseks, haldamiseks ja juurutamiseks.

Kellele on Tehisintellekti koolitus mõeldud?

Koolitus on tipp- ja keskastmejuhtidele ning spetsialistidele, kes soovivad teada saada, kuidas tehisintellekti (AI) ja selle tööriistade abil organisatsioonis uusi võimalusi ja lisaväärtust luua.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?

Koolituse käigus tutvustatavad tööriistad aitavad seniseid ärimudeleid innoveerida ning uuenduslikke äriideid edukalt ellu viia, säästes seejuures aega ja raha.

 

Kellega koos õpid?
Koolitus on suunatud: 

 • arendus- ja tegevjuhtidele
 • startup ettevõtete juhtidele
 • innovatsioonijuhtidele, -spetsialistidele ja -huvilistele
 • kõikidele, kes on huvitatud tulevikutrendidest, innovatsioonieksperimentidest ja uute ärivõimaluste avastamisest

 

Õppeprogrammi tutvustus

Programm “Tehisintellekt organisatsiooni võimestajana” koosneb kolmest moodulist: 

 • AI-le käed külge!
 • AI rakendamine organisatsioonis
 • Strateegiline vaade AI-le

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanud osaleja:

 • mõistab tehisintellekti põhitõdesid;
 • omab praktilisi oskusi loov-AI tööriistadega töötamisel, sh teksti- ja pilditöötluses;
 • oskab rakendada promptimist ning tunneb AI võimekusi ja piiranguid, valides õigeid vahendeid erinevateks ülesanneteks;
 • omab teadmisi AI rakendamisest organisatsioonides, sh individuaalsete tööriistade kasutamisest töötajate produktiivsuse tõstmiseks ja AI integreerimisest ettevõtte teenustesse või äriprotsessidesse, tuginedes praktilistele näidetele ja meetoditele;
 • saavutab sügava mõistmise AI strateegilisest mõjust erinevatele tööstusharudele;
 • omab teadmisi AI-strateegia vajalikkusest ja juurutamisest organisatsioonis;
 • mõistab AI-ga seotud väljakutseid, ohte ja regulatsioonide hetkeseisu.

AI-le käed külge!

Programmi esimene seminar pakub praktilisi ja kohe rakendatavaid teadmisi valdkondadest, kus tehisintellekti juba praegu äriprotsesside optimeerimiseks kasutatakse. Tutvustame erinevaid tehisintellekti tööriistu ning nende praktilist rakendamist müügis, turunduses, klienditoes, ning juhtimises
Jagame kogemusi nende efektiivsest kasutamisest ning viime läbi praktilisi harjutusi, mis annavad osalejatele AI tööriistade kasutamisel isikliku kogemuse. 
Harjutustes kasutatavad tööriistad on kas tasuta või prooviversioonidena kättesaadavad ja ei vaja kohest litsentsi soetamist.

 

Sissejuhatus tehisintellekti 

 • Mis on tehisintellekt?
 • AI praegused rakendused ärimaailmas.
 1. Keelemudelitel baseeruvad tööriistad 
 • Mis on keelemudelid ja kuidas neid kasutatakse?
 • Keelemudelite populaarsed rakendused ärimaailmas.

Praktilised harjutused 

 • Tutvumine ChatGPT ja teiste sarnaste tööriistadega.
 • Praktilises tööelus vajalike ülesannete lahendamine keelemudelite abil.

Pildiloome mudelitel (image generation) baseeruvad tööriistad

 • Pildimudelite üldine kirjeldus ja nende kasutusalad.
 • Praktilised harjutused 
 •  Tutvumine Midjourney, Stable Diffusion’i ja teiste pildiloome tööriistadega.
 • Praktilises tööelus vajalike ülesannete lahendamine pildimudelite abil.

Kõnesüntees ja teksti kõneks muundamise mudelid (1 tund)

 • Mis on kõnesüntees ja kuidas seda kasutatakse?
 • Kõnesünteesi rakendused ja nende potentsiaal äriprotsessides.
 • Praktilised harjutused 
 • Tutvumine populaarsete kõnesünteesi tööriistadega.
 • Praktilises tööelus vajalike ülesannete lahendamine kõnemudelite abil.

Tehisintellekti rakendamine organisatsioonis

Programmi teises loengus keskendume sellele, kuidas sinu ettevõttes või organisatsioonis erinevaid tehisintellekti tööriistu kasutusele võtta. Vaatame üle, kuidas tööriistu igapäevatöösse võiks integreerida erinevatel tasemetel, alustades üksikust töötajast ja lõpetades kogu ettevõttega. 

 

Sissejuhatus

 • Tehisintellekti kasutamise võimalused organisatsiooni erinevatel tasanditel.

AI lahendused individuaalselt töötamiseks
AI tööriistade mõju igapäevatöös

 • Kuidas tehisintellekt mõjutab töötajate tootlikkust ja efektiivsust.
 • Näited sellest, kuidas AI on muutnud töö tegemise viise erinevates sektorites.

AI tööriistakast igale töötajale

 • Millised tööriistad võiks katta igapäevaseid vajadusi?
 • Mis kriteeriumid peaksid juhtima tööriistade valikut?

AI lahendused meeskonnas töötamiseks
AI rakendamine meeskondes

 • Milliseid võimalusi pakub AI ühisloomeks?
 • AI tööriistakast meeskondadele

Koolitusvajadused ja töötajate upskilling

 • Miks on oluline investeerida töötajate koolitamisse AI valdkonnas?

Ettevõtte toote ja/või teenuse arendamine
AI integreerimine ettevõtte teenustesse või toodetesse

 • Lihtsalt integreeritavad lahendused (no-code, low-code)
 • Mis on no-code ja low-code lahendused?
 • Praktilised näited.

AI võimekuste lisamine üle API 

 • API-de põhitõed ja nende roll AI-integratsioonis.
 •  Praktilised näited.

Oma AI mudelite treenimine ja fine-tuning 

 • Mis on AI mudelite fine-tuning ja miks see on oluline?
 • Kuidas ettevõtted saavad kohandada olemasolevaid mudeleid oma spetsiifiliste vajadustega?

Strateegiline vaade tehisintellektile

Programmi kolmandas osas vaatame tehisintellekti rakendamise strateegilist aspekti. Analüüsime koos, millistes äriprotsessides võiks tehisintellekt praegu enim kasu tuua ning mida peaks arvesse võtma ettevõtte strateegia loomisel või uuendamisel. Lisaks vaatame tehisintellekti tulevikusuundumusi ja trende.

 

Sissejuhatus

 • Tehisintellekti hetkeseis ehk kus me AI arengu ajateljel hetkel asume

Kas organisatsiooni vajab AI strateegiat?

 • Mis on AI strateegia?
 • Kuidas “kraadida” vajadust AI strateegia järele?
 • AI mõju erinevates tööstusharudes ja äriprotsessides

AI strateegiline rakendamine organisatsioonis

 • AI rakendamise erinevad keerukusastmed
 • AI ja inimesed ühes organisatsioonis. Mida arvesse võtta?

AI eetika ja väljakutsed

 • Mis on AI eetika ja milliste uute väljakutsetega me silmitsi seisame?
 • Mis on vastutustundlik AI kasutamine?
 • Mis toimub AI regulatsioonidega?

AI tulevikutrendid

 • Millal saab AI sama intelligentseks kui inimene?
 • Millal sünnib AGI (artificial general intelligence)?
 • Mis siis ikkagi tegelikult aastal 2024 AI-maastikul toimuma hakkab?

Koolitusprogramm toimub allolevatel kuupäevadel. Koolituspäevade kestus on 09.30-13.30. 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

18. september 2024

kl 09.30-13.30

I meistriklass: AI’le käed külge

 

 
 • Sissejuhatus tehisintellekti maailma

 • Keelemudelitel baseeruvad tööriistad 

 • Pildiloome mudelitel (image generation) baseeruvad tööriistad

 • Kõnesüntees ja teksti kõneks muundamise mudelid 
   

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

03. oktoober 2024

kl 09.30-13.30

II meistriklass: Tehisintellekti rakendamine organisatsioonis

 

 
 • AI lahendused individuaalselt töötamiseks
 • AI lahendused meeskonnas töötamiseks
 • Ettevõtte toote ja/või teenuse arendamine

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

16. oktoober 2024

kl 09.30-13.30

III meistriklass:  Strateegiline vaade tehisintellektile

 

 
 • Kas organisatsiooni vajab AI strateegiat?
 • AI strateegiline rakendamine organisatsioonis
 • AI eetika ja väljakutsed
 • AI tulevikutrendid

Kristiina Tuisk

Jarmo Tuisk

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 434 EUR +KM

Õppeprogramm koosneb kolmest meistriklassist. Tasumine ühes osas.

Meistriklasside hind sisaldab kohvipausi.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Teams.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Koolitust juhivad Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk.

 

Jarmo Tuisk

Tehnoloogiaekspert. Pikaajalise kogemusega tootearenduse juht. Tarkvaralahenduste arendusi juhtinud 1990ndate lõpust. Töötanud nii era- kui avalikus sektoris, loonud ettevõtete ja organisatsioonide strateegiaid, tootekontseptsioone jne. AI praktiline kasutaja ja AI-arenduste juht Agrellos.

 

Kristiina Tuisk

Pikaajaline kogemus nii riiklike strateegiate välja töötamisel kui ka rahvusvaheliste läbirääkimiste pidamisel. Osalenud Eesti pikaajalise strateegia "Eesti2035" kui ka riigi välisvahendeid puudutava "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027" välja töötamisel. AI-tudeng TalTechis.

 

Jarmo

Jarmo Tuisk

Kristiina Tuisk

Kristiina Tuisk

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti