Tulemusüksuse juhi arenguprogramm

Kas oled lihtsalt ülemus või tahad saada eestvedajaks?

Üleminek spetsialistist tulemusüksuse juhiks võib osutuda keeruliseks. Oled siiani harjunud vaid oma ülesandeid täitma, kuid nüüd pead nägema tervikut – oluline ei ole ainult sinu üksuse tulemus, vaid kogu organisatsiooni hea käekäik. Teisalt võid ju olla juba mitu aastat üksuse juht, kuid sul ei ole tekkinud meeskonda inimestest, kes sulle järgnevad. Oled lihtsalt juht, mitte eestvedaja.

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Eestvedajaks on võimalik õppida! Kui sa ei ole siiani kuigi palju tegelenud inimeste valiku ja meeskonna kujundamisega, siis tulemusüksuse juhi arenguprogramm aitab lahendada küsimust, keda ja kuhu värvata. Õpid lahti laskma ebavajalikest tegevustest, usaldama teisi ja jagama rolle meeskonnas. See loob aluse, et suudad juhina luua hea õhustikuga ja tulemustele orienteeritud töökeskkonna, kus täidetakse eesmärke ning kuhu tugevaid meeskonnamängijaid on üha kergem värvata. 

 

Hea meeskond on pool võitu. Juhina pead suunama meeskonna koostööle. Ladusa meeskonnatöö alus on vastutöötamise vältimine. Arenguprogrammis õpid kujundama organisatsioonikultuuri, mis aitab ennetada konflikte ja vastutöötamist meeskonnas.

 

Kuidas mõõta tulemusüksuse meeskonna sooritust? Meeskonna liikmed kulutavad tihti päevi, et koguda statistikat mõõdikute kohta, mis on kasutud. Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis õpid vahet tegema lihtsalt andmetel ja kasutatavatel andmetel. Teisisõnu saad vastuse, mida mõõta ja kui palju tasub andmeid koguda.

 

Arenguprogramm lõppeb finantsmaailma ja ettevõtte kui terviku käekäigu parema mõistmise kujundamisega: kui oluline on, et minu üksuse eesmärgid saavad täidetud ja kas see on piisav panus kogu ettevõtte heaks finantstulemuseks.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Ettevõtete keskastmejuhid on sageli välja kasvanud endistest spetsialistidest. Tulemusüksuse juhi arenguprogramm aitab ettevõtte seest edutatud spetsialistidel areneda juhiks. Värske juht õpib nägema tervikpilti, kuidas tema üksuse tegevus mõjutab kogu ettevõtte tulemust. See toob kaasa ettevõtte kasumlikkuse ja efektiivsuse kasvu. 

 

Arenguprogramm annab osalejale laiahaardelise kogemustepagasi igapäevaste juhtimissituatsioonide lahendamiseks. Neid teadmisi ja oskusi saab kohe töös kasutada. Suure osa kursuse väärtusest annavad praktilised kogemused ja näited elust enesest. Võimalusel kasutatakse analüüsimiseks osalejate endi näiteid – see on hea võimalus õppida nii teiste kui ka enda tööelust. Samuti on kogenud lektoritel käepärast mitmekesine juhtimiskaasuste valik.

 

 

Kellega koos õpid?
Tulemusüksuse juhi arenguprogrammi on oodatud tulemusüksuste juhid: osakonnajuhatajad, müügijuhid, ostujuhid, teenindusjuhid, turundusjuhid, projektijuhid jt. Ei ole oluline, kui suurt osakonda sa juhid. Inimeste eestvedamise oskus on oluline nii suurte kui väikeste üksuste juhtidele. Kindlasti on arenguprogramm õige valik äsja juhi ametikohale asunuile, samuti paariaastase kogemusega juhtidele. Programmi lõppedes valmib igal osalejal isiklik arenguplaan, mis aitab määratleda vajalikud tegevused, et kasvada eestvedavaks liidriks.

 

Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ hooldusosakonna juhataja leidis, et tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju tema arengule juhina. „Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast." 
Tule õpi ka sina olema väärtust loov juht, mitte keskpärane ülemus!

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • mõistab otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja on omandanud teadmised ning oskused nende kasutamiseks;
 • on omandanud teadmised coach’ivast juhtimisstiilist;
 • on teadvustanud oma olulisust ja vastutust kogu ettevõtte tulemuslikkuses;
 • on määratlenud oma edasise arenguvajaduse.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP-d. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist.

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 09:30-16:45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Programmi ettevalmistav osa  
 
 • Hogan Assessment Systems  eneseanalüüs Hogan Personality Inventory (HPI) isiksuseprofiili testi põhjal. Selleks, et mõista teisi, pead mõistma iseennast. Vaata Hogan HPI testi tutvustavat videot siin. II moodulis annab litsenseeritud konsultant grupitagasiside! Kõik osalejad saavad soovi korral personaalse tagasiside juurde soetada! 
Gretel Alver
21.-22. märts 2023 I moodul: Väärtust loov juht  
1. päev

Väärtustloov juht pidevalt muutuvas keskkonnas

 
 
 • Mis on juhina minu jaoks olulisem: minu üksuse head tulemused või ettevõtte pikaajaline väärtusloome?
 • Väärtustloovast spetsialistist juhiks -> juhiks või liidriks 
 • Muutuv keskkond ja selles orienteerumine.
Sten Argos
  Arendava töökeskkonna loomine ja töötajate pühendumise saavutamine  
 
 • Juhi rolli mõistmine.
 • Väärtuspõhine juhtimine.
 • Juht kui treener.
 • Juhtimisstiilid.
Andres Liinat
2. päev Tõhusa meeskonna loomine 

 

 

 • Valik ja värbamine. 
 • Meeskonnaliikmete vahetus. 
 • Konfliktid meeskonnas. 
Pille Mõtsmees
  Juhtimise keerukus ja ohud   

 

 • Spetsialistist juhiks. 
 • Motivaatorid ja demotivaatorid.
 • Otsustamine ja delegeerimine.
 • Tõhus tööjaotus.
Andres Liinat
18.-19. aprill 2023 II moodul: Keskastme juhi roll  
1. päev Juht kui organisatsiooni kultuuri kujundaja  
 
 • Tulemustele orienteeritud kaasava organisatsiooni kultuuri loomine.
 • Organisatsiooni kultuuri põhimõtted ja praktilised näited maailma parimatelt.
 • Juht kui kultuuri looja ja arendaja.
 • Oma ettevõtte organisatsiooni kultuuri kiiranalüüs ja uuenduslikud, parenduslikud sammud
Merle Viirmaa
  Muudatuste juhtimine  
 
 • Tulemusüksuse juht muutuste keskel: muutumisvajaduse tunnetamine. 
 • Tingimuste loomine muudatuseks. 
 • Muutuste ettevalmistamine ja kommunikeerimine. Vastuseis muudatustele. 
 • Töötajate innustamine ja toetamine. 
Ave Kareda
2. päev

Strateegilise juhtimise põhimõtted

 

 

 • Mis on strateegiline juhtimine? Mis on strateegia ja mille poolest erineb lühiajalisene keskpikast ja operatiivsest juhtimisest? 

 • Strateegilise juhtimise protsess. 

 • Elluviimine. Olulised sooritusnäitajad. 

 • Juhiks kasvamine - kas lõppsihtpunkt või pidev enese areng? Näidisjuhi kaasus.

Margus Vaino

Mariell Toiger

23.-24. mai 2023 III moodul: Tõhus juhtimine  
1. päev

 Juht kui väärtuste looja ja kujundaja

 
 
 • Meeskonnatöö ja meeskonna toimimise põhimõtted.
 • Tagasisidestamine meeskonna arengu mootorina.
Katrin Tamsar
  Efektiivsuse tõstmine inimeste juhtimisel  
 
 • Efektiivsus kui kliendikesksus ja töötaja mugavus.
 • Ühiste eesmärkide seadmine läbi protsessiliste kokkulepete.
 • Mõõtmistulemuste tagasisidestamise kokkulepped organisatsioonis. 

Katrin Tamsar

2. päev Äriline mõtlemine  
 
 • Tulemusüksuse juhi vastutus majandustulemuste eest.
 • Tulemusüksuse juhi hoiakud, tulemusele suunatus, äriline mõtlemine. 
 • Võtmetulemuste jaotus: ärialased, funktsionaalsed, tugitulemused.
 • Peamised finantsmõisted ja -aruanded. 
 • Arvestuse liigid ja korraldus organisatsioonis. 
 • Mis on oluline üksuse juhi seisukohast? Majandustehingute mõju finantsaruannete struktuurile.
 • Rahavoogude olulisus.
 • Viis kasumlikkust suurendavat eesmärki.
Dmitri Volov
  Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan  
 
 • Isikliku juhtimiskaasuse analüüs.
 • Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan.

Sten Argos 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Koolitajad ja praktikud
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:
Sten Argos

Sten Argos

programmijuht, Novel Clinicu tegevjuht
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsultant, DVSP Consulting asutaja, Executive Coach
Andres Liinat

Andres Liinat

Pikaajaline tippjuht ja konsultant
Mariell Toiger

Mariell Toiger

Külalisõppejõud
Ave Kareda

Ave Kareda

EBS Executive Education koostööpartner&koolitaja
Katrin Tamsar

Katrin Tamsar

Unimed Hambakliinik, Järve kliiniku juhataja
Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Margus Vaino

Margus Vaino

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 980 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Hogan Personality Inventory (HPI) testi, grupi tagasisidet ja kohvipause.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Referentsid

Helen Nukk, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis osaledes mõistsin mis on juhtimise ja liidriks olemise vahe. Kindlasti oli väga kasulik ka DiSC analüüs ja tähelepanu pööramine selelle, et rääkima peaks lahendustest mitte probleemidest. Soovitan kursust kõigile ja kindlasti tulen järgmistele koolitustele EBSi."

 

Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ, Hooldusosakonna juhataja:
"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju minu arengule juhina. Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast."

 

Maarika Raudmäe, Tallink Grupp AS, Äriarenduse juht:

"Sain koolituselt mitmeid mõtteid, kuidas olla tulemuslikum ettevõtte arendusprotsesside ümberkorraldamisel suurema läbipaistvuse, kuluefektiivsuse ning sujuvama üksustevahelise koostöö nimel. Kindlasti olen nüüd selgelt teadvustanud vajaduse juhioskuste süsteemseks arendamiseks, mida peangi koolituselt saaduna kõige olulisemaks arusaamaks."

 

 Kristi Kippa, Tele 2 Eesti AS, Kliendihoidmise juht:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogramm toob välja olulised tegurid, millele tuleb juhtimisel tähelepanu pöörata, et saavutada paremaid tulemusi ning aidata tõsta ettevõtte efektiivsust. Enesetäiendamine, koolitamine ja teiste kogemuste kuulamine loob võimaluse avardada silmaringi ning näha olulisi faktoreid ka laiemas spektris."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti