Tulemusüksuse juhi arenguprogramm

Kas Sina tead kuidas luua keskkonda, kus inimesed arenevad ja meeskonna tulemused seeläbi paranevad?

Tark juht ei hakka üksinda jalgratast leiutama kui parimad eksperdid on käeulatuses!

 

"Tulemusüksus on täideviiv üksus, mis tegeleb toodete valmistamisega või teenuse osutamisega ja mille kaudu ettevõtte kohustused, õigused ja vastutus on hajutatud täideviivale tegevusele võimalikult lähedale. Tulemusüksus omab iseseisevat kulude eelarvet. Tulemusüksuse juht kannab oma tegevuslõigu töötulemuste eest sama moodi vastutust kui ettevõtte tippjuht". (Raoul Üksvärav „Organisatsioon ja juhtimine")

 

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete tulemusüksuste juhtidele (Profit Center Managers ehk osakonnajuhatajad, müügijuhid, ostujuhid, teenindusjuhid, turundusjuhid, projektijuhid, jt).

 

Programmi eesmärgiks on tulemusüksuse juhi mõtteviisi muutus, millega kaasnevad:

 • osaleja arenemine spetsialistist juhiks;
 • efektiivsuse kasv ja kasumlikkus;
 • tasakaalustatud tulemusvastutus;
 • loovuse, motivatsiooni ja pühendumuse kasv;
 • mõtlemiskultuuri arendamine ja vastutuse nõudmine.

Programmi ülesehitus:
Programm tugineb tulemuste saavutamist toetavatele juhtimisteooriatele. Tulemusjuhtimine jaguneb tegevuskeskseks ja inimkeskseks tegevuseks.
Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid (keskastme) juhte. Praktilise õppe suhe teoreetilisse on 3:1.

 

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • mõistab otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja on omandanud teadmised ja rakenduslikud oskused nende kasutamiseks;
 • on omandanud teadmised coachivast juhtimisstiilist;
 • on teadvustanud oma olulist rolli ja vastutust kogu ettevõtte tulemuslikkuses;
 • on määratlenud oma edasise arenguvajaduse.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP-d. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist.

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 09:30-16:45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

  Programmi ettevalmistav osa  
 
 • Hogan Assessment Systems  eneseanalüüs Hogan Personality Inventory (HPI) isiksuseprofiili testi põhjal. Selleks, et mõista teisi, pead mõistma iseennast. Vaata Hogan HPI testi tutvustavat videot siin. I moodulis annab litsenseeritud konsultant grupitagasiside! Kõik osalejad saavad soovi korral personaalse tagasiside juurde soetada! 
Gretel Alver
05.-06. aprill 2022 I moodul: Väärtust loov juht  
1. päev Juht kui organisatsiooni kultuuri kujundaja  
 
 • Tulemustele orienteeritud kaasava organisatsiooni kultuuri loomine.
 • Organisatsiooni kultuuri põhimõtted ja praktilised näited maailma parimatelt.
 • Juht kui kultuuri looja ja arendaja.
 • Oma ettevõtte organisatsiooni kultuuri kiiranalüüs ja uuenduslikud, parenduslikud sammud
Ester Eomois
  Arendava töökeskkonna loomine ja töötajate pühendumise saavutamine  
 
 • Juhi rolli mõistmine.
 • Väärtuspõhine juhtimine.
 • Juht kui treener.
 • Juhtimisstiilid.
Andres Liinat
2. päev Tõhusa meeskonna loomine 

 

 

 • Valik ja värbamine. 
 • Meeskonnaliikmete vahetus. 
 • Konfliktid meeskonnas. 
Pille Mõtsmees
  Juhtimise keerukus ja ohud   

 

 • Spetsialistist juhiks. 
 • Motivaatorid ja demotivaatorid.
 • Otsustamine ja delegeerimine.
 • Tõhus tööjaotus.
Andres Liinat
10.-11. mai 2022 II moodul: Keskastme juhi roll  
1. päev Väärtustloov juht pidevalt muutuvas keskkonnas  
 
 • Mis on juhina minu jaoks olulisem: minu üksuse head tulemused või ettevõtte pikaajaline väärtusloome?
 • Väärtustloovast spetsialistist juhiks -> juhiks või liidriks 
 • Muutuv keskkond ja selles orienteerumine. 
Sten Argos 
  Muudatuste juhtimine  
 
 • Tulemusüksuse juht muutuste keskel: muutumisvajaduse tunnetamine. 
 • Tingimuste loomine muudatuseks. 
 • Muutuste ettevalmistamine ja kommunikeerimine. Vastuseis muudatustele. 
 • Töötajate innustamine ja toetamine. 
Ave Kareda
2. päev

Strateegilise juhtimise põhimõtted

 

 

 • Mis on strateegiline juhtimine? Mis on strateegia ja mille poolest erineb lühiajalisene keskpikast ja operatiivsest juhtimisest? 

 • Strateegilise juhtimise protsess. 

 • Elluviimine. Olulised sooritusnäitajad. 

 • Juhiks kasvamine - kas lõppsihtpunkt või pidev enese areng? Näidisjuhi kaasus.

Margus Vaino

Mariell Toiger

07.-08. juuni 2022 III moodul: Tõhus juhtimine  
1. päev

 Juht kui väärtuste looja ja kujundaja

 
 
 • Meeskonnatöö ja meeskonna toimimise põhimõtted.
 • Tagasisidestamine meeskonna arengu mootorina.
Katrin Tamsar
  Efektiivsuse tõstmine inimeste juhtimisel  
 
 • Efektiivsus kui kliendikesksus ja töötaja mugavus.
 • Ühiste eesmärkide seadmine läbi protsessiliste kokkulepete.
 • Mõõtmistulemuste tagasisidestamise kokkulepped organisatsioonis. 

Katrin Tamsar

2. päev Äriline mõtlemine  
 
 • Tulemusüksuse juhi vastutus majandustulemuste eest.
 • Tulemusüksuse juhi hoiakud, tulemusele suunatus, äriline mõtlemine. 
 • Võtmetulemuste jaotus: ärialased, funktsionaalsed, tugitulemused.
 • Peamised finantsmõisted ja -aruanded. 
 • Arvestuse liigid ja korraldus organisatsioonis. 
 • Mis on oluline üksuse juhi seisukohast? Majandustehingute mõju finantsaruannete struktuurile.
 • Rahavoogude olulisus.
 • Viis kasumlikkust suurendavat eesmärki.
Dmitri Volov
  Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan  
 
 • Isikliku juhtimiskaasuse analüüs.
 • Programmi lõpetamine ja isiklik arenguplaan.

Sten Argos 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Koolitajad
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsultant, DVSP Consulting asutaja, Executive Coach
Andres Liinat

Andres Liinat

Pikaajaline tippjuht ja konsultant
Sten Argos

Sten Argos

Eesti Energia AS, uue väärtusloome juht
Mariell Toiger

Mariell Toiger

Külalisõppejõud
Ave Kareda

Ave Kareda

EBS Executive Education koostööpartner&koolitaja
Katrin Tamsar

Katrin Tamsar

Unimed Hambakliinik, Järve kliiniku juhataja
Ester Eomois

Ester Eomois

Margus Vaino

Margus Vaino

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 620 EUR + km kuni 31. oktoobrini 2021

Alates 01. november: 1 980 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Hogan Personality Inventory (HPI) testi, grupi tagasisidet ja kohvipause.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Referentsid

Helen Nukk, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis osaledes mõistsin mis on juhtimise ja liidriks olemise vahe. Kindlasti oli väga kasulik ka DiSC analüüs ja tähelepanu pööramine selelle, et rääkima peaks lahendustest mitte probleemidest. Soovitan kursust kõigile ja kindlasti tulen järgmistele koolitustele EBSi."

 

Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ, Hooldusosakonna juhataja:
"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju minu arengule juhina. Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast."

 

Maarika Raudmäe, Tallink Grupp AS, Äriarenduse juht:

"Sain koolituselt mitmeid mõtteid, kuidas olla tulemuslikum ettevõtte arendusprotsesside ümberkorraldamisel suurema läbipaistvuse, kuluefektiivsuse ning sujuvama üksustevahelise koostöö nimel. Kindlasti olen nüüd selgelt teadvustanud vajaduse juhioskuste süsteemseks arendamiseks, mida peangi koolituselt saaduna kõige olulisemaks arusaamaks."

 

 Kristi Kippa, Tele 2 Eesti AS, Kliendihoidmise juht:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogramm toob välja olulised tegurid, millele tuleb juhtimisel tähelepanu pöörata, et saavutada paremaid tulemusi ning aidata tõsta ettevõtte efektiivsust. Enesetäiendamine, koolitamine ja teiste kogemuste kuulamine loob võimaluse avardada silmaringi ning näha olulisi faktoreid ka laiemas spektris."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti