2019. aasta riigieksamite tulemused näitasid taaskord EBS gümnasistide kõrget akadeemilist taset

EBS Gümnaasiumi õpilased
EBS Gümnaasiumi õpilased
Sihtasutus Innove avaldas 2019. aasta riigieksamite tulemused ning taaskord võime uhkust tunda EBS gümnasistide üle, kes esinesid väga tugevate tulemustega. See näitab omakorda, et lisaks süvendatud majandusalastele teadmistele ja ettevõtlikkuse arendamisele, annab EBS ka väga  head teadmised põhiainetes

EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla tunnustab õpilasi ja õpetajaid: „“Rõõmustame nende heade tulemuste üle. EBSi õpilasi iseloomustab ettevõtlik loomus ja huvi maailmas toimuva vastu, mis annab neile laia silmaringi ning see peegeldub ka nende õppetulemustes.”
 
Direktor Kersti Uudla lisab: „Ja ehkki edetabeli koostamisel seda ei arvestata, siis tänu osalisele ingliskeelsele õppele valivad paljud meie lõpetajad inglise keele riigieksami asemel sertifikaadi eksami ning lõpetavad kooli C1 ja C2 tasemega, mis on kõrgem, kui inglise keele riigieksamil nõutav B2. Kõik see näitab taaskord, kui head tööd teevad meie õpetajad ja kui olulised on väikesed klassid.  Olulisemaks, kui kohta edetabelis, pean ma kooli kõrget panust õpilaste arengusse“.