EBS aitab üliõpilastel teha disainmõtlemise kaudu õige erialavaliku

Disaini oma elu
Ei tea, mida ülikoolis õppida? Spetsiaalne sisseastujate jaoks välja töötatud programm aitab valiku tegemist lihtsustada ja leida Sinu jaoks sobivaim õppekava! DISAINI OMA ELU! Programmi läbimine võimaldab Sul EBSi bakalaureuse või magistriõppe erialadele sisse astuda ilma vestluseta ning osalemisinvesteeringu võtame õppemaksust juba maha! Programm alustab juba 26. juuni 2019.

Juhtimises viimastel aastatel trendina levinud disainmõtlemine on jõudnud ka Eesti haridussüsteemi – EBS pakub ülikooli astujatele Stanfordi Ülikoolis välja töötatud disainmõtlemise põhimõttel toimivat lühikursust, mis aitab teha teadlikke valikuid oma karjääri kujundamisel ning leida sisseastujale sobivaim ülikool ja eriala. 

EBSi värbamisprogrammi üks läbiviijatest disainmõtlemise kursuste koordinaator ja coach Age Rosenberg sõnas, et üliõpilaselt eeldab nominaalajaga õppimine pea täiskohaga koormust, mistõttu on õige erialavaliku tegemine motivatsiooni säilimise seisukohalt aastateks oluline: „Disainmõtlemine või inimkeskne disain on mõtlemis- ja tegutsemisviis, kus kesksel kohal on inimene, kelle jaoks disainitakse, otsitakse lahendusi ja praktiseeritakse avatud mõtlemist. Disainmõtlemist kasutatakse tänapäeval kõikvõimalike probleemide ja väljakutsete lahendamiseks toodetest ja teenustest organisatsiooni juhtimise ning kommunikatsioonini ning enda elutee kujundamiseni. Meie aitame alates sellest kevadest disainmõtlemise abil üliõpilasi neile sobiva erialavaliku tegemisel ja oma karjääri kujundamisel.“

 

Rosenberg rõhutas, et lühikursustele on oodatud kõik ülikooli astujad, eelkõige need, kes pole oma erialavalikus kindlad. „Kui mõned aastad tagasi pidid koolilõpetajad Eestis äri- ja majandushariduse omandamiseks valima, kas jätkavad õpinguid 5-6 siinses ülikoolis või kolivad selleks välismaale, siis täna saab lisaks senistele valikutele hariduse omandada ka sadade ülikoolide e-õppekavade, tuhandete mikrokraadide või kursuste kaudu. Spetsiaalne sisseastujate jaoks välja töötatud programm aitab kaardistada üliõpilase tegelikku motivatsiooni ja ootusi, et lihtsustada eriala valiku tegemist ja leida üliõpilastel enda jaoks sobivaim õppekava. Me ei eelda, et kursusel osalejad asuksid õppima EBSi, sest sobivaim erialavalik võib olla näiteks hoopis mõnes rahvusvahelises ülikoolis,“ täpsustas Rosenberg.
  
Programmi väljatöötamisel on kasutatud Stanfordi Ülikooli Life Design Lab materjale ja kohandatud need Eesti turule vastavaks. Programm on kasutusel nii bakalaureuse kui ka magistritaseme sisseastumisel. Teadlikul karjäärikujundamisel ja õppemoodulite valimisel teevad ülikooli üliõpilased koostööd coach’iga, kes nõustab personaalselt ja aitab teha valikuid nii õppekava sisu koostamisel, välissemestriks sobiva ülikooli leidmisel, õppematerjalide ja uurimisteemade valikul kui ka õpingute ja tööelu integreerimisel.

 

Sisseastuja programm “Ole oma elu peadisainer”, kus arutelu, rühma- ning individuaaltöö ülesannete käigus mõtestatakse oma senises elu (sh gümnaasiumi) kogetuid töö- ja õpikogemusi ning seatakse eesmärgid järgmisteks aastateks. Disainmõtlemise meetodis kasutatakse töölehti, grupitöid, arutelusid ning võimalust pöörduda lahenduse leidmise faasis tagasi ka probleemi sõnastamise etappi, et iga osaleja jaoks joonistuksid välja just tema jaoks sobivad valikud.

 

Kursus toimub:

26. juuni kl 16:00

3. juuli online

10. juuli kl 16:00 

 

Loe rohkem ja liitu kursusega siin!