EBS andis professor Arno Almannile emeriitrektori tiitli

Arno Almann
Estonian Business Schooli nõukogu andis professor Arno Almannile emeriitrektori tiitli. Professor Almann töötab EBSis alates 1997. aastast, millest 8 aastat oli ta EBSi rektor.

2000. aastal valiti Arno Almann EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhatajaks ja korraliseks professoriks. Professor Almann tegutses EBSi rektorina aastatel 2012-2020.

 

EBSi praegune rektor, professor Meelis Kitsing tänab professor Almanni tehtud töö ja panuse eest EBSi arengusse ning EBSi eduka juhtimise eest 8 aasta jooksul.

 

Almann lõpetas 1974. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Doktoritöö kaitses ta Tallinna Tehnikaülikoolis 1999. aastal teemal “Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis”. Talle on omistatud sotsiaalteaduste doktorikraad. Varasemalt on Almann töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel nii avalikus- kui erasektoris, teadusasutustes ning Euroopa Liidu, Maailmapanga ja UNDP rahvusvahelise eksperdina Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk-Aasia riikides avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse reformide küsimustes. Eestis on  tema osavõtul  välja töötatud arvukalt õigusakte, mis tagasid Eesti riikliku iseseisvuse taastamise ja iseseisva Eesti õigussüsteemi väljakujundamise. Ta on olnud Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete kaasautor.  Tema juhendamisel on valminud arvukalt bakalaureuse- ja magistritöid ning mitmed doktoritööd. Tema poolt loetavate õppeainete hulka kuuluvad  õiguse entsüklopeedia, avalik haldus ning avalike organisatsioonide juhtimine ja nende õiguslik keskkond.

 

Arno Almann on tänaseks EBSi juhatusest tagasi astunud, ent jätkab panustamist EBSi tegevusse ja esindamist EBSi erinevates organisatsioonides, EBSi Senati liikmena.