EBS Gümnaasiumi lõpuaktus / Kolm aastat ilma ühegi igava momendita!

a

21. juunil 2023 lõpetas EBS Gümnaasium 2022/2023 õppeaasta ning tähistas lõpuklassi viimast koolipäeva kevadise lõpuaktusega. Pidulikul koosviibimisel andis direktor Kersti Uudla üle 42 lõptunnistust ning riputas kulla/hõbedakarva medalid kaela kokku kümnele kooli lõpetavale gümnasistile (3 kuldmedalit, 7 hõbemedalit). 

 

EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla meenutas oma kõnes algatuseks aegu, mil noortega kooli sisseastumisvestlusi tegi: “Rääkisime meie kooli väärtustest ja teie tulevikuplaanidest. Kinnitasite, et teil on olemas kõrge motivatsioon õppida ning meie andsime teile võrdse stardikoha kõikide eakaaslastega. Need 3 aastat, mil siin majas püüti teid harida, õpetust jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, vahel kaitsta, teinekord veenda, pragada ja mida kõike veel - see on nüüd möödas. Täna te saate vabaks. Teil ei ole enam kohustust õppida kõiki neid RÕK ettenähtud aineid, sh kehalist kasvatust, muusikat, matemaatikat jne. Nüüd saate teha oma valikuid ja tegeleda sellega, mis just teile meeldib. 97 kursust 3 aasta jooksul ei ole vähe ja ma tean, et olete vaeva näinud. Tee kuni tänaseni on olnud kiire, aga tundub kuidagi pikk ja ka omamoodi konarlik, kohati isegi auklik, täis haridusministeeriumi eksperimente seoses nii Covidiga kui ilma Covidita. Õnneks on meil olnud võimekust ja ka julgust ise enda teed ja ka õppetööd koos disainida. Teiega koos veedetud kolm aastat on olnud väga õpetlikud, ilma ühegi igava momendita.”
Ühtlasi väljendas kooli direktor heameelt ja uhkust noorte riigieksamite heade tulemuste üle: “Eesti keele riigieksamites tegite Eesti keskmisele õpilasele pika puuga ära. Matemaatika lai tulemused näitasid skooriks 84,1 (eesti keskmine 60,3) ja matemaatika riigieksam kitsas 70,6 (Eesti keskmine 34,8). Ja muidugi inglise keele C2 ja C1 tulemused – no see näitab, et see võõrkel on teile juba tegelikult juba nagu teine emakeel. Nende tulemustega olete seadnud lati järgmise aasta lõpetajatele päris kõrgele. Meie igapäevasele koostööle teiega saab täna punkt pandud. Ma soovin teile julgust. Olge julged, targad ja sallivad. Vältige mugavustsooni sattumist. Ja ärge unustage oma kooli!

 

Õnnitleme värskeid ebsikaid EBS Gümnaasiumi lõpetamise puhul ning soovime tulevikuks tarku jätkuõpingute valikuid!