EBSi doktorantide hulka lisandus kolm eripalgelist nooremteadurit

junior research fellows
Kaie Koppel, Hira Wajahat Malik, Tiit Aleksejev
Alates sügisest on EBSi doktoriõppurite koosseis kolme mitmekülgse nooremteaduri võrra rikkam. Hira Wajahat Malik, Kaie Koppel ja Tiit Aleksejev esindavad erinevaid valdkondi ja uurimissuundi ning toovad EBSi teadustöösse unikaalsust ja mitmekesisust.

Tutvustame värskeid nooremteadureid lähemalt. Nad räägivad muuhulgas, mis plaanid neil on EBSi doktoriõpingutega seoses. 

 

Rohemajanduse ja jätkusuutlikkuse õppetooli nooremteadur Hira Wajahat Malik omab enam kui 10 aastat kogemust jätkusuutlikkuse ja mõjuettevõtluse valdkonnas, olles keskendunud peamiselt kliimale ja energiale. Tal on olnud võimalus töötada juhtivate rahvusvaheliste ettevõtete heaks erinevates tööstusharudes. Hiral on ka õpetamiskogemus – kursuste juhendamisest magistrantidele ja bakalaureuseõppe üliõpilastele ainetes “Business Model Innovation” ja “Product Design and Sustainability”.  Hira tegeleb ka ettevõtete koolitamisega ja pakub nn kiirendamistuge. Ta on koolitaja ClimateLaunchpadil - globaalsel roheliste äriideede konkursil ning Impact Forecastil - programmis, mis võimaldab idufirmadel hinnata arendatava tehnoloogia mõju. Lisaks on ta kavandanud ja läbi viinud mitmeid kiirendusprogramme, keskendudes kliimatehnoloogiale ja femtech’ile oma kodumaal, Pakistanis ning toetades ettevõtluse ökosüsteemi Kesk- ja Lõuna-Aasias.

 

Hira räägib enda teadustöö fookuse kohta: "Minu õpingud keskenduvad jätkusuutlikule äritegevusele, eriti sellele, kuidas ringmajanduse ärimudelite rakendamine tegelikult lisandväärtust loob. See tähendab liikumist mõtteviisilt “take, make, waste” toodete ja teenuste pikaajalisuse, ressursitõhususe ja jäätmete vähendamise suunas, seejuures minimeerides ettevõtte kulusid ja maksimeerides kasumit. Ma usun, et äri saab ajada silmas pidades kolmekordset mõju ning kasumit saab teenida ka mõeldes sotsiaalsetele ja kliimamõjudele. Mind inspireerib võimalus otsida alternatiive, mis toovad kasu nii inimestele kui ka planeedile. Need alternatiivid tulevad ärist, sest pole midagi innovaatilisemat kui äri, mis loob tooteid ja teenuseid, ilma milleta inimesed ei saa elada."

 

Innovatsiooni ja ettevõtluse õppetooli nooremteaduri Kaie Koppeli uurimisvaldkondadeks on sotsiaalne innovatsioon, koosloome ja teenusedisain. Oma doktoritöös arendab ta metodoloogiat sotsiaalteenuste disainiks ja juhtimiseks koostöös võrgustike ja kogukondadega. Sotsiaalse innovatsiooni ja avalike teenuste disainiga on ta tegelenud 2014. aastast nii teenusedisaineri, koosloomejuhi kui mentori ja koolitajana, keskendudes esmajoones inimesekesksetele sotsiaalteenustele. Oma doktoritöö raames teeb ta tihedat koostööd ka Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga. Kaiel on magistrikraad semiootikas Tartu Ülikoolist ja ärijuhtimise magistrikraad EBSist. Varasemalt on ta töötanud muuhulgas Tartu Ülikooli semiootikaosakonnas teaduri ja õppejõuna ning Viljandi Kultuuriakadeemias teadusdirektorina. Tema loominguliste projektide hulka kuuluvad keskkonnadokumentaal "Inimese mõõt" ja töö peakuraatorina Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni uuendamisel.

 

"Minu fookus on avalike sotsiaalteenuste disainil ja juhtimisel. Lihtsamalt sõnastades, olen huvitatud sellest, kuidas me saame olemasolevate ressurssidega pakkuda paremat hoolitsust ja teha võimalikult vähe kahju. Mind huvitab ka koostöö edendamine inimeste vahel, kel on vastumeelsus selle suhtes või kelle koostööd takistavad ametlikud ja mitteametlikud reeglid ning hierarhiad.  Mind inspireerivad grupiprotsessid ja inimesed, kes hoolivad. On rahuldustpakkuv näha nn geeniuse esiletõusmist koostööprotsessis, mis annab mitte ainult lahenduse probleemile, vaid on ka jõustav kõigile grupis osalejatele,” räägib Kaie oma doktoriõpingutest EBSis.

Olles omandanud magistrikraadi semiootikas ja kultuuriteoorias, huvitun ma ka süsteemsest muutusest, kultuurilisest muutusest ja sotsiaalsest innovatsioonist. Oma doktoritöö raames soovin välja töötada raamistiku ja tööriistad, et toetada innovatsiooni sotsiaalhoolekandes," selgitab ta oma plaane.

 

Humanitaaria ja loovuse õppetooli nooremteadur Tiit Aleksejev on ajaloolane ja ajalooromaanide autor. Lisaks on ta kirjutanud näidendeid ning stsenaariume. Tiit on lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ja kaitsnud sealsamas magistrikraadi cum laude. Tiidul on kogemus elamisest ja töötamisest Prantsusmaal ning Belgias ja tema erihuviks on Lähis-Ida. 

 

Tiit räägib enda valdkonna kohta: “EBSis uurin ma loovuse suhet tehisintellektiga. Minu uurimistöö pealkiri on "Kirjanduslik loometegevus tehisintellekti ajastul: autorlus, originaalsus, stiil". Töö keskendub tehisintellekti rollile kirjandusliku sisu loomisel ja sellega kaasnevatele praktilistele ja kultuurilistele muutustele. Olen akadeemilise taustaga ajaloolane ja kutselt kirjanik ning kavatsen kasutada mõlemat kogemust oma uurimistöös. Viimastel aastatel on minu töö Eesti Kirjanike Liidus olnud seotud kaitse ja säilitamisega. EBSis plaanin uurida ja rakendada tuleviku arengutega seotud teemasid."

 

Tere tulemast EBSi, Hira, Kaie ja Tiit, ning edu doktoriõpingutes!