EBSi lõpuaktusel sai diplomi 152 lõpetajat

Lõpetamine
Esmaspäeval, 18. juuni keskpäeval toimus Estonia Kontserdisaalis EBSi kevadine lõpuakus, kus lõpudiplomid anti üle 152 üliõpilasele.

EBSi lõpudiplom omistati 97 bakalaureuseõppe tudengile, 54 magistrandile ning ühele doktorandile. Märkega Cum laude lõpudiplomil lõpetas kokku 14 inimest.

EBSi rektor professor Arno Almann soovis lõpetajatele õnne ja rõhutas eeskätt vilistlaste edulugude rolli ülikooli kursi hoidmisel ning tervitas neid vilistlasperre jõudmise puhul. 

 

„Sellistel hetkedel, kui saadame teele oma lõpetajaid,  kogeb ja tunnetab oma vastutust ka ülikool. Ikka ja jälle peame me esitama endale küsimuse - kas me oleme teinud kõik selleks, et meie lõpetajad tunnetaksid maailma kogu tema muutustes, teeksid õigeid valikuid ning ei jääks elus nende muutustele  alla. Ülikooli kursi aitavad kontrollida eeskätt  vilistlaste edulood, mida EBSis on kirjutatud juba 30 aastat,“ ütles EBSi rektor. 

 

 „Pärast diplomite üleandmist saavad teist vilistlased. Samas te võite olla kindlad, et EBS uks on teile kõigile alati lahti ning me oleme valmis jagama seda, mis meil on - teadmisi, kogemusi, kontakte, võrgustikke ning kasvõi toetavat ja julgustavat sõna,“ lisas Almann.

 

EBSikate nimel kõne pidanud Sander Sisask pani lõpetajatele südamele, et oluline on osata aega väärtustada: „Aega anda on väga lihtne, ent äärmiselt raske on aega luua. Peame pingutama, et leida teed, mis annavad meile juurde. Teed, mis täidavad meie südant ja hinge, mis laevad meid energiast ja võimaldavad meile aega. Kui välistame endi elust tegevused, mis võtavad küll ohtralt ressurssi, ent ei anna suurt midagi tagasi, siis tekib päevades ruumi faktoritele, mis saavad meile anda, mitte ei võta kõike, mis meis on. Kui vastavad faktorid leiame, siis juhtub imeline asi. Me pühendame aega nendega tegelemisele, saame neis paremaks ning hakkame võistlema iseendaga, et olla parem, kui olime eile. See kõlab lihtsalt, ent reaalsus ei ole seda mitte kunagi lihtsaks teinud. Küsigem endalt, kas oleme elus või elame täiel rinnal? 

 

Vilistlaste nimel kõne pidanud Eesti Panga president Madis Müller jagas üliõpilastele ka mitmeid õpetussõnu rõhutades nii edasiõppimise kui inimeste ja õnne rolli edaspidises elus. 

„Ükskõik millises valdkonnas tegelikult eksperdiks saamine nõuab aga enamat ning pidevat õppimist töö käigus. Seetõttu on tähis alati säilitada uudishimu ja soov pingutada oma valitud erialal järjest paremaks saamise nimel“, rõhutas Müller. 

 

„Teiseks on minu arvates oluline aktsepteerida, et sageli on edu saavutamiseks vaja ka paras annus õnne ja et juhusel on elus üldse suur roll. Selleks, et  õnn aga saaks teile naeratada, tuleb ka kõigepealt tööd teha. Viimasena tahan rõhutada seda, kui tähtsad on inimesed teie ümber. Kindlasti ei suuda te tööalaselt midagi suurt saavutada täiesti üksi ja ärge alahinnake ka oma pere ja sõprade tähtsust enda tagalana. Täna EBSis olete te juba heas seltskonnas ning julgen vaid soovitada hoida kontakti oma ülikoolikaaslaste ja kooliga,“ lisas Müller. 

 

Palju õnne kõikidele lõpetajatele!