Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportit esitleti Riigikogu väliskomisjonile 

väliskomisjon Aasia raport
Eesti ja Aasia tulevikusuhete raporti esitlus Riigikogu väliskomisjoni 20. septembril
„Eesti ja Aasia tulevikusuhete raporti“ koostajad tutvustasid tehtud tööd Riigikogu väliskomisjonis. Tiimi nimel andsid raportist ülevaate Elo Süld, Meelis Kitsing ja Urmas Varblane.

Komisjonile ja kutsutud külalistele anti ülevaade raporti koostajatest, eesmärgist, valitud meetodist ja tulemustest. Esitluses lahati nelja loodud stsenaariumi - koostöö, eraldumine, kohandumine ja kokkupõrge - sarnasusi ja erinevusi.

 

Komisjonile anti ülevaade ka soovitustest, millega kindlasti võiks edasi töötada, näiteks ERRi Aasia korrespondendi koha loomine ja uute väärtusahelate ülevaate loomine. Teadlaste ettekanne lõppes jätku-uuringute ettepanekutega, mis hõlmasid nii kliimateadlike nišitoodete väljatöötamist kui ka teadlikkuse tõstmist võimalike küberrünnakute ennetamiseks.

 

Arutelu käigus rõhutati, et Aasia ei ole homogeenne piirkond, vaid kooslus väga erinevatest riikidest. Samuti toodi välja, et Aasia mõistmiseks on olulised nii ülikoolide poolt pakutavad teadmised kui ka motiveeritud inimeste olemasolu. 

 

Raporti koostasid: Heidi Maiberg (TÜ), Elo Süld (TÜ), Eiki Berg (TÜ), Merilin Kiviorg (TÜ), Meelis Kitsing (EBS), Urmas Varblane (TÜ), Rain Ottis (TalTech), Anna Broughel (EBS), Urmas Hõbepappel (TÜ), Maili Vilson (TÜ), Riina Kerner (EBS), Einari Kisel (TalTech), Andres Siirde (TalTech), Gaygysyz Ashyrov (TÜ), Mathias Juust (TÜ), Anna-Maria Osula (TalTech), Adrian Venables (TalTech), Erkki Koort (SKA), Elo Süld (TÜ) ja Heidi Maiberg (TÜ). Raporti koostamist rahastasid Välisministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

 

Täismahus raportiga tutvu siin