Kutse uuringu esitlusele: Rohepöörde mõju välismajanduspoliitikale ja ettevõtlusele 

rohepööre1
Neljapäeval, 20. oktoobril kell 11.00 toimub Estonian Business Schooli hoones uuringu „Rohepöörde mõju välismajanduspoliitikale ja ettevõtlusele“ tulemuste esitlemine. Olete oodatud!

Välisministeeriumi tellimusel teostas Estonian Business School (EBS) koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) ja Milttoniga 2022. aastal Eesti ettevõtetelt kogutud andmete ja hinnangute põhjal uuringu, millel oli neli põhieesmärki: 

 

1. Tuvastada rohepöörde käigus tekkivad võimalused ja väljakutsed Eesti välismajanduspoliitikale ja ettevõtlusele; 

2. Tuvastada võimalikud meetmed ja instrumendid (eelkõige välismajanduspoliitikat puudutavad) ettevõtete toetamiseks rohepöörde läbiviimisel; 

3. Tuvastada, milline on Eesti ettevõtete teadlikkus rohepöördest, kui palju võetakse rohepöördega kaasnevat arvesse tulevikutegevuse planeerimisel; 

4. Pakkuda välja realistlikud poliitikasoovitused erinevatel tasanditel. 

 

Uuring teostati Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (Recovery and Resilience Facility) abil. 

Uuringu tulemuste esitlust on võimalik jälgida nii EBSi hoones (Lauteri 3, saal 413) kui ka Teamsi vahendusel veebis.

 

Kui plaanid tulla esitlusele EBSi hoonesse, palume sellest teada anda hiljemalt 17. oktoobriks meiliaadressil kenneth.kopamees@mfa.ee