Eestis saab nüüd omandada nanokraadi

Mart Habakuk
EBSi kantsler Mart Habakuk
EBS on Eestis esimene ülikool, kus saab omandada mujal maailmas populaarsust koguvat nanokraadi.

Nanokraad on enesetäiendamiseks kiirelt omandatav magistritaseme õppemoodul, mille käigus läbib üliõpilane vähem kui poole aasta jooksul 15 EAPst koosneva programmi.

 

EBSi kantsleri Mart Habakuke sõnul on magistri õppeastme nanokraadid esimene samm üleminekul elukestva õppe formaati: „Nanokraadil õppija eesmärk on 4–5 kuu jooksul end täiendada ja laiendada oma professionaalset võrgustikku. Intensiivsed lühikoolitused ja individuaalne e-õpe pole piisavalt mõjusad käitumise muutmiseks ja uute võrgustike loomiseks.“

 

Nanokraadi erinevus võrreldes muude täiendkoolituste läbimisega seisneb selles, et 15-ainepunktise nanokraadi omandamisega läbitakse osa magistriõppe programmist. Olenevalt õppekavast saab õppija valida kindla arvu nanokraade.

 

Riigikantselei koostatud Eesti 2035 strateegia töömaterjalis on välja toodud, et tulevikuhariduse oluline alustala on paindliku elukestva õppe juurutamine kogu elukaare ulatuses: „Pidev enesetäiendamine ning tööturuvajadustega kohanemine aitab kaasa inimese töötusriski vähendamisele ning vähendab ühiskonnas ebavõrdsust ja lõhesid. Kuigi elukestvas õppes osalemine on Eestis märkimisväärselt suurenenud, on vaja suuremat tähelepanu pöörata eri paindlike lahenduste võimaldamisele (nt nanokraadid, lühemad ja paindlikud õppeprogrammid jne), seda nii kõrg- kui ka kutsehariduses.“

 

EBSi akadeemiline prorektor Maarja Murumägi kinnitas, et magistritaseme nanokraadide eesmärgiks ongi võimaldada õppida paindlikult vastavalt üliõpilase või tema tööandja tegelikule vajadusele. „Ühiskond muutub kiirelt ja tihtipeale ka ootamatult, mistõttu peab nii tööandja kui töövõtja suutma reageerida koheselt ja sihitult. Nanokraadid võimaldavad seda paremini kui tavapärane kaheaastane tasemeõpe või lühiajalised koolitused,“ sõnas Murumägi.

 

„Eestil on küll väljapaistev idufirma-riigi kuvand, kuid majandust tervikuna vaadates vajame üha enam ka kasvuambitsiooniga juhte ja spetsialiste. Selleks tuleb majandus- ja ärihariduses siduda ühtseks tervikuks juhtimine, tehnoloogia ja ettevõtlus. Järgmise kümnendi jooksul muutuvad ligikaudu poolte töökohtade profiilid ning surve ümber- ja täiendõppe vajadusele on suurem kui kunagi varem, olenemata sellest kas oled spetsialist või juht,“ lisas EBSi äriarenduse ja väliskoostöö prorektor Toomas Danneberg.

 

EBSi nanokraad on 15 ainepunktist koosnev õppemoodul, mis läbitakse kuni 5 kuu jooksul. EBS pakub alates sügisest juhtimise, turunduse, tehnoloogia ja ettevõtluse õppeainetest kombineeritud nanokraade. Valik nanokraadi õppemoodulitest on üleval meie nanokraadide lehel.