Esmakordselt Eestis: Üliõpilase vajadustega kohanev magistriprogramm

Mart Habakuke foto

Estonian Business School (EBS) tõi turule uue kontseptsiooniga magistriprogrammid, mille disainib üliõpilane ise tulenevalt oma personaalsest karjäärikujundamise vajadusest, ühiskonnas toimuvatest muudatustest ja elukestva õppe põhimõttest.

 

EBSi kantsleri Mart Habakuke sõnul kaotavad traditsioonilised ärikoolid kiiresti turgu e-õppele ja ettevõtete ülikoolidele: „Kui mõned aastad tagasi pidid koolilõpetajad Eestis äri- ja majandushariduse omandamiseks valima, kas jätkavad õpinguid 5-6 siinses ülikoolis või kolivad selleks välismaale, siis täna saab lisaks senistele valikutele hariduse omandada ka sadade ülikoolide e-õppekavade, tuhandete mikrokraadide või kursuste kaudu. Vali ainult ülikool, ükskõik millises maailma otsas ja õpi, Eestist ja isegi oma kodust lahkumata.“

 

Just avarduvatest valikutest lähtuvalt uuendas EBS põhjalikult oma magistriprogramme. Õppekava olulisim uuendus on õppekava jagamine äri- ja juhtimisalase akadeemilise kirjaoskuse parandamise, isikuomaduste arendamise ja spetsiaalsete oskuste omandamise vahel. Äri- ja juhtimisalase akadeemilise kirjaoskuse edendamise osa on disainitud ülikooli poolt ning teised õppekava osad ülikooli, spetsialiseerumissuuna partnerettevõtete ja üliõpilase enda poolt, arvestades üliõpilase ja tema (potentsiaalse) tööandja vajadustega. Programm kohaneb ka üliõpilase ajaliste võimalustega ning on omandatav 100%, 50% või 25% koormusega, mida saab vähemalt kaks korda aastas üle vaadata. 

 

Lisaks laiendab EBS oma raamatukogu selliselt, et alates 2019 sügissemestrist saavad EBSi kraadiõppe ja korporatiivakadeemia tudengid õppemaksu eest juurdepääsu rohkem kui 10 000 e-õppe kursusele, mida pidevalt värskendatakse ja täiendatakse. 

 

Et aidata üliõpilasi teadlikul karjäärikujundamisel ja valida spetsialiseerumisi tudengi huvist ja tööandja vajadusest lähtuvalt, on magistritaseme programmi osaks koostöö coach’ iga, kellega saab arutada oma karjääri eesmärke, vajadust uute teadmiste ja oskuste järele ning oma eesmärkide ja isikuomadustega sobivaid õpiradu ja -vorme. 

 

Mart Habakuk on veendunud, et ülikoolide roll muutub ning äri- ja IT teaduskonnad ja koolid on siin suunanäitajateks. „Kui täna oleme veel harjunud, et elu koosneb etappidest – õpitakse kuni kraadi omandamiseni ja seejärel järgneb tööelu, siis äri-, juhtimis- ja IT teadmiste omandamisel selline mudel enam ennast ei õigusta. Järjest vähemaks jääb töökohti, kus piisab ainult erialastest süvateadmistest ning äri-, juhtimis- ja IT oskused ei ole olulised. See aga ei pea tähendama, et töö, pere ja hobide kõrvalt tuleb leida 40 tundi nädalas ja seda 39 nädala jooksul aastas selleks, et saaks ennast nimetada nominaalkoormusega õppivaks tudengiks vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele, mis annab õiguse õppida avalikus ülikoolis tasuta õppekohal."  

 

Me elame maailmas, kus 200-400 tundi ümber- ja juurdeõppimist aastas aitab ainult karjääriredelil paigal seista. EBS on oma uued magistritaseme õpperajad ja õppekavad üles ehitanud lähtuvalt uuest reaalsusest,” lisab Habakuk. 
 
Uute magistriprogrammide olulisemad uuendused:

  • üliõpilaste värbamisprotsessi ette on seatud disainmõtlemise koolitus, mille läbimine aitab kandidaadil kaardistada oma vajadusi ning planeerida edasist karjääri ja haridusteed;
  • magistriprogrammi põhiained annavad akadeemilise äri- ja juhtimisalase kirjaoskuse ning uuendatud baasteadmised; 
  • spetsialiseerumissuundadel on üks või mitu korporatiivpartnerit ning spetsialiseerumissuuna moodulitesse kaasatakse õppureid partnerettevõtetest. Spetsialiseerumismoodulites on erinevad kvalifitseerumise tingimused sõltuvalt mooduli iseloomust;
  • tudeng saab vähemalt ühe korra aastas arutada oma eesmärke ja alternatiivseid võimalusi nende eesmärkide saavutamiseks coach ’ga;
  • üliõpilane ise valib õpingute tempo, äri- ja juhtimisalase akadeemilise kirjaoskuse parendamise saab jagada 1-4 aastale. Spetsialiseerumissuuna moodulid (eeldatav tööpanus tudengilt on 700-800 tundi aastas) kestavad aasta läbi; 
  • õppijakeskne programm on osa eluskestva õppe põhimõttest. Tudengil on õigus, aga mitte kohustus, võtta vastu EBSi magistrikraad pärast vähemalt 120 ainepunktilise õppekava edukat läbimist. EBSi magistritaseme õppekavad jätkuvad elukestva õppe tempos (eeldavad 400-800 tundi tudengi panust aastas) pakkudes lisamooduleid ja individuaalseid õpiradu lähtuvalt EBSi elukestva õppe kogukonna vajadustest.

Lisainformatsiooni loe siit