Estonian Business School akrediteeriti seitsmeks aastaks

Estonian Business School
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Estonian Business Schooli seitsmeks aastaks.

Estonian Business Schooli (EBS) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi oma aruandes välja mitmeid ülikooli tugevusi, aga ka soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et EBS-ist on saanud küps ja enesekindel institutsioon, mis arvestab üliõpilaste tagasisidet ning välishindamiste tulemusi sihipäraselt erinevates arendustegevustes.  
 

Hindamiskomisjon tõstis tugevustena esile EBS-i rahvusvahelist koosseisu: välisüliõpilaste osakaal on võrreldes 2013. aastaga kasvanud veerandi võrra, kõrgkoolis on märkimisväärne arv ingliskeelseid õppekavu ning välismaalt pärit kogenud õppejõude. Komisjon märkis, et EBS-i õppekavades on loodud toimiv sild teooria ja praktika vahele. Õppekavad on saanud positiivseid hinnanguid rahvusvahelistelt ekspertidelt ning nende rakenduslik väärtus on leidnud tõestust juba aastaid.
 

Samas juhtis komisjon tähelepanu mitmetele parendusvaldkondadele. Näiteks leidis komisjon, ülikool peab jätkama tööd uurimistöö ja selle tugiprotsesside tugevdamiseks ning teadus- ja arendustegevuse rahastuse tagamiseks. Lisaks tõid eksperdid välja, et vajaka jääb õppeainete ja õppekava kui terviku sidususest ning hindamismeetodid ei ole alati kooskõlas kavandatud õpiväljunditega.
 

EBS-i rektor professor Meelis Kitsing kommenteeris, et väga head tulemused kõigis hinnatud kategooriates on ülikoolile kõrgeks tunnustuseks. „Seitsmeaastane akrediteering kinnitab meie majandus- ja juhtimishariduse suurepärast kvaliteeti, kus Estonian Business School seob õppetöö ettevõtjate ja ühiskonna vajadustega – seda hoolimata mängureeglitest, mis on tugevalt kaldu õppemaksuvaba hariduse suunas.“ Ta lisas, et hindamiskomisjoni tagasiside aitab kaasa EBS-i eesmärkide saavutamisele, et luua uut väärtust teadus- ja õppetöös, sidudes need tugevamalt nii ettevõtjate kui ka ühiskonna ees seisvate väljakutsetega.
 

EKKA juhataja Heli Mattisen sõnas, et EBS on hea näide õppivast organisatsioonist, kus erinevate välishindamiste ning sihtrühmade tagasiside tulemusi rakendatakse sihipäraselt arendustegevustes. „Aus ja enesekriitiline vaade peeglisse ning selle baasilt kavandatud parendustegevused – nõnda võib vast kokku võtta EBSi eneseanalüüsi aruande, millele jagas kiidusõnu ka EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu,“ rääkis ta.
 

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Estonian Business School läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2013. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.
  
Uudis ilmus 9. novembril EKKA kodulehel siin.