Estonian Business School nimetas Peeter Krossi emeriitdotsendiks

Peeter Kross
EBS omistas Peeter Krossile emeriitdotsendi tiitli pikaajalise panuse eest ülikooli tegevustesse ja arengusse.

Peeter Kross on 15 aasta jooksul tegutsenud erinevatel EBSi võtmepositsioonidel, sealjuures on ta ligikaudu viis aastat olnud rektor ning juhatuse liige, kuus aastat professor ning üheksa aastat dotsent. 
 

Lisaks tööle EBSi rektori ja juhatuse liikmena on Peeter Kross õppeaine "Juhtimissimulatsioon DYNAMA" üks loojaid ja läbiviijaid. Dynama kursus on olnud paljude aastate jooksul üliõpilaste lemmikainete hulgas nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. 2014/2015 ja 2015/2016 õppeaastal valiti Peeter Kross parimaks Helsingi filiaali õppejõuks ning 2017/18 õppeaastal EBSi parimaks erialaõppejõuks.
 

Tudengid hindavad kõrgelt Peeter Krossi oskust seostada teooriat praktikaga, näha tervikpilti ja jutustada lugusid, mis põhinevad läbitunnetatud elukogemusel.
 

Peeter Krossi töökäik EBSis:
 

01.12.2005 – 25.06.2006 EBS Dubai rektor, professor

26.06.2006 – 31.08.2007 AS Estonian Business School Group juhatuse liige, tegevdirektor, professor, juhatuse liige

01.09.2007 – 29.03.2008 OÜ EBS Education, juhatuse liige, tegevdirektor, professor

30.03.2008 – 15.11.2011 OÜ EBS Education juhatuse liige, EBSi rektor, professor

16.11.2011 – 31.08.2013 EBSi ettevõtluse õppetooli korraline dotsent

01.09.2013 – 31.08.2014 EBSi ettevõtluse õppetooli dotsent

Alates 01.09.2014 EBSi juhtimise õppetooli dotsent
 

Täname emeriitdotsenti Peeter Krossi panuse eest EBSi arengusse!