Kiur Lootus: Ait on asendamatu ka 21. sajandil

Kiur Lootus
Kiur Lootus
14. oktoobril algab Eesti Arhitektuurikeskuse ja EBS Executive Educationi ühisprogramm Ait, mis aitab arhitektuuri-, inseneeria-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonna ettevõtetel jõuda järgmise tasemeni.

Kiur, miks see programm oluline on? 
 

Eesti arhitektuuri- ja inseneribürood on viimase kolme kümnendi jooksul kogunud tublisti erialaseid teadmisi ja kogemusi. On jõutud punkti, kus oma oskuste poolest ollakse võimelised konkureerima ka rahvusvaheliste suurbüroodega. Selleks, et seda edukalt teha, tuleks viia ka koostöö- ja juhtimisoskused järgmisele tasandile. Selle jaoks on Arhitektuurikeskus ja EBS koostöös ning sektori ettevõtteid kaasates kokku pannud programmi, mille eesmärk on aidata Eesti arhitektuuri- ja inseneribüroodel saavutada oma täielik potentsiaal.

  

Kes on koolituse sihtrühmaks?
  

Programmi peamisteks sihtrühmadeks on arhitektuuri- ja inseneribüroode praegused omanikud ja juhid, kes sooviksid ise viia oma ettevõtte järgmisele tasemele, seda ise edasi juhtides või plaanides selleks kaasata kedagi uut, jäädes ise organisatsiooni kas loominguliseks juhiks või toetavaks spetsialistiks.  
 

Meie soov oleks kaasata osalejaid nii sektori seest kui väljast ja seetõttu on programm üles ehitatud selliselt, et seal on ka kogemuste jagamist ning üksteiselt õppimist. See võimaldab programmis edukalt osaleda ka väga erineva suurusega büroode võtmeisikutel, sest koos on võimalik lahendada ettevõtte spetsiifilisi väljakutseid.
  

Samas jagatakse programmis universaalseid parimaid juhtimisalaseid teadmisi ja seetõttu oleks kasu selles programmis osalemisest kõigile, keda huvitab isiklik areng kõikvõimalikel juhtimistasanditel. 

 

Millal alustate ja millega programm lõpeb?
 

Programm alustab 14. oktoobril ja kestab läbi terve õppeaasta. Igas kuus on kaks kontaktõppepäeva, õppetööst vabal ajal eeldame osalejate isiklikust motivatsioonist lähtuvalt, et praktiseeritakse õpitut, vajadusel tehakse koduseid töid, loetakse ja kuulatakse soovituslikku materjali. 

  

Programmi kokkuvõttev hindamispäev toimub 14. juunil, täpselt 9 kuud hiljem. Lõpetamiseks on vajalik ka lõputöö, kus programmis osalev juht analüüsib ja esitleb oma isiklikke tugevusi, juhtimisstiili ja arenguväljakutseid, esitleb ettevõtte (uut) strateegiat ja ärimudelit, samuti konkreetset tegevuskava ja taktikat oma eesmärkide täideviimiseks. 

 

Kas juhtimine ehitus- ja arhitektuurivaldkonnas erineb palju juhtimisest üldiselt?
 

Kindlasti on erinevates sektorites teatud eripärasid, millega arvestamine tuleb kasuks. Samas tähendab juhtimine eelkõige tulemusrikka keskkonna loomist inimestele, kes on sõltumata sektorist kõik erinevad indiviidid. Seetõttu on programm üles ehitatud selliselt, et alguses tegeleme enese ja meeskondade tulemuslikkuse tõstmisega. Alles seejärel võetakse ette organisatsiooni spetsiifilised teemad, kus igaüks saab juba keskenduda oma konkreetsetele eesmärkidele ja väljakutsetele.

 

Kes on tuntumad lektorid?
 

Lektoriteks oleme palunud EBSile kohaselt oma ala tugevaimad praktikud. Nende seas on nii varasemalt juba EBSis palju positiivset tagasisidet saanuid, kui ka valdkonnas tuntud tugevaid tegijaid. Ei tahaks kedagi siinkohal eraldi nimeliselt välja tuua, kuna nad on kindlasti kõik ühele või teisele osalejale teada. Seetõttu soovitan nende kõigiga tutvuda programmi tutvustaval veebilehel.

  

Milliste ootustega lähed ise juhtiv õppejõuna programmile vastu?
  

Olles ise juba aastaid mõelnud, kuidas Eesti projekteerimisvaldkonnas, aga ka ehitusvaldkonnas laiemalt juhtimiskultuuri muuta inimeste ja koostöö kesksemaks, olen ma väga tänulik, et Eesti Arhitektuurikeskus ja EBS Executive Education mind selle programmi koostamisesse kaasasid. Minu suurim ootus on, et neid büroode omanikke ja juhte, kellel on soov ja valmisolek selliseid arenguid oma ettevõtetes läbi viia, on piisavalt palju. Sest ainult nii on võimalik tagada laiapõhjaline ja kõiki osapooli toetav areng sektoris.

 

Miks Ait? 

Ait omab mitut sümboolset tähendust. Ait on olnud Eestis väga olulise tähtsusega ehitis, kuhu pandi hoiule kõik eluks vajalik, mis aitas üle elada raskema talveperioodi. Seal hoiti ka järgmiseks kasvuperioodiks vajalikke seemneid ja idandeid. Nii soovime ka meie oma programmi jooksul anda kõik vajaliku osalejatele, mis annaks jõudu uuteks viljakateks perioodideks, aga ka raskemateks aegadeks. 
 

Aida ees oli tavaliselt pink, mille peal puhkehetkedel oli hea päikese käes jõudu koguda ning omavahel plaani pidada. Ka programm pakub võimalust tulla kahel päeval kuus oma rutiinide juurest sooja ja ennast arendavasse keskkonda, kus oma mõtteid arutada ning jõuda uute ja huvitavate lahendusteni meeskondade, ettevõtete või ärisuundade edendamiseks. Ja väga pragmaatiliste inimeste jaoks võib vaadata seda kui akronüümi A.I.T. ehk Arhitektuuri- ja Inseneribüroode Tegevjuhtide arenguprogramm.

 

Kust leida täiendavat infot? 

Programmiga saab lähemalt tutvuda lehel www.ebs.ee/ait, kus esitleme nii programmis käsitletavaid teemasid, lektoreid kui ka tehnilist infot. 

  

Tule tuvu programmiga 14. juunil LÄVEPAKUL. Täpsem info siin

   

Kiur Lootus on juhtimisprogrammi Ait juhtiv õppejõud ja Executive Coaching Centre juhtimis-coach. Ta on arhitekt ja arhitektuuribüroo Lootusprojekt üks asutajatest. Peale arhitektina tegutsemise on tal olnud võimalus kaasa lüüa ka teistes ehitussektori ettevõtetes, juhtides Põhjamaades tegutsenud peatöövõtu- ja projektijuhtimisteenust pakkuvat ettevõtet ning osaledes puitmaju tootva ettevõtte ülesehitamises.