Rektor professor Arno Almanni kõne EBSi 2019 kevade lõpuaktusel

Professor Arno Almann
EBSi 2019 aasta kevade lõpuaktus kõne
Soovime kõigile EBSi lõpetajatel veelkord palju õnne. EBSi rektori professor Arno Almanni kõne tänasel EBSi lõpuaktusel 17.06.2019 Estonia Kontserdisaalis. 

Head ebsikad!
Lugupeetavad külalised!
Kallid lõpetajad!

 

 

Täna on teie päev. Mõne hetke pärast anname me üle diplomid meie ülikooli- Estonian Business Schooli järjekordsetele lõpetajatele. Diplomi saajate hulgas on täna kolm doktorit, 60 magistrit ja 96 bakalaureust. 

 

Minu esimene pöördumine täna ongi teie poole kallid lõpetajad. EBSi pere  soovib  teid kõiki  tunnustada,  õnnitleda  ning  üheskoos tunneme rõõmu selle üle, et te olete jõudnud oma elus ühe olulise tähiseni. 

 

Paraku avastate juba homme, kui peomeeleolu asendub reaalsusega, et tähis, mille poole te püüdlesite on juba jäänud seljataha ja muutuva maailmaga ühes rütmis kulgemisega tuleb asuda koguma uusi teadmisi ja seada sellel teel endale erinevaid sihte.  

 

Võite olla kindlad, et see vundament, mille te ehitasite oma isiklikule haridushoonele  EBSis kannab ning sellele võib julgelt kavandada ka kõrghoonet. 

 

Minu teine pöördumine on adresseeritud EBSile.

 

Kui ülikool saadab teele oma lõpetajaid,  kogeb ja tunnetab ta oma vastutust.  Ikka ja jälle peame me esitama endale küsimuse- kas me oleme teinud kõik selleks, et meie lõpetajad tunnetaksid maailma kogu tema muutustes, teeksid õigeid valikuid ning ei jääks elus nende muutustele  alla. 

 

Mul on hea meel tõdeda, et EBS jätkab edukalt pürgimist Euroopa äri- ja majandusülikoolide kõrgliigasse. Sellest annab tunnistust läinud aastal läbitud doktoriõppe kvaliteedihindamine ja möödunud nädalal EFMD akrediteerimisnõukogu poolt tehtud otsus, et meie BBA õppekava sai järjekordselt rahvusvahelise EPAS akrediteeringu kolmeks aastaks.

 

Selline rahvusvaheline tunnustus võimaldab avada mobiilsusakna, mille lõime läinud aastal kõigi taseme üliõpilastele vähemalt ühe semestri jooksul õppimiseks välisülikoolis, paljudesse Euroopa kõrgliiga ülikoolidesse.

 

Olla ülikoolide kõrgliigas, tähendab liikuda pidevalt muudatuste kursil ja seda nii õppekavade arendamisel, teadustöö mõjususe suurendamisel aga samuti taristu kaasajastamisel. Tuleviku ja peatselt tänapäeva ülikool on muutustele avatud keskkond kuhu tullakse ja kus käiakse oma individuaalsel õpirajal ning kus sisulise ja formaalse hariduse vastasseisus on võitja teada.  

 

Meie liikumist muudatuste kursil   aitavad kontrollida ja suunata eeskätt  vilistlaste edulood, mida hakate kirjutama ka teie head lõpetajad. Meie liikumine muudatuste kursil  väljendub meie partnerite- nii Eestis kui välismaal-  usalduses ja valmisolekus teha meiega koostööd. Soovin, et EBSil jätkuks sihikindlust, suurt tahet ja vastutust sellel kursil liikumiseks ka tulevikus. 

 

Minu kolmas pöördumine täna on riigi poole. Akadeemilise hümni „Gaudeamus“ e. „Rõõmustagem“ viimas salmis hüütakse elagu riigile - vivat et respublica! Ülikooli ja kogu akadeemilise kogukonna ühine huvi ja kaasvastutus on, et meie riik oleks nii täna ja tulevikus   kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Nii on kirjas meie põhiseaduse preambulas. 

 

Täna on aeg kus ülikool, kelle kohus on teenida ühiskonda peab endalt küsima- mida me täna tegime oma riigi heaks ja hoolitsema selle eest, et res publica- ehk rahva asi ei oleks vaid poliitikute mänguasi.

 

Seda peab häälekamalt küsima ka EBS kelle lõpetajad moodustavad suure osa Eesti ärieliidist  kes on kujundanud ja kujundavad  äri ja ettevõtluse ning Eesti majandusedu täna ja tulevikus. 

 

Soovin veelkord õnnitleda kõiki tänaseid lõpetajaid. Samuti õnnitleda kõiki teie lähedasi ja kolleege, teie vanemaid ja sõpru. 
 
Soovin tänada ka oma kolleege EBSis- nii õppejõude aga ka kõiki töötajaid, eeskätt õppeosakonnast,  kes tänaste lõpetajate  õpinguid  turvasid  ja neile  kaasteelisteks olid.

 

Oma ligi kaheksa aastat kestnud rektori ametis olen viisteist korda siin Estonia kontsertsaalis jaganud oma soove lõpetajatele. Tulenevalt ajast on olnud nende sisu erinev, kuid üks soov on kordunud. 

 

Kallid lõpetajad! 

 

Soovin teile kõigile, et me muutuvas, kiirustavas ja konflikte täis maailmas märkame, austame, armastame ja hoiaksime  üksteist. Et me toetaksime mahajääjat ning tunneksime rõõmu nendest, kellel läheb elus hästi. Siis läheb ka teil hästi. 

 

Tänan teid!