EBSile väljastati kõrge rahvusvaheline tunnustus ehk majandushariduse akrediteering EPAS

Pilt
EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava läbis EPAS akrediteeringu kvaliteedikontrolli ja pälvis ühe kõrgematest maailma äriülikoolide tasemetunnustusest, mida pole ühelgi teisel Eesti ülikoolil. EPAS akrediteeringu saavad äri- ja juhtimise õppekavad, millel on suur rahvusvaheline perspektiiv ning kõrge õppetaseme kvaliteet.

„EPAS akrediteering kinnitab, et meie majandusõpe on maailma tippülikoolidega samal tasemel. Niivõrd kõrge rahvusvaheline tunnustus tagab, et EBSi õpetamise kvaliteet ja õppekavas tehtud arendused on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ning õppekava läbinud üliõpilane saab siit maailma mainekamate majandusülikoolidega võrreldava hariduse,“ selgitas akrediteeringu tähendust EBSi rektor Arno Almann.

 

Estonian Business Schooli (EBS) õppekavale ”International Business Administration Bachelor Programme” väljastati EPAS esmakordselt 2016. aastal. Tänavu läbis õppekava taas komisjoni kvaliteedikontrolli. Almann lisas, et tiitli kaitsmine on alati suurem väljakutse kui tiitli saamine ja ülikooli jaoks on teistkordne akrediteering seetõttu eriti oluline: „Kuigi EBS on Eesti ainuke ülikool, millele EPAS akrediteering väljastatud, tugevdab see tunnustus Eesti kõrghariduse mainet ka üldisemalt ja avab uusi võimalusi meie üliõpilastele ja õppejõududele, kes töötavad tunnustatud Euroopa ülikoolidega.“ 

 

EPAS akrediteeringu saamiseks läbis EBSi õppeprogramm põhjaliku hindamisprotsessi, mille käigus hinnati muuhulgas programmi positsiooni nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, õppekava sisu ja hindamiskriteeriume, tudengite õpitulemusi, lektorite sobivust ning õppekava vilistlaste käekäiku. Komisjoni analüüs tõi välja, et eriti kõrgelt hinnati EBSi majandusteaduskonna koostööd ettevõtetega ja valmidust reageerida turu vajadustele. Samuti toodi välja, et EBSil on väga kõrge kvaliteediga rahvusvahelised partnerid ning üliõpilaste vahetusprogrammid. Nendes kolmes aspektis hindasid EPAS komisjoni eksperdid EBSi õppekava parimaks võimalikuks (best practice). Tunnustuse saanud rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme ingliskeelne õppekava on üks EBSi vanemaid ja populaarsemaid õppeprogramme, mille on lõpetanud üle 2000 inimese 9st riigist.  

 

EPAS akrediteeringuga õppekavad on lisaks EBSile veel näiteks järgmistes ülikoolides: University of Vaasa, Oxford Brookes University, Glasgow Caledonian University, EDC Paris Business School, University of Strasbourg, Bologna University Business School. Täielik akrediteeringu saanud äriülikoolide loetelu

 

Akrediteeringu väljaandja on äri- ja juhtimishariduse kvaliteedi arendamisele pühendunud mittetulundusorganisatsioon European Foundation for Management Development (EFMD), kuhu kuuluvad 900 liiget 91 riigi akadeemilisest, äri-, avalikust ning konsultatsioonisektorist. EPAS akrediteering antakse äri ning juhtimise õppekavadele, mida iseloomustab märkimisväärne rahvusvaheline haare ja kõrge õppekvaliteet. EPAS akrediteeringu on pälvinud 113 õppeprogrammi 82 õppeasutusest.