Toimus parimate magistrantide vastuvõtt

vastuvõtt
Neljapäeval, 14. juunil toimus Radissonis EBSi parimate magistrantide vastuvõtt, mille käigus vahetati vabas õhkkonnas mõtteid EBSi hariduse ja saadud kogemuste üle.

Rektor professor Arno Almann ja EBSi kantsler Mart Habakuk tervitasid esmaspäeval lõpetavaid magistrante EBSi vilistlasperre jõudmise puhul ning avaldasid lootust, et EBSist kaasa saadu aitab tulevikus hästi toime tulla.

 

Tulevased EBSi vilistlased avaldasid küll heameelt selle üle, et üks etapp on elus peatselt lõppemas, kuid rõhutasid seejuures saadud hariduse tasuvust ning EBSist saadud kontaktidevõrgustiku olulisust.

 

EBSikad andsid sündmusel ka tagasisidet, mida saaks tulevikus senisest enam õppekavade arendamisel silmas pidada. Ühe punktina toodi välja, et rohkem võiks olla suuremamahulisi aineid, mis annaks võimaluse teemadega süvitsi minna. Lisaks mainiti, et töökogemuse omamine õpingute ajaks või jooksul aitab õpitut paremini mõista ning annab õpitule suurema väärtuse.

 

EBSi uuenenud magistriõppekavade juures on mõlemaid kitsaskohti ka arvesse võetud – töö kõrvalt koolis käimist soosib tsükliõppevorm ning õppekavas on rohkem 6 EAP-mahulisi aineid. 

 

EBS soovib omalt poolt kõikidele lõpetajatele õnne!