Vastuvõtt

Estonian Business School on Eesti ainus eraülikool, mis on spetsialiseerunud äriõppele, koolitades nii tulevasi spetsialiste ja juhte rahvusvahelisele tööturule kui ka ettevõtjaid. EBSi haridus on tugeva teoreetilise tausta, rahvusvahelise haarde ja praktilise suunitluse tõttu hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS akrediteeringu. EBSi kampuse muudavad rahvusvaheliseks tudengid ja õppejõud kogu maailmast.

Kui Sul tekib küsimusi sisseastumise osas väljaspool vastuvõtuperioodi, võta ühendust EBSi õppeosakonnaga.

 

Konsultatsioonideks on EBSi õppeosakond avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00-17.00. Õppekavaga seotud küsimuste osas pöördu õppekonsultandi poole ning vasutvõtuga seotud küsimuste osas vastuvõtuspetsialisti poole. Ootame Sind ka meie õppeosakonda konsultatsioonile. Protsessi kiirendamiseks soovitame eelnevalt leppida õppeosakonna töötajaga kohtumise aeg kokku. 

Olulised kontaktid

Bakalaureuseõppe konsultant (ettevõtlus ja ärijuhtimine) 

kaisa.liiv@ebs.ee

+372 665 1334

 

Bakalaureuseõppe konsultant (rahvusvaheline ärijuhtimine) 

sheila.syda@ebs.ee

+372 665 1321

Magistriõppe konsultant

kaisa.lindenburg@ebs.ee

+372 665 1320

 

Vastuvõtu spetsialist

liina.reimann@ebs.ee

+372 6651 340

Päeva- ja sessioonõpe

EBSis saab bakalaureuse- ja magistriõppes õppida nii päeva- kui sessioonõppes, mis on hea võimalus alustada või jätkata õpingutega töötegemise kõrvalt.  Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktloenguid on vähem ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl. 

 

Sessioonõppes toimuvad kontakttunnid allolevalt:  
Bakalaureuseõppes
Ettevõtlus ja ärijuhtimise õppesuunal toimuvad loengud igal nädalal: 
E kell 17.30-20.45
T kell 15.45-20.45

Rahvusvahelise ärijuhtimise õppesuunal toimuvad loengud igal nädalal: 
T kell 17.30-20.45
K kell 15.45-20.45

 

Magistriõppes
Rahvusvahelise ärijuhtimise õppesuunal toimuvad loengud igal teisel nädalal

E-K kell 8.30-11.45

N toimuvad valikained

 

Management in Digital Society õppesuunal toimuvad loengud igal kolmandal nädal
N-L kell 10.00-17.15

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. Vastuvõtuvestluse raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega. Kandidaadilt ootame lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“

Millised riigieksami tulemused on vajalikud sisseastumiseks? 

 • Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale sisseastumiseks on vajalik eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksami tulemus; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti.  
 • Kõikidel erialadel on vajalik inglise keele tulemus - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks eestikeelsetel erialadel on 50 punkti ja inglisekeelsetel erialadel 70 punkti.
 • Rahvusvahelise ärijuhtimise erialal on vajalik matemaatika riigieksami tulemus*. Minimaalne nõutav tulemus kitsa matemaatika puhul 40 punkti, laia matemaatika puhul 30 punkti, enne 2014. aastat matemaatika riigieksami sooritanutel 40 punkti. 

Millega saab riigieksamite tulemusi asendada? 

 

Neil, kellel ei ole tehtud nõutud riigieksameid tehtud, on võimalik sisseastumiseksamid sooritada ka EBSis kohapeal: 

 • Eesti keele sisseastumiseksamil ootame kandidaadilt 500-600-sõnalist arutlevat esseed ühel etteantud teemadest.

 • Tutvu matemaatika sisseastumiseksami teemadega siin. Matemaatika sisseastumiseksamis on 5 ülesannet ning nende lahendamiseks on aega 2 tundi.

 • Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa koosneb erinevatest grammatikaülesannetest ning 180-sõnalisest esseest. Suulisel osal hinnatakse keeletaset 20-minutline vestluse käigus keeleõppejõududega. 

 

* Matemaatika riigieksami puudumisel asendab sisseastumistingimust matemaatika koondtulemus 4 või 5. 

 

** Rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.5
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Rahvusvahelise testi kõik osaoskused peavad olema vastavuses antud testi lävendiga. Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

 

Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Kui Sa ei ole sooritanud nõutud riigieksameid, saad nende asemel teha sisseastumiseksamid EBSis.
 

Kandideeri SAISis

 

Rahvusvaheline ärijuhtimine

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

inglise keel

matemaatika

inglise keel

matemaatika

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

 

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

CV (laadida SAISi)

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
T 17.30-20.45
K 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

 

Loe õppekava kohta

 

Ettevõtlus ja ärijuhtimine 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

eesti keel

inglise keel

eesti keel

inglise keel

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

CV (laadida SAISi)

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

Loe õppekava kohta

 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

Vastuvõtt magistriõppesse

Magistriõppesse saab astuda kandidaat, kellel on kõrghariduse esimene tase (bakalaureuse- või rakenduskõrghariduseõpe) omandatud.

 

Esimeseks sammuks magistriõppesse sisseastumisel on avalduse täitmine sisseastumise infosüsteemis SAIS. Avalduse täitmisel palume lisada ankeedile manusena kaasa ka CV. Õppeosakond teavitab kandidaati, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam.

Magistriõppekavade võrdlus

  International Business Administrtation MA Management in Digital Society MBA
Sisseastumistingimused

Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus**

 

Inglise keele test EBSis või  rahvusvahelise inglise keele testi tulemus nõutud tasemel

 

Esitatud CV

 

Vastuvõtuintervjuu

Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus

 

Inglise keele test EBSis või  rahvusvahelise inglise keele testi tulemus nõutud tasemel.

 

Esitatud CV - vähemalt kolme aastane töökogemus juhina, valdkonnajuhina, konsultandina, spetsialistina

 

Vastuvõtuintervjuu

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

 

Isikut tõendav dokument

 

CV (laadida SAISi)

Avaldus SAISis

 

Isikut tõendav dokument

 

CV (laadida SAISi) 

Nominaalne õppeaeg

2 aastat

2 aastat

Kontakttundide toimumise ajad

E-K kell 8.30-11.45

N toimuvad valikained

Igal kolmandal nädalal

N-L 10.00-17.15

Spetsialiseerumissuunad

Turundus ja juhtimine

 

Rahandus ja majandusarvestus

 

Organisatsiooni eestvedamine ja muudatused (Helsingis)

Spetsialiseerumissuund puudub. Teadmiste täiendamiseks on võimalik valida rahvusvaheline valikmoodul Hiinas tutvumaks e-kaubanduse parimate praktikatega või Saksamaal tööstusettevõtete digitaliseerimisega. 

 

Loe õppekavade kohta

 

Kandideeri SAISis

 

** Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.

 

NB! Rahvusvahelise ärijuhtimise MA õppekava rahanduse ja majandusarvestuse spetsialiseerumissuunale sisseastumiseks on vajalik nende eeldusainete läbimine eelmiselt haridustasemelt või EBSis sooritatud erialatest. Eeldusaineteks on mikroöokonoomika, makroökonoomika, finantsarvestus, ettevõtte rahandus, majandusanalüüs, investeeringute juhtimine.

 

Kui suuna eeldused on täidetud, võetakse EBSi vilistlased vastu ilma sisseastumiskatseteta. 

 

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral on nõutav Eesti ENIC/NARIC keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnang ja soovitus. Rohkem informatiooni ENIC/NARIC keskuse kohta on võimalik leida SIIT.

Võta ühendust

 

Liina Reimann

E-post: liina.reimann@ebs.ee

Tel: +372 665 1340

 

Palume tuua haridusdokumentide originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda:

A. Lauteri 3, Tallinn
Ruum 115

Tel 665 1320, 665 1319 
Oleme avatud E-R kell 9.00–17.30

Stipendiumid 

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. 

Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Sooviavaldus saada 10. juuliks e-posti aadressil triin.sillaots@ebs.ee.  

 

EBSi vilistlastel on lisaks võimalik kandideerida vilistlasstipendiumile. Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased ning magistriõppe soodustust vastavalt väga hea tulemusega EBSi bakalaureuseõppe lõpetanud vilistlased. 

 

Olulised kuupäevad
26.

Avalduste esitamise tähtaeg SAISis kevadisele vastuvõtule. 

4.

Avalduste esitamise tähtaeg SAISis augustikuu vastuvõtule.

20.

Lisavastuvõtt bakalaureuseõppe erialadele.  

Doktoriõppega tutvumiseks vaata lähemalt SIIT.