Vastuvõtt

 

Estonian Business School on Eesti ainus eraülikool, mis on spetsialiseerunud äriõppele, koolitades nii tulevasi spetsialiste ja juhte rahvusvahelisele tööturule kui ka ettevõtjaid. EBSi haridus on tugeva teoreetilise tausta, rahvusvahelise haarde ja praktilise suunitluse tõttu hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS akrediteeringu. EBSi kampuse muudavad rahvusvaheliseks tudengid ja õppejõud kogu maailmast.

Kui Sul tekib küsimusi sisseastumise osas väljaspool vastuvõtuperioodi, võta ühendust EBSi õppeosakonnaga.

 

Konsultatsioonideks on EBSi õppeosakond avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00-17.00. Õppekavaga seotud küsimuste osas pöördu õppekonsultandi poole ning vasutvõtuga seotud küsimuste osas vastuvõtuspetsialisti poole. Ootame Sind ka meie õppeosakonda konsultatsioonile. Protsessi kiirendamiseks soovitame eelnevalt leppida õppeosakonna töötajaga kohtumise aeg kokku. 

Olulised kontaktid

Bakalaureuseõppe konsultant (rahvusvaheline ärijuhtimine) 

sheila.syda@ebs.ee

+372 665 1321

 

Bakalaureuseõppe konsultant (ettevõtlus ja ärijuhtimine) 

made.katsevic@ebs.ee

+372 665 1334

Magistriõppe konsultant

kaisa.lindenburg@ebs.ee

+372 665 1320

 

Vastuvõtuspetsialist

liina.reimann@ebs.ee

+372 6651 340

Päeva- ja sessioonõpe

EBSis saab bakalaureuse- ja magistriõppes õppida nii päeva- kui sessioonõppes, mis on hea võimalus alustada või jätkata õpingutega töötegemise kõrvalt.  Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktloenguid on vähem ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl. 

 

Sessioonõppes toimuvad kontakttunnid allolevalt:  
Bakalaureuseõppes
Ettevõtlus ja ärijuhtimise õppesuunal toimuvad loengud igal nädalal: 
E kell 17.30-20.45
T kell 15.45-20.45

 

Magistriõppes
Rahvusvahelise ärijuhtimise õppesuunal toimuvad loengud igal teisel nädalal:

N-L 10.00-17.15

 

Ühe- ja kaheaastase MBA õppesuunal toimuvad loengud igal teisel nädal:
R-L kell 10.00-17.15

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.

Mis on sisseastumisvestlus? 

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval grupivestlusel on võimalus üliõpilaskandidaatidel ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda. Pooletunnisel grupivestlusel osaleb kuni 4 üliõpilaskandidaati, EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on nii üliõpilasi kui õppejõude, vahel ka vilistlasi. Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi. 

 

Palume teil ettevalmistada lühitutvustus (1,5 minutit) teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine mul täita oma unistusi“. Lühitutvustus võiks sisaldada infot varasema hariduskäigu, saavutuste ja tuleviku ambitsioonide kohta.

Millised riigieksami tulemused on vajalikud sisseastumiseks? 

 • Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale sisseastumiseks on vajalik eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksami tulemus; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti.  
 • Kõikidel erialadel on vajalik inglise keele tulemus - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks eestikeelsetel erialadel on 50 punkti ja inglisekeelsetel erialadel 70 punkti.
 • Rahvusvahelise ärijuhtimise erialal on vajalik matemaatika riigieksami tulemus*. Minimaalne nõutav tulemus kitsa matemaatika puhul 40 punkti, laia matemaatika puhul 30 punkti, enne 2014. aastat matemaatika riigieksami sooritanutel 40 punkti. 

Millega saab riigieksamite tulemusi asendada? 

 • Matemaatika, eesti või inglise keele tulemust saab asendada EBSi sisseastumiseksamiga 
 • Matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel asendab sisseastumistingimust matemaatika koondtulemus 4 või 5. 
 • Inglise keele riigieksami tulemust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis B1 (ettevõtlus ja ärijuhtimine) ja B2 (rahvusvaheline ärijuhtimine) tasemele. 

Millest koosneb EBSi sisseastumiseksam?

Neil, kellel ei ole tehtud nõutud riigieksameid tehtud, on võimalik sisseastumiseksamid sooritada ka EBSis kohapeal: 

 • Eesti keele sisseastumiseksamil ootame kandidaadilt 500-600-sõnalist arutlevat esseed ühel etteantud teemadest. Essee kirjutamiseks on aega 1 tund.
 • Tutvu matemaatika sisseastumiseksami teemadega siin. Matemaatika sisseastumiseksamis on 5 ülesannet ning nende lahendamiseks on aega 2 tundi.

 • Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa koosneb erinevatest grammatikaülesannetest ning 180-sõnalisest esseest. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 1 tund. Inglise keele suulise osa vestlus toimub sisseastumisvestlusega samal päeval. Suulise osas hindavad keeleõppejõud kandidaadi taset, vestlus kestab 20-minutit. 

Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab inglise keele riigieksami tulemust?

Rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.5
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Rahvusvahelise testi kõik osaoskused peavad olema vastavuses antud testi lävendiga.

 

Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

 

Kandideeri SAISis

 

Rahvusvaheline ärijuhtimine

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

inglise keel

matemaatika

inglise keel

matemaatika

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

 

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

CV (laadida SAISi)

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
T 17.30-20.45
K 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

 

Loe õppekava kohta

 

Ettevõtlus ja ärijuhtimine 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

eesti keel

inglise keel

eesti keel

inglise keel

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

Avaldus SAISis

isikut tõendav dokument

CV (laadida SAISi)

Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

Loe õppekava kohta

 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

Vastuvõtt magistriõppesse

Magistriõppesse saab astuda kandidaat, kellel on kõrghariduse esimene tase (bakalaureuse- või rakenduskõrghariduseõpe) omandatud.  Vastuvõtt magistriõppesse toimub eelnevalt omandatud hariduse, töökogemuse ja sisseastumisvestluse põhjal. Magistrikandidaadil tuleb sooritada ka EBSi inglise keele sisseastumiseksam ning avalduse täitmisel palume SAISi lisada manusena kaasa ka CV. 

Mis on sisseastumisvestlus? 

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval grupivestlusel on võimalus üliõpilaskandidaatidel ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda. 20 minutilisel grupivestlusel osaleb kuni 2 üliõpilaskandidaati ning EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on nii üliõpilasi kui õppejõude, vahel ka vilistlasi. Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi. 

 

Palume teil ette valmistada lühitutvustus (1,5 minutit), mis sisaldaks infot varasema karjääri, hariduskäigu, ambitsioonide ja ootuste osas. 

Millest koosneb EBSi inglise keele sisseastumiseksam?

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa koosneb 240-sõnalisest esseest etteantud teemal. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 1 tund.  Inglise keele suulist osa hinnatakse sisseastumisvestluse jooksul keeleõppejõu poolt. 

 

Õppeosakond teavitab kandidaati pärast avalduse esitamist, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam.

Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab EBSi inglise keele sisseastumiseksamit?

Rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.5
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Rahvusvahelise testi kõik osaoskused peavad olema vastavuses antud testi lävendiga.

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

Kas rahvusvahelise ärijuhtimise magistri õppekavale saab kandideerida ilma majandusalase hariduseta? 

 Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.

Mida peab silmas pidama, kui eelnev haridus on omandatud välisriigis?

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral on nõutav Eesti ENIC/NARIC keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnang ja soovitus. Dokumentide hindamine võib võtta kuni 1 kuu. Rohkem informatiooni ENIC/NARIC keskuse kohta on võimalik leida SIIT.

Millised on vastuvõtutingimused on EBSi bakalauruseõppe vilistlasele?

Kui suuna eeldused on täidetud, võetakse EBSi vilistlased vastu ilma sisseastumiskatseteta. 

 

Kandideeri SAISis

Magistriõppekavade võrdlus

 

Loe õppekavade kohta

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann

E-post: liina.reimann@ebs.ee

Tel: +372 665 1340

 

Palume tuua haridusdokumentide originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda:

A. Lauteri 3, Tallinn
Ruum 103

Tel 665 1320, 665 1319 
Oleme avatud E-R kell 9.00–17.30

Stipendiumid 

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. 

Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli.
 

EBSi vilistlastel on lisaks võimalik kandideerida vilistlasstipendiumile. Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased ning magistriõppe soodustust vastavalt väga hea tulemusega EBSi bakalaureuseõppe lõpetanud vilistlased. 

 

Stipendiumiavalduste esitamine 2019/2020 õppeaastaks on lõppenud. 

 

Olulised kuupäevad
1.

Algab avalduste vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse 2020/2021 õppeaastaks.

Õpinguid on võimalik alustada kevad- või sügissemestril olenevalt õppekavast.

5.

Avalduste esitamise tähtaeg talvistele vastuvõtuvestlustele SAISi keskkonnas.

8.

Toimuvad talvised sisseastumisvestlused EBSis. 

Sisseastumiseksamid ja erialatestid toimuvad vestlusele eelneval päeval (07. jaanuar 2020).

Doktoriõppega tutvumiseks vaata lähemalt SIIT.