Vastuvõtt ülikooli

Estonian Business School on Eesti ainus eraülikool, mis on spetsialiseerunud äriõppele, koolitades nii tulevasi spetsialiste ja juhte rahvusvahelisele tööturule kui ka ettevõtjaid. EBSi haridus on tugeva teoreetilise tausta, rahvusvahelise haarde ja praktilise suunitluse tõttu hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS (EFMD) akrediteeringu. EBSi kampuse muudavad rahvusvaheliseks tudengid ja õppejõud kogu maailmast.

Online konsultatsioon

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru personaalsele online konsultatsioonile. Konsultatsioonid toimuvad vähemalt kaks korda kuus.

Registreeru online konsultatsioonile, juhul kui: 

 • Sul on tekkinud küsimusi EBSi sisseastumise kohta; 

 • Kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga; 

 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks; 

 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta.
   

Registreeru konsultatsioonile

 

Olulised kuupäevad
1.

ALGAS VASTUVÕTT 2024/2025 õppeaastaks

Avaldusi saab esitada SAISi keskkonnas kõikidele sügisel alustavatele õppekavadele. Õppetöö algab augustis

 

5.

AVALDUSTE TÄHTAEG - BAKALAUREUS & MAGISTER

Bakalaureuse ja magistriõppekavadele avalduse esitamise tähtaeg.

 

 

 

 

 

8.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub online vahendusel vestlusele järgneval päeval.

 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse

Tutvu õppekavadega

Sisseastumistingimused

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.

 • Sisseastumisavaldus tuleb esitada SAIS'i keskkonnas;
 • Sisseastumisvestlustel on võimalik osaleda kas märtsis, juunis või juulis. Sobiva vestlusaja saad valida avalduse esitamisel;
 • Gümnaasiumilõpetajal on võimalik sisseastumisvestlusel osaleda ka enne riigieksamite sooritamist. Edukal sisseastumisvestluse läbimisel väljastame tingimusliku vastuvõtuotsuse kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. Andmeid riigieksamite tulemuste ja õpingute lõpetamise kohta uuendame SAISis juuli alguses;
 • Riigieksami tulemuste puudumisel saab EBSis sooritada sisseastumiseksameid (vt allpool).
 
  Rahvusvaheline ärijuhtimine Ettevõtlus ja Ärijuhtimine Mõjuettevõtlus
Eelnev haridus keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

matemaatika riigieksam:

kitsas - 40 punkti

lai - 30 punkti

 

inglise keele riigieksam:

70 punkti

eesti keele riigieksam:

40 punkti
või eesti keel teise keelena riigieksam:
60 punkt

 

inglise keele riigieksam:

50 punkti

inglise keele riigieksam:

70 punkti

 

 

 

 

Õppekeel

*Sisseastumisvestlus toimub vastavalt õppekava keelele

inglise keel eesti keel inglise keel
Nominaalne õppeaeg

3 aastat

3 aastat

3 aastat

 Kontakttundide
toimumise ajad


Õpingute algus 28.08.23

Päevaõppes:

 E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Päevaõppes:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Sessioonõppes:

Paarisnädalatel: E 17.30-20.45, T 17.30-20.45, K 17.30-20.45

paaritute nädalatel:E 17.30-20.45, T 15.45-20.45; 

Päevaõppes:

T-N 10.00-16.00

kohustuslikuid ained

 

Valikainete loengud ja seminarid võivad toimuda ka
E-R 8.30-17.00 tunniplaani alusel. 

Spetsialiseerumine 

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

Iduettevõtlus

Äriarendus

36 EAP mahus valikaineid EBSis

või välisülikoolis

 

 

 

Vastuvõtt


 

Kandideeri SAISis

 

Kandideeri päevaõppesse SAISis

 

Kandideeri sessioonõppesse SAISis

 

Kandideeri SAISis

Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks ning hinnata üliõpilaskandidaadi sobivust õppekavale. 

 • Sisseastumisvestlused toimuvad EBSi õppehoones (A. Lauteri 3);
 • Korraga osaleb kuni 4 üliõpilaskandidaati;
 • Sisseastumisvestluse pikkuseks on pool tundi;
 • Vestlusel hinnatakse võrdsete osakaaludega motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni;
 • Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus.

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit) teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine mul täita oma unistusi?“. Lühitutvustus võiks sisaldada infot varasema hariduskäigu, saavutuste ja tuleviku ambitsioonide kohta. 
 

EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on õppejõude, üliõpilasi ja vahel ka vilistlasi. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi.

Sisseastumiseksamid

Neil, kellel ei ole tehtud nõutud riigieksameid tehtud või on tulemus alla lävendi, on võimalik sooritada EBSi sisseastumiseksameid.

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlusele järgneval päeval online keskkonnas. Juhised ja ligipääs keskkonda saadetakse hiljemalt 1 päev enne eksami toimumist.

 

Sisseastumiseksam Kirjeldus Toimumisaeg Lävend

Inglise keel

Tutvu eksami juhistega siin.

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest ning esseest. 

 

Inglise keele suulise osa hindamine toimub kas sisseastumisvestluse sisseastumisvestlusega samal päeval. 20-minutilise vestluse jooksul hindavad keeleõppejõud kandidaadi inglise keele taset,

 

Kirjalik:

22.03.2024, 17:00-19:00

07.06.2024, 17:00-19:00

05.07.2024, 17:00-19:00

 

Suuline (vastavalt ajakavale):

21.03.2024

06.06.2024

04.07.2024

Inglise keele sisseastumiseksamil võetakse arvesse koondtulemus kirjalikust ja suulisest sisseastumiseksamist. 

Maksimaalne punktide arv on 100 punkti.

 

Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt

eestikeelsed õppekavad 50 punkti

inglisekeelsed õppekavad 75 punkti

Matemaatika

Tutvu matemaatika sisseastumiseksami teemadega siin. Matemaatika sisseastumiseksamis on 5 ülesannet. Matemaatika sisseastumiseksam on inglise keeles.

 

22.03.2024, 15:00-16:15

07.06.2024, 15:00-16:15

05.07.2024, 15:00-16:15

 

Maksimaalne punktide arv on 10 punkti. Kokku on 5 ülesannet, iga õige lahenduskäik annab 2 punkti. Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt 4 punkti.

Eesti keel

Eesti keele sisseastumiseksamil ootame kandidaadilt 500-600-sõnalist arutlevat esseed ühel etteantud teemadest (valikus on 5 teemat). Essee kirjutamiseks on aega 1 tund ja 30 minutit.

22.03.2024, 15:00-16:30

07.06.2024, 15:00-16:30

05.07.2024, 15:00-16:30

Maksimaalne punktide arv on 100 punkti. Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt 30 punkti.

 

Asendustulemused

 • Üliõpilaskandidaatidele, kes on lõpetanud gümnaasiumi (keskkooli) hõbe või kuldmedaliga antakse kandideerimisel lisapunkte;
 • Matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel asendab sisseastumistingimust matemaatika koondtulemus 5;
 • Inglise keele riigieksami tulemust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test (vt korduma kippuvad küsimused);
 • EBSi on võimalik kandideerida järgmiste rahvusvaheliste kvalifikatsioonide alusel International Baccalaureat (IB), European Baccalureat (EB), GED (vt. korduma kippuvad küsimused). Rahvusvaheliste kvalifikatsioonide alusel kandideerides tuleb lisada haridusdokumentide koopia üleslaadida SAISis;
 • Välisriigis lõpetatud hariduse puhul tuleb haridusdokumentide koopia lisada SAISi avaldusele ning taotleda ENIC/NARIC keskuse hinnang. Kui ENIC/NARIC hinnang on kekuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel. 

Vastuvõtt magistriõppesse

 

Tutvu õppekavadega

Sisseastumistingimused

Magistriõppesse saab astuda kandidaat, kellel on kõrghariduse esimene tase (bakalaureuse- või rakenduskõrghariduseõpe) omandatud. Vastuvõtt magistriõppesse toimub eelnevalt omandatud hariduse, töökogemuse ja sisseastumisvestluse põhjal.

 • Sisseastumisavaldus tuleb esitada SAIS'i keskkonnas;
 • Sisseastumisvestlustel on võimalik osaleda kas märtsis, juunis või juulis. Sobiva vestlusaja saad valida avalduse esitamisel;
 • Magistriõppesse kandideerides tuleb EBSis sooritada ka inglise keele sisseastumiseksam (v.a eestikeelne MBA).

Üheaastased õppekavad

  Üheaastane MBA Digitaliseerumine JA IDUFIRMADE
MAJANDUS MA
 

Rohemajandus ja innovatsiooni
võimendamine, MA

Eelnev haridus

Eelnev ärijuhtimisega mitteseotud erialal omandatud:

 • magistrikraad; 
 • 240 EAP mahus läbitud bakalaureusekraad;
 • 240 EAP mahus läbitud rakenduskõrgharidus

bakalaureuse - või magistrikraad

või nendega võrdustatud kvalifikatsioon

bakalaureuse - või magistrikraad

või nendega võrdustatud kvalifikatsioon

Sisseastumistingimused Vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus.
Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust
Vähemalt 3-aastane erialane töökogemust Vähemalt 3-aastane erialane töökogemust
Sisseastumisvestlus

Inglise või eesti keeles vastavalt

valitud õppegrupile

Inglise keeles Inglise keeles
Õppekeel eesti ja inglise inglise inglise
Nominaalne õppeaeg 1 aasta (60 EAP) 1 aastat (75 EAP) 1 aastat (75 EAP)
Õpingute algus

augusti lõpp 2024 Magistri Bootcamp
augusti lõpp 2024 esimene õppesessioon

 

augusti lõpp 2024 Magistri Bootcamp
augusti lõpp 2024 esimene õppesessioon

augusti lõpp 2024 Magistri Bootcamp
augusti lõpp 2024 esimene õppesessioon

Kontakttundide
toimumise ajad

Igal teisel nädalal

R-L 10.00-17.15

erandina võib esineda üksikuid
loengupäevi neljapäeviti*

Igal teisel nädalal

N-L 10.00-17.15

lõplik tunniplaan
vastavalt valitud spetsialiseerumisele*

Igal teisel nädalal

N-L 10.00-17.15

 

lõplik tunniplaan
vastavalt valitud spetsialiseerumisele*

Esita avalus

Inglise keelsele õppekavale

Esita avaldus

Eesti keelsele õppekavale

Esita avaldus

Esita avaldus

Esita avaldus

Kaheaastased õppekavad

  Kaheaastane MBA  

Äriinnovatsioon muutuvas majanduses, MA

Eelnev haridus

Eelnev ärijuhtimisega mitteseotud erialal omandatud:

 • bakalaureusekraad,
 • rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus;
 • või nendega võrdustatud kvalifikatsioon
Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
Sisseastumistingimused Vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus.
Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust
Magistritöö teema kirjeldus avalduses
Sisseastumisvestlus Inglise keeles Inglise keeles
Õppekeel inglise inglise
Nominaalne õppeaeg 2 aastat (120 EAP) 2 aastat (120 EAP)
Õpingute algus

augusti lõpp 2024 Magistri Bootcamp
augusti lõpp 2024 esimene õppesessioon

augusti lõpp 2024 Magistri Bootcamp
augusti lõpp 2024 esimene õppesessioon

Kontakttundide
toimumise ajad

Igal teisel nädalal

R-L 10.00-17.15
erandina võib esineda üksikuid
loengupäevi neljapäeviti

 

Teisel õppeaast kujuneb lõplik tunniplaan
vastavalt valitud mikroraadile*

Igal teisel nädalal

N-L 10.00-17.15

 

teisel aastal kujuneb lõplik tunniplaan
vastavalt valitud spetsialiseerumisele*

Esita avaldus

Esita avaldus SAISis

Esita avaldus SAISis

Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv personaalne vestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks ja hinnata üliõpilaskandidaadi sobivust õppekavale. 

 • Sisseastumisvestlused toimuvad EBSi õppehoones (A. Lauteri 3);
 • Sisseastumisvestluse pikkuseks on 15 minutit;
 • Vestlusel hinnatakse võrdsete osakaaludega motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni;
 • Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus.

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit), mis sisaldaks infot varasema karjääri, hariduskäigu, ambitsioonide ja ootuste osas. 

Inglise keele sisseastumiseksam

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 1,5 tundi. Inglise keele suulist osa hinnatakse sisseastumisvestluse jooksul keeleõppejõu poolt. Tutvu juhistega siin.

 

Kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlusele järgneval päeval online keskkonnas. Juhised ja ligipääsud saadetakse 1 päev enne eksami toimumist.

 

Eritingimusel kandideerimine

 

EBSi bakalaureuseõppe vilistlane

EBSi vilistlane peab osalema sisseastumisvestlusel, kuid on vabastatud inglise keele sisseastumiseksamist.

 

Mikrokraad EBSi avatud ülikoolis

Üliõpilaskandidaatidel, kes on edukalt läbinud ühe mikrokraadi EBSI avatud ülikoolis täies mahus (15EAP), arvestatakse inglise keele sisseastumiseksami tulemuseks maksimumpunktid. Üliõpilaskandidaadi sobivust õppekavale hindab õppekavajuht personaalse vestluse käigus. Eritingimus kehtib kaheaastase MBA õppekavale kandideerides.

Korduma kippuvad küsimused

KüsIMUS Vastus
Mis erinevus on päeva ja sessioonõppel?

EBSis saab bakalaureuseõppes õppida nii päeva- kui sessioonõppes. Päevaõppes toimuvad loengud esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel. Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktloenguid on vähem ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl.

 

Õppekava maht ja õpiväljundid nii  päeva- kui sessioonõppes on samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev õppija. 

 

Magistriõppes toimuvad loengud EBSis igal teisel nädalal, mis annab võimaluse alustada või jätkata õpingutega töötamise kõrvalt.  

 

Millal toimuvad EBSi sisseastumisvestlused?

Õppekavadele, kus saab õpingutega alustada kevadsemestril 2024 saab avaldusi esitada alates 1. oktoober 2023.

Kõikidele õppekavadele saab avaldusi esitada alates 1. veebruar 2024.

 

Avalduste esitamise tähtajad ja sisseastumisvestluste ajakava:

 

Õppetöö algus kevadesemestril:

Kõik õppekavad, õppetöö algus sügissemestril:

 • Märtsikuu sisseastumisvestlused: Avalduste esitamine 18. märtsini 2024, sisseastumisvestlus toimub 21.märtsil 2024
 • Juunikuu sisseastumisvestlused: Avalduste esitamine 3. juunini 2024, sisseastumisvestlus toimub 6. juunil 2024
 • Juulikuu sisseastumisvestlused:
  • Bakalaureuseõpe:  Avalduste esitamine 1. juulini 2024, sisseastumisvestlus toimub 4. juuli 2024
  • Magistriõpe:  Avalduste esitamine 8. juuli 2024, sisseastumisvestlus toimub 11. juuli 2024
 • Augusti sisseastumisvestlused:  Avalduste esitamine 5. augustini 2024, sisseastumisvestlus toimub 8. augustil 2024
Vastuvõtutingimused Vastuvõtutingimused 2023/2024 õppeaastaks: 
Milline on võimalik vastuvõtuotsus?

Pärast sisseastumisvestlust edastatakse üliõpilastkandidaadile üks järgmistest otsustest:

 • vastu võtta – üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta;
 • tingimuslikult vastu võtta – üliõpilaskandidaadil on üks või mitu vastuvõtutingimus(t) täitmata; üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta, kui kõik vastuvõtutingimused on täidetud;
 • mitte vastu võtta – üliõpilaskandidaadi vastuvõtuotsus on negatiivne ning talle ei pakuta EBSis õppekohta;
 • ootenimekirja – üliõpilakandidaat jäetakse ootenimekirja ning tema otsus vaadakse uuesti üle enne vastuvõtuperioodi lõppu. 
Millal saan teada vastuvõtuvestluse tulemuse? Üliõpilaskandidaate teavitatakse vastuvõtuotsusest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast sisseastumisvestluse toimumist. 
Millal toimuvad EBSi sisseastumiseksamid?

EBSi kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlusele järgneval päeval vastavalt ajakavale.

EBSi suuline sisseastumiseksam toimub vestlusega samal päeval vastavalt ajakavale.

Mitu avaldust saan korraga esitada? Avaldusi saab korraga esitada kuni kahele õppekavale.
Mitu korda võin kandideerida samale õppekavale? Sisseastumisvestlust ja -eksamit valitud õppekavale on üliõpilaskandidaadil võimalik sooritada samal sisseastumisperioodil üks kord, kui ei ole määratud teisiti.
Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab inglise keele riigieksami tulemust?

Inglise keelsetele õppekavadele asendab sisseastumistingimust rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) vähemalt 5.5 kõik osaoskused 
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Eesti keelsetele õppekavadele kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) vähemalt 5.0 kõik osaoskused
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

Milliste rahvusvaheliste kvalifikatsioonidega saan kandideerida EBSi bakalaureuseõppesse?

International Baccalaureat (IB):

 

Originaaltulemused peab IB (ibo.org) otse saatma EBSi üliõpilaskandidaadi palvel.

 • Lisainfo: https://www.ibo.org/
 • Minimaalne soorituste punktisumma on 24 punkti ja CAS ainekursus on sooritatud.
 • Kõrgtaseme ainekursuste (HL) punktisumma on vähemalt 12 ja standartaseme ainekursuste(SL) punktisumma on vähemalt 9.
 • Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga ja Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eesti keeles tuleb sooritada sisseastumiseksam EBSis, kui ei ole eraldi võetud eesti keele kursust IB õpingute jooksul.
 • IB diplomiga kandideerides saab asendada inglise keele sisseastumistingimust, kui inglise keele sooritus on minimaalselt 5 punkti 7st.

European Baccalureat (EB):

GED:

Mida peab silmas pidama, kui eelnev haridus on omandatud välisriigis?

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral on nõutav Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnang ja soovitus. Dokumentide hindamine võib võtta kuni 1 kuu. 

 

Kui ENIC/NARIC hinnang on kekuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel.  ENIC/NARIC hinnang peab olema väljastatud enne kandideerimisperioodi lõppu.

Kuhu saan tuua oma haridusdokumendid paberkandjal?

Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei kuva (näiteks kool lõpetatud enne 2004.a või on eelnev haridus lõpetatud välisriigis), siis tuleb originaaldokument toimetada ülikooli vastuvõtuperioodi jooksul.

 

Palume tuua haridusdokumentide originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda:

A. Lauteri 3, Tallinn
Ruum 103
Oleme avatud E-R kell 9.00–17.30

Milliseid stipendiume pakub EBS sisseastujale?

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumite määramine - bakalaureuseõpe:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.

 

Stipendiumite määramine - magistriõpe:

 

MBA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja lahendada loovülesanne, milleks on kaasuse ehk "case'i" lahendamine. Loovülesande lahendamine eeldab analüüsivõime ja juhtimispädevuste demonstreerimist. Lahendus tuleb kirjutada inglise keeles.
 • Loovülesande lahenduse pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Kaasuse leiad siit
 • Kandideerimiseks tuleb kaasuse lahendus vastuvott@ebs.ee hiljemalt 15 juuliks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.

 

Äriinnovatsioon muutuvas majanduses, MA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada magistritöö kavand inglise keeles;
 • Magistritöö kavandi pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4;
 • Magistritöö kavand peab sisaldama:
  • Research object of the final thesis (Research object is an organisation, process or system you are going to study, e.g. the second pillar of the Estonian pension system, or start-up enterprises in Estonia)
  • Purpose of the final thesis (What is the intended gain?)
  • Research questions
  • Research design (Data, method of collecting data and method of analysing data)
  • Main list of literature;
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 15. juuliks.
   

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust;
 • Stipendiumi määramisel arvestatakse esitatud magistritöö kavandit;
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses;
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks..

 

 

EBSi vilistlastel on lisaks võimalik kandideerida vilistlasstipendiumile. Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased ning magistriõppe soodustust vastavalt väga hea tulemusega EBSi bakalaureuseõppe lõpetanud vilistlased.

 

Lisaks on EBSi tudengitel võimalik saada õpingute jooksul stipendiumeid aktiivsuse eest (õpilasesindus) ja hea õpitulemuste eest (eduka õppuri stipendium).

 1. Kui suur on õppemaks?

Õppemaks oleneb sellest, millises vormis ja millisel õppekaval õpitakse. 

 

Bakalaureuseõppe info leiad siit.

Magistiõppekavade info leiad siit.

 

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel.  Õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas osas.

Mis on õppeinvesteering?

EBS pakub koostöös pankadega õppeinvesteeringu lahendusi, tänu millele on võimalik tulevikku ja rahavooge paremini planeerida. Õppeinvesteering on finantsteenus. Üliõpilane sõlmib õppeinvesteeringu lepingu kas LHV või Inbankiga. Pank tasub EBS õpingute eest osamaksetena ning üliõpilane järgib pangaga sõlmitud õppeinvesteeringu lepingu tingimusi.  

Mis on mobiilsusaken?

Teisel õppeaastal on Sul võimalik õppida semester või aasta ühes EBSi partnerülikoolis. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jpt).

 

Mobiilsusaken on välisõpingute semester, kus saad valida partnerülikooli kursuste seast endale meelepäraseid erialakursuseid. Sul on võimalus täiendada teadmisi ka valdkondades, mida ükski Eesti ülikool ei õpeta. 

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

 

EBS tudengite väga positiivne tagasiside kinnitab, et välisõpingute semester avardab oluliselt maailmapilti ning annab väärt kontaktid ja hindamatu rahvusvahelise ülikoolikogemuse! 

Kas peab õppima täiskoormusel või võib ka osakoormusel?

Nii päeva- kui sessioonõppes saab õppida nii täiskoormusel, kui ka osakoormusel. 

 

Kui täiskoormusel ei ole võimalik õppida, siis semestrite lõikes saab õppida ka osakoormusel. Selleks tuleks enne semestri algust leppida kokku konsultatsiooni aeg oma õppekonsultandiga. Koos koostate endale personaalplaani, mille alusel asute aineid läbima.

 

Täiskoormusel õppides tuleb Sul ühes semestris läbida õppekavast 75-100% ja osakoormusel 50%-75%. Õpingute maht on Sinu enda valik. Kui õppida osakoormusel, siis sinu nominaalaeg pikeneb.

Kas sessioonõppes annab õppida ka täiskoormusel?

Sessioonõppes on õppekava maht sama, mis päevaõppes, kuid rõhk on iseseisval õppimisel.

 

Isegi, kui loengud toimuvad iga nädal või iga teine nädal on õppekava 75-100% järgides tegemist täiskoormusega.