Projektijuhtimise meistriklass

Kas soovid luua kiirelt ja tulemuslikult töötava projektimeeskonna?

Projektimeeskonnas peavad ühist eesmärki püüdma inimesed, kes iga päev koos ei tööta ja üksteist ei tunne. Tavaliselt kulub uue meeskonna töölesaamiseks kuni pool aastat. Projektimeeskondadel nii palju aega ei ole, neilt oodatakse tulemust kohe!

 

Mis on meistriklassi suurim väärtus?

Projektijuhtimise meistriklass aitab ületada takistused, mis segavad projektimeeskondadel kiirelt tulemusi saavutada. Ühtlasi saad teada, kuidas korraldada projektimeeskonna tööd planeerimise ja riskianalüüsi abil.

 

Tavaliselt kaasatakse projekti erinevate ametikohtade ja allüksuste inimesi. Neil kõigil on käsil mitu tegevust. Reeglina ei ole projektijuhil formaalset õigust käskida meeskonna liikmetel seada projektitegevused prioriteediks. Kui inimesel on korraga laual kolm-neli tööd, siis millise ta võtab? Meistriklass keskendub võtetele, kuidas luua keskkond, kus inimesed peavad tähtsaks projektimeeskonna eesmärke.

 

Projektide tavaline kitsaskoht on meeskonnaliikmete ajanappus. Meistriklass otsib võimalusi ja pakub välja väärtuslikke lahendusi ajamurest jagu saamiseks. Selleks antakse elulisi ja lihtsaid näpunäiteid, kuidas korraldada töö nii, et projektid saaksid kohe alguses hoo sisse. Üks nipp aja mõistlikuks kasutamiseks on töörahu kokkulepe. Sageli kaob inimeste tööaeg suhtlemisele, kuna terve päev küsitakse neilt arvamusi ja täpsustusi ning sisulise tööni jõutakse alles õhtutundidel. Selle mure lahendamiseks võiks kokku leppida igapäevase pooleteise tunni pikkuse töörahu – hommikul pool tundi ja päeva teises pooles tund aega, mil keegi kelleltki midagi ei küsi. See annab inimestele võimaluse paar tundi oma aega ise juhtida.

 

Projektijuhil on oluline vältida suuri konflikte projektimeeskonnas. Inimesed käituvad erinevalt. Meistriklassist saab kogemustepagasisse kaasa DISC-mudeli, mis õpetab „lugema“ inimeste käitumist ja aitab seeläbi projektijuhil oma käitumist kohandada. See väldib suurte konfliktide tekkimist meeskonnas.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?

Projektijuhtimisest leiab mõjusaid vahendeid ettevõtte töö efektiivsuse kasvatamiseks. See tõepoolest toimib, sest meistriklassi programmijuhi Tiit Valmi sõnul tulevad varem osalenud ettevõtted ja organisatsioonid mõne aja pärast uuesti koolitusele, et anda projektijuhtimise teadmisi vahepeal tööle tulnud uutele inimestele. Ettevõtete jaoks leiab projektijuhtimise koolituselt palju ideid, mis panevad meeskonnad tulemuslikumalt tegutsema. Räägitakse lahti töökorralduse printsiibid ja arutatakse, kuidas need erinevatesse ettevõtetesse ja valdkondadesse sobivad.

 

Meistriklassis tuuakse näiteid ka Nobeli majanduspreemia laureaadi Richard H. Thaleri käitumisökonoomika teooriast.

 

Kellega koos õpid?

Osalejaid on kõikidest valdkondadest, kus kasutatakse ajutisi meeskondi. „Kuna projektijuhtimise valdkond oli minu jaoks täiesti uus, siis sain kursusel selle kohta palju teadmisi,“ pidas Eelika Perg projektijuhtimise meistriklassi kasulikuks.

 

Osavõtjate kogemustepagas ongi väga erinev: koos on nii varasema kogemuseta kui ka aastaid projektijuhtimisega tegelenud inimesed. Meistriklassis läbitakse süsteemselt kogu projektijuhtimise valdkond koos kõrvalharudega. See aitab ka väiksema projektijuhtimise kogemusega osalejatel saada selge arusaama, kuidas projektimeeskonnaga tegutseda.

 

Programmijuht Tiit Valmi kinnitusel saavad meistriklassist kõige rohkem kasu suurima kogemusega osalejad. Nemad saavad teooria siduda oma kogemusega ja sellest tekib uus väärtus. Kõigil, kellel on vaja ajutisi meeskondi juhtides jõuda tähtajaks tulemusteni, on kasulik osaleda projektijuhtimise meistriklassis!

 

Õpiväljundid

 

Programmi läbinu:

 • saab ülevaate projektijuhtimise põhitõdedest;
 • omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja juhtimisest;
 • juhib projekti riske;
 • leiab lahendusi reaalsetele projektijuhtimises ette tulevatele olukordadele;
 • viib projektid tulemuslikult ellu. 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda täismahus programmis ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

 

Moodulid ja ajakava 

Koolituspäevade kestus on 09:00-16:15.

 

toimumisaeg

mooduli pealkiri 

koolitajad

10.-11.10.2024

 

I moodul

Algis Perens

 

I päev

Millised on projektijuhtimise üldpõhimõtted?

 • Millest saavad alguse projektid?
 • Mida me projektides juhime?
 • Kes on iga projekti kõige olulisemad osapooled?
 • Millised on projektijuhtimise etapid ja ülesanded?
 • Millised on projektijuhtimise meetodi eduka rakendamise eeldused?
 • Mille poolest erinevad arendus- ja teostusprojekt?

Kuidas saada head lähteülesannet?

 • Kuidas leida projekti põhjustanud probleemile lahendus?
 • Kuidas valida välja parim lahendus?
 • Millised on lähteülesande põhikomponendid?
 • Kuidas on õige sõnastada projekti eesmärki?
 • Mida tuleb tähele panna suheldes tellijaga?
 • Kuidas jõuda kliendi ootustest projekti aktsepteerimise kriteeriumiteni?
 

 

II päev 

Milline on hea projekti plaan?

 • Millised on projekti plaani osad?
 • Kes on huvigrupid ja miks peavad nad teada olema enne projekti plaanimist?
 • Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused?
 • Milline on projekti plaanimise õige järjekord?
 • Mis on kriitiline tee?
 • Millised on põhilised vead projektide plaanimisel?

Kuidas juhtida projekti riske?

 • Miks jäetakse projektides sageli riskianalüüs tegemata?
 • Miks tasuks siiski projekti riskid ära määratleda?
 • Mis räägib riskianalüüsi tegemise vastu?
 • Kuidas viia läbi projektide riskianalüüsi?
 • Kuidas on võimalik projektide riske maandada?
 • Mis on riskide korral tundlikkuse analüüs ja kuidas seda kasutada?
 

14.-15.11.2024

II moodul Tiit Valm
I päev

Töökorralduse planeerimine

 • Miks on vaja projekti töökorralduse plaani?
 • Millised on projektijuhtide põhiprobleemid suhtlemisel tellija ja oma ettevõtte juhtkonnaga?
 • Kuidas saada head lähteülesannet? 
 • Planeerimise tasandid
 • Kuidas kindlustada tellijale kindlustunne projekti jooksul? 
 • Kuidas saada juhtidelt vajalik toetus?
 • Kuidas kindlustada juhtide õigeaegsed otsused?
 • Paindlik planeerimine – projektijuhi tööriist

Meeskonna moodustamine

 • Kuidas meeskonna liikmetega kokku leppida?
 • Meeskonna arengu dünaamika

Informatsiooni liikumise korraldamine

 • Kellele, millal ja millist infot on vaja?
 • Koostööks vajaliku infovahetuse juhtimine
 • Mida toob endaga kaasa see, kui infoga seotud reeglistik ei ole kokku lepitud? Kellele on milline info oluline? 
 • Miks on oluline õigeaegne informeerimine? Kuidas luua informatsiooni jaotamise skeem projektis osalejate vahel?
 • Mida teha siis, kui mõnel projektis osalejal on tekkinud tunne, et ta on jäänud infosulgu?
 • Kuidas informeerida erinevaid huvigruppe?
 
II päev

Projekti teostamine

 • Kuhu kaob planeeritud aeg?
 • Mida projektijuht saab teha ajakadude vähendamiseks?
 • Kuidas ja millal kaotatud aeg tagasi võita?

Muudatused projektis

 • Muudatuste põhjused
 • Kuidas juhtida projekti muutusi?
 • Muudatuste elluviimise protsess
 • Mida peab muutuste sisseviimisel arvestama? 
 • Kuidas muutused kokku lepitakse? 
 • Miks tuleb kõik muutused fikseerida kirjalikult?

Projekti lõpetamise protseduurid

 • Huvipooltele tagasiside korraldamine
 

05.-06.12.2024

III moodul

Tiit Valm

Algis Perens

I päev Kuidas juhtida tulemuslikult projekti meeskonda?
Mis on DiSC® meetod ja kuidas seda saab kasutada töötajate arendamiseks, innustamiseks, kaasamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.
 • Eneseanalüüs Everything DiSC® meetodil.
 • Millised on ajutise meeskonna juhtimise iseärasused võrreldes püsivate meeskondade juhtimisega? 
 • Kes peaks kuuluma projekti meeskonda, millal spetsialistid ja millal üksuste juhid? 
 • Kuidas kindlustada meeldiv, aga samas nõudlik töökeskkond? 
 • Kuidas luua olukord, kus inimesed tahavad võtta vastutust? 
 • Kuidas motiveerida meeskonda tulemuslikult toimima? 
 • Kuidas lahendada konflikte projekti meeskonnas?
 
II päev

Kuidas lahendada projekti käigus tekkivaid probleeme?

 • Kuidas probleemi püstitada nii, et saaksime parimad lahendused? 
 • Miks tavaline ajurünnak ei tööta? Kuidas käivitada loov mõtlemine? 
 • Kuidas leida probleemidele uudseid ja töötavaid lahendusi?
 • Kuidas suurest ideede tulvast asjalikumad välja valida ning tagada, et need ka ellu viiakse?

Millised on erinevad meetodid projektide
kavandamiseks ja juhtimiseks?

 • Millised on projektijuhtimise rahvusvaheliselt tunnustatud standardid? Mis on PRINCE2®; IPMA ja PMI?
 • Millised on agiilsed ja iteratiivsed meetodid projektijuhtimises? 
 • Kuidas juhtida projektide portfelli? Mida kujutab endast Method123? 
 • Kuidas valida enda ettevõtte jaoks õige projektijuhtimise meetod?
 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

REGISTREERU SIIN!

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Koolitajad

Projektijuhtimise meistriklassi arenguprogrammi viivad läbi projektijuhtimise eksperdid Tiit Valm ja Algis Perens

Tiit Valm

Tiit Valm

Algis Perens

Algis Perens

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu on 1 980 eurot + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Everything DiSC® testi ja analüüsi.
Osavõtu eest on soovi korral võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin ->

Referentsid

Eelika Perg, Veterinaar- ja Toiduamet, Haldusbüroo juhataja:

"Kuna projektijuhtimise valdkond oli minu jaoks täiesti uus, siis sain kursusel sellest palju teadmisi. Mulle meeldisid mõlemad õppejõud ja mulle meeldis, et oli palju auditooriumiga arutelu."

 

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti