Projektijuhtimise meistriklass

Vii oma projektijuhtimise oskused uuele tasemele!

 

Projektide juhtimine või neis osalemine on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Samas on projektijuhtimine üks keerukamaid juhtimisvaldkondi, mis nõuab erioskusi ja eelkõige kogemust. Valdkond väga kiirelt arenev tänu kommunikatsiooni võimaluste avardumisele. Pidevalt tuleb juurde uusi tehnilisi lahendusi, mis nõuavad koostöö korraldamise korrigeerimist.

 

Projektijuhtimise meistriklass on arenguprogramm, kus professionaalsete juhendajate käe all on võimalik süvendatult omandada projektijuhtimise oskuseid.

 

Programmi eesmärgiks on anda osalejatele süsteemne ülevaade projektide kavandamisest ja juhtimisest. Koolitus annab projektijuhtidele täiendavaid oskusi ja võtteid, kuidas projekte tulemuslikult ellu viia.

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet projektijuhtimise põhitõdedest,
 • omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja juhtimisest,
 • oskab leida lahendusi reaalsetele projektijuhtimises ette tulevatele olukordadele.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

 

Moodulid ja ajakava 

 

toimumisaeg

mooduli pealkiri 

koolitajad

20.lend: 01.-02.04.2020

 

I moodul

Algis Perens

 

I päev

Milline on hea projekti plaan?

 • Millele tugineb projekti plaanimine?
 • Millistest osadest koosneb hea projekti plaan?
 • Millisest osast tuleks projekti plaanimist alustada ja miks?
 • Keda tuleks kaasata projekti plaani koostamisse?
 • Kuidas hinnata projekti plaani?
 • Kellega peaks projekti plaan olema kooskõlastatud?

 

Kuidas pidada kinni tähtaegadest?

 • Miks kaotame valdava osa ajast projekti algusfaasis?
 • Millised on õiged aja plaanimise põhimõtted?
 • Kuidas juhtida aega paralleelsete tööde korral?
 • Kuidas kasutada aja plaanimise korral kattuvat plaanimist?
 • Kuidas juhtida tulevikku?
 • Kuidas käituda siis, kui projekt on ajagraafikust maha jäänud?

 

 

 

II päev 

Kuidas pidada kinni eelarvest?

 • Kuidas saada eelarvet, millega on võimalik projekt ka reaalselt ellu viia?
 • Miks tekkivad projektides ülekulud? 
 • Mis on vältimatu investeeringu efekt ja kuidas seda vältida?
 • Kuidas käituda siis, kui ülekulud on tekkinud?
 • Kuidas põhjendada tellijale projekti eelarve suurust või muutmise vajadust?
 • Kuidas kindlustada õigeaegsed finantseerimise otsused?

 

Kuidas juhtida projekti riske?

 • Miks jäetakse projektides sageli riskianalüüs tegemata?
 • Miks tasuks siiski projekti riskid ära määratleda?
 • Mis räägib riskianalüüsi tegemise vastu?
 • Kuidas viia läbi projektide riskianalüüsi?
 • Kuidas on võimalik projektide riske maandada?
 • Mis on riskide korral tundlikkuse analüüs ja kuidas seda kasutada?

 

 

20.lend: 20.-21.05.2020

II moodul Tiit Valm
I päev

Kuidas saab projektijuht luua häid
koostöösuhteid tellija ja juhtkonnaga?

 • Millised on projektijuhtide põhiprobleemid suhtlemisel tellija ja oma ettevõtte juhtkonnaga? 
 • Kuidas saada head lähteülesannet? 
 • Kuidas kindlustada meeldiv koostöö tellijatega? 
 • Kuidas kindlustada tellijale kindlustunne projekti jooksul? 
 • Kuidas saada juhtidelt vajalik toetus? 
 • Kuidas kindlustada juhtide õigeaegsed otsused?

 

Kuidas juhtida info liikumist projektides?

 • Mida toob endaga kaasa see, kui infoga seotud reeglistik ei ole kokku lepitud?
 • Kellele on milline info oluline? 
 • Miks on väga oluline õigeaegne informeerimine? 
 • Kuidas luua informatsiooni jaotamise skeem projektis osalejate vahel? 
 • Mida teha siis, kui mõnel projektis osalejal on tekkinud tunne, et ta on jäänud infosulgu? 
 • Kuidas informeerida erinevaid huvigruppe?

 

 
II päev

Kuidas luua projektis efektiivne kontrollisüsteem?

 • Kuidas meeskonna liikmetega kokku leppida töö tulemustes? 
 • Kuidas ja mida kontrollida tööde käigus? 
 • Kuidas kontrollida, kas suudetakse tööd tähtajaks valmis saada?
 • Millal võib öelda, et projekt hakkab jõudma või on jõudnud kriisi? 
 • Kuidas peaks projektijuht kriisi korral käituma? 
 • Mille poolest erinevad projekti kontroll, controlling ja audit?

 

Kuidas juhtida projekti muutusi?

 • Miks tulevad projektidesse muutused? 
 • Kellel on õigus muutusi teha? 
 • Mida peab muutuste sisseviimisel arvestama? 
 • Kuidas viia muutused projektiplaanidesse? 
 • Kuidas muutused kokku lepitakse? 
 • Miks tuleb kõik muutused fikseerida kirjalikult?
 

20.lend: 16.-17.06.2020

III moodul

Tiit Valm

Algis Perens

I päev Kuidas juhtida tulemuslikult projekti meeskonda?
Mis on DiSC® meetod ja kuidas seda saab kasutada töötajate arendamiseks, innustamiseks, kaasamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.
 • Eneseanalüüs Everything DiSC® meetodil.
 • Millised on ajutise meeskonna juhtimise iseärasused võrreldes püsivate meeskondade juhtimisega? 
 • Kes peaks kuuluma projekti meeskonda, millal spetsialistid ja millal üksuste juhid? 
 • Kuidas kindlustada meeldiv, aga samas nõudlik töökeskkond? 
 • Kuidas luua olukord, kus inimesed tahavad võtta vastutust? 
 • Kuidas motiveerida meeskonda tulemuslikult toimima? 
 • Kuidas lahendada konflikte projekti meeskonnas?
 
II päev

Kuidas lahendada projekti käigus tekkivaid probleeme?

 • Kuidas probleemi püstitada nii, et saaksime parimad lahendused? 
 • Miks tavaline ajurünnak ei tööta? Kuidas käivitada loov mõtlemine? 
 • Kuidas leida probleemidele uudseid ja töötavaid lahendusi?
 • Kuidas suurest ideede tulvast asjalikumad välja valida ning tagada, et need ka ellu viiakse?

 

Millised on erinevad meetodid projektide
kavandamiseks ja juhtimiseks?

 • Millised on projektijuhtimise rahvusvaheliselt tunnustatud standardid? Mis on PRINCE2; IPMA ja PMI?
 • Millised on agiilsed ja iteratiivsed meetodid projektijuhtimises? 
 • Kuidas juhtida projektide portfelli? Mida kujutab endast Method123? 
 • Kuidas valida enda ettevõtte jaoks õige projektijuhtimise meetod?

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud! Järgmine 20. lend alustab 1. aprillil 2020.

Koolitajad

Projektijuhtimise meistriklassi arenguprogrammi viivad läbi projektijuhtimise eksperdid Tiit Valm ja Algis Perens

Tiit Valm

Tiit Valm

Algis Perens

Algis Perens

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu on 1 620 eurot + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Everything DiSC® testi ja analüüsi ning kohvipause.
Osavõtu eest on soovi korral võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin ->

Referentsid

Eelika Perg, Veterinaar- ja Toiduamet, Haldusbüroo juhataja:

"Kuna projektijuhtimise valdkond oli minu jaoks täiesti uus, siis sain kursusel sellest palju teadmisi. Mulle meeldisid mõlemad õppejõud ja mulle meeldis, et oli palju auditooriumiga arutelu."

 

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti