Projektijuhtimise meistriklass

Vii oma projektijuhtimise oskused uuele tasemele!

Projektide juhtimine või neis osalemine on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Samas on projektijuhtimine üks keerukamaid juhtimisvaldkondi, mis nõuab erioskusi ja eelkõige kogemust. Valdkond väga kiirelt arenev tänu kommunikatsiooni võimaluste avardumisele. Pidevalt tuleb juurde uusi tehnilisi lahendusi, mis nõuavad koostöö korraldamise korrigeerimist.

 

Projektijuhtimise meistriklass on arenguprogramm, kus professionaalsete juhendajate käe all on võimalik süvendatult omandada projektijuhtimise oskuseid.

 

Programmi eesmärgiks on anda osalejatele süsteemne ülevaade projektide kavandamisest ja juhtimisest. Koolitus annab projektijuhtidele täiendavaid oskusi ja võtteid, kuidas projekte tulemuslikult ellu viia.

 

Avatud on registreerimine 14. aprill 2021 alustavasse gruppi! Registreeru SIIN.

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet projektijuhtimise põhitõdedest,
 • omab põhjalikke teadmisi projektide planeerimisest ja juhtimisest,
 • oskab leida lahendusi reaalsetele projektijuhtimises ette tulevatele olukordadele.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus programmis ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

 

Moodulid ja ajakava 

 

toimumisaeg

mooduli pealkiri 

koolitajad

14.-15.04.2021

 

I moodul

Tiit Valm

 

I päev

Millised on projektijuhtimise üldpõhimõtted?

 • Millest saavad alguse projektid?
 • Mida me projektides juhime?
 • Kes on iga projekti kõige olulisemad osapooled?
 • Millised on projektijuhtimise etapid ja ülesanded?
 • Millised on projektijuhtimise meetodi eduka rakendamise eeldused?

Milline on hea projekti plaan?

 • Millised on projekti plaani osad?
 • Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused?
 • Milline on projekti plaanimise õige järjekord?
 • Mis on kriitiline tee?
 • Millised on põhilised vead projektide plaanimisel?
 

 

II päev 

Töökorralduse planeerimine

 • Miks on vaja projekti töökorralduse plaani?
 • Millised on projektijuhtide põhiprobleemid suhtlemisel tellija ja oma ettevõtte juhtkonnaga?
 • Kuidas saada head lähteülesannet? 
 • Planeerimise tasandid
 • Kuidas kindlustada tellijale kindlustunne projekti jooksul? 
 • Kuidas saada juhtidelt vajalik toetus?
 • Kuidas kindlustada juhtide õigeaegsed otsused?
 • Paindlik planeerimine – projektijuhi tööriist

Projekti teostamine

 • Kuhu kaob planeeritud aeg? 
 • Mida projektijuht saab teha ajakadude vähendamiseks?
 • Kuidas ja millal kaotatud aeg tagasi võita?
 

12.-13.05.2021

II moodul Algis Perens
I päev

Kuidas saada head lähteülesannet?

 • Mille poolest erinevad arendus- ja teostusprojekt?
 • Kuidas leida projekti põhjustanud probleemile lahendus?
 • Kuidas välja valida välja parim lahendus?
 • Millised on lähteülesande põhikomponendid?
 • Kuidas on õige sõnastada projekti eesmärki?
 • Mida tuleb tähele panna suheldes tellijaga?
 • Kuidas jõuda kliendi ootustest projekti aktsepteerimise kriteeriumiteni?
 • Kes on huvigrupid ja miks peavad nad teada olema enne projekti plaanimist?

Kuidas juhtida projekti riske?

 • Miks jäetakse projektides sageli riskianalüüs tegemata?
 • Miks tasuks siiski projekti riskid ära määratleda?
 • Mis räägib riskianalüüsi tegemise vastu?
 • Kuidas viia läbi projektide riskianalüüsi?
 • Kuidas on võimalik projektide riske maandada?
 
II päev

Informatsiooni liikumise korraldamine

 • Kellele, millal ja millist infot on vaja?
 • Koostööks vajaliku infovahetuse juhtimine
 • Mida toob endaga kaasa see, kui infoga seotud reeglistik ei ole kokku lepitud? Kellele on milline info oluline? 
 • Miks on oluline õigeaegne informeerimine? Kuidas luua informatsiooni jaotamise skeem projektis osalejate vahel?
 • Mida teha siis, kui mõnel projektis osalejal on tekkinud tunne, et ta on jäänud infosulgu?
 • Kuidas informeerida erinevaid huvigruppe?

Muudatused projektis

 • Muudatuste põhjused
 • Kuidas juhtida projekti muutusi?
 • Muudatuste elluviimise protsess
 • Mida peab muutuste sisseviimisel arvestama? 
 • Kuidas muutused kokku lepitakse? 
 • Miks tuleb kõik muutused fikseerida kirjalikult?

Projekti lõpetamise protseduurid

 • Huvipooltele tagasiside korraldamine
 

09.-10.06.2021

III moodul

Tiit Valm

Algis Perens

I päev Kuidas juhtida tulemuslikult projekti meeskonda?
Mis on DiSC® meetod ja kuidas seda saab kasutada töötajate arendamiseks, innustamiseks, kaasamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.
 • Eneseanalüüs Everything DiSC® meetodil.
 • Millised on ajutise meeskonna juhtimise iseärasused võrreldes püsivate meeskondade juhtimisega? 
 • Kes peaks kuuluma projekti meeskonda, millal spetsialistid ja millal üksuste juhid? 
 • Kuidas kindlustada meeldiv, aga samas nõudlik töökeskkond? 
 • Kuidas luua olukord, kus inimesed tahavad võtta vastutust? 
 • Kuidas motiveerida meeskonda tulemuslikult toimima? 
 • Kuidas lahendada konflikte projekti meeskonnas?
 
II päev

Kuidas lahendada projekti käigus tekkivaid probleeme?

 • Kuidas probleemi püstitada nii, et saaksime parimad lahendused? 
 • Miks tavaline ajurünnak ei tööta? Kuidas käivitada loov mõtlemine? 
 • Kuidas leida probleemidele uudseid ja töötavaid lahendusi?
 • Kuidas suurest ideede tulvast asjalikumad välja valida ning tagada, et need ka ellu viiakse?

Millised on erinevad meetodid projektide
kavandamiseks ja juhtimiseks?

 • Millised on projektijuhtimise rahvusvaheliselt tunnustatud standardid? Mis on PRINCE2; IPMA ja PMI?
 • Millised on agiilsed ja iteratiivsed meetodid projektijuhtimises? 
 • Kuidas juhtida projektide portfelli? Mida kujutab endast Method123? 
 • Kuidas valida enda ettevõtte jaoks õige projektijuhtimise meetod?
 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

REGISTREERU SIIN!

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Koolitajad

Projektijuhtimise meistriklassi arenguprogrammi viivad läbi projektijuhtimise eksperdid Tiit Valm ja Algis Perens

Tiit Valm

Tiit Valm

Algis Perens

Algis Perens

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu on 1 620 eurot + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale, Everything DiSC® testi ja analüüsi.
Osavõtu eest on soovi korral võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin ->

Referentsid

Eelika Perg, Veterinaar- ja Toiduamet, Haldusbüroo juhataja:

"Kuna projektijuhtimise valdkond oli minu jaoks täiesti uus, siis sain kursusel sellest palju teadmisi. Mulle meeldisid mõlemad õppejõud ja mulle meeldis, et oli palju auditooriumiga arutelu."

 

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti