Vastuvõtt

EBS Gümnaasiumi 2021. aasta avatud uste päeva salvestust saad vaadata siit.
Vaata EBS Gümnaasiumi tutvustavat videot siit. Loe rohkem siit.
Kuula ka meie gümnaasiumi õpilaste loodud õpilasfirma podcast'i Futuurum, mille külaliseks oli EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla. Saade on kättesaadav Spotify'st.
 

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks on lõppenud.

 

Kandideerimise tähtaeg oli 18.03.2021

 

Alanud on vestlused sisseastumiseks. Esmajärjekorras võetakse ühendust õpilastega, kelle hinded on korras ja kes märkisid registreerimisel oma esimeseks eelistuseks edasi õppimisel EBS Gümnaasiumi.

 

Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandusaineid süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

Meie väärtused

Igas EBS Gümnaasiumi tunnis, klassis ja kooliruumis on meie jaoks tähtsad:

  • vabadus ja vastutustundlikkus: vabadus ja õigus oma tõekspidamistele, arvamusele ja valikutele. Julgus seista silmitsi oma valikute tulemustega ja nende eest vastutada.
  • loovus ja ettevõtlikkus: võime algatada ning loovalt otsida ja leida lahendusi, ka mittestandardseid.
  • hoolivus: hoolimine läbi märkamise kasvatab usaldusväärsust.

 

EBS Gümnaasiumi missioon
EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas ja väikeses klassikollektiivis.

 

EBS Gümnaasiumi visioon
EBS Gümnaasiumi lõpetaja on vaba ja vastutusvõimeline, loov, ettevõtlik ja hooliv. Ta on saanud parima ettevalmistuse hakkama saamiseks rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas ning õpingute jätkamiseks välisülikoolides.

 

EBS Gümnaasiumi avatud uste päev toimus 12. märtsil 2021 kell 16.00

Avatud uste päeval jagasid oma kogemust EBS Gümnaasiumi õpilased ja vilistlased. Samuti võtsid sõna EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla ning erinevate ainete õpetajad, kes jagasid väärtuslikku informatsiooni õppekorralduse kohta.
 

2021. aasta avatud uste päeva ülekannet saad järele vaadata siit. 

EBS Gümnaasiumisse sisseastumine

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtlus, Euroopa õpingud ja rahvusvaheline suund.

 

Oleme katsetega seonduvad protseduurid ümber korraldanud järgmiselt (kehtivad 2021. aasta kevadel):

  • Ootame sisseastuja hinnetelehe väljavõtet e-koolist või Stuudiumist, kus on näha 9. klassi eelmiste perioodide hinded koos jooksvate hinnetega.
  • Sisseastumiseks registreerimisel palume vastata kõikidele ankeedis esitatud küsimustele võimalikult täpselt ja põhjalikult. 

Olemasoleva info baasil koostatakse pingerida, mille alusel hakatakse läbi viima on-line vestlusi.

 

Sisseastumiseks sai registreeruda kuni 18.03.2021. 

 

EBS Gümnaasiumisse võetakse vastu 50 uut õpilast. 

 

Lisainfo: 665 1384 või gymnaasium@ebs.ee

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.