Vastuvõtt

EBS Gümnaasiumi varasemat avatud uste päeva salvestust saad vaadata siit.
Vaata EBS Gümnaasiumi tutvustavat videot siit. Loe rohkem siit.
Kuula ka meie gümnaasiumi õpilaste loodud õpilasfirma podcast'i Futuurum, mille külaliseks oli EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla. Saade on kättesaadav Spotify'st.

EBS Gümnaasiumisse sisseastumine 

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

Avaldusi sisseastumiskatsetele registreerimiseks 2023/2024 õppeaastal saab esitada 01. veebruarist kuni 23. märtsini 2023.

 

Registreeru katsetele

 

EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 26. märtsil 2023 kell 12:00-14:00 EBSi majas Lauteri 3, Tallinn.

 

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

  • eesti keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist);
  • matemaatikas (ülesanded põhikooli erinevatest teemadest ilma kalkulaatorita);
  • inglise keeles (erinevad kirjalikud ülesanded, sh arusaamine tekstist).

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused veebi teel. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri koos vestluse lingiga. 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume hiljemalt 12. märtsiks 2023 registreeruda katsetele üleval oleva lingi kaudu ja sinna lisada ka motivatsioonikiri. 

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee

EBS Gümnaasiumisse võetakse vastu 50 uut õpilast. 

 

Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandusaineid süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

Meie väärtused

Igas EBS Gümnaasiumi tunnis, klassis ja kooliruumis on meie jaoks tähtsad:

  • vabadus ja vastutustundlikkus: vabadus ja õigus oma tõekspidamistele, arvamusele ja valikutele. Julgus seista silmitsi oma valikute tulemustega ja nende eest vastutada.
  • loovus ja ettevõtlikkus: võime algatada ning loovalt otsida ja leida lahendusi, ka mittestandardseid.
  • hoolivus: hoolimine läbi märkamise kasvatab usaldusväärsust.

 

EBS Gümnaasiumi missioon
EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas ja väikeses klassikollektiivis.

 

EBS Gümnaasiumi visioon
EBS Gümnaasiumi lõpetaja on vaba ja vastutusvõimeline, loov, ettevõtlik ja hooliv. Ta on saanud parima ettevalmistuse hakkama saamiseks rahvusvahelises ja multikultuurses keskkonnas ning õpingute jätkamiseks välisülikoolides.

 

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.