Innovatsioonivõimekuse meistriklass

Kuidas oma uuenduslikke ideid edukalt ja jätkusuutlikult ellu viia?

 

Innovatsioonivõimekuse meistriklassis annavad tippkoolitajad, tuntud juhid ja praktikud osalejatele teadmisi ja oskusi teadlikuks innovatsiooniprotsessi kujundamiseks ja juurutamiseks.

Uute ärisuundade ja ideede vahel orienteerumine ning samal ajal nende kestlikkuse hindamine võib olla keeruline. Sellises olukorras tehtud äriotsused võivad põhineda juhuslikkusel, mitte andmetel ja tuua kaasa suurema riski ebaõnnestuda. Innovatsioonivõimekuse meistriklassi on kompaktselt pakendatud praktilised protsessid ja tööriistad, mis võimaldavad süsteemselt läheneda innovatsioonile ning testida uusi ideid ja lahendusi, et edu ei oleks juhuslik.

 

"Innovatsioon tähendab kahe olemasoleva asja võtmist ja nende uut moodi kokku panekut," on öelnud Muusikakanali MTV asutajaliige ja endine juht Tom Freston.

 

Registreeru programmi SIIN.

 

Innovatsioonivõimekuse meistriklassi infopäev toimus 6. detsembril, oma ala parimad praktikud Anu Ruul ja Liis Laisaar arutlesid teadliku innovatsiooni ja uuendusmeelse mõttelaadi teemal. Külalisena astus üles aasta kestliku ettevõtte tiitli pälvinud Timbeco Woodhouse OÜ ekspordi müügijuht Tõnis Vaiksaar.  Vaata infopäeva järgi SIIT.

 

Programmi juhtivõppejõud Anu Ruul ja Net Group'i innovatsioonijuht Siim Lepisk vestlesid innovatsiooniteemadel endise majandusajakirjaniku Siiri Liivaga. Kas ettevõtetel on täna üldse võimalik tegutseda ilma innovatsioonile mõtlemata? Kuidas teadlik innovatsiooni juhtimine praktikas välja näeb? Missugust probleemi aitas lahendada MAISIC kaart ning kuidas saaks lihtsustada kalastusloa taotlemise protsessi? Seda kõike saab kuulata SIIT.

 

 

Kellele on innovatsiooni meistriklass mõeldud?

Programm sobib sulle, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale väitele:

 • Vajad lisainfot ja kinnitust, et sinu äriidee(d) on väärt elluviimist
 • Tegutsed piiratud ressursside tingimustes ja ebaõnnestunud projektidele pole eelarves ruumi
 • Soovid uusi projekte kavandades toetuda faktidele, mitte arvamusele
 • Andmetel põhinev argumentatsioon on sinu jaoks oluline
 • Soovid innovatsiooniprotsessi ja uuendusmeelset mõttelaadi muuta oma ettevõttes lihtsate vahenditega sama tavapäraseks nagu seda on raamatupidamine
 • Soovid teadlikult juhtida oma meeskonda turvaliselt läbi erinevate otsustusprotsesside ja (eba)õnnestumiste

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Programmist saadavad tööriistad aitavad oma uuenduslikke äriideid edukalt ellu viia, seejuures aega ja raha säästes. "Kui ma oleksin 5 aastat tagasi teadnud neid asju, mida tean täna, oleksin katse-eksituse meetoditelt kokku hoidnud arvatavasti kuuekohalise summa," ütleb juhtivõppejõud Anu Ruul. 

Programmis arendatakse nii protsessi- kui inimeste juhtimisega seotud oskusi ning õpitakse, kuidas luua ettevõttes uuendustele avatud töökultuuri, kus töötajaskond ka ise proaktiivselt nutikamaid ja tulemuslikumaid töövõtteid algataks.

 

Kellega koos õpid?
Koolitus on suunatud

 • innovatsioonijuhtidele, -spetsialistidele ja -huvilistele
 • startup ettevõtete juhtidele
 • arendus- ja tegevjuhtidele
 • kõikidele, kes on huvitatud tulevikutrendide analüüsist, andmete kogumise meetoditest, innovatsioonieksperimentidest ja uute ärivõimaluste avastamisest

 

Õpiväljundid
Programmi läbinu oskab:

 • ettevõttes teadlikult kujundada ja juurutada innovatsiooniprotsessi
 • uuendada olemasolevaid lahendusi ja protsesse, et suurendada efektiivsust
 • disainida innovatsioonieksperimente ning kasutada neid probleemide ja lahenduse kiireks hindamiseks
 • koguda andmeid, neid analüüsida ja teha argumenteeritud otsuseid muudatuste elluviimisel
 • kasutada digitööriistu, et tuvastada trende ja uusi ärivõimalusi oma valdkonnas
 • mõelda keskkonda arvestavalt ning teadlikult vähendada protsessides raiskamist
 • sõnastada eesmärke, defineerida probleeme, koostada innovatsioonistrateegia ja tegevuskava

Üldõpe toimub eesti keeles. I moodulis on külalislektor Soomest, selles moodulis on õpe ka inglise keeles.

 

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös, osaleda grupitöödes ja seminarides ning esitada viimases moodulis kodutöö.
 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

 

I moodul: Eduka innovatsiooni eeldused

 

 
 • 10 innovatsiooni liiki.
 • Uute ärivõimaluste kahe-etapiline testimine.
 • Innovatsioonieksperimendi disainimine.
 • Andmete kogumise kaasuse analüüs.
 • Digitööriistad andmete ja tulevikutrendide analüüsimiseks.
 • Innovatsioonikultuur ja juhtimine: kommunikatsioon, loovus, vajalikud juhtimistööriistad ja meetodid. 
 • Innovatsiooni teekaardi loomine.
 • "Vee peal käimine" - kuidas teha võimatu võimalikuks?

Anu Ruul

Siim Lepisk

Peter Versterbacka

 

II moodul: Probleemi testimine ja muudatuste juhtimine

 

 
 • Innovatsiooniprotsesside juhtimine ja probleemi testimine.
 • Innovatsiooni strateegia, innovatsiooni ning teadus -ja arendustegevuste struktuur ja mõõdikud.
 • Strateegilise paindlikkuse saavutamine erinevate juhtimispraktikate juurutamise kaudu.
 • Muudatuste juhtimine, Riskide juhtimine, ISO56002

Anu Ruul

Marko Rillo

Lauri Tabur

Jari Kukkonen

 

III moodul: Lahenduse testimine ja ressursside planeerimine

 

 
 • Innovatsiooniprotsesside juhtimine ja lahenduse testimine – prototüüpimine ja minimaalne elujõuline toode.
 • Uutele turgudele sisenemine, skaleerimine digiturundusega. 
 • Ressursside planeerimine, raha kaasamine.
 • Spin-off’id.
 • Eesti innovatsiooni ning teadus -ja arendustegevuste struktuur ja mõõdikud ehk TAIE analüüs.

Anu Ruul

Liis Laisaar

Siim Lepisk

Marko Rillo

 

 

IV moodul: Kestlik innovatsioon kui ettevõtte konkurentsieelis

 

 
 • Strateegiline lugu ja kestlik innovatsioon kui ettevõtte konkurentsieelis.
 • Mis on "The next big thing" innovatsiooni ja digitaliseerimise valdkonnas
 • Ettevõtte innovatsiooni strateegia või innovatsiooniprotsessi juurutamise plaan - praktilise teekaardi esitlused ja analüüs.
 • Tagasiside andmine ja tunnustamine.

Anu Ruul

Markus Vihma

Jari Kukkonen

 

 

Programmi lõputööde esitlemine ja lõpetamine 

Praktikute nimed täpsustatakse! 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Kursuse osavõtutasu: 2 950 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

*Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Arenguprogrammi juhib Anu Ruul.
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja eksperdid.

 

Jari

Jari Kukkonen

EBS Executive Educationi juht
Ruul

Anu Ruul

Innovatsioonivõimekuse meistriklassi juhtivõppejõud
Vesterbacka

Peter Vesterbacka

Külalisõppejõud
Vihma

Markus Vihma

Külalisõppejõud
Tabur

Lauri Tabur

Liis

Liis Laisaar

Siim

Siim Lepisk

Marko

Marko Rillo

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti