Andreas Veispak

andreas veispak

Andreas Veispak

Arendus- ja innovatsioonijuht
Lisainfo:

Andreas vastutab EBSis teaduse, arenduse ja innovatsiooni eest. Eelnevalt on ta töötanud PricewaterhouseCoopersis ja Euroopa Komisjonis. Oma karjääri alguses tegutses ta erinevates majandusharudes, keskendudes siis autotööstusele, eelkõige tööstusliku konkurentsivõime ning energia ja keskkonnaga seotud teemadele. Aastal 2010 liitus ta Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse peadirektoraadi meeskonnaga (kaupade ja teenuste ühtne turg ELis, tööstuspoliitika, Euroopa kosmoseprogrammid, ettevõtlus, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted). Sellele järgnevalt juhtis ta kosmoseandmete (ELi maa kaugseireprogramm Copernicus) ning e-Infrastruktuuride ja Euroopa Teaduspilvega tegelevaid üksuseid. Andreas on õppinud Oxfordi Ülikoolis ajalugu.