Olav Aarna

Olav Aarna

Olav Aarna

Emeriitprofessor, Senati eetikakomisjoni esimees, PhD, DSc
+372 665 1301
Lisainfo

1971. aastal omandas Olav Aarna  Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi ja 1986. aastal Harkovi Raadiotehnika Instituudis doktorikraadi. 1987. aastal sai Aarna Tallinna Tehnikaülikooli professoriks. Aastatel 1991–2000 oli ta Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja 2000–2003 EBSi rektor. 2003 - 2007. a. oli ta Res Publica liikmena X Riigikogu koosseisu liige, olles seal kultuurikomisjoni esimees. Praegu on Olav Aarna EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli erakorraline professor ja alates 2008 Sihtasutuse Kutsekoda juhatuse liige. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Olav Aarna 1990. aastal. Olav Aarna on paljude teadusorganisatsioonide liige nii Eestis kui välismaal. Ta on juhendanud mitmeid doktori-, magistri- ja bakalureusetöid. Tema sulest on ilmunud sadakond teadusartiklit. Olav Aarnat on autasustatud Eesti Vabariigi Riigivapi IV klassi teenetemärgiga (1999) ning Kreeka Auleegioni ordeniga. Ta on Soome-Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia välisliige ja Tampere Tehnikaülikooli audoktor.

 

ETIS