Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogramm

Organisatsiooni juhtimine on vastutusrikas ja nõuab spetsiifilisi teadmisi ning kogemust valdkonnas.

 

Reeglina „kasvavad" meditsiini- ja tervishoiu organisatsioonide ja ettevõtete juhid välja parimate spetsialistide hulgast. Juhiks olemise teadmised tulevad praktika ja teadmise kaudu.

 

TervishoiuArenguprogrammEBSis.jpg        

 

Arenguprogramm on mõeldud organisatsioonide ja ettevõtete esindajatele, kelle töö on seotud inimese tervisega – sealhulgas tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna-, ravimifirmade esinduste-, erapraksiste ja riiklike tervishoiuasutuste üksuste-, meditsiiniteenuste ettevõtete-, uuringukeskuste-, apteegivaldkonna juhtidele, jt.

 

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi eesmärk on anda tervishoiu ja meditsiini valdkonna juhile juhtimisalased teadmised ning arendada juhtimisalaseid oskuseid järgmistes valdkondades:

 • Keskkond ja strateegia.
 • Juht ja organisatsioon.
 • Tervishoiuteenuste arendamine.
 • Teenuste kvaliteet. Innovatsioon.
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine.
 • Kommunikatsioon. Tervishoiu turundus. Õiguslik regulatsioon.

Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid meditsiini ja tervishoiu valdkonna juhte ning eksperte. Lisaks teoreetilistele loengutele toimuvad kogu kursuse jooksul nii rühma- kui iseseisva töö vormis erinevate praktiliste ülesannete lahendamised.

 

Programmi juhtivõppejõud on Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, rahvusvahelise kogemusega farmavaldkonna juhtimises.

 

Veebruaris 2018 käivitus programm juba neljandat korda. Kokku on programmis osalenud üle 50 tervishoiu valdkonna juhi - esindatud on olnud Sotsiaalministeerium, Eesti haiglad, Haigekassa, Eesti ravimifirmad ja perearstikeskused.

 

Uuendatud Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogramm alustab sügisel 2019.

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena on osaleja omandanud järgmised teadmised:

 • Kuidas mõjutab majanduskeskkond tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna ettevõtete strateegiate loomist?
 • Kuidas luua oma organisatsioonile konkurentsivõimeline strateegia?
 • Kuidas juhtida tippspetsialistidest koosnevat organisatsiooni?
 • Kuidas mõõta ja arendada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
 • Kuidas luua või uuendada tervishoiuteenuseid?
 • Mis on oluline juhtimisotsuste tegemisel finantsandmete põhjal?
 • Kas ja milline sisekommunikatsioon on oluline?
 • Millised on tervishoiu- ja farmaturunduse regulatsioonid ja parimad näited?

Arenguprogrammi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda kõikides auditoorsetes tundides ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

29.-30.10.2019 I moodul: Juhtimine ja organisatsioon

 

 
 • Juhtimine ja enesetõhusus. Juhtimiskompetentsid. Juhtimisstiilid.
 • Liidriks olemise kunst ja selleks kasvamine.
 • Spetsialistidest koosneva organisatsiooni arendamine. Tippspetsialistide motiveerimine.
 • Inimressursi strateegiline arendamine. Rahalised-ja mitterahalised kompensatsioonimehhanismid.
 • Peamised väljakutsed spetsialistide valikul ja arendamisel.
 • Tervishoiu valdkonnas juhtimisstrateegiate loomine ja rakendamine.
 • Organisatsioon - Õiglus ja ressursside jaotumine, patsientide õigused ja tervishoiuteenuse osutaja.
 
12.-13.11.2019 II moodul: Keskkond. Muudatuste juhtimine ja strateegia

 

 
 • Muudatuste juhtimine organisatsioonis.
 • Meeskondade loomine ja hoidmine. Inimeste arendamine meditsiinivaldkonna organisatsioonis.
 • Eesti majanduse „tervis ja trendid".
 • Tervishoid - kas ja kuidas investeerida.
 • Organisatsiooni strateegia ja konkurentsivõime. Konkurentsivõimelise ettevõtte strateegia loomine. Ettevõtte strateegia kontseptsioon.
 • Strateegiad muutuste ja arengu juhtimisel.
 
03.-04.12.2019

III moodul: Tervishoiuteenuste arendamine. Teenuste kvaliteet. Innovatsioon

 

 
 • Innovatsioon tervishoius.
 • Teenused tervishoius patsiendi vaates.
 • Teenuste arendamine disainjuhtimise abil, teenusprotsesside juhtimine ja efektiivistamine tervishoiu ettevõttes.
 • Teenuste kvaliteedi juhtimise mudelid ja kvaliteedi kontroll.
 • Praktilised koostöömudelid ja nõuanded teenuste efektiivsuse ning patsiendisõbralikuks arendamiseks.
 
14.-15.01.2020 IV moodul: Finantsjuhtimine ja otsustamine. Õiguslik regulatsioon tervishoius

 

 
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine.
 • Käibekapitali juhtimine, ärianalüütika-teooria ja praktilised kaasused.
 • Tulemuslikkuse mõõtmise ajalugu ja tänapäev. Finantsanalüüsid (suhtarvud). Juhtumianalüüs. Investeeringute hindamisest: meetodid, riskianalüüs ja stsenaariumid.
 • Strateegilised investeerimisotsused Eesti tervishoiuettevõttes.
 
18.-19.02.2020 V moodul: Kommunikatsioon. Tervishoiu turundus ja partnerlussuhted.

 

 
 • Partnerlussuhete ja kommunikatsiooniprojektide arendus.
 • Praktilised turundus-ja suhtekorraldusprojektid. Tervishoiuteenused ja kommunikatsioon. Koostööturunduse võimalused partneritega. Avaliku arvamuse kujundamine ja patsientide ja huvigruppide teadlikkuse tõstmine.
 • Sisekommunikatsioon tervishoiuvaldkonna organisatsioonis.
 • Infoliiasuse ja -puudulikkuse põhjused; tasakaalus tagasisidestamine; organisatsioonisisesed kuulamistõkked, sisekommunikatsioonikanalid, nende tugevad ja nõrgad küljed.
 • Sõnumi formuleerimine: usaldusväärsuse ja asjatundlikkuse tähtsus sõnumi omaksvõtmisel; sõnumi komponendid, selle koostamine.
 • Sisekommunikatsiooni parimad praktikad tervishoiuorganisatsioonis. 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2640 eur + km
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

 

* Pakume võimalust osaleda ka arenguprogrammi üksikutes moodulites, mille puhul kehtib järgmine hinnakiri:

Osalemine valitud moodulites:
- ühel moodulil 595€ + km 
- kahel moodulil 1150€ + km
- kolmel moodulil 1665€ + km
- neljal moodulil 2160€ + km

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, pikaajalise kogemusega medistiinivaldkonna ettevõtetes.

 

Programmis õpetavad EBSi parimad õppejõud ning igal koolituspäeval oleme kutsunud oma kogemusi jagama tervishoiu/meditsiini valdkonna kogemustega praktikud.

 

EBSi tunnustatud õppejõud:
Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, pikaajalise kogemusega medistiinivaldkonna ettevõtetes.
Anu Virovere, PhD, EBSi Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud, EBSi organisatsioonikäitumise õppejõud, psühholoog ja suhtlemistreener.
Hele Hammer, PhD, EBSi õppejõud, EBSi Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud. Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht.
Madeleine Tults, EBSi koolitaja, kommunikatsiooni strateeg.
Zinaida Tsukrejeva, EBSi strateegia õppejõud, KPMG ärinõustaja.

 

Tervishoiu valdkonna tipptegijad:
Ain Aaviksoo, VIVEO tervisekindlustuse tegevjuht, tervishoiuinnovatsiooni ekspert.
Aime Keis, Ida-Viru Keskhaigla ülemarst.
Aive Hiiepuu, PR Concept partner, EPRA juhatuse liige.
Ants Nõmper, Ellex Raidla juhtivpartner, meditsiiniõiguse ekspert.
Eero Merilind, Eesti Tervise Fondi juhataja, perearst.
Gerly Kedelauk, Synlab, Põhja-Euroopa regiooni turundusdirektor.
Hannes Danilov, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige.
Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla turundusdirektor.
Ivi Normet, Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiiniliste teenuste direktor.
Kim Inno, Sandoz Eesti filiaali juht.
Kristjan Lepik, majandusanalüütik, tarkinvestor.ee
Kuldar Kuremaa, ekspert, endine Haigakassa juhatuse liige.
Maarja Mõtus, kasutajakeskse disaini ekspert.
Maret Sukles, AS Heal juhatuse liige, Fra Mare Spa juhataja.
Priit Tampere, Viljandi haigla juhatuse esimees.

Referentsid

Gerly Kedelauk, SYNLAB Eesti OÜ, Põhja-Euroopa turundusjuht

"Sain arenguprogrammist hea ülevaate tervishoiu valdkonnast, selle juhtimise, finantsi, IT ja turunduslikest aspektidest. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust.
Programmis oli teooria põimitud asjakohaste tervishoiu valdkonna näidete ja praktiliste grupitöödega. Lisaks tervishoiu sektori tugevatest tippspetsialistidest koosnenud õppejõududest oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid.

Soovitan programmi tervishoiu valdkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiu sektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet."

 

 Kaire Rääk, M Sc, GSK Estonia

"Ootus programmile oli kõrge, seda just valikus olevate lektorite nimesid silmates ning paljutõotavat kava kiigates. Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Suur pluss kogu programmi juures oli ka see, et usinad õppurid olid tervishoiuvaldkonna eri nurkadest ning grupp oli parajalt suur – sai jagada kogemusi ning mõista väljakutseid, millega erinevad „mängijad" tervishoiusektoris kokku puutuvad.
Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas (või kasvõi seda riivavas) valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi."

 

 Ingmar Lindström, Ravikeskus SL Meedik, juhatuse liige
"Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammist on olnud mulle palju abi. Õppisin programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti