Tootlikkuse tõstmine ehitusprojektides (LEAN, IPT, LPS)

2-päevane praktiline avatud töötuba ehitussektori ettevõtetele (arhitektid, projekteerijad, ehitajad).

Töötoa eesmärgid:

 • Tutvustada maailma parimaid praktikaid ja tulemuslikumaid juhtimispõhimõtteid ja praktikaid ehitustootlikkuse tõstmisel.
 • Saada teada, milliseid muudatusi eeldab LEAN projektide juhtimispõhimõtetes.
 • Tutvustada LEAN põhimõtteid ja meetodeid ning saada teada, miks rakendatakse üha enam LEAN ehituse põhimõtteid ehitusprojektides, kuidas see on muutnud ehitusprojektide juhtimise tööpõhimõtteid ja tavasid.
 • Kuidas tõsta tootlikkust kuni 40% läbi Last Planner System® ajagraafiku juhtimise meetodite ja saavutadad paremaid tulemusi lõppkvaliteedis?
 • Läbi praktiliste simulatsioonide harjutada ehitustootlikkuse tõstmise meetodeid.
 • Mis on integreeritud ehituse projektijuhtimine (IPT) ning millist kasu on see toonud rahvusvaheliselt? Mis on IPT põhitõed ja kuidas neid rakendada Eesti ehitusprojektides?
 • Leida läbi töötoa praktikate parimad meetodid ehitusprojektide tulemuslikumaks juhtimiseks.

Miks LEAN, LPS, IPT?

Ehitamise väärtusahelas alates projekti kavandamisest kuni kasutuselevõtuni esineb palju tootlikkust pärssivat ja kahandavat raiskamist.
Rahvusvaheline praktika on tõestanud, et LEAN tööpõhimõtete abil on võimalik raiskamist ja mitte väärtust loovaid tegevusi vähendada, tõhustades sealjuures ettevõtete endi protsesse ning kogu projekteerimise ja ehitamise väärtusahelat.
Tõhusamad ja tulemuslikumad koostöövormid (näiteks IPT) ja projektid eeldavad üha enam LEAN põhimõtete ja töövõtetest arusaamist.
Rahvusvahelistel turgudel on üha edukamad need ehitusettevõtted, kes suudavad pakkuda tellijatele rohkem väärtust ning ennetada maksimaalselt raiskamisi ehituses.
Eestis on käivitumas ja kavandamisel esimesed IPT põhimõtetele tuginevad projektid, mis eeldavad traditsiooniliste ehituse projektijuhtimise meetodite ümberkujundamist. Põhjamaades on IPT kasvav trend. Teadmised IPT põhimõtetest toetab konkurentsivõime kasvu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

 

Last Planner System® simulatsioon

LPS-i praktlise simulatsiooni käigus on osalejatel eesmärk teostada projekt vastavalt ehituslepingu tingimustele võimalikult majanduslikult kasumlikult ning kvaliteetselt piiratud aja ja ressurssidega.

Harjutuse käigus pannakse proovile projektimeeskondade juhtimisvõimekus ja testitakse kui tulemuslikult toimivad tänased juhtimisvõtted.

 

Last Planner System® simulatsioon:

 • toob välja peamised traditsioonilise ja LEAN ehituse erinevused
 • võimaldab osalejatel kogeda Last Planner System®i olemust ja kasulikkust
 • demonstreerib lubaduste andmise ja nende täitmise eelduste loomist
 • toob välja, miks on oluline ‘kaasamine viimse töötajani’
 • aitab mõista, kuidas luua tootlikku ehitusmeeskonda

Last Planner System® ja Takt

Last Planner System® (LPS) on projekteerimise ja ehituse teostuse planeerimise süsteem, mille eesmärk on töötada välja ennetav, prognoositav ning paikapidav töövoog tööde tõhusamaks planeerimiseks, kiireks õppimiseks ning tööde juhtimiseks.

LPS-i kasutegurid on end tõestanud rahvusvaheliselt nii lihtsamates kui ka keerukamates projektides. LPS-i rakendamise tulemusena on projekdes tööde graafikud selgemalt hoomatavad ja kontrollitad. LPS aitab:

 • luua tõhusamat ja selgemat kommunikatsiooni ehituse osapoolte vahel
 • luua visuaalsema ja läbipaistvama projekti plaani
 • toetab varasemat kaasamist
 • tuua selgemalt välja riske ja parenduskohti

Takti põhise ehitamise eesmärk on veelgi täpsemalt planeerida ja tagada ühtlane töö voog, ressursse ning lühendada projektide läbimineku aega.

 

IPT - Integreeritud Projektiteostus

IPT, inglise keeles IPD (Integrated Project Design, Integrated Project Delivery) ehitusprojektide elluviimise mudel, kus integreeritakse inimesi, süsteeme, äristruktuure ja praktikaid ehitusprotsessidesse ning koondatakse koostöös kõikide osapoolte teadmisi ja oskusi, vähendamaks raiskamist ja optimeerimaks tõhusust (tootlikkus, efektiivsus).

IPT mudel on viimase 20 aasta jooksul tõestanud oma efektiivsust ja mõju nii tootlikkuse kasvatamisel, ehitusprojektide juhtimiskultuuri parendamises kui ka aidanud lõpptulemusena vähendada raiskamist, lõpetada projekte ennetähtaegselt, aidanud juhtida paremini riske ning luua tellija investeeringule paremat väärtust.

Eestis on alustamas esimesed IPT projektid nii taristu kui ka hoonete ehituses. Lähimal ehitusturul Soomes on IPT olnud kasutusel viimased 12 aastat ning trend on kasvav.

 

Teadmised IPT toimimise põhimõtetest ja integreerimise mudeli tööriistadest aitab mitte ainult olla edukas ühes ehitusprojektis, vaid kasvatada kogu ettevõtte võimekust ja konkurentsivõimet nii Eesti kui ka rahvusvahelistes projektides, tõsta kasumlikkust ning pakkuda paremat väärtust oma tellijatele.

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

28. september

I päev

 

 
 • Töötoa avamine, töötoa eesmärk

 • Last Planner System®

 • Ülevaade LEAN´ist

 • Päeva kokkuvõte ja tagasiside õpitu kohta

Sulev Senkel

Jari Kukkonen

29. september

II päev

 

 
 • Inimesed ja juhtimine
 • Projekti integratsioon ja IPT projektijuhtimises
 • Takt Time
 • Töötoa kokkuvõte

Sulev Senkel

 

 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering: Õppeprogramm koosneb kahest päevast. Kursuse osavõtutasu on 5000 EUR +KM, hind sisaldab kuni viis osalejat ettevõttest.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Zoom.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Koolitust juhivad Sulev Senkel ja Jari Kukkonen.

Sulev

Sulev Senkel

Jari

Jari Kukkonen

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti