Matemaatikakursus põhikooli lõpetajale

Kursusel keskendutakse põhjalikult gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli matemaatika kordamisele. Oodatud on õpilased, kes soovivad kandideerida erinevatesse Eesti gümnaasiumidesse. 

Kursus  algab 01.11.2023 ning lõpeb 20.03.2024

Kursus on e-õppe toega ja soovijatele interaktiivne. Tundidest toimuvad ülekanded, mis annab võimaluse jälgida õppetunde ka kodus. Seetõttu sobib kursus nii neile, kes soovivad õppida klassiruumis kui ka neile, kes ei saa iga kord kohale tulla ja soovivad osaleda distantsilt. Ülesannete valikul on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast ja Innove poolt koostatud eksamiülesannetest.

 

Kursus toimub kolmapäeviti kell 17:00-18:30 südalinnas kaasaegses õppekeskkonnas e-õppe ja interaktiivse õppe toega.

 

Koolitust viivad läbi kogenud matemaatikaõpetajad  Kaire Kivistik, Marella Õis ja Annika Volt, kellel on pikaajaline kogemus õpilaste ettevalmistamisel nii põhikooli lõpueksamiteks, gümnaasiumis õpingute jätkamiseks kui ka gümnaasiumi riigieksamiteks. 

 

36 akadeemilist tundi maksab osalejale 340 eurot.

 

Registreeru kursusele siin:

 

Registreeru

 

 

Keith Devlin: "Matemaatikaoskused on olulised. Kui oled end matemaatikakursusest läbi närinud, saab sinust parem mõtleja. Matemaatika õppimine parandab su vaimset vormi, ükskõik kuidas sa seda vormi hiljem ka kasutad."

 

Matemaatikaõpetuses on olulisel kohal ainealase pädevuse kujundamine, mis tähendab:

1) matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist;

2) üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada;

3) loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust.
 

Olulisel kohal on matemaatiliste teadmiste ja oskuste rakendamine erinevates elu- ja tegevusvaldkondades. Järjest enam on töövaldkondi, mis eeldavad matemaatika kasutamisoskust ja matemaatilist arusaamist, mis omakorda nõuavad vastavate ainealaste teadmiste, oskuste olemasolu ning nende rakendamise oskust.

KUUPÄEV TEEMA ÕPPETUNDIDE ARV
  Põhirõhk gümnaasiumi sisseastumiskatsetel  
01.11.23 Tehted ratsionaalarvudega 2
08.11.23 Võrrandid, ruutvõrrandid 2
15.11.23 Võrrandsüsteemid 2
22.11.23 Tekstülesanded 2
29.11.23 Tekstülesanded 2
06.12.23 Funktsioonid: võrdeline- ja pöördvõrdeline seos, lineaarfunktsioon 2
13.12.23 Ruutfunktsioon 2
20.12.23 Avaldise lihtsustamine, tegurdamine 2
10.01.24 Ratsionaalavaldiste samasusteisendused 2
17.01.24 Geomeetria: kolmnurgad, kiirteteoreem, kolmnurkade sarnasus  2
24.01.24 Geomeetria: kesklõik, mediaanid, nurgapoolitajad, külgede keskristsirged 2
31.01.24 Geomeetria: ring, piirdenurk, kesknurk, lähis- ja põiknurgad 2
07.02.24 Geomeetria: Thalese teoreem, Pythagorase teoreem, hulknurgad 2
14.02.24 Geomeetria: Trigonomeetrilised funktsioonid. Kolmnurkade lahendamine 2
21.02.24 Geomeetria: kehad (prisma ja püramiid) 2
06.03.24 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded_1. osa 2
13.03.24 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded_2. osa 2
20.03.24 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded_3. osa 2

 

Lisainfo: 

Marta Kattel

EBS Gümnaasiumi kantselei juhataja

E-mail: marta.kattel@ebs.ee

Telefon: +372 665 1384