Matemaatikakursus põhikooli lõpetajale

Kursusel keskendutakse põhjalikult gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli matemaatika kordamisele. Oodatud on õpilased, kes soovivad kandideerida erinevatesse Eesti gümnaasiumidesse. 

Kursus  algab 13.01.22 ning lõpeb 24.03.2022

 

Kursus on e-õppe toega ja soovijatele interaktiivne. Tundidest toimuvad ülekanded, mis annab võimaluse jälgida õppetunde ka kodus. Seetõttu sobib kursus nii neile, kes soovivad õppida klassiruumis kui ka neile, kes ei saa iga kord kohale tulla ja soovivad osaleda distantsilt.

 

Jaanuarist märtsini korratakse  teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00-18.30 gümnaasiumi sisseastumiskatseteks ja korratakse üle kogu põhikooli matemaatika, mis on ühtlasi ettevalmistus edukaks edasi õppimiseks gümnaasiumis.

 

Ülesannete valikul on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast ja Innove poolt koostatud eksamiülesannetest.

 

Kursus toimub südalinnas kaasaegses õppekeskkonnas e-õppe ja interaktiivse õppe toega.

 

Koolitust viib läbi tunnustatud matemaatikaõpetaja ja õppejõud Evelin Reila, kellel on pikaajaline kogemus õpilaste ettevalmistamisel nii põhikooli lõpueksamiteks, gümnaasiumis õpingute jätkamiseks kui ka gümnaasiumi riigieksamiteks. 

36 akadeemilist tundi maksab osalejale 225 eurot (ühe tunni hind 6.25 €).

 

Registreeru kursusele siin:

 

Registreeru

 

Kursus aitab korrata EBS Gümnaasiumi matemaatika sisseastumistestiks .

Keith Devlin: Matemaatikaoskused on olulised. Kui oled end matemaatikakursusest läbi närinud, saab sinust parem mõtleja.
Matemaatika õppimine parandab su vaimset vormi, ükskõik kuidas sa seda vormi hiljem ka kasutad.

Matemaatikaõpetuses on olulisel kohal ainealase pädevuse kujundamine, mis tähendab

1) matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist;

2) üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada;

3) loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust.

Olulisel kohal on matemaatiliste teadmiste ja oskuste rakendamine erinevates elu- ja tegevusvaldkondades. Järjest enam on töövaldkondi, mis eeldavad matemaatika kasutamisoskust ja matemaatilist arusaamist, mis omakorda nõuavad vastavate ainealaste teadmiste, oskuste olemasolu ning nende rakendamise oskust.
 

KUUPÄEV TEEMA ÕPPETUNDIDE ARV
  Põhirõhk gümnaasiumi sisseastumiskatsetel  
13.01.22 Tehted ratsionaalarvudega 2
18.01.22 Võrrandid, ruutvõrrandid 2
20.01.22 Võrrandsüsteemid 2
25.01.22 Tekstülesanded 2
27.01.22 Tekstülesanded 2
01.02.22 Funktsioonid: võrdeline- ja pöördvõrdeline seos, lineaarfunktsioon 2
03.02.22 Ruutfunktsioon 2
08.02.22 Avaldise lihtsustamine, tegurdamine 2
10.02.22 Ratsionaalavaldiste samasusteisendused 2
15.02.22 Geomeetria: kolmnurgad, kiirteteoreem, kolmnurkade sarnasus  2
17.02.22 Geomeetria: kesklõik, mediaanid, nurgapoolitajad, külgede keskristsirged 2
22.02.22 Geomeetria: ring, piirdenurk, kesknurk, lähis- ja põiknurgad 2
08.03.22 Geomeetria: Thalese teoreem, Pythagorase teoreem, hulknurgad 2
10.03.22 Geomeetria: Trigonomeetrilised funktsioonid. Kolmnurkade lahendamine 2
15.03.22 Geomeetria: kehad (prisma ja püramiid) 2
17.03.22 Geomeetria: pöördkehad 2
22.03.22 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded 2
24.03.22 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded 2

 

Lisainfo: 

Marta Kattel

EBS Gümnaasiumi kantselei juhataja

marta.kattel@ebs.ee

+372 665 1384