Matemaatika kursus põhikooli lõpetajale

Põhjalikult keskendutakse gümnaasiumi sisseastumiskatsete ja põhikooli matemaatika lõpueksami edukale sooritamisele. Oodatud on õpilased, kes soovivad kandideerida erinevatesse Eesti gümnaasiumidesse. 

Kursused  algavad 08.01.20 ning lõppevad 13.05.20

 

Kursus on e-õppe toega, interaktiivne ja koosneb kahest osast.

 

Jaanuarist märtsini keskendutakse 2 korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.00 põhjalikult gümnaasiumi sisseastumiskatsetele ja märtsist maini 1 kord nädalas kolmapäeviti toimub valmistumine põhikooli matemaatika lõpueksamiks.

 

Ülesannete valikul on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast ja Innove poolt koostatud eksamiülesannetest. Kursus toimub südalinnas kaasaegses õppekeskkonnas e-õppe ja interaktiivse õppe toega.

 

Koolitust viib läbi tunnustatud matemaatika õpetaja ja õppejõud Evelin Reila, kellel on pikaajaline kogemus õpilaste ettevalmistamisel nii põhikooli lõpueksamiteks, gümnaasiumis õpingute jätkamiseks kui ka gümnaasiumi riigieksamiteks. 

Registreeri kursusele siin

Registreerimine on lõppenud.

 

50 akadeemilist tundi maksab osalejale 180 eurot (ühe tunni hind 3.60).

 

Registreeru kursusele

 

Kursuse jooksul on võimalik sooritada matemaatika sisseastumistest EBS Gümnaasiumisse.

Keith Devlin: Matemaatika oskused on olulised. Kui oled end matemaatikakursusest läbi närinud, saab sinust parem mõtleja.
Matemaatika õppimine parandab su vaimset vormi, ükskõik, kuidas sa seda vormi hiljem ka kasutad.

Matemaatikaõpetuses on olulisel kohal ainealase pädevuse kujundamine, mis tähendab

1) matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist;

2) üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada;

3) loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust.

Olulisel kohal on matemaatiliste teadmiste ja oskuste rakendamine erinevates elu- ja tegevusvaldkondades. Järjest enam on töövaldkondi, mis eeldavad matemaatika kasutamisoskust ja matemaatilist arusaamist, mis omakorda nõuavad vastavate ainealaste teadmiste, oskuste olemasolu ning nende rakendamise oskust
 

KUUPÄEV TEEMA ÕPPETUNDIDE ARV
I osa  Põhirõhk gümnaasiumi sisseastumiskatsetel  
08.01.20 Tehted ratsionaalarvudega 2
13.01.20 Võrrandid, ruutvõrrandid 2
15.01.20 Võrrandsüsteemid 2
20.01.20 Tekstülesanded 2
22.01.20 Tekstülesanded 2
27.01.20 Funktsioonid: võrdeline- ja pöördvõrdeline seos, lineaarfunktsioon 2
29.01.20 Ruutfunktsioon 2
03.02.20 Avaldise lihtsustamine, tegurdamine 2
05.02.20 Ratsionaalavaldiste samasusteisendused 2
10.02.20 Geomeetria: kolmnurgad, Thalese teoreem, kiirteteoreem, kolmnurkade sarnasus  2
12.02.20 Geomeetria: kesklõik, mediaanid, nurgapoolitajad, külgede keskristsirged 2
17.02.20 Geomeetria: ring, piirdenurk, kesknurk, lähis- ja põiknurgad 2
19.02.20 Geomeetria: Pythagorase teoreem, hulknurgad 2
02.03.20 Geomeetria: kehad 2
04.03.20 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded 2
11.03.20 Sisseastumiskatsete kordamisülesanded 2

 

II osa  Põhirõhk põhikooli lõpueksamil  
18.03.20 Trigonomeetrilised funktsioonid. Kolmnurkade lahendamine 2
25.03.20 Eksamiülesanded: Arvutamine ratsionaalarvudega ja ratsionaalavaldiste samasusteisendused 2
01.04.20 Eksamiülesanded: Arvutamine ratsionaalarvudega ja ratsionaalavaldiste samasusteisendused 2
08.04.20 Eksamiülesanded: Funktsioonid 2
15.04.20 Eksamiülesanded: Tekstülesanded. Statistika 2
29.04.20 Eksamiülesanded: Geomeetrilised kujundid 2
06.05.20 Eksamiülesanded: Kehad 2
13.05.20 Erinevad ülesanded (proovieksam) 4

Lisainfo: 

Marta Kattel

EBS Gümnaasiumi kantselei juhataja

marta.kattel@ebs.ee

+372 665 1384