Practitioner Diploma in Executive Coaching

Coach aitab edu saavutamisele kaasa.

 

Soovid omandada uusi oskusi, et olla parem juht? Või tahad arendada oma coaching’u tehnikaid, et saada professionaalseks coach’iks? Mõlemal juhul sobib oma teadmisi uuendada ja oskusi lihvida Practitioner Diploma in Executive Coaching programmis.

 

Meie kolleegides, koostööpartnerites ja pereliikmetes on tavaliselt peidus palju suurem potentsiaal märgata oskame. Ka me ise ei suuda pahatihti tegutseda oma tegelikele võimetele vastavalt, sest me pole oma potentsiaali teadvustanud. Coach on abimees, kes saab oskuslikke küsimusi esitades ja vestluspartnerit kuulates heita valgust teemadele, mis on seni olnud pimeduselooriga kaetud. Coach ei ütle vastuseid ette – need leiab inimene ise. Coach on talle selles protsessis toeks. 

 

Practitioner Diploma in Executive Coaching programm on mõeldud neile, kes soovivad coaching’uga professionaalselt tegeleda ja/või kasutada coaching’u oskusi igapäevases juhtimises. Neli kuud kestva programmi jooksul käsitletakse coaching’u- ja juhtimisoskusi ning psühholoogilisi aspekte. Samuti õpitakse coaching’u suhte loomist, arendamist ja lõpetamist. 
 

Vaata videost, mis oli programmi vilistlastele kõige suurim väärtus:

 

 

Jah, soovin osaleda

 

Mis on programmi suurim väärtus?
Programmist saad põhjalikud teadmised juhtimis-coaching'u põhimõtetest ja oskused selle läbiviimiseks. Õppetöö sisaldab palju harjutamist ja  näidis-coaching’uid. Professionaalse coach’ina tegutsemiseks omandad programmist teadmised, kuidas luua kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinev coaching’u suhe ning kuidas kasutada coaching’u baasmudeleid. Coach’ina on sul võimalik toetada oma klientide arengut, aidates neil väljakutsetele lahendusvariante leida. 

 

Juhina töötades arened ülalmainitud põhimõtteid ja mudeleid kasutades paremaks juhiks ja saad oma kolleegide edule kaasa aidates kasvatada ka organisatsiooni edu. „Ei ole midagi toredamat kui teiste edule kaasaaitamine,“ usub EBS Executive Coaching Centre juht ja juhtimis-coach Peep Aaviksoo. 
 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Coach’ingut rakendav juhtimine aitab märgata inimestes peituvat potentsiaali ja inimeste kaudu käib tulemuste saavutamine. Edukas on see ettevõte, kes suudab inimeste ja koostöös peituva potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Selle mõtteviisi omaksvõtmine ja rakendamine on tänapäeva organisatsiooni edukuse üks võtmetegureid. Coach’ingut rakendava juhina oled oma kolleegidele arengupartner. Sa ei ütle neile ette lahendusi, vaid lood keskkonna, kus nad saavad ja tahavad oma oskusi ja andeid realiseerida. Seeläbi on inimesed tööandjale lojaalsed.

 

Kellega koos õpid?
Programmis osalevad elu- ja juhtimiskogemusega inimesed, kes soovivad arendada oma coaching'u oskusi. Rühmas on maksimaalselt 18 osalejat, see annab võimaluse personaalseks tähelepanuks ja loob hea sünergia – kõik toovad kaasa elulisi ja erialaseid kogemusi ning jagavad neid teistega. 

 

Juhtimis-coach Urmas Kaarlep osales programmis, et arendada oma coaching'u oskusi. „Avastasin, et coaching’u väärtus on suurem kui enne arvasin ja sain teada, et coaching’u käigus saavutab tulemusi, mida ilma selleta ei saavuta. Programmi suuremateks väärtusteks on suur praktiliste harjutuste osakaal ja fookus tulevase professionaalse coach’i sügavamale arusaamisele iseendast,“ leiab Kaarlep.

Programmis osalemise eeldus on hea enese ja teiste juhtimise ning arendamise kogemus, samuti eelnev kokkupuude coaching’uga, olgu siis coach’ina, kliendina või koolitusel osalenuna. Neile, kel pole eelnevat coaching’u-kogemust, soovitame alustada Coaching Skills Certificate 2-päevasest programmist.

Kasud osalejale

Programm mudeldab coaching’u-suhet. Programmi moodulid moodustavad süsteemse terviku, mis tegeleb põhjalikult nii coaching’u-suhte alguse, keskosa kui lõpetamisega. Läbi moodulite käsitletakse järjepidevalt coaching’u- ja juhtimisoskusi ning psühholoogilisi aspekte. Programm on väga praktiline, õppetöö sisaldab palju harjutamist ja arvukalt näidis-coaching’uid

 

Programmis õpitakse:

 • looma kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinevat coaching'u-suhet; 
 • kliendi probleeme sügavamalt mõistma ning lahendusteede leidmisele kaasa aitama;
 • kasutama coaching'u baasmudeleid;
 • lähenema coaching'ule ärilises kontekstis;
 • looma isiklikku ja ainuomast coaching'u-stiili ja -mudelit;
 • coaching'u-eetikat.

Programm koosneb kolmest kahepäevasest õppemoodulist ja kokkuvõtvast hindamispäevast (KHP). Õppetööd toetab erialane kirjandus ja läbi programmi toimuv e-õpe (õpitu kordamine, materjalid eesseisvaks mooduliks, videoklipid). Erilist tähelepanu pööratakse iseseisvale tööle ja harjutamisele – moodulite vahelistel aegadel toimuvad grupikohtumised, individuaalsed coaching’u-sessioonid programmi juhendaja(te)ga ning coaching’u praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga täismahus (a´ 6 sessiooni).

 

Õpe toimub eesti keeles. E-õppematerjalid ja õppekirjandus on inglise keeles.

 

 

 

Programm sisaldab ja selle edukas läbimine eeldab:

 • täismahus osalemist programmi kõigis moodulites ja kokkuvõtval hindamispäeval (KHP);
 • osaleja arengut toetavat individuaalset coaching’ut peale teist ja kolmandat moodulit;
 • osalemist kuuel grupidiskussioonil (iga mooduli järgselt toimub kaks diskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina);
 • KHP läbimist, sh. esseed oma isiklikust arenguteest, isikliku coaching'u-stiili ja -mudeli väljatöötamist ning esitlemist; 
 • õppematerjalide ja kirjanduse läbitöötamist;
 • e-õppe programmi läbimist;
 • aktiivset praktiseerimist läbi programmi minimaalselt kahe kliendiga.

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • teab ja oskab kasutada coaching’u võtmemudeleid ja -tehnikaid;
 • oskab luua ja läbi viia professionaalseid coaching’u-sessioone, mis põhinevad isiklikul coaching’u-mudelil.

 

Kvalifikatsioon: Programmi edukalt läbinu saab AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching'u diplomi.

 

Akrediteeringud: Programmi tunnustavad nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching). Programmi läbimisel kogutud tunnid (60 Approved Coach Specific Training Hours) annavad õiguse taotleda ICF'i ja selle kohaliku esinduse ICF Estonia liikmelisust ning ICF'i ACC taseme akrediteeringut.

 

Toimumise ajad:

15. lend. Registreerimine on avatud SIIN.

I moodul: 4. – 5. oktoober 2022

II moodul: 8. – 9. november 2022

III moodul: 13. – 14. detsember 2022

IV moodul: kokkuvõttev hindamispäev (KHP): 10. – 11. jaanuar 2023

 

Koolituspäevade kestus 09:30-17:00

 

16. lend. Registreerimine on avatud SIIN.

I moodul: 7. – 8. märts 2023

II moodul: 5. – 6. aprill 2023

III moodul: 2. – 3. mai 2023

IV moodul: kokkuvõttev hindamispäev (KHP): 6. – 7. juuni 2023

 

Koolituspäevade kestus 09:30-17:00

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

 

Osavõtutasu: 4 680 EUR + KM

 

Hind sisaldab koolitust ja moodulite vahel toimuvaid grupikohtumisi, individuaalset coaching’ut ja e-õpet, rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit ja kohvipause.

 

Palume registreeruda esimesel võimalusel, sest osalejate arv on piiratud!

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Õppejõud

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

Executive Coaching Centre, Executive Coach, PCC
Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Executive Coach, PCC
Urmas Kaarlep

Urmas Kaarlep

Executive Coach, ACC

Referentsid

Vaata videointervjuusid programmi vilistlastega:

 

 

Külli Meister, Antalis International Põhjamaade, Baltikumi, Venemaa HR direktor

"HR direktori töö pakub suurepärast võimalust kasutada oma coaching’u-oskusi igapäevases töös. Mulle kui juhile pakub tõelist rahuldust aidata coaching´u abil töötajal endal teha õigeid järeldusi ning avastada tema tõelist potentsiaali. Töö kvaliteet ja töötaja pühendumine on palju tõhusamad kui ta avastab ise lahendusi oma probleemidele.
Coaching ei ole ainult täiendav juhtimisoskus. Coaching’u-meetodisse sügavuti minnes hakkad endalt küsima, mida ma tegelikult tahan ja kes ma tegelikult olen? Seega sa ei aita ainult teisi, vaid sunnid ka ennast peeglisse vaatama ja oma elu kvaliteeti tõstma.“

 

Urmas Kaarlep, Executive Coach

"Osalesin programmis, et edasi arendada oma coaching'u oskusi. Avastasin, et coaching'u väärtus on suurem kui enne arvasin ja, et coaching'u käigus saavutab tulemusi, mida ilma selleta ei saavuta. Programmi suuremateks väärtuseks on suur praktiliste harjutuste osakaal ja fookus tulevase professionaalse coach'i sügavamale arusaamisele iseendast."

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti