Practitioner Diploma in Executive Coaching

Coach aitab edu saavutamisele kaasa.

 

Soovid omandada uusi oskusi, et olla parem juht? Või tahad arendada oma coaching’u tehnikaid, et saada professionaalseks coach’iks? Mõlemal juhul sobib oma teadmisi uuendada ja oskusi lihvida Practitioner Diploma in Executive Coaching programmis.

 

Meie kolleegides, koostööpartnerites ja pereliikmetes on tavaliselt peidus palju suurem potentsiaal kui märgata oskame. Ka me ise ei suuda pahatihti tegutseda oma tegelikele võimetele vastavalt, sest me pole oma potentsiaali teadvustanud. Coach on abimees, kes saab oskuslikke küsimusi esitades ja vestluspartnerit kuulates heita valgust teemadele, mis on seni olnud pimeduselooriga kaetud. Coach ei ütle vastuseid ette – need leiab inimene ise. Coach on talle selles protsessis toeks. 

 

Practitioner Diploma in Executive Coaching programm on mõeldud neile, kes soovivad coaching’uga professionaalselt tegeleda ja/või kasutada coaching’u oskusi igapäevases juhtimises. Pool aastat kestva programmi jooksul käsitletakse coaching’u- ja juhtimisoskusi ning psühholoogilisi aspekte. Samuti õpitakse coaching’u suhte loomist, arendamist ja lõpetamist. 
 

Vaata videost, mis oli programmi vilistlastele kõige suurim väärtus:

 

 

Jah, soovin osaleda

 

Mis on programmi suurim väärtus?
Programmi eesmärgiks on luua põhjalikum arusaam coaching'u põhimõtetest ja anda oskused selle läbiviimiseks. Õppetöö sisaldab palju praktilist harjutamist ja  näidis-coaching’uid. „Lisaks on programmi oluliseks väärtuseks fookus tulevase professionaalse coach’i sügavamale arusaamisele iseendast,“ leiab programmi õppejõud Urmas Kaarlep.

 

Professionaalse coach’ina tegutsemiseks omandad programmist teadmised, kuidas luua kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinev coaching’u suhe ning kuidas kasutada coaching’u baasmudeleid. Coach’ina on sul võimalik toetada oma klientide arengut, aidates neil väljakutsetele lahendusvariante leida. 

 

Juhina töötades arened ülalmainitud põhimõtteid ja mudeleid kasutades paremaks juhiks ja saad oma kolleegide edule kaasa aidates kasvatada ka organisatsiooni edu. „Ei ole midagi toredamat kui teiste edule kaasaaitamine,“ usub EBS Executive Coaching Centre juht ja juhtimis-coach Peep Aaviksoo. 
 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Coaching´ut rakendav juhtimine aitab märgata inimestes peituvat potentsiaali ja inimeste kaudu käib tulemuste saavutamine. Edukas on see ettevõte, kes suudab inimeste ja koostöös peituva potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Selle mõtteviisi omaksvõtmine ja rakendamine on tänapäeva organisatsiooni edukuse üks võtmetegureid. Coaching´ut rakendava juhina oled oma kolleegidele arengupartner. Sa ei ütle neile ette lahendusi, vaid lood keskkonna, kus nad saavad ja tahavad oma oskusi ja andeid realiseerida. Seeläbi on inimesed tööandjale lojaalsed.

 

Kellega koos õpid?
Programmis osalevad elu- ja juhtimiskogemusega inimesed, kes soovivad arendada oma coaching'u oskusi, toovad kaasa elulisi ja erialaseid kogemusi ning jagavad neid teistega.

Programmis osalemise eeldus on hea enese ja teiste juhtimise ning arendamise kogemus, samuti eelnev kokkupuude coaching’uga, olgu siis coach’ina, kliendina või koolitusel osalenuna. Neile, kel pole eelnevat coaching’u-kogemust, soovitame alustada Coaching Skills Certificate 2-päevasest programmist.

Kasud osalejale

Programm mudeldab coaching’u-suhet. Programmi moodulid moodustavad süsteemse terviku, mis tegeleb põhjalikult nii coaching’u-suhte alguse, keskosa kui lõpetamisega. Läbi moodulite käsitletakse järjepidevalt coaching’u- ja juhtimisoskusi ning psühholoogilisi aspekte. Programm on väga praktiline, õppetöö sisaldab palju harjutamist ja arvukalt näidis-coaching’uid.

 

Programmis õpitakse:

 • looma kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinevat coaching'u-suhet
 • kliendi probleeme sügavamalt mõistma ning lahendusteede leidmisele kaasa aitama
 • kasutama coaching'u baasmudeleid
 • lähenema coaching'ule ärilises kontekstis
 • looma isiklikku ja ainuomast coaching'u-stiili ja -mudelit
 • coaching'u-eetikat

Programm koosneb kolmest kahepäevasest õppemoodulist ja kokkuvõtvast hindamispäevast (KHP). Õppetööd toetab erialane kirjandus ja läbi programmi toimuv e-õpe (õpitu kordamine, materjalid eesseisvaks mooduliks, videoklipid). Erilist tähelepanu pööratakse iseseisvale tööle ja harjutamisele – lisaks koolitusmoodulitele toimub läbi programmi iseseisev coaching´u praktiseerimine, mida toetavad  mentor-coaching’ud nii individuaalses kui grupitöö vormis.

 

I moodul
Coaching’u-suhte alustamine: kliendi pühendumise saavutamine

 • Koostöökokkulepete sõlmimine ja usaldusliku suhte loomine
 • Coaching’u põhialuste ja –mudelite analüüs
 • Lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide seadmine
 • Aktiivse kuulamise ja efektiivsete küsimuste esitamise treenimine
 • Töö isikliku coaching’u-mudeliga
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside

II moodul
Coaching’u-suhte arendamine: arusaamise süvendamine

 • Erinevate coaching’u-võtete ja –tehnikate (GROW, lahenduskeskne meetod, loovmeetodid, Gestalt) tundmaõppimine ja treenimine
 • Coaching’u-eetika ja isiklikud piirangud
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside
 • Töö isikliku coaching’u-mudeliga

III moodul
Coaching’u-suhte lõpetamine: kokkuvõte ja edasised sammud

 • Coaching organisatsiooni ja juhtimise kontekstis
 • Lahenduskeskne coaching
 • Supervisioon kui coach’i professionaalsuse tagatis
 • Coaching’u-protsessi lõpetamine ja tagasiside kõigile osapooltele
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside (koos videoanalüüsiga)
 • Töö isikliku coaching’u-mudeliga

Kokkuvõttev hindamispäev (KHP)

Osalejad esitavad essee oma arenguteest ning esitlevad isiklikku coaching’u-stiili ja –mudelit. Programm toetab mudeli väljatöötamist.

 

Õpe toimub eesti keeles. E-õppematerjalid ja õppekirjandus on inglise keeles.

 

Programm sisaldab ja selle edukas läbimine eeldab:

 • täismahus osalemist programmi kõigis moodulites ja kokkuvõtval hindamispäeval (KHP)
 • osalemist kõikidel osaleja arengut toetavatel individuaalsetel mentor-coaching’utel 
 • osalemist kõikidel grupis toimuvatel mentor-coaching’utel
 • e-õppe läbimist

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • teab ja oskab kasutada coaching’u võtmemudeleid ja -tehnikaid
 • oskab luua ja läbi viia professionaalseid coaching’u-sessioone, mis põhinevad isiklikul coaching’u-mudelil

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

Programmi edukalt läbinu saab AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching'u diplomi. Academy of Executive Coaching Ltd (AoEC, UK, reg nr 04534640) on ICF poolt tunnustatud ja akrediteeritud coaching’u-alase hariduse pakkuja. AoEC coaching’u-programme korraldatakse koostöös partnerettevõtetega üle maailma. EBS Executive Education on AoEC litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis.

 

Akrediteeringud: Programm vastab ICF (International Coach Federation) Level 1 nõuetele,  mis annab õiguse taotleda ICF ACC taseme akrediteeringut. Programmi läbimisel kogutud tunnid annavad õiguse taotleda ICF'i ja selle kohaliku esinduse ICF Estonia liikmelisust.
Programmi tunnustavad ka EMCC (European Mentoring and Coaching Council) ja AC (Association for Coaching).

 

Toimumise ajad:

19. lend. Registreerimine on avatud SIIN.

I moodul: 17. - 18. september 2024
II moodul: 29. - 30. oktoober 2024
III moodul: 10. - 11. detsember 2024
IV moodul (kokkuvõttev hindamispäev): 21. - 22. jaanuar 2025

 

Koolituspäevade kestus 09:30-17:00

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

 

Osavõtutasu: 4 980 EUR+km

Varajase registreeruja soodushind 4 680€+km kehtib kuni 30. juuni 2024. 

 

Hind sisaldab koolitust, moodulite vahel toimuvaid individuaalseid mentor-coaching’uid ja mentor-coaching’uid grupis, e-õpet, rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit ja kohvipause.

 

Palume registreeruda esimesel võimalusel, sest osalejate arv on piiratud.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Õppejõud

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

Executive Coach, PCC
Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Executive Coach, PCC
Katrin

Katrin Oblikas-Peretti

Executive Coach, PCC
Urmas Kaarlep

Urmas Kaarlep

Executive Coach, ACC
Kiur Lootus

Kiur Lootus

Executive Coach

Referentsid

Kadri Tuisk, Clanbeat tegevjuht:

"Olen suur inimpotentsiaali häkkimise fänn ja EBS’is coach´´iks õppimine avas selles minu jaoks palju uusi tasemeid. Ootasin koolipäevasid nagu laps jõule. Kuna need olid lihtsalt nii palju andvad ja kandvad.
Kool oli väga praktiline - samas struktuurne ning hästi hoitud, andes meile parima aluse
coach´iks saamise teel. Tänu EBS’is coach´´ iks õppimisele olen lisaks diplomeeritud coach´´ile nüüd ka parem juht, ema ja partner. Soovitan EBS’is coach´´iks õppida kui tunned, et oled valmis avastama, kuidas sa saad inimkonnale suuremat väärtust pakkuda."

 

Neeme Kari, brändikogemuse agentuur Hype strateeg ja partner:

"Olles üle 25 aasta tegutsenud erinevate ettevõtete, tiimide ja projektide juhina, jõudsin arusaamisele, et kui ma oleksin oma karjääri alguses teadnud coaching´´ ust, oleks elu olnud oluliselt lihtsam ja stressivaesem. Saades ise aastaid tagasi coach´ilt tuge ja tundes, milline väärtus sellel on, otsustasin ka ise coach´´iks saada. See loob tõelist väärtust ja parandab inimeste elukvaliteeti. EBS Practitioner Diploma in Executive Coaching arenguprogramm andis suurepärase vundamendi, millelt edasi liikuda. Väga hästi balansseeritud õppekava teooria ja praktiliste harjutuste vahel andis võimaluse väga kiiresti õpitut praktiseerida ja arendada. Suurepärased õppejõud, väga tore ja mitmekülgne grupp olid suureks inspiratsiooniks. Ja rõõm oli saada hakkama ka kursuse kõige raskema ülesandega - vastata küsimusele “Kes ma olen” ."

 

Kaarel Nurmsalu, endine tippsportlane, Coop Pank tootejuht:

“Juhtimis-coaching sobib kõikidele inimestele, kes on mingil erialal eksperdid, väga kogenud ja soovivad kuidagi aidata teistel inimestel saada paremaks. Huvitav selle juures on see, et need teised inimesed saavad ise paremaks, coach on lihtsalt suunaja.Ma usun,et see on vaatamata valdkonnast  kõikide oma ala ekspertide must-have diplom”.

 

Vaata videointervjuusid programmi vilistlastega:

 

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti