Teadustöö

Teadusportaalid:

BASE
Bielefeld Academic Search Engine võimaldab otsida internetist teadusinfot, väitekirju, artikleid, uurimusi erinevatest digiarhiividest, osaliselt kättesaadavad täistekstidena.

 

CORDIS
Community Research & Development Information Service. Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse infokeskuse andmebaasid, teenused, programmid, uuringud, publikatsioonid, liikmesriikide info teadustegevuse kohta.

 

EASE
European Association of Science Editors statement on impact factors.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal sisaldab e-raamatuid, e-ajakirju, litsentsiandmebaase jne. Registreerimine ID-kaardi või Mobiil-IDga.

 

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)
Teadusinfosüsteem sisaldab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, õppejõudude, nende publikatsioonide, teadusprojektide, teaduspreemiate ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta.

 

Euroopa Komisjoni teadustöö
Informatsioon Euroopa teadusuuringute kohta.

 

Horizon 2020
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014-2020.

 

Research in Estonia
Eesti teadust rahvusvaheliselt tutvustav veebisait.

 

WorldWideScience.org
Erinevate riikide teadusandmebaaside otsimootor.

Referatiivandmebaasid:

European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Euroopa humanitaarteaduste referatiivindeks. Andmebaas ERIH PLUS.

 

Scopus
Elsevier Science kirjastuse eelretsenseeritud (peer-reviewed) teadusajakirjade viitamisinfo andmebaas.

Kättesaadav: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus, Tallinna Ülikooli Raamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus. Andmebaaside ühishanked Eesti raamatukogudes.

 

Web of Science
Thomson Reuters poolt koostatud, varasem USA Teadusinformatsiooni Instituut ISI (Institute of Scientific Information), ülemaailmselt tunnustatud publikatsioonide andmebaas. Sisaldab teaduspublikatsioonide bibliograafilisi kirjeid ning infot autorite, artiklite tsiteeringute arvu, ajakirjade mõjufaktorite jm kohta.
Web of Science Core Collection
Master Journal List
Conference Proceedings Citation Index
Kättesaadav: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus, Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus. Andmebaaside ühishanked Eesti raamatukogudes.

Võrgustikud teadlastele, uurijatele:

EURAXESS
Portaal, mis pakub teavet ja töövõimalusi teadlastele ning abistab teadlasi ja nende peresid välismaal tööleasumise kõikides aspektides.

 

EURAXESS Estonia
Portaal välisteadlastele ja -üliõpilastele mobiilsuse hõlbustamiseks. Sisaldab info Eesti ja Eesti haridus- ja teadusmaastiku kohta ning praktilist informatsiooni teadlaste ja üliõpilaste mobiilsuse toetamiseks.

 

EURAXESS Finland
Portaal välisteadlastele ja -üliõpilastele mobiilsuse hõlbustamiseks. Sisaldab infot Soome ja Soome haridus- ja teadusmaastiku kohta ning praktilist informatsiooni teadlaste ja üliõpilaste mobiilsuse toetamiseks.

 

The Research Ethics Guidebook
Portaal sotsiaalteadlastele ja uurijatele.

 

ResearchGate
Professionaalne võrgustik teadlastele ja uurijatele.

 

ResearchMatch
Sotsiaalne võrgustik uurijatele ja teadlastele.

 

Social Science Research Network (SSRN)
Sotsiaalteaduste alaste uurimistööde andmebaas, mis sisaldab artiklite täistekste, töödokumente, eLibrary.

Teaduseetika:

Eesti teadlaste eetikakoodeks
Eesti Teadusagentuur.

 

European Network of Research Ethics Committees (EUREC)
Teaduseetikaalaste organisatsioonide võrgustik Euroopas. Uudiskiri.

 

Teaduseetika
Tartu Ülikooli eetikaveeb.

 

The Committee on Publication Ethics (COPE)

E-dissertatsioonid:

Estonian Business School
EBSi raamatukogu e-kataloog

EBSis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde otsingul valida teaviku laad - Käsikiri, lõputööde e-versiooni otsimiseks valida teaviku laad - Võrguväljaanne.
EBSis kaitstud doktoritööde nimekiri.

 

ESTER
Eesti raamatukogude e-kataloog. Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Balti Kaitsekolledžis kaitstud dissertatsioonid. Osaliselt kättesaadavad võrguväljaannetena.

 

Digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli e-dissertatsioonide digikogu.
 

ETERA

Tallinna Ülikooli e-dissertatsioonide, e-väljaannete repositoorium
 

DSpace

Tartu Ülikooli e-dissertatsioonide, e-väljaannete repositoorium.

E-dissertatsioonid välisülikoolides:

DART-Europe
Euroopa e-disertatsioonide portaal.

 

DiVA: Academic Archive online
DiVA akadeemiline arhiiv sisaldab Skandinaavia ülikoolides kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid. Täistekstid PDF vormingus.

 

OAIster
Ülemaailmne Digiarhiivide Ühendus. Võimalik on leida väitekirju, artikleid, uurimistöid ja konverentside materjale. Osaliselt on kättesaadavad ka täistekstid.

Open Thesis
OpenThesis on vabalt kättesaadav dissertatsioonide depositoorium. Registreerimine on tasuta.

 

 

E-dissertatsioonid Soome ülikoolides:

 

Aalto Ülikooli e-dissertatsioonid
Aalto Ülikooli, sh varasema Helsingi Tehnoloogiaülikooli, e-dissertatsioonid.

 

Helsingi Ülikooli e-dissertatsioonid
University of Helsinki Digital Theses. E-dissertatsioonid.

 

Trepo
Tampere Ülikooli e-dissertatsioonide repositoorium.

 

Turku Ülikooli e-dissertatsioonid
Turku Ülikooli, sh varasema Turku School of Economics, e-dissertatsioonid.