Andrew Sai kaitseb doktoritööd teemal „Innovatsiooni- ja tehnoloogiapõhise majanduskasvu tegurite ja nende mõju uurimine Eesti majandusarengule protsessi jälgimise meetodil“

Doktoritöö kaitsmine
Reedel, 4. detsembril kell 13.00-15.00 on EBSi youtube'i kanalil võimalik jälgida Andrew Sai doktoritöö kaitsmist.

Andrew Sai ütleb oma doktoritöö kokkuvõttes järgmist:
    
„Erinevates eluvaldkondades tehtud uuendused on iseäranis murrangulised ja maailma muutvad. Innovatsiooni- ja tehnoloogiapõhise majandusarengu poole pürgivad riigid peavad kõigepealt püüdma parandada majanduse põhikomponente, mis sõltuvad rohkem kui kunagi varem uue teadmuse loomisest, levitamisest ja kasutamisest. Innovatsiooni- ja tehnoloogiapõhises majanduses on teadmiste kogumine, inimkapitali arendamine ja tehnoloogiline innovatsioon majanduskasvus kesksel kohal. Eesti on alates 2000. aastast läbi teinud tohutu tehnoloogilise arengu. Seetõttu püüti käesolevad uuringus välja selgitada Eesti majanduskasvu mõjutavad tegurid ning uurida nende mõju majandusearengule alates 2000. aastast. [- - -] Hüpoteeside testimine näitas, et otseste ja kaudsete majanduskasvu tegurite eristamine on üheselt mõistetav ning valitud majanduskasvu tegurite, majandusinnovatsiooni, majanduskasvu ja Eesti majandusarengu vahel võib olla põhjuslik seos. Teadus- ja arendustegevuse kulud ning patenditaotluste arv ei osutunud Eesti majanduskasvus ja seega ka majandusarengus oluliseks. Samas on inimkapitali arendamine ja tehnoloogiline innovatsioon Eesti majanduskasvu määravad tegurid.“
 

Doktoritööd saab lugeda siit.

   

Juhendaja:

professor Olav Aarna, PhD, Estonian Business School

  

Oponendid:

Professor Hannu Ruonovaara, sotsioloogiaprofessor, Turu Ülikool, Soome
Ott Pärna, PhD, Tartu Ülikooli majandusteaduskond

   

Andrew Sai doktoritöö kaitsmist saab jälgida 4. detsembril kell 13.00-15.00 EBSi youtube’i kanalist siit.