Anniken Haldna: "Kuidas ma TUJU-s paremaks inimeseks kasvasin!"

Anniken

Esimestest hetkedest oli aru saada, et TUJU-s on koos nn inimeste inimesed. Turundajad justkui ei saakski teistsugused olla, sest empaatia ning kuulamis- ja koostööoskus olid need omadused, mida kursusel olijad tajusid vajalikena ning pidasid neid enda kõige tugevamateks külgedeks. Kitsaskoht on turundusinimeste juures ehk see, et oleme loova hingega, toimetame tihti omapäi või väikestes tiimides ning seetõttu puudub suure tiimi juhtimise oskus ja kogemus. Turundajatöös olulised empaatiavõime ja loovuse rakendamine on vajalikud ka inimeste juhtimisel ning TUJU kursus aitas mul seda mõtet omavahel ühendada. Turundusjuhi sees on olemas ettevõtja/tippjuhi potentsiaal – see on silmade avamise, enesekindluse ja õpitu kasutuselevõtmise küsimus. 

 

Nii tööalaselt kui ka isiklikus elus sattus TUJU-s osalemine minu jaoks kõige õigemale perioodile. Paralleelselt TUJU õppeperioodiga seisin silmitsi nii suurte ja pikaajaliste strateegiate loomise kui ka lühemate projektidega, mis tänu TUJU koolipäevadel saadud nõuannetele vähem iseenda kahtluste taha takerdusid. Sain töös kohe rakendada mitmeid kursusel kuuldud mõtteid ja praktikaid, mis teeb TUJU-st kindlasti kõige parema koolituse, mille olen läbinud!

 

Kursuse alguses seadsin endale eesmärgi olla päriselt avatud. See tähendab, et püüdsin teadlikult hoida eemale eelarvamustest ja varasematest kogemustest. Kursuse lõppedes saan kindlalt öelda, et pean TUJU programmi suurimaks väärtuseks juhendajate antud ülesandeid – nii neid, mida koolituspäevade ajal sooritasime, kui ka neid, millesse peab süvenema peale kursuse lõppu. Õpitut saab rakendada pikaajalistes plaanides ja muutustes. Olen pärast TUJU lõppu korduvalt tabanud end kursusel antud materjale ja kirjandust sirvimas ning tööplaane paremaks sättimas. 
 

Teiseks suureks väärtuseks pean seltskonda, kes TUJU-sse kokku tuleb. Meil, turundusinimestel, on hoolimata erinevatest kogemustest sama vereringe, ja on väga tänuväärne, et saame üksteisega mõtteid jagada, kasvada ja turvalises keskkonnas tuge otsida ja pakkuda.

 

Enesejuhtimist väärtustav programm liigub samm sammu haaval selles suunas, et meist kui turundajatest saaksid tõeliselt head juhid. Õppejõud Merle Viirmaa, Ester Eomois ning Hede Kerstin Luik jagasid oma kogemusi nii enesejuhtimisest, meeskonnatööst kui ka coaching’ust. Viimane osutus meie lennu kõige inspireerivamaks ülesandeks ja mitmed meist kaaluvad võimalust end coaching’u vallas edasi arendada. Selgus, et õigete küsimuste küsimine polegi nii lihtne, kui võiks ette kujutada.
 

Juhtimisoskuste parendamine on turundajatele ülioluline kahest aspektist. Ma südamest usun, et turundusjuhid võivad olla ettevõtte jaoks parimad CEO-d, ja seda energiat, mis läheb turundusplaanide koostamisse, võiks sama edukalt rakendada ka terves ettevõttes. Teiseks seab juhtimisvõtetega kursis olemine ja nende praktiseerimine meid ettevõttes paremale positsioonile, kui peame juhtkonna ja kolleegide ees oma ideid esitlema ning tegevusplaane edukalt täide viima. TUJU-sse on oodatud kõik tippjuhi ambitsiooniga turundusjuhid ning see on meeletult hea hüppelaud järgmisteks sammudeks. 
 

Disainmõtlemise päev Kaarel Mikkiniga inspireeris looma tõeliselt tugevaid brände. Päeva finantsjuhtimise teemadel juhtis Dmitri Volov ning ainuüksi ühe harjutusega, millel pealkirjaks „Optimaalne teenuste portfell”, muutus kogu mu arusaam tootlikkusest. Selliseid ühe-harjutusega-muutus-mu-maailm-hetki jagus veel. Tasus olla tõeliselt avatud sellele, mida TUJU sel 2021. aasta sügisel pakkus.

 

Eelneva põhjal pole keeruline järeldada, kas soovitan TUJU kursust ka teistele turundusinimestele. Vastus kõlab: muidugi soovitan! See kursus on omamoodi kojujõudmine seltskonda, kuhu kuulud ja kus on sulle antud kõik võimalused ning vahendid, et saada paremaks inimeseks ja paremaks juhiks. 

 

 

Anniken on Turundusjuhi arenguprogrammi (TUJU) 2021. aasta lennu vilistlane ja turundajate liidu TULI tegevjuht.